• عباس زحمتکشان طرقبه

  عباس زحمتکشان طرقبه

  سمت شغلی: مدیر حراست

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  محل استقرار: طبقه دوم اداره کل

  شماره تماس: 37286022

 • علی هوشمند باغسیاهی

  علی هوشمند باغسیاهی

  سمت شغلی: مسئول بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  شماره تماس: 051-3728701

  ایمیل: arzyabi@khtvto.ir

 • عبداله جلیلی

  عبداله جلیلی

  سمت شغلی: رئیس اداره امور موسسات کارآموزی آزاد مشارکت های مردمی

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  محل استقرار: طبقه همکف اداره کل

  شماره تماس: 05137286009

  ایمیل: jalili_abdollah@yahoo.com