آخرین اخبار http://khrtvto.ir/ آخرین اخبار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی FA خانه http://khrtvto.ir/Images/gui/RssLogo.gif http://khrtvto.ir/ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی Copyright اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی, 1398 20 Intech نیاز سنجی صحیح آموزشی گامی برای تربیت نیروی کار توانمند http://khrtvto.ir/News/نیاز-سنجی-صحیح-آموزشی-گامی-برای-تربیت-نیروی-کار-توانمند-8599.aspx 2019-06-13 http://khrtvto.ir/News/نیاز-سنجی-صحیح-آموزشی-گامی-برای-تربیت-نیروی-کار-توانمند-8599.aspx ]]> برگزاری دومین مرحله آزمون هماهنگ سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/برگزاری-دومین-مرحله-آزمون-هماهنگ-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-در-خراسان-رضوی-8603.aspx 2019-06-13 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-دومین-مرحله-آزمون-هماهنگ-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-در-خراسان-رضوی-8603.aspx ]]> گزارش تصویری سفر مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای به شهرستان مه ولات http://khrtvto.ir/News/گزارش-تصویری-سفر-مدیر-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-به-شهرستان-مه-ولات-8605.aspx 2019-06-13 http://khrtvto.ir/News/گزارش-تصویری-سفر-مدیر-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-به-شهرستان-مه-ولات-8605.aspx معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: جهت گیری آموزشی باید به سمت تربیت نیرو های حرفه ای و کارآمد سوق پیدا کند http://khrtvto.ir/News/معاون-اول-رییس-جمهور-تاکید-کرد-جهت-گیری-آموزشی-باید-به-سمت-تربیت-نیرو-های-حرفه-ای-و-کارآمد-سوق-پیدا-8586.aspx 2019-06-12 http://khrtvto.ir/News/معاون-اول-رییس-جمهور-تاکید-کرد-جهت-گیری-آموزشی-باید-به-سمت-تربیت-نیرو-های-حرفه-ای-و-کارآمد-سوق-پیدا-8586.aspx ]]> وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : کلید اصلی توفیق و اثربخشی آموزش های مهارتی شکل گیری زمینه گفتگو بین ذینفعان حوزه مهارت آموزی است http://khrtvto.ir/News/وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-گفت-کلید-اصلی-توفیق-و-اثربخشی-آموزش-های-مهارتی-شکل-گیری-زمینه-گفتگو-8589.aspx 2019-06-12 http://khrtvto.ir/News/وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-گفت-کلید-اصلی-توفیق-و-اثربخشی-آموزش-های-مهارتی-شکل-گیری-زمینه-گفتگو-8589.aspx جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی،حرفه ای و مهارتی برگزار شد http://khrtvto.ir/News/جلسه-شورای-عالی-آموزش-و-تربیت-فنی،حرفه-ای-و-مهارتی-برگزار-شد-8590.aspx 2019-06-12 http://khrtvto.ir/News/جلسه-شورای-عالی-آموزش-و-تربیت-فنی،حرفه-ای-و-مهارتی-برگزار-شد-8590.aspx ]]> صفحه اصلی اخبار تصویری بازدید امام جمعه محترم وفرمانده حوزه مقاومت بسیج ادارات شهرستان از آموزشگاه آزاد... بازدید امام جمعه محترم وفرمانده حوزه مقاومت بسیج ادارات شهرستان از آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای طراحی دوخت خوش پوش شهرستان http://khrtvto.ir/News/صفحه-اصلی-اخبار-تصویری-بازدید-امام-جمعه-محترم-وفرمانده-حوزه-مقاومت-بسیج-ادارات-شهرستان-از-8593.aspx 2019-06-12 http://khrtvto.ir/News/صفحه-اصلی-اخبار-تصویری-بازدید-امام-جمعه-محترم-وفرمانده-حوزه-مقاومت-بسیج-ادارات-شهرستان-از-8593.aspx ]]> حضور مدیرکل و معاونین، روسای ستادی و مراکز آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در راهپیمایی روز قدس http://khrtvto.ir/News/حضور-مدیرکل-و-معاونین،-روسای-ستادی-و-مراکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-راهپیمایی-روز-قدس-8549.aspx 2019-06-02 http://khrtvto.ir/News/حضور-مدیرکل-و-معاونین،-روسای-ستادی-و-مراکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-راهپیمایی-روز-قدس-8549.aspx ]]> جلسه شورای مربیان مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان قوچان درخصوص شیوه های جدید اجرایی آموزش واستفاده ازظرفیت سایر دستگاهها برگزار گردید http://khrtvto.ir/News/جلسه-شورای-مربیان-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهرستان-قوچان-درخصوص-شیوه-های-جدید-اجرایی-آموزش-واستفاده-ا-8550.aspx 2019-06-02 http://khrtvto.ir/News/جلسه-شورای-مربیان-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهرستان-قوچان-درخصوص-شیوه-های-جدید-اجرایی-آموزش-واستفاده-ا-8550.aspx ]]> ریاست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان قوچان به اتفاق مسول آموزش مسول آموزشگاههای آزاد ومدیران موسس آموزشگاههای آزادفنی وحرفه ای درجلسه ویدئو کنفرانس درمحل اداره آموزش وپرورش حضوریافتند http://khrtvto.ir/News/ریاست-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-قوچان-به-اتفاق-مسول-آموزش-مسول-آموزشگاههای-آزاد-ومدیران-موسس-8551.aspx 2019-06-02 http://khrtvto.ir/News/ریاست-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-قوچان-به-اتفاق-مسول-آموزش-مسول-آموزشگاههای-آزاد-ومدیران-موسس-8551.aspx ]]> کارگاروهی باموضوعیت بررسی مشکلات طرح مهارت آموزی درمحیط کارواقعی باحضورادارات کارورفاه اجتماعی،تامین اجتماعی،صمت،اتاق اصناف وکمیته امداد درمحل اتاق ریاست مرکز قوچان برگزارگردید http://khrtvto.ir/News/کارگاروهی-باموضوعیت-بررسی-مشکلات-طرح-مهارت-آموزی-درمحیط-کارواقعی-باحضورادارات-کارورفاه-اجتماعی،تامین-8552.aspx 2019-06-02 http://khrtvto.ir/News/کارگاروهی-باموضوعیت-بررسی-مشکلات-طرح-مهارت-آموزی-درمحیط-کارواقعی-باحضورادارات-کارورفاه-اجتماعی،تامین-8552.aspx ]]> دیدار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد http://khrtvto.ir/News/دیدار-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-معاون-فرهنگی-اجتماعی-شهرداری-مشهد-8537.aspx 2019-05-30 http://khrtvto.ir/News/دیدار-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-معاون-فرهنگی-اجتماعی-شهرداری-مشهد-8537.aspx پاک سرشت: از چالش بی سوادی به چالش بی مهارتی رسیده ایم http://khrtvto.ir/News/پاک-سرشت-از-چالش-بی-سوادی-به-چالش-بی-مهارتی-رسیده-ایم-8532.aspx 2019-05-28 http://khrtvto.ir/News/پاک-سرشت-از-چالش-بی-سوادی-به-چالش-بی-مهارتی-رسیده-ایم-8532.aspx ]]> در گفت وگو با ایلنا مطرح شد: کسب مهارت های فنی و حرفه ای فرصتی مناسب برای اشتغالزایی است http://khrtvto.ir/News/در-گفت-وگو-با-ایلنا-مطرح-شد-کسب-مهارت-های-فنی-و-حرفه-ای-فرصتی-مناسب-برای-اشتغالزایی-است-8528.aspx 2019-05-26 http://khrtvto.ir/News/در-گفت-وگو-با-ایلنا-مطرح-شد-کسب-مهارت-های-فنی-و-حرفه-ای-فرصتی-مناسب-برای-اشتغالزایی-است-8528.aspx ]]> استقبال کم نظیرنیروهای مسلح شاغل از دوره های مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید عباسیان تایباد http://khrtvto.ir/News/استقبال-کم-نظیرنیروهای-مسلح-شاغل-از-دوره-های-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهید-عباسیان-تایباد-8495.aspx 2019-05-21 http://khrtvto.ir/News/استقبال-کم-نظیرنیروهای-مسلح-شاغل-از-دوره-های-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهید-عباسیان-تایباد-8495.aspx ]]> دیدار رئیس مرکزتایبادبا معین اقتصادی شهرستان تایباد http://khrtvto.ir/News/دیدار-رئیس-مرکزتایبادبا-معین-اقتصادی-شهرستان-تایباد-8496.aspx 2019-05-21 http://khrtvto.ir/News/دیدار-رئیس-مرکزتایبادبا-معین-اقتصادی-شهرستان-تایباد-8496.aspx ]]> تشکیل جلسات گفتمان و تدوین برنامه های عملیاتی درراستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب http://khrtvto.ir/News/تشکیل-جلسات-گفتمان-و-تدوین-برنامه-های-عملیاتی-درراستای-تحقق-منویات-مقام-معظم-رهبری-در-بیانیه-گام-دو-8487.aspx 2019-05-20 http://khrtvto.ir/News/تشکیل-جلسات-گفتمان-و-تدوین-برنامه-های-عملیاتی-درراستای-تحقق-منویات-مقام-معظم-رهبری-در-بیانیه-گام-دو-8487.aspx انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی و موسسه فرهنگی هنری یاران http://khrtvto.ir/News/انعقاد-تفاهم-نامه-همکاری-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-موسسه-فرهنگی-هنری-یاران-8478.aspx 2019-05-16 http://khrtvto.ir/News/انعقاد-تفاهم-نامه-همکاری-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-موسسه-فرهنگی-هنری-یاران-8478.aspx ]]> بازدید مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از مجموعه خانه سبز و ثنا http://khrtvto.ir/News/بازدید-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-مجموعه-خانه-سبز-و-ثنا-8475.aspx 2019-05-15 http://khrtvto.ir/News/بازدید-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-مجموعه-خانه-سبز-و-ثنا-8475.aspx ]]> حضور اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت http://khrtvto.ir/News/حضور-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-نمایشگاه-بین-المللی-قرآن-و-عترت-8476.aspx 2019-05-15 http://khrtvto.ir/News/حضور-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-نمایشگاه-بین-المللی-قرآن-و-عترت-8476.aspx ]]> نشست مشترک مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان http://khrtvto.ir/News/نشست-مشترک-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-و-رئیس-سازمان-جهاد-کشاورزی-استان-8451.aspx 2019-05-09 http://khrtvto.ir/News/نشست-مشترک-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-و-رئیس-سازمان-جهاد-کشاورزی-استان-8451.aspx به مناسبت هفته کارو کارگر و هفته بزرگداشت مقام معلم صورت گرفت http://khrtvto.ir/News/به-مناسبت-هفته-کارو-کارگر-و-هفته-بزرگداشت-مقام-معلم-صورت-گرفت-8439.aspx 2019-05-07 http://khrtvto.ir/News/به-مناسبت-هفته-کارو-کارگر-و-هفته-بزرگداشت-مقام-معلم-صورت-گرفت-8439.aspx ]]> حضور روسای مراکز استان در مشهد به منظور مبادله سندتعهدات آموزشی سال 1398 http://khrtvto.ir/News/حضور-روسای-مراکز-استان-در-مشهد-به-منظور-مبادله-سندتعهدات-آموزشی-سال-1398-8428.aspx 2019-05-06 http://khrtvto.ir/News/حضور-روسای-مراکز-استان-در-مشهد-به-منظور-مبادله-سندتعهدات-آموزشی-سال-1398-8428.aspx ]]> نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد در جمع نمایندگان کارگران، مدیران دستگاه های زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی: مشکلات عرصه کار حل نشود، رونق تولید محقق نمی شود http://khrtvto.ir/News/نماینده-ولی-فقیه-و-امام-جمعه-مشهد-در-جمع-نمایندگان-کارگران،-مدیران-دستگاه-های-زیر-مجموعه-وزارت-تعاون-8430.aspx 2019-05-06 http://khrtvto.ir/News/نماینده-ولی-فقیه-و-امام-جمعه-مشهد-در-جمع-نمایندگان-کارگران،-مدیران-دستگاه-های-زیر-مجموعه-وزارت-تعاون-8430.aspx ]]> دیدار مدیرکل، آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با رئیس شورای اسلامی شهر مشهد http://khrtvto.ir/News/دیدار-مدیرکل،-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-رئیس-شورای-اسلامی-شهر-مشهد-8400.aspx 2019-05-01 http://khrtvto.ir/News/دیدار-مدیرکل،-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-رئیس-شورای-اسلامی-شهر-مشهد-8400.aspx ]]> فرماندار تربت جام در همایش معرفی مشاغل وآموزشهای فنی و حرفه ای در حوزه مراقبت و زیبایی http://khrtvto.ir/News/فرماندار-تربت-جام-در-همایش-معرفی-مشاغل-وآموزشهای-فنی-و-حرفه-ای-در-حوزه-مراقبت-و-زیبایی-8384.aspx 2019-04-29 http://khrtvto.ir/News/فرماندار-تربت-جام-در-همایش-معرفی-مشاغل-وآموزشهای-فنی-و-حرفه-ای-در-حوزه-مراقبت-و-زیبایی-8384.aspx ]]> فرماندار تربت جام در حاشیه همایش معرفی مشاغل و کارگاه آموزشی ربان دوزی آموزشگاه ایرسا، http://khrtvto.ir/News/فرماندار-تربت-جام-در-حاشیه-همایش-معرفی-مشاغل-و-کارگاه-آموزشی-ربان-دوزی-آموزشگاه-ایرسا،-8385.aspx 2019-04-29 http://khrtvto.ir/News/فرماندار-تربت-جام-در-حاشیه-همایش-معرفی-مشاغل-و-کارگاه-آموزشی-ربان-دوزی-آموزشگاه-ایرسا،-8385.aspx ]]> بازدید تعداد 80 نفر از دانش