آخرین اخبار http://khrtvto.ir/ آخرین اخبار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی FA خانه http://khrtvto.ir/Images/gui/RssLogo.gif http://khrtvto.ir/ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی Copyright اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی, 1399 20 Intech اقدامی جهادی با استفاده از پتانسیل های اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در تولید ماسک و لباس بیمارستانی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/اقدامی-جهادی-با-استفاده-از-پتانسیل-های-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-تولید-ماسک-و-لباس-9926.aspx اخبار مهم 2020-03-16 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/اقدامی-جهادی-با-استفاده-از-پتانسیل-های-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-تولید-ماسک-و-لباس-9926.aspx ]]> در خـــانه بمــــانیم http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/در-خـــانه-بمــــانیم-9928.aspx اخبار مهم 2020-03-16 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/در-خـــانه-بمــــانیم-9928.aspx ]]> اجرای طرح مشارکتی تولید لباس گان و بهداشتی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/اجرای-طرح-مشارکتی-تولید-لباس-گان-و-بهداشتی-در-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-9925.aspx اخبار مهم 2020-03-15 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/اجرای-طرح-مشارکتی-تولید-لباس-گان-و-بهداشتی-در-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-9925.aspx ]]> تبریک چهره به چهره ی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی به همراه معاونین و مسئولین ستادی در گرامیداشت روز زن به همکاران خانم http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تبریک-چهره-به-چهره-ی-مدیر-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-به-همراه-معاونین-و-مسئولین-ستادی-در-گرا-9840.aspx اخبار مهم 2020-02-15 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تبریک-چهره-به-چهره-ی-مدیر-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-به-همراه-معاونین-و-مسئولین-ستادی-در-گرا-9840.aspx توافق اجرای آموزش های مهارتی ویژه اتباع توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای با سرمایه گذاری سازمان سکوای آلمان http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/توافق-اجرای-آموزش-های-مهارتی-ویژه-اتباع-توسط-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-با-سرمایه-گذاری-سازمان-سکو-9823.aspx اخبار مهم 2020-02-12 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/توافق-اجرای-آموزش-های-مهارتی-ویژه-اتباع-توسط-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-با-سرمایه-گذاری-سازمان-سکو-9823.aspx ]]> حضور پرشور و همیشه در صحنه کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/حضور-پرشور-و-همیشه-در-صحنه-کارکنان-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-راهپیمایی-باشکوه-22-ب-9821.aspx اخبار مهم 2020-02-11 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/حضور-پرشور-و-همیشه-در-صحنه-کارکنان-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-راهپیمایی-باشکوه-22-ب-9821.aspx ]]> افتتاح اولین کارگاه بازی سازی رایانه ای خراسان رضوی در آموزش فنی و حرفه ای این استان http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/افتتاح-اولین-کارگاه-بازی-سازی-رایانه-ای-خراسان-رضوی-در-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-این-استان-9822.aspx اخبار مهم 2020-02-10 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/افتتاح-اولین-کارگاه-بازی-سازی-رایانه-ای-خراسان-رضوی-در-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-این-استان-9822.aspx ]]> در ایام الله دهه فجر عطرافشانی مزار شهدای دفاع مقدس مدیرکل و کارکنان آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در معیت استاندار خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/در-ایام-الله-دهه-فجر-عطرافشانی-مزار-شهدای-دفاع-مقدس-مدیرکل-و-کارکنان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-9794.aspx اخبار مهم 2020-02-08 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/در-ایام-الله-دهه-فجر-عطرافشانی-مزار-شهدای-دفاع-مقدس-مدیرکل-و-کارکنان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-9794.aspx ]]> میز خدمت جهادی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در ورودی باب الرضا سلام الله علیه http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/میز-خدمت-جهادی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-ورودی-باب-الرضا-سلام-الله-علیه-9792.aspx اخبار مهم 2020-02-07 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/میز-خدمت-جهادی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-ورودی-باب-الرضا-سلام-الله-علیه-9792.aspx ]]> همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر تفاهم نامه آموزشهای مهارتی با اداره آموزش و پرورش استثنایی مشهد منعقد شد. http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/همزمان-با-ایام-الله-دهه-مبارک-فجر-تفاهم-نامه-آموزشهای-مهارتی-با-اداره-آموزش-و-پرورش-استثنایی-مشهد-من-9782.aspx اخبار مهم 2020-02-04 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/همزمان-با-ایام-الله-دهه-مبارک-فجر-تفاهم-نامه-آموزشهای-مهارتی-با-اداره-آموزش-و-پرورش-استثنایی-مشهد-من-9782.aspx ]]> آموزش فنی و حرفه ای در خراسان رضوی عهده دار آموزش مهارت به جوانان افغانی در ولایت هرات می شود. http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/آموزش-فنی-و-حرفه-ای-در-خراسان-رضوی-عهده-دار-آموزش-مهارت-به-جوانان-افغانی-در-ولایت-هرات-می-شود-9781.aspx اخبار مهم 2020-02-03 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/آموزش-فنی-و-حرفه-ای-در-خراسان-رضوی-عهده-دار-آموزش-مهارت-به-جوانان-افغانی-در-ولایت-هرات-می-شود-9781.aspx ]]> در گام دوم انقلاب ایران اسلامی، بسیج یاور بی بدیل برای ترغیب جوانان به مهارت آموزی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/در-گام-دوم-انقلاب-ایران-اسلامی،-بسیج-یاور-بی-بدیل-برای-ترغیب-جوانان-به-مهارت-آموزی-9744.aspx اخبار مهم 2020-02-02 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/در-گام-دوم-انقلاب-ایران-اسلامی،-بسیج-یاور-بی-بدیل-برای-ترغیب-جوانان-به-مهارت-آموزی-9744.aspx ]]> آئین گرامیداشت ورود رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران در والفجر 57 با حضور مدیرکل خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/آئین-گرامیداشت-ورود-رهبر-کبیر-انقلاب-اسلامی-ایران-در-والفجر-57-با-حضور-مدیرکل-خراسان-رضوی-9736.aspx اخبار مهم 2020-02-01 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/آئین-گرامیداشت-ورود-رهبر-کبیر-انقلاب-اسلامی-ایران-در-والفجر-57-با-حضور-مدیرکل-خراسان-رضوی-9736.aspx ]]> محموله کمک های غیرنقدی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی به منطقه سیل زده سیستان وبلوچستان ارسال شد. http://khrtvto.ir/News/محموله-کمک-های-غیرنقدی-اداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-به-منطقه-سیل-زده-سیستان-وبلوچستان-ارس-9714.aspx 2020-01-25 http://khrtvto.ir/News/محموله-کمک-های-غیرنقدی-اداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-به-منطقه-سیل-زده-سیستان-وبلوچستان-ارس-9714.aspx ]]> اولین جلسه شورای مهارت استان در سال 1398 ، در روزچهارشنبه دوم بهمن ماه درمحل استانداری خراسان رضوی با حضور اعضاء