آخرین اخبار http://khrtvto.ir/ آخرین اخبار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی FA خانه http://khrtvto.ir/Images/gui/RssLogo.gif http://khrtvto.ir/ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی Copyright اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی, 1397 20 Intech افتتاح آموزشگاه آزاد نگار خودرو در مشهد با حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/افتتاح-آموزشگاه-آزاد-نگار-خودرو-در-مشهد-با-حضور-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-8006.aspx اخبار مهم 2019-02-18 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/افتتاح-آموزشگاه-آزاد-نگار-خودرو-در-مشهد-با-حضور-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-8006.aspx تبیین جایگاه آموزش های مهارتی در حوزه کارآفرینی در برنامه رادیویی شبانگاه شبکه خراسان رضوی توسط معاون آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تبیین-جایگاه-آموزش-های-مهارتی-در-حوزه-کارآفرینی-در-برنامه-رادیویی-شبانگاه-شبکه-خراسان-رضوی-توسط-معاو-8007.aspx اخبار مهم 2019-02-18 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تبیین-جایگاه-آموزش-های-مهارتی-در-حوزه-کارآفرینی-در-برنامه-رادیویی-شبانگاه-شبکه-خراسان-رضوی-توسط-معاو-8007.aspx انعقاد تفاهمنامه همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/انعقاد-تفاهمنامه-همکاری-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-صندوق-بیمه-اجتماعی-کشاورزان،-روست-8008.aspx اخبار عمومی 2019-02-18 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/انعقاد-تفاهمنامه-همکاری-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-صندوق-بیمه-اجتماعی-کشاورزان،-روست-8008.aspx حضور سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سیزدهمین کنفرانس ملی و هفتمین کنفرانس بین المللی یاددهی و یادگیری الکترونیکی http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/حضور-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-در-سیزدهمین-کنفرانس-ملی-و-هفتمین-کنفرانس-بین-المللی-یاددهی-و-یا-7994.aspx اخبار عمومی 2019-02-16 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/حضور-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-در-سیزدهمین-کنفرانس-ملی-و-هفتمین-کنفرانس-بین-المللی-یاددهی-و-یا-7994.aspx ]]> دولت آیین نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی را تصویب کرد http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/دولت-آیین-نامه-اجرایی-قانون-نظام-جامع-آموزش-و-تربیت-فنی،-حرفه-ای-و-مهارتی-را-تصویب-کرد-7995.aspx اخبار عمومی 2019-02-16 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/دولت-آیین-نامه-اجرایی-قانون-نظام-جامع-آموزش-و-تربیت-فنی،-حرفه-ای-و-مهارتی-را-تصویب-کرد-7995.aspx ]]> وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: با تصویب آیین نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی فعال می شود http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-با-تصویب-آیین-نامه-اجرایی-قانون-نظام-جامع-آموزش-و-تربیت-فنی،-حرفه-ای-7996.aspx اخبار عمومی 2019-02-16 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-با-تصویب-آیین-نامه-اجرایی-قانون-نظام-جامع-آموزش-و-تربیت-فنی،-حرفه-ای-7996.aspx در دهه فجر صورت گرفت: رونمایی از سایبان هیدرولیک ساخت مرکز آموزش فنی و حرفه ای کاشمر در آستان مقدس امامزاده سید حمزه (ع) http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/در-دهه-فجر-صورت-گرفت-رونمایی-از-سایبان-هیدرولیک-ساخت-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کاشمر-در-آستان-مقدس-7997.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-02-16 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/در-دهه-فجر-صورت-گرفت-رونمایی-از-سایبان-هیدرولیک-ساخت-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کاشمر-در-آستان-مقدس-7997.aspx ]]> رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای باخرز از ثبت نام بیش از 100 نفر از دانش آموزان شهرستان در قالب طرح ایران مهارت خبر داد http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-باخرز-از-ثبت-نام-بیش-از-100-نفر-از-دانش-آموزان-شهرستان-در-قالب-طرح-ایر-7998.