آخرین اخبار http://khrtvto.ir/ آخرین اخبار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی FA خانه http://khrtvto.ir/Images/gui/RssLogo.gif http://khrtvto.ir/ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی Copyright اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی, 1397 20 Intech افتتاح سالن آزمون الکترونیکی مرکز آموزش فنی و حرفه ای تربت حیدریه http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/افتتاح-سالن-آزمون-الکترونیکی-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تربت-حیدریه-5900.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-05-23 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/افتتاح-سالن-آزمون-الکترونیکی-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تربت-حیدریه-5900.aspx برای اولین بار درقوچان برگزار می شود: آموزش حرفه های مرتبط باصنعت گردشگری وبوم گردی http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برای-اولین-بار-درقوچان-برگزار-می-شود-آموزش-حرفه-های-مرتبط-باصنعت-گردشگری-وبوم-گردی-5901.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-05-23 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برای-اولین-بار-درقوچان-برگزار-می-شود-آموزش-حرفه-های-مرتبط-باصنعت-گردشگری-وبوم-گردی-5901.aspx طی حکمی از سوی دکتر پاک سرشت؛ سرپرست دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منصوب شد http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/طی-حکمی-از-سوی-دکتر-پاک-سرشت؛-سرپرست-دفتر-سنجش-مهارت-و-صلاحیت-حرفه-ای-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشو-5903.aspx اخبار عمومی 2018-05-23 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/طی-حکمی-از-سوی-دکتر-پاک-سرشت؛-سرپرست-دفتر-سنجش-مهارت-و-صلاحیت-حرفه-ای-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشو-5903.aspx در گفت وگو با ایلنا مطرح شد؛ ایجاد نخستین نمونه وقفِ مهارت آموزی و اشتغال در استان خراسان ساختاری برای مردمی شدن کمک به مهارت آموزی و اشتغال http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/در-گفت-وگو-با-ایلنا-مطرح-شد؛-ایجاد-نخستین-نمونه-وقفِ-مهارت-آموزی-و-اشتغال-در-استان-خراسان-ساختاری-بر-5893.aspx اخبار عمومی 2018-05-22 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/در-گفت-وگو-با-ایلنا-مطرح-شد؛-ایجاد-نخستین-نمونه-وقفِ-مهارت-آموزی-و-اشتغال-در-استان-خراسان-ساختاری-بر-5893.aspx ساخت دستگاه بوجاری در مرکز آموزش فنی و حرفه ای زبرخان http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/ساخت-دستگاه-بوجاری-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-زبرخان-5896.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-05-22 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/ساخت-دستگاه-بوجاری-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-زبرخان-5896.aspx رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای تایباد در گفت و گو با ایسنا: آموزش مهارت های فنی وحرفه ای نیاز مبرم به فرهنگ سازی دارند http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/رییس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تایباد-در-گفت-و-گو-با-ایسنا-آموزش-مهارت-های-فنی-وحرفه-ای-نیاز-مبرم-ب-5897.aspx اخبار عمومی 2018-05-22 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/رییس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تایباد-در-گفت-و-گو-با-ایسنا-آموزش-مهارت-های-فنی-وحرفه-ای-نیاز-مبرم-ب-5897.aspx حضور پررنگ مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک مشهد در هفدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه مشهد http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/حضور-پررنگ-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شماره-یک-مشهد-در-هفدهمین-نمایشگاه-بین-المللی-گل-و-گیاه-مشهد-5898.aspx اخبار عمومی 2018-05-22 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/حضور-پررنگ-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شماره-یک-مشهد-در-هفدهمین-نمایشگاه-بین-المللی-گل-و-گیاه-مشهد-5898.aspx ]]> تقدیر مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از همکاران روابط عمومی مراکز استان به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/تقدیر-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-همکاران-روابط-عمومی-مراکز-استان-به-مناسبت-روز-ارتباط-5899.aspx اخبار عمومی 2018-05-22 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/تقدیر-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-همکاران-روابط-عمومی-مراکز-استان-به-مناسبت-روز-ارتباط-5899.aspx مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از حضور این استان در 15 رشته رقابت های کشوری مسابقات ملی مهارت خبر داد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-حضور-این-استان-در-15-رشته-رقابت-های-کشوری-مسابقات-ملی-مهار-5851.aspx اخبار مهم 2018-05-21 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-حضور-این-استان-در-15-رشته-رقابت-های-کشوری-مسابقات-ملی-مهار-5851.aspx ]]> آغاز ثبت نام الکترونیکی متقاضیان شرکت در آزمون های ادواری سال 1397 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/آغاز-ثبت-نام-الکترونیکی-متقاضیان-شرکت-در-آزمون-های-ادواری-سال-1397-5854.aspx