آخرین اخبار http://khrtvto.ir/ آخرین اخبار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی FA خانه http://khrtvto.ir/Images/gui/RssLogo.gif http://khrtvto.ir/ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی Copyright اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی, 1397 20 Intech معاون آموزش سازمان آموزش فن و حرفه ای کشور در جمع خبرنگاران در مشهد: حوزه خدمات، بیشترین ظرفیت اشتغال را دارد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/معاون-آموزش-سازمان-آموزش-فن-و-حرفه-ای-کشور-در-جمع-خبرنگاران-در-مشهد-حوزه-خدمات،-بیشترین-ظرفیت-اشتغا-6747.aspx اخبار مهم 2018-08-21 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/معاون-آموزش-سازمان-آموزش-فن-و-حرفه-ای-کشور-در-جمع-خبرنگاران-در-مشهد-حوزه-خدمات،-بیشترین-ظرفیت-اشتغا-6747.aspx ]]> تبادل تجربیات، نتیجه اولین همایش هم اندیشی و تعاملات منطقه ای ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای مناطق 1 و 8 کشور در مشهد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تبادل-تجربیات،-نتیجه-اولین-همایش-هم-اندیشی-و-تعاملات-منطقه-ای-ادارات-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-مناطق-6750.aspx اخبار مهم 2018-08-21 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تبادل-تجربیات،-نتیجه-اولین-همایش-هم-اندیشی-و-تعاملات-منطقه-ای-ادارات-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-مناطق-6750.aspx ]]> گزارش تصویری همایش یک روزه هم اندیشی و تعاملات منطقه ای ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای مناطق 1 و 8 کشور با حضور معاونین سازمان آموزش فنی و حرفه ای در مشهد http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/گزارش-تصویری-همایش-یک-روزه-هم-اندیشی-و-تعاملات-منطقه-ای-ادارات-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-مناطق-1-و-8-6751.aspx اخبار عمومی 2018-08-21 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/گزارش-تصویری-همایش-یک-روزه-هم-اندیشی-و-تعاملات-منطقه-ای-ادارات-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-مناطق-1-و-8-6751.aspx ]]> برگزاری همایش هم اندیشی و تعاملات منطقه ای ادارت کل آموزش فنی و حرفه ای مناطق 1 و 8 کشور با حضور معاونین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در مشهد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/برگزاری-همایش-هم-اندیشی-و-تعاملات-منطقه-ای-ادارت-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-مناطق-1-و-8-کشور-با-حضور-م-6736.aspx اخبار مهم 2018-08-20 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/برگزاری-همایش-هم-اندیشی-و-تعاملات-منطقه-ای-ادارت-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-مناطق-1-و-8-کشور-با-حضور-م-6736.aspx ]]> طی حکمی از سوی دکتر پاک سرشت؛ مدیرکل امور مالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منصوب شد http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/طی-حکمی-از-سوی-دکتر-پاک-سرشت؛-مدیرکل-امور-مالی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-منصوب-شد-6737.aspx اخبار عمومی 2018-08-20 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/طی-حکمی-از-سوی-دکتر-پاک-سرشت؛-مدیرکل-امور-مالی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-منصوب-شد-6737.aspx معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در مشهد: با تبادل تجربیات می توان به وحدت رویه دست یافت http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/معاون-توسعه-مدیریت-و-منابع-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-در-مشهد-با-تبادل-تجربیات-می-توان-به-وحدت-6740.aspx اخبار مهم 2018-08-20 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/معاون-توسعه-مدیریت-و-منابع-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-در-مشهد-با-تبادل-تجربیات-می-توان-به-وحدت-6740.aspx ]]> معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در مشهد: حرکت به سمت آموزش های مجازی از جمله اولیوت های سازمان است http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/معاون-آموزش-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-در-مشهد-حرکت-به-سمت-آموزش-های-مجازی-از-جمله-اولیوت-های-6741.aspx اخبار مهم 2018-08-20 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/معاون-آموزش-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-در-مشهد-حرکت-به-سمت-آموزش-های-مجازی-از-جمله-اولیوت-های-6741.aspx ]]> تاکید معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از عدم ارائه برنامه و طرح های تک بعدی در انجام امور http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تاکید-معاون-پژوهش،-برنامه-ریزی-و-سنجش-مهارت-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-از-عدم-ارائه-برنامه-و-طر-6742.aspx اخبار مهم 2018-08-20 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تاکید-معاون-پژوهش،-برنامه-ریزی-و-سنجش-مهارت-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-از-عدم-ارائه-برنامه-و-طر-6742.aspx ]]> بازدید معاونین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از کارگاه های مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 2 مشهد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/بازدید-معاونین-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-از-کارگاه-های-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شماره-2-مشهد-6743.aspx اخبار مهم 2018-08-20 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/بازدید-معاونین-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-از-کارگاه-های-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شماره-2-مشهد-6743.aspx برگزاری اولین مرحله آزمون ادواری سال 97 کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/برگزاری-اولین-مرحله-آزمون-ادواری-سال-97-کارکنان-وظیفه-نیروهای-مسلح-در-خراسان-رضوی-6720.aspx اخبار عمومی 2018-08-18 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/برگزاری-اولین-مرحله-آزمون-ادواری-سال-97-کارکنان-وظیفه-نیروهای-مسلح-در-خراسان-رضوی-6720.aspx ]]> مدیر کل دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت های مردمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: باید نسل جوان با مشاغل، مهارت ها، فضای کسب و کار و تولید و زندگی اقتصادی آشنا شوند http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیر-کل-دفتر-آموزشگاه-های-آزاد-و-مشارکت-های-مردمی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-باید-نسل-جوان-با-6723.aspx اخبار مهم 2018-08-18 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیر-کل-دفتر-آموزشگاه-های-آزاد-و-مشارکت-های-مردمی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-باید-نسل-جوان-با-6723.aspx ]]> تبیین دستورالعمل اجرایی طرح آموزش های کوتاه مدت " ایران مهارت" توسط مدیر کل دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت های مردمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در مشهد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تبیین-دستورالعمل-اجرایی-طرح-آموزش-های-کوتاه-مدت-ایران-مهارت-توسط-مدیر-کل-دفتر-آموزشگاه-6724.aspx اخبار مهم 2018-08-18 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تبیین-دستورالعمل-اجرایی-طرح-آموزش-های-کوتاه-مدت-ایران-مهارت-توسط-مدیر-کل-دفتر-آموزشگاه-6724.aspx ]]> تشکیل شورای گسترش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با حضور مدیر کل دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت های مردمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/تشکیل-شورای-گسترش-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-حضور-مدیر-کل-دفتر-آموزشگاه-های-آزاد-و-6725.aspx اخبار عمومی 2018-08-18 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/تشکیل-شورای-گسترش-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-حضور-مدیر-کل-دفتر-آموزشگاه-های-آزاد-و-6725.aspx برگزاری هم اندیشی اعضا کانون و هیات مدیره انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای مشهد با مدیرکل دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت های مردمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/برگزاری-هم-اندیشی-اعضا-کانون-و-هیات-مدیره-انجمن-های-صنفی-آموزشگاه-های-آزاد-فنی-و-حرفه-ای-مشهد-با-مدی-6727.aspx اخبار مهم 2018-08-18 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/برگزاری-هم-اندیشی-اعضا-کانون-و-هیات-مدیره-انجمن-های-صنفی-آموزشگاه-های-آزاد-فنی-و-حرفه-ای-مشهد-با-مدی-6727.aspx با حکم رئیس جمهور؛ انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/با-حکم-رئیس-جمهور؛-انوشیروان-محسنی-بندپی،-سرپرست-وزارت-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-شد-6702.aspx اخبار عمومی 