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-02-16 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-باخرز-از-ثبت-نام-بیش-از-100-نفر-از-دانش-آموزان-شهرستان-در-قالب-طرح-ایر-7998.aspx مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در گفتگو با قدس آنلاین خبر داد: آموزش مهارتی به هزار و ۵۱۶سرپرست خانواده در حاشیه شهرهای خراسان رضویتوانمند سازی ۹هزار و ۲۷۳ نفر از روستاییان و عشایراستان با آموزش های مهارتی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-گفتگو-با-قدس-آنلاین-خبر-داد-آموزش-مهارتی-به-هزار-و-۵۱۶سر-8000.aspx اخبار مهم 2019-02-16 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-گفتگو-با-قدس-آنلاین-خبر-داد-آموزش-مهارتی-به-هزار-و-۵۱۶سر-8000.aspx ]]> حضور مدیرکل و کارکنان آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/حضور-مدیرکل-و-کارکنان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-راهپیمایی-باشکوه-22-بهمن-7968.aspx اخبار مهم 2019-02-13 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/حضور-مدیرکل-و-کارکنان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-راهپیمایی-باشکوه-22-بهمن-7968.aspx ]]> نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی: باید از آموزش های مهارتی در حوزه اشتغال بانوان بیشتر بهره جست http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/نماینده-مردم-نیشابور-و-فیروزه-در-مجلس-شورای-اسلامی-باید-از-آموزش-های-مهارتی-در-حوزه-اشتغال-بانوان-7969.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-02-13 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/نماینده-مردم-نیشابور-و-فیروزه-در-مجلس-شورای-اسلامی-باید-از-آموزش-های-مهارتی-در-حوزه-اشتغال-بانوان-7969.aspx ]]> در دهه فجر برگزار شد: اولین جشنواره زوج های خوشبخت در شهرستان کلات http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/در-دهه-فجر-برگزار-شد-اولین-جشنواره-زوج-های-خوشبخت-در-شهرستان-کلات-7970.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-02-13 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/در-دهه-فجر-برگزار-شد-اولین-جشنواره-زوج-های-خوشبخت-در-شهرستان-کلات-7970.aspx ]]> اجرای بیش از 4 هزار نفر ساعت دوره آموزش فنی و حرفه ای ویژه پرسنل وظیفه زندان تربت جام ‏ http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/اجرای-بیش-از-4-هزار-نفر-ساعت-دوره-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-ویژه-پرسنل-وظیفه-زندان-تربت-جام-‏-7971.aspx اخبار عمومی 2019-02-13 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/اجرای-بیش-از-4-هزار-نفر-ساعت-دوره-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-ویژه-پرسنل-وظیفه-زندان-تربت-جام-‏-7971.aspx گزارش تصویری حضور مدیرکل و کارکنان آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/گزارش-تصویری-حضور-مدیرکل-و-کارکنان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-راهپیمایی-با-شکوه-22-بهمن-7972.aspx اخبار مهم 2019-02-13 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/گزارش-تصویری-حضور-مدیرکل-و-کارکنان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-راهپیمایی-با-شکوه-22-بهمن-7972.aspx ]]> ذیحساب جدید اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی منصوب و معرفی شد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/ذیحساب-جدید-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-منصوب-و-معرفی-شد-7973.aspx اخبار مهم 2019-02-13 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/ذیحساب-جدید-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-منصوب-و-معرفی-شد-7973.aspx ]]> در دهه فجر صورت گرفت: انعقاد تفاهنامه همکاری آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی و سپاه امام رضا(ع) http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/در-دهه-فجر-صورت-گرفت-انعقاد-تفاهنامه-همکاری-آموزشی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-سپاه-7974.aspx اخبار مهم 2019-02-13 