• عباس زحمتکشان طرقبه

  عباس زحمتکشان طرقبه

  سمت شغلی: رییس مرکز شماره 3 مشهد

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 مشهد

  شماره تماس: 05135241001

 • علی هوشمند باغسیاهی

  علی هوشمند باغسیاهی

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  شماره تماس: 051-3728701

  ایمیل: arzyabi@khtvto.ir

 • عبداله جلیلی

  عبداله جلیلی

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  محل استقرار: طبقه همکف اداره کل

  شماره تماس: 05137003280

  ایمیل: jalili_abdollah@yahoo.com


سامانه پاسخگویی