2018-08-15 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/با-حکم-رئیس-جمهور؛-انوشیروان-محسنی-بندپی،-سرپرست-وزارت-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-شد-6702.aspx ]]> حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در خانه آزادگان استان به مناسبت سالروز بازگشت سرافرازانه آزادگان به میهن http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/حضور-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-خانه-آزادگان-استان-به-مناسبت-سالروز-بازگشت-سرافرازانه-6706.aspx اخبار مهم 2018-08-15 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/حضور-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-خانه-آزادگان-استان-به-مناسبت-سالروز-بازگشت-سرافرازانه-6706.aspx ]]> انعقاد تفاهمنامه همکاری آموزشی بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی و اداره کل راه آهن خراسان http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/انعقاد-تفاهمنامه-همکاری-آموزشی-بین-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-اداره-کل-راه-آهن-خراس-6708.aspx اخبار مهم 2018-08-15 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/انعقاد-تفاهمنامه-همکاری-آموزشی-بین-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-اداره-کل-راه-آهن-خراس-6708.aspx ]]> در نشست مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی مطرح شد آموزش هایی مبتنی بر نیاز بازار کار هر شهرستان http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/در-نشست-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-نماینده-مردم-تربت-جام،-تایباد-و-باخرز-در-مجلس-شور-6710.aspx اخبار مهم 2018-08-15 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/در-نشست-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-نماینده-مردم-تربت-جام،-تایباد-و-باخرز-در-مجلس-شور-6710.aspx ]]> فراخوان انجام طرح پژوهشی http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/فراخوان-انجام-طرح-پژوهشی-6672.aspx اخبار عمومی 2018-08-13 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/فراخوان-انجام-طرح-پژوهشی-6672.aspx حضور تیم ارزیابی عملکرد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/حضور-تیم-ارزیابی-عملکرد-وزارت-تعاون-کار-و-رفاه-اجتماعی-در-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-6673.aspx اخبار مهم 2018-08-13 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/حضور-تیم-ارزیابی-عملکرد-وزارت-تعاون-کار-و-رفاه-اجتماعی-در-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-6673.aspx ]]> تاکید رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی بر توسعه آموزش های مهارتی در استان http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تاکید-رئیس-مجمع-نمایندگان-خراسان-رضوی-بر-توسعه-آموزش-های-مهارتی-در-استان-6666.aspx اخبار مهم 2018-08-12 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تاکید-رئیس-مجمع-نمایندگان-خراسان-رضوی-بر-توسعه-آموزش-های-مهارتی-در-استان-6666.aspx ]]> انعقاد تفاهمنامه همکاری آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی و دانشگاه علمی کاربردی چینی مقصود http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/انعقاد-تفاهمنامه-همکاری-آموزشی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-دانشگاه-علمی-کاربردی-چینی-6667.aspx اخبار مهم 2018-08-12 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/انعقاد-تفاهمنامه-همکاری-آموزشی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-دانشگاه-علمی-کاربردی-چینی-6667.aspx ]]> رئیس مرکز آموزش مهارت های پیشرفته ارم مشهد از آموزش بیش از هزار نفر در سمینارهای آموزشی هفته ملی مهارت در این مرکز خبر داد http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-آموزش-مهارت-های-پیشرفته-ارم-مشهد-از-آموزش-بیش-از-هزار-نفر-در-سمینارهای-آموزشی-هفته-ملی-مه-6669.