اخبار عمومی 2018-05-21 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/آغاز-ثبت-نام-الکترونیکی-متقاضیان-شرکت-در-آزمون-های-ادواری-سال-1397-5854.aspx راه اندازی صفحه مهارت در خبرگزاری کار ایران http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/راه-اندازی-صفحه-مهارت-در-خبرگزاری-کار-ایران-5856.aspx اخبار مهم 2018-05-21 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/راه-اندازی-صفحه-مهارت-در-خبرگزاری-کار-ایران-5856.aspx ]]> برگزاری کارگاه آموزش خودیاری فنی اتومبیل جهت اعضای اتحادیه آرایش و پیرایش زنانه نیشابور http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-کارگاه-آموزش-خودیاری-فنی-اتومبیل-جهت-اعضای-اتحادیه-آرایش-و-پیرایش-زنانه-نیشابور-5863.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-05-21 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-کارگاه-آموزش-خودیاری-فنی-اتومبیل-جهت-اعضای-اتحادیه-آرایش-و-پیرایش-زنانه-نیشابور-5863.aspx ]]> برگزاری کلاس های آموزش های مهارتی ویژه کارکنان کادر و وظیفه نیروی انتظامی رشتخوار http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-کلاس-های-آموزش-های-مهارتی-ویژه-کارکنان-کادر-و-وظیفه-نیروی-انتظامی-رشتخوار-5865.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-05-21 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-کلاس-های-آموزش-های-مهارتی-ویژه-کارکنان-کادر-و-وظیفه-نیروی-انتظامی-رشتخوار-5865.aspx ]]> برپایی میز خدمت مرکز آموزش فنی و حرفه ای تایباد در دانشگاه پیام نور شهرستان http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برپایی-میز-خدمت-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تایباد-در-دانشگاه-پیام-نور-شهرستان-5867.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-05-21 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برپایی-میز-خدمت-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تایباد-در-دانشگاه-پیام-نور-شهرستان-5867.aspx ]]> برگزاری دوره راه اندازی کسب و کار ویژه کارکنان وظیفه ناحیه مقاومت بسیج و نیروی انتظامی شهرستان باخرز http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-دوره-راه-اندازی-کسب-و-کار-ویژه-کارکنان-وظیفه-ناحیه-مقاومت-بسیج-و-نیروی-انتظامی-شهرستان-باخرز-5868.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-05-21 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-دوره-راه-اندازی-کسب-و-کار-ویژه-کارکنان-وظیفه-ناحیه-مقاومت-بسیج-و-نیروی-انتظامی-شهرستان-باخرز-5868.aspx ساخت دستگاه عرقیات گیری در مرکز آموزش فنی و حرفه ای زبرخان http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/ساخت-دستگاه-عرقیات-گیری-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-زبرخان-5872.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-05-21 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/ساخت-دستگاه-عرقیات-گیری-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-زبرخان-5872.aspx برای نخستین بار در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رشتخوار صورت پذیرفت http://khrtvto.ir/News/برای-نخستین-بار-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-رشتخوار-صورت-پذیرفت-5757.aspx 2018-05-16 http://khrtvto.ir/News/برای-نخستین-بار-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-رشتخوار-صورت-پذیرفت-5757.aspx ]]> برگزاری دوره ایمنی درکارگاه ویژه کارگران ساختمانی بمناسبت هفته کاروکارگر درمرکزآموزش فنی وحرفه ای قوچان http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/برگزاری-دوره-ایمنی-درکارگاه-ویژه-کارگران-ساختمانی-بمناسبت-هفته-کاروکارگر-درمرکزآموزش-فنی-وحرفه-ای-قو-5696.aspx اخبار عمومی 2018-05-06 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/برگزاری-دوره-ایمنی-درکارگاه-ویژه-کارگران-ساختمانی-بمناسبت-هفته-کاروکارگر-درمرکزآموزش-فنی-وحرفه-ای-قو-5696.aspx ]]> تقدیر معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/تقدیر-معاون-آموزش-متوسطه-وزارت-آموزش-و-پرورش-از-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-5640.aspx اخبار عمومی 2018-04-29 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/تقدیر-معاون-آموزش-متوسطه-وزارت-آموزش-و-پرورش-از-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-5640.aspx با حضور جمعی از مسوولین برگزار شد: مراسم کلنگ زنی مرکز آموزش فنی و حر فه ای خواهران درگز http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/با-حضور-جمعی-از-مسوولین-برگزار-شد-مراسم-کلنگ-زنی-مرکز-آموزش-فنی-و-حر-فه-ای-خواهران-درگز-5641.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-04-29 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/با-حضور-جمعی-از-مسوولین-برگزار-شد-مراسم-کلنگ-زنی-مرکز-آموزش-فنی-و-حر-فه-ای-خواهران-درگز-5641.aspx ]]> نشست صمیمی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با مربیان مرکز و مدیران آموزشگاه های آزاد شهرستان درگز http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/نشست-صمیمی-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-مربیان-مرکز-و-مدیران-آموزشگاه-های-آزاد-شهرستان-5642.aspx اخبار عمومی 2018-04-29 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/نشست-صمیمی-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-مربیان-مرکز-و-مدیران-آموزشگاه-های-آزاد-شهرستان-5642.aspx ]]> برگزاری دوره ایمنی ویژه کارگران ساختمانی به مناسبت هفته مشاغل در مرکز آموزش فنی و حرفه ای قوچان http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-دوره-ایمنی-ویژه-کارگران-ساختمانی-به-مناسبت-هفته-مشاغل-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-قوچان-5643.