آموزان دبیرستان شاهد امام صادق (ع) کاشمر از کارگاههای آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کاشمر http://khrtvto.ir/News/بازدید-تعداد-80-نفر-از-دانش-آموزان-دبیرستان-شاهد-امام-صادق-(ع)-کاشمر-از-کارگاههای-آموزشی-مرکز-آموزش-8386.aspx 2019-04-29 http://khrtvto.ir/News/بازدید-تعداد-80-نفر-از-دانش-آموزان-دبیرستان-شاهد-امام-صادق-(ع)-کاشمر-از-کارگاههای-آموزشی-مرکز-آموزش-8386.aspx ]]> معرفی برترین مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی دراسفندماه سال 97 در پورتال جامع سازمان http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/معرفی-برترین-مربیان-مراکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-دراسفندماه-سال-97-در-پورتال-جامع-سازمان-8316.aspx اخبار عمومی 2019-04-20 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/معرفی-برترین-مربیان-مراکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-دراسفندماه-سال-97-در-پورتال-جامع-سازمان-8316.aspx ]]> گزارش تصویری سفر مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی به شهرستان تربت حیدریه http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/گزارش-تصویری-سفر-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-به-شهرستان-تربت-حیدریه-8318.aspx اخبار عمومی 2019-04-20 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/گزارش-تصویری-سفر-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-به-شهرستان-تربت-حیدریه-8318.aspx ]]> اجرای موفق طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی در خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/اجرای-موفق-طرح-مهارت-آموزی-در-محیط-کار-واقعی-در-خراسان-رضوی-8319.aspx اخبار عمومی 2019-04-20 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/اجرای-موفق-طرح-مهارت-آموزی-در-محیط-کار-واقعی-در-خراسان-رضوی-8319.aspx اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در کمک رسانی به مناطق سیل زده تاکنون http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/اقدامات-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-در-کمک-رسانی-به-مناطق-سیل-زده-تاکنون-8320.aspx اخبار عمومی 2019-04-20 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/اقدامات-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-در-کمک-رسانی-به-مناطق-سیل-زده-تاکنون-8320.aspx رییس اداره امور آموزشگاه های آزاد و مشارکت های مردمی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی خبر داد: تحقق بیش از 15 میلیون نفر ساعت آموزش در آموزشگاه های آزاد استان در سال 97 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/رییس-اداره-امور-آموزشگاه-های-آزاد-و-مشارکت-های-مردمی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-خبر-دا-8296.aspx اخبار مهم 2019-04-17 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/رییس-اداره-امور-آموزشگاه-های-آزاد-و-مشارکت-های-مردمی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-خبر-دا-8296.aspx رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای قوچان خبر داد: اختصاص حقوق یک روز کارکنان مرکز به هموطنان سیل زده http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-قوچان-خبر-داد-اختصاص-حقوق-یک-روز-کارکنان-مرکز-به-هموطنان-سیل-زده-8297.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-04-17 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-قوچان-خبر-داد-اختصاص-حقوق-یک-روز-کارکنان-مرکز-به-هموطنان-سیل-زده-8297.aspx رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای قوچان از بازدید دانش آموزان از کارگاه های مرکز خبر داد http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-قوچان-از-بازدید-دانش-آموزان-از-کارگاه-های-مرکز-خبر-داد-8298.