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/در-دهه-فجر-صورت-گرفت-انعقاد-تفاهنامه-همکاری-آموزشی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-سپاه-7974.aspx در دهه فجر انجام شد: افتتاح آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد مکانیک در مشهد http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/در-دهه-فجر-انجام-شد-افتتاح-آموزشگاه-فنی-و-حرفه-ای-آزاد-مکانیک-در-مشهد-7975.aspx اخبار عمومی 2019-02-13 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/در-دهه-فجر-انجام-شد-افتتاح-آموزشگاه-فنی-و-حرفه-ای-آزاد-مکانیک-در-مشهد-7975.aspx ]]> افتتاح اولین کارگاه پرورش جلبک کشور در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک مشهد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/افتتاح-اولین-کارگاه-پرورش-جلبک-کشور-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شماره-یک-مشهد-7976.aspx اخبار مهم 2019-02-13 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/افتتاح-اولین-کارگاه-پرورش-جلبک-کشور-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شماره-یک-مشهد-7976.aspx ]]> بازدید هیات مدیره شرکت کالا کودک از مرکز تخصصی طرح ایران آلمان در مشهد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/بازدید-هیات-مدیره-شرکت-کالا-کودک-از-مرکز-تخصصی-طرح-ایران-آلمان-در-مشهد-7978.aspx اخبار مهم 2019-02-13 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/بازدید-هیات-مدیره-شرکت-کالا-کودک-از-مرکز-تخصصی-طرح-ایران-آلمان-در-مشهد-7978.aspx ]]> راه اندازی پایگاه عیب یابی خودرو در مرکز آموزش فنی و حرفه ای تربت جام http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/راه-اندازی-پایگاه-عیب-یابی-خودرو-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تربت-جام-7939.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-02-10 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/راه-اندازی-پایگاه-عیب-یابی-خودرو-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تربت-جام-7939.aspx ]]> اولین دوره مهارت آموزی آشپزی در شهرستان قوچان http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/اولین-دوره-مهارت-آموزی-آشپزی-در-شهرستان-قوچان-7940.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-02-10 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/اولین-دوره-مهارت-آموزی-آشپزی-در-شهرستان-قوچان-7940.aspx ]]> در دهه فجر صورت گرفت: غبارروبی مزار شهدای دفاع مقدس با حضور مدیرکل و کارکنان آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/در-دهه-فجر-صورت-گرفت-غبارروبی-مزار-شهدای-دفاع-مقدس-با-حضور-مدیرکل-و-کارکنان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خر-7941.aspx اخبار مهم 2019-02-10 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/در-دهه-فجر-صورت-گرفت-غبارروبی-مزار-شهدای-دفاع-مقدس-با-حضور-مدیرکل-و-کارکنان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خر-7941.aspx ]]> شریعتمداری در نشست با رئیس موسسه فدرال آموزش فنی و حرفه ای آلمان خبرداد : بهره مندی از تجارب آموزش های فنی و حرفه ای آلمان " ایسر " : تحت تاثیر پیشرفت های سازمان آموزش فنی وحرفه ای ایران قرار گرفتیم http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/شریعتمداری-در-نشست-با-رئیس-موسسه-فدرال-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-آلمان-خبرداد-بهره-مندی-از-تجارب-آموزش-7942.aspx اخبار مهم 2019-02-10 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/شریعتمداری-در-نشست-با-رئیس-موسسه-فدرال-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-آلمان-خبرداد-بهره-مندی-از-تجارب-آموزش-7942.aspx تغییر تاریخ برگزاری آزمون هماهنگ کاغذی و آزمون صنایع دستی مرحله هشتم سال 97 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تغییر-تاریخ-برگزاری-آزمون-هماهنگ-کاغذی-و-آزمون-صنایع-دستی-مرحله-هشتم-سال-97-7943.aspx اخبار مهم 2019-02-10 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تغییر-تاریخ-برگزاری-آزمون-هماهنگ-کاغذی-و-آزمون-صنایع-دستی-مرحله-هشتم-سال-97-7943.