معرفی مدیر کل

مهندس امیر دائی صراف

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

 

سوابق تحصیلی:

- کارشناس ارشد کارآفرینی

 

سوابق کاری:

- مشاور کار آفرینی سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد

- مشاور مدیر عامل موسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی

- مشاور مدیر عامل شرکت کیفیت رضوی

- مشاور مدیر عامل شرکت سامان بازار رضوی

- رئیس شورای راهبری اشتغال کمیته امداد خراسان رضوی

- عضو هیئت اجرایی بنیاد تعاون زندانیان خراسان رضوی

- مشاور رئیس پارک علم و فناوری خراسان در امور فناوری

- مشاور رئیس پارک علم و فناوری خراسان در امور تجاری سازی

- قائم مقام مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت

- مدیر تجاری سازی پارک علم و فناوری خراسان

- قائم مقام شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی

- رئیس اداره کارگزینی و رفاه آستان قدس رضوی

- رئیس اداره شناسایی و اعزام زائرین آستان قدس رضوی

- رئیس اداره پشتیبانی بنیاد کرامت

- فرماندار شهرستان کاشمراطلاعات تماس:

تلفن1: 37003202 - 051

تلفن2: 37286020 - 051

دورنگار: 37286021 - 051

 


loader