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-04-17 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-قوچان-از-بازدید-دانش-آموزان-از-کارگاه-های-مرکز-خبر-داد-8298.aspx ]]> ارسال کمک های نقدی و غیر نقدی کارکنان مرکز رشتخوار برای هموطنان سیل زده http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/ارسال-کمک-های-نقدی-و-غیر-نقدی-کارکنان-مرکز-رشتخوار-برای-هموطنان-سیل-زده-8299.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-04-17 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/ارسال-کمک-های-نقدی-و-غیر-نقدی-کارکنان-مرکز-رشتخوار-برای-هموطنان-سیل-زده-8299.aspx انتخاب مرکز آموزش فنی وحرفه ای تایباد جهت اسکان موقت سیل زدگان احتمالی توسط ستاد بحران و هلال احمر شهرستان http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/انتخاب-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-تایباد-جهت-اسکان-موقت-سیل-زدگان-احتمالی-توسط-ستاد-بحران-و-هلال-احمر-ش-8300.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-04-17 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/انتخاب-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-تایباد-جهت-اسکان-موقت-سیل-زدگان-احتمالی-توسط-ستاد-بحران-و-هلال-احمر-ش-8300.aspx مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از ارائه بالغ بر 25 میلیون نفر ساعت آموزش مهارتی در استان طی سال 97 خبر داد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-ارائه-بالغ-بر-25-میلیون-نفر-ساعت-آموزش-مهارتی-در-استان-طی-8304.aspx اخبار مهم 2019-04-17 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-ارائه-بالغ-بر-25-میلیون-نفر-ساعت-آموزش-مهارتی-در-استان-طی-8304.aspx ]]> دیدار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با فرماندار زاوه http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/دیدار-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-فرماندار-زاوه-8306.aspx اخبار مهم 2019-04-17 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/دیدار-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-فرماندار-زاوه-8306.aspx ]]> بازدید مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از کارگاه های مرکز تربت حیدریه http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/بازدید-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-کارگاه-های-مرکز-تربت-حیدریه-8308.aspx اخبار عمومی 2019-04-17 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/بازدید-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-کارگاه-های-مرکز-تربت-حیدریه-8308.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از برگزاری بازدید دانش ­آموزی و دانشجویی از مراکز آموزش فنی و حرفه­ ای استان خبر داد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-برگزاری-بازدید-دانش-­آموزی-و-دانشجویی-از-مراکز-آموزش-فنی-و-8278.aspx اخبار مهم 2019-04-15 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-برگزاری-بازدید-دانش-­آموزی-و-دانشجویی-از-مراکز-آموزش-فنی-و-8278.aspx ]]> امام جمعه رشتخوار: در سال به نام رونق تولید، فنی و حرفه ای نقش مهمی در اجرایی کردن این شعار دارد http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/امام-جمعه-رشتخوار-در-سال-به-نام-رونق-تولید،-فنی-و-حرفه-ای-نقش-مهمی-در-اجرایی-کردن-این-شعار-دارد-8280.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-04-15 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/امام-جمعه-رشتخوار-در-سال-به-نام-رونق-تولید،-فنی-و-حرفه-ای-نقش-مهمی-در-اجرایی-کردن-این-شعار-دارد-8280.aspx ]]> فرماندار صالح آباد: آموزش های فنی و حرفه ای کلید مشکل اشتغال در این شهرستان مرزی و محروم است http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/فرماندار-صالح-آباد-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-کلید-مشکل-اشتغال-در-این-شهرستان-مرزی-و-محروم-است-8282.