برگزارگردید. http://khrtvto.ir/News/اولین-جلسه-شورای-مهارت-استان-در-سال-1398-،-در-روزچهارشنبه-دوم-بهمن-ماه-درمحل-استانداری-خراسان-رضوی-ب-9708.aspx 2020-01-22 http://khrtvto.ir/News/اولین-جلسه-شورای-مهارت-استان-در-سال-1398-،-در-روزچهارشنبه-دوم-بهمن-ماه-درمحل-استانداری-خراسان-رضوی-ب-9708.aspx ]]> اولین کارگاه آموزشی با موضوع اقتصاد خانواده در مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید عباسیان تایباد برگزار گردید . http://khrtvto.ir/News/اولین-کارگاه-آموزشی-با-موضوع-اقتصاد-خانواده-در-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهید-عباسیان-تایباد-برگزار-گر-9691.aspx 2020-01-16 http://khrtvto.ir/News/اولین-کارگاه-آموزشی-با-موضوع-اقتصاد-خانواده-در-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهید-عباسیان-تایباد-برگزار-گر-9691.aspx ]]> راه اندازی غرفه آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در بیستمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری http://khrtvto.ir/News/راه-اندازی-غرفه-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-بیستمین-نمایشگاه-هفته-پژوهش-و-فناوری-9561.aspx 2019-12-16 http://khrtvto.ir/News/راه-اندازی-غرفه-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-بیستمین-نمایشگاه-هفته-پژوهش-و-فناوری-9561.aspx ]]> بازدید مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان از غرفه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در نمایشگاه هفته پژوهش http://khrtvto.ir/News/بازدید-مدیرکل-تعاون،-کار-ورفاه-اجتماعی-استان-از-غرفه-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-نما-9562.aspx 2019-12-16 http://khrtvto.ir/News/بازدید-مدیرکل-تعاون،-کار-ورفاه-اجتماعی-استان-از-غرفه-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-نما-9562.aspx ]]> حضور معاون استاندارخراسان رضوی در غرفه آموزش فنی و حرفه ای استان در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان http://khrtvto.ir/News/حضور-معاون-استاندارخراسان-رضوی-در-غرفه-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-استان-در-نمایشگاه-هفته-پژوهش-و-فناوری-است-9563.aspx 2019-12-16 http://khrtvto.ir/News/حضور-معاون-استاندارخراسان-رضوی-در-غرفه-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-استان-در-نمایشگاه-هفته-پژوهش-و-فناوری-است-9563.aspx ]]> تجلیل از دست اندرکاران برپایی غرفه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان http://khrtvto.ir/News/تجلیل-از-دست-اندرکاران-برپایی-غرفه-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-نمایشگاه-هفته-پژوهش-و-9564.aspx 2019-12-16 http://khrtvto.ir/News/تجلیل-از-دست-اندرکاران-برپایی-غرفه-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-نمایشگاه-هفته-پژوهش-و-9564.aspx ]]> بررسی آموزشهای مهارتی ویژه ی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد http://khrtvto.ir/News/بررسی-آموزشهای-مهارتی-ویژه-ی-دانشجویان-دانشگاه-فردوسی-مشهد-9555.aspx 2019-12-15 http://khrtvto.ir/News/بررسی-آموزشهای-مهارتی-ویژه-ی-دانشجویان-دانشگاه-فردوسی-مشهد-9555.aspx ]]> برگزاری همایش مشترک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد و مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید عباسیان http://khrtvto.ir/News/برگزاری-همایش-مشترک-دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-تایباد-و-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهید-عباسیان-9516.aspx 2019-12-07 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-همایش-مشترک-دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-تایباد-و-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهید-عباسیان-9516.aspx ]]> مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی در اختتامیه اولین دوره مسابقات آزادمهارتی ویژه افراد دارای معلولیت گفت: هدف از این مسابقات شناسایی نخبگان مهارتی درحوزه معلولیت است. http://khrtvto.ir/News/مدیر-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-در-اختتامیه-اولین-دوره-مسابقات-آزادمهارتی-ویژه-افراد-دارای-مع-9504.aspx 2019-12-04 http://khrtvto.ir/News/مدیر-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-در-اختتامیه-اولین-دوره-مسابقات-آزادمهارتی-ویژه-افراد-دارای-مع-9504.aspx ]]> نماینده مردم شریف مشهد وکلات : معلولین مهارت آموز الگوی بسیار خوبی برای همه ما هستند . http://khrtvto.ir/News/نماینده-مردم-شریف-مشهد-وکلات-معلولین-مهارت-آموز-الگوی-بسیار-خوبی-برای-همه-ما-هستند-9505.aspx 2019-12-04 http://khrtvto.ir/News/نماینده-مردم-شریف-مشهد-وکلات-معلولین-مهارت-آموز-الگوی-بسیار-خوبی-برای-همه-ما-هستند-9505.aspx ]]> نخستین مسابقات مهارتی معلولان کشور با حضور ۱۶۴ رقابت کننده در مشهد برگزار می شود. http://khrtvto.ir/News/نخستین-مسابقات-مهارتی-معلولان-کشور-با-حضور-۱۶۴-رقابت-کننده-در-مشهد-برگزار-می-شود-9491.aspx 2019-12-02 http://khrtvto.ir/News/نخستین-مسابقات-مهارتی-معلولان-کشور-با-حضور-۱۶۴-رقابت-کننده-در-مشهد-برگزار-می-شود-9491.aspx ]]> تاکید سفرای چهار کشور آسیایی و اروپایی بر همکاری با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/تاکید-سفرای-چهار-کشور-آسیایی-و-اروپایی-بر-همکاری-با-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-9496.aspx 2019-12-02 http://khrtvto.ir/News/تاکید-سفرای-چهار-کشور-آسیایی-و-اروپایی-بر-همکاری-با-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-9496.aspx ]]> کمک های خیرین بایستی به سمت توانمندسازی افراد سوق داده شود. http://khrtvto.ir/News/کمک-های-خیرین-بایستی-به-سمت-توانمندسازی-افراد-سوق-داده-شود-9484.aspx 2019-11-30 http://khrtvto.ir/News/کمک-های-خیرین-بایستی-به-سمت-توانمندسازی-افراد-سوق-داده-شود-9484.aspx ]]> شورای تحول اداری سازمان آموزش فنی وحرفه ای احیا می شود. http://khrtvto.ir/News/شورای-تحول-اداری-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-احیا-می-شود-9443.aspx 2019-11-20 http://khrtvto.ir/News/شورای-تحول-اداری-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-احیا-می-شود-9443.aspx ]]> مبادله تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش فنی وحرفه ای با دانشگاه امام رضا(ع) http://khrtvto.ir/News/مبادله-تفاهم-نامه-همکاری-اداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-با-دانشگاه-امام-رضا(ع)-9401.aspx 2019-11-10 http://khrtvto.ir/News/مبادله-تفاهم-نامه-همکاری-اداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-با-دانشگاه-امام-رضا(ع)-9401.aspx ]]> برگزاری کارگاه آموزشی مسیرکارآفرینی و مهارت های نرم در آموزش های فنی وحرفه ای; http://khrtvto.ir/News/برگزاری-کارگاه-آموزشی-مسیرکارآفرینی-و-مهارت-های-نرم-در-آموزش-های-فنی-وحرفه-ای;-9403.aspx 2019-11-10 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-کارگاه-آموزشی-مسیرکارآفرینی-و-مهارت-های-نرم-در-آموزش-های-فنی-وحرفه-ای;-9403.aspx ]]> آموزش های مهارتی منطبق بر نیاز صنعت به روز رسانی خواهدشد. http://khrtvto.ir/News/آموزش-های-مهارتی-منطبق-بر-نیاز-صنعت-به-روز-رسانی-خواهدشد-9384.aspx 2019-11-05 http://khrtvto.ir/News/آموزش-های-مهارتی-منطبق-بر-نیاز-صنعت-به-روز-رسانی-خواهدشد-9384.aspx ]]> بازدید مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از آموزشگاههای آزاد در سطح شهرستان مشهد http://khrtvto.ir/News/بازدید-مدیر-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-آموزشگاههای-آزاد-در-سطح-شهرستان-مشهد-9385.aspx 2019-11-05 