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از افزایش تعداد شهرستان های دارای حوزه آزمون آنلاین در استان خبر داد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-افزایش-تعداد-شهرستان-های-دارای-حوزه-آزمون-آنلاین-در-استان-7944.aspx اخبار مهم 2019-02-10 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-افزایش-تعداد-شهرستان-های-دارای-حوزه-آزمون-آنلاین-در-استان-7944.aspx ]]> توسعه همکاری های ایران و آلمان در حوزه آموزش مهارت؛ سلیمان پاک سرشت و معاون وزیر آموزش و تحقیقات آلمان تفاهم نامه همکاری امضا کردند http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/توسعه-همکاری-های-ایران-و-آلمان-در-حوزه-آموزش-مهارت؛-سلیمان-پاک-سرشت-و-معاون-وزیر-آموزش-و-تحقیقات-آلم-7924.aspx اخبار مهم 2019-02-07 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/توسعه-همکاری-های-ایران-و-آلمان-در-حوزه-آموزش-مهارت؛-سلیمان-پاک-سرشت-و-معاون-وزیر-آموزش-و-تحقیقات-آلم-7924.aspx معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: حکمرانی آموزش های فنی و حرفه ای موضوعی پیچیده است http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/معاون-وزیر-و-رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-حکمرانی-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-موضوعی-پیچیده-است-7925.aspx اخبار مهم 2019-02-07 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/معاون-وزیر-و-رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-حکمرانی-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-موضوعی-پیچیده-است-7925.aspx طرح توانمندسازی مستمر عشایر http://khrtvto.ir/News/اطلاعیه-ها-93/طرح-توانمندسازی-مستمر-عشایر-7926.aspx اطلاعیه ها 2019-02-07 http://khrtvto.ir/News/اطلاعیه-ها-93/طرح-توانمندسازی-مستمر-عشایر-7926.aspx ]]> در دهه فجر صورت گرفت: افتتاح مرکز scd در موسسه آموزش عالی فردوس مشهد با حضور فرماندار مشهد و سرپرست این دانشگاه و مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/در-دهه-فجر-صورت-گرفت-افتتاح-مرکز-scd-در-موسسه-آموزش-عالی-فردوس-مشهد-با-حضور-فرماندار-مشهد-و-سرپرست-7927.aspx اخبار مهم 2019-02-07 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/در-دهه-فجر-صورت-گرفت-افتتاح-مرکز-scd-در-موسسه-آموزش-عالی-فردوس-مشهد-با-حضور-فرماندار-مشهد-و-سرپرست-7927.aspx ]]> افتتاح ساختمان جدید واحد خواهران مرکز آموزش فنی و حرفه ای رشتخوار در دهه مبارک فجر http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/افتتاح-ساختمان-جدید-واحد-خواهران-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-رشتخوار-در-دهه-مبارک-فجر-7928.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-02-07 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/افتتاح-ساختمان-جدید-واحد-خواهران-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-رشتخوار-در-دهه-مبارک-فجر-7928.aspx ]]> برپایی نمایشگاه توانمندی های مهارتی بانوان در نیلشهر تربت جام http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برپایی-نمایشگاه-توانمندی-های-مهارتی-بانوان-در-نیلشهر-تربت-جام-7929.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-02-07 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برپایی-نمایشگاه-توانمندی-های-مهارتی-بانوان-در-نیلشهر-تربت-جام-7929.aspx ]]> سلیمان پاک سرشت: ارتقای مهارت نیروی انسانی، عنصر اصلی دستیابی به دو آرمان بزرگ استقلال و آزادی است http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/سلیمان-پاک-سرشت-ارتقای-مهارت-نیروی-انسانی،-عنصر-اصلی-دستیابی-به-دو-آرمان-بزرگ-استقلال-و-آزادی-است-7906.aspx اخبار مهم 2019-02-06 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/سلیمان-پاک-سرشت-ارتقای-مهارت-نیروی-انسانی،-عنصر-اصلی-دستیابی-به-دو-آرمان-بزرگ-استقلال-و-آزادی-است-7906.aspx ]]> مراسم تودیع و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور برگزار شد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مراسم-تودیع-و-معارفه-معاون-توسعه-مدیریت-و-منابع-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-برگزار-شد-7907.aspx اخبار مهم 2019-02-06 