مراحل ثبت و رسیدگی شکایت از مراکز آموزش بخش خصوصی(آموزشگاه های آزاد)

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

 

گام اول: ارسال شکایت الکترونیکی

با مراجعه به تارنما اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی به آدرس http://khrtvto.ir مراحل ذیل جهت ثبت و پیگیری شکایت به صورت الکترونیکی قابل انجام می باشد.

 ·         از منوی اصلی/ارتباط با مسئولین/ثبت شکایت مردمی انتخاب گردد.

·         از منوی اصلی/ارتباط با مسئولین/پیگیری شکایت مردمی انتخاب گردد.

 گام دوم: مراجعه حضوری

چنانچه در مراحل رسیدگی به شکایت های ثبت شده الکترونیکی، نیاز به حضور فرد شاکی باشد، ضمن هماهنگی قبلی، از ایشان دعوت بعمل خواهد آمد.

 

آدرس دپارتمان آموزشگاه های آزاد شهرستان مشهد

·         بلوار شهید صادقی 27 ، مرکز آموزش فنی و حرفه ای مهارت های پیشرفته(ارم)، واحد آموزشگاه های آزاد

·         تلفن: 37268061 – 051 و 37237396 – 051

 توضیحات:

·         مراجعه حضوری برای سایر شهرستان ها، مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهر انتخاب شده در فرم الکترونیکی می باشد.

·         در هنگام مراجعه حضوری، همراه داشتن تمامی مستندات و مدارک شکایات الزامی است.

حداکثر 300KB
حداکثر 300KB
حداکثر 300KB
loader
کد امنیتی را وارد کنید:

سامانه پاسخگویی