http://khrtvto.ir/News/بازدید-مدیر-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-آموزشگاههای-آزاد-در-سطح-شهرستان-مشهد-9385.aspx آموزشهای فنی وحرفه ای برای اتباع در خراسان رضوی توسعه می یابد. http://khrtvto.ir/News/آموزشهای-فنی-وحرفه-ای-برای-اتباع-در-خراسان-رضوی-توسعه-می-یابد-9364.aspx 2019-11-03 http://khrtvto.ir/News/آموزشهای-فنی-وحرفه-ای-برای-اتباع-در-خراسان-رضوی-توسعه-می-یابد-9364.aspx مرکز آموزش مهارت آموزی ، تولید واشتغال مدد جویان در زندان های خراسان رضوی ایجاد می شود. http://khrtvto.ir/News/مرکز-آموزش-مهارت-آموزی-،-تولید-واشتغال-مدد-جویان-در-زندان-های-خراسان-رضوی-ایجاد-می-شود-9353.aspx 2019-10-31 http://khrtvto.ir/News/مرکز-آموزش-مهارت-آموزی-،-تولید-واشتغال-مدد-جویان-در-زندان-های-خراسان-رضوی-ایجاد-می-شود-9353.aspx ]]> در کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه گذاری استان خراسان رضوی مطرح شد : ایجاد اولین مرکز نوآوری تخصصی در حوزه طلا و جواهرات و سنگهای قیمتی در مشهد http://khrtvto.ir/News/در-کارگروه-اقتصادی-،-اشتغال-و-سرمایه-گذاری-استان-خراسان-رضوی-مطرح-شد-ایجاد-اولین-مرکز-نوآوری-تخصصی-9344.aspx 2019-10-26 http://khrtvto.ir/News/در-کارگروه-اقتصادی-،-اشتغال-و-سرمایه-گذاری-استان-خراسان-رضوی-مطرح-شد-ایجاد-اولین-مرکز-نوآوری-تخصصی-9344.aspx ]]> دیدار اعضای شورای شهر شهرستان تایباد با مدیر کل محترم آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/دیدار-اعضای-شورای-شهر-شهرستان-تایباد-با-مدیر-کل-محترم-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-9338.aspx 2019-10-24 http://khrtvto.ir/News/دیدار-اعضای-شورای-شهر-شهرستان-تایباد-با-مدیر-کل-محترم-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-9338.aspx ]]> دکتر نبی: در مهارت آموزی باید هوش هیجانی افراد به کار گرفته شود http://khrtvto.ir/News/دکتر-نبی-در-مهارت-آموزی-باید-هوش-هیجانی-افراد-به-کار-گرفته-شود-9322.aspx 2019-10-21 http://khrtvto.ir/News/دکتر-نبی-در-مهارت-آموزی-باید-هوش-هیجانی-افراد-به-کار-گرفته-شود-9322.aspx ]]> توافق جهت ایجاد مرکز تخصصی صنعت ساختمان شرق کشور با کمک موسسه سکوای آلمان http://khrtvto.ir/News/توافق-جهت-ایجاد-مرکز-تخصصی-صنعت-ساختمان-شرق-کشور-با-کمک-موسسه-سکوای-آلمان-9307.aspx 2019-10-17 http://khrtvto.ir/News/توافق-جهت-ایجاد-مرکز-تخصصی-صنعت-ساختمان-شرق-کشور-با-کمک-موسسه-سکوای-آلمان-9307.aspx ]]> بازدید از کارگاههای آموزشی مراکز مشهد در حوزه صنعت ساختمان توسط کارشناسان موسسه سکوای آلمان http://khrtvto.ir/News/بازدید-از-کارگاههای-آموزشی-مراکز-مشهد-در-حوزه-صنعت-ساختمان-توسط-کارشناسان-موسسه-سکوای-آلمان-9301.aspx 2019-10-16 http://khrtvto.ir/News/بازدید-از-کارگاههای-آموزشی-مراکز-مشهد-در-حوزه-صنعت-ساختمان-توسط-کارشناسان-موسسه-سکوای-آلمان-9301.aspx ]]> برگزاری نشست مشترک همفکری وتبادل نظر در خصوص نحوه ارتقا و توسعه آموزش های مهارتی در حوزه صنعت ساختمان با حضور کارشناسان آلمانی http://khrtvto.ir/News/برگزاری-نشست-مشترک-همفکری-وتبادل-نظر-در-خصوص-نحوه-ارتقا-و-توسعه-آموزش-های-مهارتی-در-حوزه-صنعت-ساخت-9302.aspx 2019-10-16 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-نشست-مشترک-همفکری-وتبادل-نظر-در-خصوص-نحوه-ارتقا-و-توسعه-آموزش-های-مهارتی-در-حوزه-صنعت-ساخت-9302.aspx ]]> اولین دوره مسابقات مهارتی آزاد، ویژه افراد دارای معلولیت http://khrtvto.ir/News/اولین-دوره-مسابقات-مهارتی-آزاد،-ویژه-افراد-دارای-معلولیت-9282.aspx 2019-10-12 http://khrtvto.ir/News/اولین-دوره-مسابقات-مهارتی-آزاد،-ویژه-افراد-دارای-معلولیت-9282.aspx ]]> بررسی ظرفیت های همکاری مشترک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی و اتاق اصناف مشهد http://khrtvto.ir/News/بررسی-ظرفیت-های-همکاری-مشترک-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-اتاق-اصناف-مشهد-9272.aspx 