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مراسم-تودیع-و-معارفه-معاون-توسعه-مدیریت-و-منابع-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-برگزار-شد-7907.aspx ]]> آشنایی با دوره های آموزشی | فن ورز شبکه هوایی برق http://khrtvto.ir/News/اطلاعیه-ها-93/آشنایی-با-دوره-های-آموزشی-فن-ورز-شبکه-هوایی-برق-7908.aspx اطلاعیه ها 2019-02-06 http://khrtvto.ir/News/اطلاعیه-ها-93/آشنایی-با-دوره-های-آموزشی-فن-ورز-شبکه-هوایی-برق-7908.aspx رئیس مرکز فنی و حرفه ای رشتخوار خبر داد: کسب رتبه نخست آموزش استان توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای رشتخوار http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-فنی-و-حرفه-ای-رشتخوار-خبر-داد-کسب-رتبه-نخست-آموزش-استان-توسط-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-رش-7909.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-02-06 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-فنی-و-حرفه-ای-رشتخوار-خبر-داد-کسب-رتبه-نخست-آموزش-استان-توسط-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-رش-7909.aspx ]]> بازدید مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از خط تولید شرکت صنایع شیر پگاه http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/بازدید-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-خط-تولید-شرکت-صنایع-شیر-پگاه-7911.aspx اخبار عمومی 2019-02-06 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/بازدید-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-خط-تولید-شرکت-صنایع-شیر-پگاه-7911.aspx ]]> به مناسبت دهه فجر صورت گرفت: برگزاری مسابقات آزاد مهارتی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 2 مشهد http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/به-مناسبت-دهه-فجر-صورت-گرفت-برگزاری-مسابقات-آزاد-مهارتی-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شماره-2-مشهد-7912.aspx اخبار عمومی 2019-02-06 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/به-مناسبت-دهه-فجر-صورت-گرفت-برگزاری-مسابقات-آزاد-مهارتی-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شماره-2-مشهد-7912.aspx ]]> به مناسبت دهه فجر صورت گرفت: نشست صمیمی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با مربیان مراکز مشهد http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/به-مناسبت-دهه-فجر-صورت-گرفت-نشست-صمیمی-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-مربیان-مراکز-مشه-7913.aspx اخبار عمومی 2019-02-06 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/به-مناسبت-دهه-فجر-صورت-گرفت-نشست-صمیمی-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-مربیان-مراکز-مشه-7913.aspx ]]> فرماندار مشهد: جوانان باید توان مهارتی خود را افزایش دهند http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/فرماندار-مشهد-جوانان-باید-توان-مهارتی-خود-را-افزایش-دهند-7915.aspx اخبار مهم 2019-02-06 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/فرماندار-مشهد-جوانان-باید-توان-مهارتی-خود-را-افزایش-دهند-7915.aspx ]]> برپایی نمایشگاه دستاورد های کارگاه های آموزشی ،آموزشگاه ها و مهارت آموختگان مرکز آموزش فنی وحرفه ای تایباد به مناسبت دهه فجر http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برپایی-نمایشگاه-دستاورد-های-کارگاه-های-آموزشی-،آموزشگاه-ها-و-مهارت-آموختگان-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-7917.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-02-06 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برپایی-نمایشگاه-دستاورد-های-کارگاه-های-آموزشی-،آموزشگاه-ها-و-مهارت-آموختگان-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-7917.aspx ]]> عملکرد شاخص خراسان رضوی در حوزه آموش به روستائیان در سال جاری http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/عملکرد-شاخص-خراسان-رضوی-در-حوزه-آموش-به-روستائیان-در-سال-جاری-7919.aspx اخبار مهم 2019-02-06 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/عملکرد-شاخص-خراسان-رضوی-در-حوزه-آموش-به-روستائیان-در-سال-جاری-7919.aspx انعقاد تفاهمنامه همکاری آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی وکمیته