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-08-12 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-آموزش-مهارت-های-پیشرفته-ارم-مشهد-از-آموزش-بیش-از-هزار-نفر-در-سمینارهای-آموزشی-هفته-ملی-مه-6669.aspx پیام معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به مناسبت فرارسیدن 17 مرداد روز خبرنگار http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/پیام-معاون-وزیر-و-رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-به-مناسبت-فرارسیدن-17-مرداد-روز-خبرنگار-6643.aspx اخبار عمومی 2018-08-08 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/پیام-معاون-وزیر-و-رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-به-مناسبت-فرارسیدن-17-مرداد-روز-خبرنگار-6643.aspx چاپ و انتشار کتاب گزارش عملکرد سال 96 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/چاپ-و-انتشار-کتاب-گزارش-عملکرد-سال-96-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-6645.aspx اخبار مهم 2018-08-08 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/چاپ-و-انتشار-کتاب-گزارش-عملکرد-سال-96-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-6645.aspx رییس مرکز آموزش خدمات هتلداری و گردشگری مشهد: بازار کار بسیار خوبی برای رشته های صنایع غذایی و گردشگری در مشهد فراهم است http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/رییس-مرکز-آموزش-خدمات-هتلداری-و-گردشگری-مشهد-بازار-کار-بسیار-خوبی-برای-رشته-های-صنایع-غذایی-و-گردشگ-6646.aspx اخبار عمومی 2018-08-08 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/رییس-مرکز-آموزش-خدمات-هتلداری-و-گردشگری-مشهد-بازار-کار-بسیار-خوبی-برای-رشته-های-صنایع-غذایی-و-گردشگ-6646.aspx افتتاح سالن آزمون آنلاین و کارگاه رایانه مرکز آموزش فنی و حرفه ای سرولایت http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/افتتاح-سالن-آزمون-آنلاین-و-کارگاه-رایانه-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-سرولایت-6647.aspx اخبار عمومی 2018-08-08 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/افتتاح-سالن-آزمون-آنلاین-و-کارگاه-رایانه-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-سرولایت-6647.aspx بازدید مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از رسانه های استان به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/بازدید-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-رسانه-های-استان-به-مناسبت-17-مرداد-روز-خبرنگار-6651.aspx اخبار مهم 2018-08-08 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/بازدید-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-رسانه-های-استان-به-مناسبت-17-مرداد-روز-خبرنگار-6651.aspx ]]> آموزش روزانه 370 نفر در مرکز شماره یک آموزش فنی حرفه ای مشهد http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/آموزش-روزانه-370-نفر-در-مرکز-شماره-یک-آموزش-فنی-حرفه-ای-مشهد-6629.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-08-06 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/آموزش-روزانه-370-نفر-در-مرکز-شماره-یک-آموزش-فنی-حرفه-ای-مشهد-6629.aspx مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی: در 4 ماهه نخست امسال بالغ بر 900 نفر از سربازان توانمندسازی شده اند http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-4-ماهه-نخست-امسال-بالغ-بر-900-نفر-از-سربازان-توانمندسازی-6630.aspx اخبار مهم 2018-08-06 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-4-ماهه-نخست-امسال-بالغ-بر-900-نفر-از-سربازان-توانمندسازی-6630.aspx ]]> اجرای برنامه زنده رادیویی به مناسبت هفته ملی کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای از صدای خراسان رضوی در مرکز نیشابور http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/اجرای-برنامه-زنده-رادیویی-به-مناسبت-هفته-ملی-کارآفرینی-و-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-از-صدای-خراسان-رضوی-6617.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-08-04 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/اجرای-برنامه-زنده-رادیویی-به-مناسبت-هفته-ملی-کارآفرینی-و-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-از-صدای-خراسان-رضوی-6617.aspx ]]> برگزاری دوره های آموزش ورکشاب رایگان توسط آموزشگاه های آزاد کاشمر http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-دوره-های-آموزش-ورکشاب-رایگان-توسط-آموزشگاه-های-آزاد-کاشمر-6618.