معرفی مدیر کل

مهندس امیر دایی صراف

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

 

سوابق تحصیلی:

- کارشناس ارشد کارآفرینی

 

سوابق کاری:

- قائم مقام مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت

- مدیر تجاری سازی پارک علم و فناوری خراسان

- قائم مقام شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی

- فرماندار شهرستان کاشمراطلاعات تماس:

تلفن1: 37003202 - 051

تلفن2: 37286020 - 051

دورنگار: 37286021 - 051

 


loader