امداد امام خمینی استان http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/انعقاد-تفاهمنامه-همکاری-آموزشی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-وکمیته-امداد-امام-خمینی-استا-7922.aspx اخبار مهم 2019-02-06 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/انعقاد-تفاهمنامه-همکاری-آموزشی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-وکمیته-امداد-امام-خمینی-استا-7922.aspx ]]> همزمان با ایام ا... دهه فجر صورت گرفت؛ تبیین دستاوردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در 40 ساله انقلاب اسلامی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/همزمان-با-ایام-ا-دهه-فجر-صورت-گرفت؛-تبیین-دستاوردهای-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-در-40-ساله-ا-7870.aspx اخبار مهم 2019-02-04 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/همزمان-با-ایام-ا-دهه-فجر-صورت-گرفت؛-تبیین-دستاوردهای-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-در-40-ساله-ا-7870.aspx ]]> افتتاح مرکز جوار کارگاهی اتحادیه رستوران داران مشهد با حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/افتتاح-مرکز-جوار-کارگاهی-اتحادیه-رستوران-داران-مشهد-با-حضور-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-7871.aspx اخبار مهم 2019-02-04 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/افتتاح-مرکز-جوار-کارگاهی-اتحادیه-رستوران-داران-مشهد-با-حضور-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-7871.aspx ]]> آغاز ثبت نام اینترنتی هشتمین مرحله آزمون های سنجش مهارت در خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/آغاز-ثبت-نام-اینترنتی-هشتمین-مرحله-آزمون-های-سنجش-مهارت-در-خراسان-رضوی-7872.aspx اخبار مهم 2019-02-04 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/آغاز-ثبت-نام-اینترنتی-هشتمین-مرحله-آزمون-های-سنجش-مهارت-در-خراسان-رضوی-7872.aspx تشریح عملکرد حوزه مهارت آموزی در سال های پس از انقلاب از سوی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/تشریح-عملکرد-حوزه-مهارت-آموزی-در-سال-های-پس-از-انقلاب-از-سوی-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-استان-در-گفت-7873.aspx اخبار عمومی 2019-02-04 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/تشریح-عملکرد-حوزه-مهارت-آموزی-در-سال-های-پس-از-انقلاب-از-سوی-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-استان-در-گفت-7873.aspx آموزش های فنی و حرفه ای قبل از انقلاب http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-قبل-از-انقلاب-7874.aspx اخبار عمومی 2019-02-04 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-قبل-از-انقلاب-7874.aspx انعقاد تفاهم نامه آموزشی مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم مشهد با دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/انعقاد-تفاهم-نامه-آموزشی-مرکز-آموزش-مهارتهای-پیشرفته-ارم-مشهد-با-دانشگاه-مهندسی-علوم-و-فناوری-های-نو-7875.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-02-04 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/انعقاد-تفاهم-نامه-آموزشی-مرکز-آموزش-مهارتهای-پیشرفته-ارم-مشهد-با-دانشگاه-مهندسی-علوم-و-فناوری-های-نو-7875.aspx ]]> 14 بهمن 1397 ٬ 40 سال اعتماد به نفس ملی٬خود باوری و پیشرفت علمی http://khrtvto.ir/News/اطلاعیه-ها-93/14-بهمن-1397-٬-40-سال-اعتماد-به-نفس-ملی٬خود-باوری-و-پیشرفت-علمی-7862.aspx اطلاعیه ها 2019-02-03 http://khrtvto.ir/News/اطلاعیه-ها-93/14-بهمن-1397-٬-40-سال-اعتماد-به-نفس-ملی٬خود-باوری-و-پیشرفت-علمی-7862.aspx ]]> حضور مدیرکل و کارکنان آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در مراسم بزرگداشت یوم الله 12 بهمن در مشهد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/حضور-مدیرکل-و-کارکنان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-مراسم-بزرگداشت-یوم-الله-12-بهمن-در-مشهد-7834.aspx اخبار مهم 2019-02-02 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/حضور-مدیرکل-و-کارکنان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-مراسم-بزرگداشت-یوم-الله-12-بهمن-در-مشهد-7834.aspx ]]>