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-04-15 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/فرماندار-صالح-آباد-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-کلید-مشکل-اشتغال-در-این-شهرستان-مرزی-و-محروم-است-8282.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از آموزش بیش از 6 هزار و 500 نفر از سربازان وظیفه در سال 97 خبر داد http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-آموزش-بیش-از-6-هزار-و-500-نفر-از-سربازان-وظیفه-در-سال-97-خ-8288.aspx اخبار عمومی 2019-04-15 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-آموزش-بیش-از-6-هزار-و-500-نفر-از-سربازان-وظیفه-در-سال-97-خ-8288.aspx ]]> اهدای یک روز از حقوق ماهیانه کارکنان و مربیان مرکز آموزش فنی وحرفه ای تایباد به سیل زدگان کشور http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/اهدای-یک-روز-از-حقوق-ماهیانه-کارکنان-و-مربیان-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-تایباد-به-سیل-زدگان-کشور-8259.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-04-13 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/اهدای-یک-روز-از-حقوق-ماهیانه-کارکنان-و-مربیان-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-تایباد-به-سیل-زدگان-کشور-8259.aspx رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای درگز: ارائه آموزش های مهارتی 25 حرفه در این مرکز در سال جاری http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-درگز-ارائه-آموزش-های-مهارتی-25-حرفه-در-این-مرکز-در-سال-جاری-8260.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-04-13 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-درگز-ارائه-آموزش-های-مهارتی-25-حرفه-در-این-مرکز-در-سال-جاری-8260.aspx ارسال کمک های نقدی کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای تربت حیدریه برای هموطنان سیل زده آق قلا http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/ارسال-کمک-های-نقدی-کارکنان-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تربت-حیدریه-برای-هموطنان-سیل-زده-آق-قلا-8261.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-04-13 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/ارسال-کمک-های-نقدی-کارکنان-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تربت-حیدریه-برای-هموطنان-سیل-زده-آق-قلا-8261.aspx رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای کاشمر: جشنواره غذا با عنوان ( یک اتفاق خوشمزه ) در شهرستان برگزار می شود http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کاشمر-جشنواره-غذا-با-عنوان-(-یک-اتفاق-خوشمزه-)-در-شهرستان-برگزار-می-ش-8262.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-04-13 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کاشمر-جشنواره-غذا-با-عنوان-(-یک-اتفاق-خوشمزه-)-در-شهرستان-برگزار-می-ش-8262.aspx بازدید نمایندگان موسسه SBH و پروژه آموزش شغلی دوگانه ایران و آلمان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک مشهد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/بازدید-نمایندگان-موسسه-SBH-و-پروژه-آموزش-شغلی-دوگانه-ایران-و-آلمان-از-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شمار-8263.aspx اخبار مهم 2019-04-13 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/بازدید-نمایندگان-موسسه-SBH-و-پروژه-آموزش-شغلی-دوگانه-ایران-و-آلمان-از-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شمار-8263.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از صدور بیش از 70 هزار گواهینامه مهارتی در سال گذشته خبر داد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-صدور-بیش-از-70-هزار-گواهینامه-مهارتی-در-سال-گذشته-خبر-داد-8267.aspx اخبار مهم 2019-04-13 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-صدور-بیش-از-70-هزار-گواهینامه-مهارتی-در-سال-گذشته-خبر-داد-8267.aspx ]]>