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-08-04 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-دوره-های-آموزش-ورکشاب-رایگان-توسط-آموزشگاه-های-آزاد-کاشمر-6618.aspx طی فراخوانی از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور؛ از موسسات تحقیقاتی، پژوهشی و مراکز آموزش عالی برای اجرای طرح های پژوهشی در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای دعوت به همکاری می شود http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/طی-فراخوانی-از-سوی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور؛-از-موسسات-تحقیقاتی،-پژوهشی-و-مراکز-آموزش-عالی-بر-6606.aspx اخبار عمومی 2018-08-01 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/طی-فراخوانی-از-سوی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور؛-از-موسسات-تحقیقاتی،-پژوهشی-و-مراکز-آموزش-عالی-بر-6606.aspx ]]> تجلیل از حامی تیم خراسان رضوی در اختتامیه هجدهمین مسابقات ملی مهارت http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/تجلیل-از-حامی-تیم-خراسان-رضوی-در-اختتامیه-هجدهمین-مسابقات-ملی-مهارت-6607.aspx اخبار عمومی 2018-08-01 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/تجلیل-از-حامی-تیم-خراسان-رضوی-در-اختتامیه-هجدهمین-مسابقات-ملی-مهارت-6607.aspx ]]> افتتاح آموزشگاه شیرنی پزی سارینا با حضور ریاست مرکز آموزش فنی وحرفه ای و مسئولین شهرستان http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/افتتاح-آموزشگاه-شیرنی-پزی-سارینا-با-حضور-ریاست-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-و-مسئولین-شهرستان-6608.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-08-01 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/افتتاح-آموزشگاه-شیرنی-پزی-سارینا-با-حضور-ریاست-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-و-مسئولین-شهرستان-6608.aspx ]]> افتتاح سالن آزمون مرکز آموزش فنی و حرفه ای تایباد به مناسبت فرارسیدن 6 مرداد و هفته ملی مهارت http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/افتتاح-سالن-آزمون-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تایباد-به-مناسبت-فرارسیدن-6-مرداد-و-هفته-ملی-مهارت-6610.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-08-01 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/افتتاح-سالن-آزمون-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تایباد-به-مناسبت-فرارسیدن-6-مرداد-و-هفته-ملی-مهارت-6610.aspx ]]> افتتاح کارگاه آموزشی تولید مبلمان در شهرستان رشتخوار http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/افتتاح-کارگاه-آموزشی-تولید-مبلمان-در-شهرستان-رشتخوار-6611.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-08-01 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/افتتاح-کارگاه-آموزشی-تولید-مبلمان-در-شهرستان-رشتخوار-6611.aspx ]]> وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: برای بازیابی مفهوم مهارت نیازمند تغییرات فرهنگی هستیم http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-برای-بازیابی-مفهوم-مهارت-نیازمند-تغییرات-فرهنگی-هستیم-6581.aspx اخبار عمومی 2018-07-30 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-برای-بازیابی-مفهوم-مهارت-نیازمند-تغییرات-فرهنگی-هستیم-6581.aspx ]]> در روز ملی کارآفرینی و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای مطرح شد:هشدار نسبت به فقر مهارتی در کشور ضرورت رفع مسائل جاری کشور با تکیه بر مهارت آموزی http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/در-روز-ملی-کارآفرینی-و-ترویج-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-مطرح-شد-هشدار-نسبت-به-فقر-مهارتی-در-کشور-ضرورت-6582.aspx اخبار عمومی 2018-07-30 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/در-روز-ملی-کارآفرینی-و-ترویج-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-مطرح-شد-هشدار-نسبت-به-فقر-مهارتی-در-کشور-ضرورت-6582.aspx ]]> برگزاری مسابقات آزاد مهارتی رشته طلا و جواهر در مشهد http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/برگزاری-مسابقات-آزاد-مهارتی-رشته-طلا-و-جواهر-در-مشهد-6583.aspx اخبار عمومی 2018-07-30 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/برگزاری-مسابقات-آزاد-مهارتی-رشته-طلا-و-جواهر-در-مشهد-6583.aspx حضور بیش از هزار نفر در سومین آزمون صنعت ساختمان سال جاری در خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/حضور-بیش-از-هزار-نفر-در-سومین-آزمون-صنعت-ساختمان-سال-جاری-در-خراسان-رضوی-6584.aspx اخبار عمومی 2018-07-30 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/حضور-بیش-از-هزار-نفر-در-سومین-آزمون-صنعت-ساختمان-سال-جاری-در-خراسان-رضوی-6584.aspx فرماندار سرخس: غفلت از مهارت آموزی، مایه ایجاد خسارت جبران ناپذیری است http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/فرماندار-سرخس-غفلت-از-مهارت-آموزی،-مایه-ایجاد-خسارت-جبران-ناپذیری-است-6585.