2019-10-08 http://khrtvto.ir/News/بررسی-ظرفیت-های-همکاری-مشترک-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-اتاق-اصناف-مشهد-9272.aspx ]]> دیدار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با مدیرکل دیوان محاسبات استان http://khrtvto.ir/News/دیدار-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-مدیرکل-دیوان-محاسبات-استان-9273.aspx 2019-10-08 http://khrtvto.ir/News/دیدار-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-مدیرکل-دیوان-محاسبات-استان-9273.aspx نشست مشترک مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان http://khrtvto.ir/News/نشست-مشترک-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-ریاست-سازمان-صنعت-،-معدن-و-تجارت-استان-9251.aspx 2019-10-03 http://khrtvto.ir/News/نشست-مشترک-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-ریاست-سازمان-صنعت-،-معدن-و-تجارت-استان-9251.aspx ]]> جلسه مشترک مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و مدیر شرکت BTC در خصوص جذب مهارت آموز خارجی http://khrtvto.ir/News/جلسه-مشترک-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-رئیس-اتاق-تجارت-و-صنایع-زنان-افغانستان-و-مدی-9252.aspx 2019-10-03 http://khrtvto.ir/News/جلسه-مشترک-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-رئیس-اتاق-تجارت-و-صنایع-زنان-افغانستان-و-مدی-9252.aspx ]]> دیدار مدیرعامل و اعضای مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای استان با مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/دیدار-مدیرعامل-و-اعضای-مجمع-خیرین-توسعه-و-ترویج-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-استان-با-مدیرکل-آموزش-فنی-و-9254.aspx 2019-10-03 http://khrtvto.ir/News/دیدار-مدیرعامل-و-اعضای-مجمع-خیرین-توسعه-و-ترویج-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-استان-با-مدیرکل-آموزش-فنی-و-9254.aspx چهارمین مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی با همکاری اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان و دانشگاه علوم اسلامی رضوی http://khrtvto.ir/News/چهارمین-مرکز-مدیریت-مهارت-آموزی-و-مشاوره-شغلی-با-همکاری-اداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-استان-و-دانشگاه-9246.aspx 2019-10-02 http://khrtvto.ir/News/چهارمین-مرکز-مدیریت-مهارت-آموزی-و-مشاوره-شغلی-با-همکاری-اداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-استان-و-دانشگاه-9246.aspx ]]> انعقاد تفاهم نامه همکاری سه جانبه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی ، فرمانداری شهرستان خواف و مجتمع فولاد سنگان خواف http://khrtvto.ir/News/انعقاد-تفاهم-نامه-همکاری-سه-جانبه-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-،-فرمانداری-شهرستان-خواف-9239.aspx 2019-09-30 http://khrtvto.ir/News/انعقاد-تفاهم-نامه-همکاری-سه-جانبه-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-،-فرمانداری-شهرستان-خواف-9239.aspx ]]> افتتاح مکان آموزشگاه طراحی دوخت نازنین ثناء با حضور بخشدار ، فرماندهی ناحی http://khrtvto.ir/News/افتتاح-مکان-آموزشگاه-طراحی-دوخت-نازنین-ثناء-با-حضور-بخشدار-،-فرماندهی-ناحی-9244.aspx 2019-09-30 http://khrtvto.ir/News/افتتاح-مکان-آموزشگاه-طراحی-دوخت-نازنین-ثناء-با-حضور-بخشدار-،-فرماندهی-ناحی-9244.aspx ]]> به همت مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تربت جام و بانوان کارآفرین روستایی صورت گرفت : http://khrtvto.ir/News/به-همت-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-تربت-جام-و-بانوان-کارآفرین-روستایی-صورت-گرفت-9202.aspx 2019-09-24 http://khrtvto.ir/News/به-همت-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-تربت-جام-و-بانوان-کارآفرین-روستایی-صورت-گرفت-9202.aspx