کسب مدال طلای نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت دررشته قنادی توسط کارآموزخراسان رضوی

ادامه مطلب
| 1400/07/30

کسب 12 مدال و 5 دیپلم افتخار توسط شرکت کنندگان 4 رشته مهارتی در نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت

ادامه مطلب
| 1400/07/30

🔹معاون وزیر کار در گفتگو با بازار:

✔️حسینی نیا معاون وزیر کار خواستار اختصاص یارانه برای کسب مهارت در برنامه هفتم توسعه شد.

ادامه مطلب
| 1400/07/28

بازدید کارشناسان کمیساریای عالی سازمان ملل ،سرکارخانم نامی از جمعیت srs و کارشناس آموزش اداره کل در امور اتباع آقای مهندس رمضانی از کارگاه های آموزشی ویژه اتباع درمرکزخواهران نجمه مشهد

ادامه مطلب
| 1400/07/28

حسینی نیا در نخستین نشست خبری: سازمان آموزش فنی و حرفه ای، کانون فعالیت های مهارتی ارزش آفرین در کشور است

ادامه مطلب
| 1400/07/27

انتصاب مشاور و مسئول دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی سازمان

ادامه مطلب
| 1400/07/27

انتصاب «معاون آموزش» سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

ادامه مطلب
| 1400/07/26

انتصاب «معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت» سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

ادامه مطلب
| 1400/07/26

«نخستین نشست خبری دکتر حسینی نیا، معاون محترم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور»

ادامه مطلب
| 1400/07/26

بازدید سرکارخانم مهندس مشایخان معاونت محترم آموزش پژوهش وبرنامه ریزی اداره کل به همراه مسوول محترم آموزش اداره کل از نحوه برگزاری آموزشهای محیط کار واقعی درتیپ مکانیزه ۴۴۴ ارتش یکشنبه ۲۵مهرماه۴۰۰

ادامه مطلب
| 1400/07/26

دیدار ریاست ، کارکنان و مهارت آموختگان اشتغال یافته کارگاه برق صنعتی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید عباسیان تایباد با امام جمعه شهرستان تایباد

ادامه مطلب
| 1400/07/26

مسابقات مهارت زمینه کشف استعدادومهارت

ادامه مطلب
| 1400/07/24