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-07-30 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/فرماندار-سرخس-غفلت-از-مهارت-آموزی،-مایه-ایجاد-خسارت-جبران-ناپذیری-است-6585.aspx ]]> حضور کارکنان آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در مراسم گلباران حرم مطهر رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/حضور-کارکنان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-مراسم-گلباران-حرم-مطهر-رضوی-6504.aspx اخبار عمومی 2018-07-28 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/حضور-کارکنان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-مراسم-گلباران-حرم-مطهر-رضوی-6504.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی خبر داد: حضور بیش از 4 هزار و 600 نفر در آزمون هماهنگ مرحله سوم سال جاری در استان http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-خبر-داد-حضور-بیش-از-4-هزار-و-600-نفر-در-آزمون-هماهنگ-مرحله-6507.aspx اخبار مهم 2018-07-28 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-خبر-داد-حضور-بیش-از-4-هزار-و-600-نفر-در-آزمون-هماهنگ-مرحله-6507.aspx ]]> سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه گناباد توسط رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان به مناست 6 مرداد http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/سخنرانی-پیش-از-خطبه-های-نماز-جمعه-گناباد-توسط-رئیس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-به-مناست-6-مرداد-6513.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-07-28 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/سخنرانی-پیش-از-خطبه-های-نماز-جمعه-گناباد-توسط-رئیس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-به-مناست-6-مرداد-6513.aspx ]]> مرکز آموزش فنی و حرفه ای گناباد میزبان مسوولین شهرستان در هفته ملی مهارت http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-گناباد-میزبان-مسوولین-شهرستان-در-هفته-ملی-مهارت-6514.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-07-28 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-گناباد-میزبان-مسوولین-شهرستان-در-هفته-ملی-مهارت-6514.aspx ]]> افتتاح اولین آموزشگاه آرایش و پیرایش مردانه در نیشابور همزمان با هفته ملی مهارت http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/افتتاح-اولین-آموزشگاه-آرایش-و-پیرایش-مردانه-در-نیشابور-همزمان-با-هفته-ملی-مهارت-6515.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-07-28 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/افتتاح-اولین-آموزشگاه-آرایش-و-پیرایش-مردانه-در-نیشابور-همزمان-با-هفته-ملی-مهارت-6515.aspx ]]> افتتاح نمایشگاه توانمندی های مرکز آموزش فنی و حرفه ای و آموزشگاه های آزاد کاشمر http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/افتتاح-نمایشگاه-توانمندی-های-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-و-آموزشگاه-های-آزاد-کاشمر-6516.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-07-28 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/افتتاح-نمایشگاه-توانمندی-های-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-و-آموزشگاه-های-آزاد-کاشمر-6516.aspx ]]> برپایی نمایشگاه مهارتی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای رشتخوار http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برپایی-نمایشگاه-مهارتی-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-رشتخوار-6517.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-07-28 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برپایی-نمایشگاه-مهارتی-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-رشتخوار-6517.aspx ]]> به مناسبت هفته ملی مهارت صورت گرفت: برپایی نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه ای باخرز http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/به-مناسبت-هفته-ملی-مهارت-صورت-گرفت-برپایی-نمایشگاه-دستاوردها-و-توانمندیهای-کارآموزان-مرکز-آموزش-فنی-6519.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-07-28 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/به-مناسبت-هفته-ملی-مهارت-صورت-گرفت-برپایی-نمایشگاه-دستاوردها-و-توانمندیهای-کارآموزان-مرکز-آموزش-فنی-6519.aspx ]]>