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-04-29 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-دوره-ایمنی-ویژه-کارگران-ساختمانی-به-مناسبت-هفته-مشاغل-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-قوچان-5643.aspx ]]> برگزاری نمایشگاه توانمندی های کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه ای تربت جام http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-نمایشگاه-توانمندی-های-کارآموزان-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تربت-جام-5622.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-04-28 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-نمایشگاه-توانمندی-های-کارآموزان-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تربت-جام-5622.aspx برگزاری دومین دوره مسابقات آزاد مهارت سنگ کاری در نیشابور http://khrtvto.ir/News/برگزاری-دومین-دوره-مسابقات-آزاد-مهارت-سنگ-کاری-در-نیشابور-5625.aspx 2018-04-28 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-دومین-دوره-مسابقات-آزاد-مهارت-سنگ-کاری-در-نیشابور-5625.aspx ]]> مونتاژ بزرگترین پروژه سایبان هیدرولیک کشوردر مرکز آموزش فنی و حرفه ای کاشمر http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/مونتاژ-بزرگترین-پروژه-سایبان-هیدرولیک-کشوردر-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کاشمر-5626.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-04-28 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/مونتاژ-بزرگترین-پروژه-سایبان-هیدرولیک-کشوردر-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کاشمر-5626.aspx ]]> برپایی غرفه های مرکز آموزش فنی و حرفه ای فریمان در نمایشگاه هفته مشاغل شهرستان http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برپایی-غرفه-های-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-فریمان-در-نمایشگاه-هفته-مشاغل-شهرستان-5627.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-04-28 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برپایی-غرفه-های-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-فریمان-در-نمایشگاه-هفته-مشاغل-شهرستان-5627.aspx بازدید معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری خراسان رضوی از آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای مجری طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار حاشیه شهر http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/بازدید-معاون-سیاسی،-اجتماعی-و-امنیتی-استانداری-خراسان-رضوی-از-آموزشگاه-های-آزاد-فنی-و-حرفه-ای-مجری-ط-5594.aspx اخبار مهم 2018-04-25 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/بازدید-معاون-سیاسی،-اجتماعی-و-امنیتی-استانداری-خراسان-رضوی-از-آموزشگاه-های-آزاد-فنی-و-حرفه-ای-مجری-ط-5594.aspx ]]> بازدید رییس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی خیام الکتریک نیشابور از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/بازدید-رییس-مرکز-آموزش-عالی-علمی-کاربردی-خیام-الکتریک-نیشابور-از-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-5595.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-04-25 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/بازدید-رییس-مرکز-آموزش-عالی-علمی-کاربردی-خیام-الکتریک-نیشابور-از-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-5595.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی: حدود 4 میلیون نفر ساعت آموزش در سال 96 در کارگاه های ثابت شهری استان اجرایی شده است http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-حدود-4-میلیون-نفر-ساعت-آموزش-در-سال-96-در-کارگاه-های-ثابت-شه-5596.aspx اخبار عمومی 2018-04-25 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-حدود-4-میلیون-نفر-ساعت-آموزش-در-سال-96-در-کارگاه-های-ثابت-شه-5596.aspx بازدید دانش آموزان دبیرستان افشارنژاد از کارگاه های مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 2 مشهد http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/بازدید-دانش-آموزان-دبیرستان-افشارنژاد-از-کارگاه-های-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شماره-2-مشهد-5587.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-04-24 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/بازدید-دانش-آموزان-دبیرستان-افشارنژاد-از-کارگاه-های-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شماره-2-مشهد-5587.aspx راه اندازی اپلیکیشن مشاغل فنی و خدماتی " کاراسام" در خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/راه-اندازی-اپلیکیشن-مشاغل-فنی-و-خدماتی-کاراسام-در-خراسان-رضوی-5588.aspx اخبار مهم 2018-04-24 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/راه-اندازی-اپلیکیشن-مشاغل-فنی-و-خدماتی-کاراسام-در-خراسان-رضوی-5588.aspx اطلاعیه جذب نیروهای مهارت آموخته در اپلیکیشن مشاغل فنی و خدماتی " کاراسام" http://khrtvto.ir/News/اطلاعیه-ها-93/اطلاعیه-جذب-نیروهای-مهارت-آموخته-در-اپلیکیشن-مشاغل-فنی-و-خدماتی-کاراسام-5589.aspx اطلاعیه ها 2018-04-24 http://khrtvto.ir/News/اطلاعیه-ها-93/اطلاعیه-جذب-نیروهای-مهارت-آموخته-در-اپلیکیشن-مشاغل-فنی-و-خدماتی-کاراسام-5589.aspx حضور مرکز آموزش فنی و حرفه ای کلات در نمایشگاه هفته مشاغل شهرستان http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/حضور-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کلات-در-نمایشگاه-هفته-مشاغل-شهرستان-5592.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-04-24 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/حضور-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کلات-در-نمایشگاه-هفته-مشاغل-شهرستان-5592.aspx برای اولین بار در خراسان رضوی برگزار شد: دوره آموزش نقشه کشی ساختمان با نرم افزار اتو کد به صورت مجازی http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برای-اولین-بار-در-خراسان-رضوی-برگزار-شد-دوره-آموزش-نقشه-کشی-ساختمان-با-نرم-افزار-اتو-کد-به-صورت-مجا-5593.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-04-24 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برای-اولین-بار-در-خراسان-رضوی-برگزار-شد-دوره-آموزش-نقشه-کشی-ساختمان-با-نرم-افزار-اتو-کد-به-صورت-مجا-5593.aspx راه اندازی کارگاه تولیدی پوشاک زنانه توسط کارآموز مرکز آموزش فنی و حرفه ای سرولایت http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/راه-اندازی-کارگاه-تولیدی-پوشاک-زنانه-توسط-کارآموز-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-سرولایت-5573.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-04-23 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/راه-اندازی-کارگاه-تولیدی-پوشاک-زنانه-توسط-کارآموز-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-سرولایت-5573.aspx ]]> بازدید بیش از 100 دانش آموز از مراکز آموزش فنی و حرفه ای قوچان در دومین روز اجرای طرح بازدی دانش آموزی http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/بازدید-بیش-از-100-دانش-آموز-از-مراکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-قوچان-در-دومین-روز-اجرای-طرح-بازدی-دانش-آم-5574.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-04-23 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/بازدید-بیش-از-100-دانش-آموز-از-مراکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-قوچان-در-دومین-روز-اجرای-طرح-بازدی-دانش-آم-5574.aspx تجهیز و راه اندازی کارگاه اتومکانیک مرکز آموزش فنی و حرفه ای سرولایت http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/تجهیز-و-راه-اندازی-کارگاه-اتومکانیک-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-سرولایت-5575.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-04-23 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/تجهیز-و-راه-اندازی-کارگاه-اتومکانیک-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-سرولایت-5575.aspx مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی دربرنامه رادیویی سرای زندگی: توانمندسازی نیروی انسانی، نقشی بسزا در تحقق شعار سال و حمایت از کالای ایرانی دارد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-دربرنامه-رادیویی-سرای-زندگی-توانمندسازی-نیروی-انسانی،-نقشی-5576.aspx اخبار مهم 2018-04-23 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-دربرنامه-رادیویی-سرای-زندگی-توانمندسازی-نیروی-انسانی،-نقشی-5576.aspx ]]> بازدید معاون آموزش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از دوره های آموزشی ویژه خانواده زندانیان در حاشیه شهر مشهد http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/بازدید-معاون-آموزش-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-دوره-های-آموزشی-ویژه-خانواده-زندانیان-5577.aspx اخبار عمومی 2018-04-23 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/بازدید-معاون-آموزش-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-دوره-های-آموزشی-ویژه-خانواده-زندانیان-5577.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی خبر داد: اجرای طرح بازدید دانش آموزی از مراکز آموزشی استان http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-خبر-داد-اجرای-طرح-بازدید-دانش-آموزی-از-مراکز-آموزشی-استان-5537.aspx اخبار مهم 2018-04-22 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-خبر-داد-اجرای-طرح-بازدید-دانش-آموزی-از-مراکز-آموزشی-استان-5537.aspx ]]> راه اندازی ایستگاه مطالعه در مرکز آموزش فنی و حرفه ای تربت جام جهت بهره مندی مراجعین http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/راه-اندازی-ایستگاه-مطالعه-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تربت-جام-جهت-بهره-مندی-مراجعین-5539.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-04-22 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/راه-اندازی-ایستگاه-مطالعه-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تربت-جام-جهت-بهره-مندی-مراجعین-5539.aspx مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از اجرای بیش از 760 هزار نفر ساعت آموزش مهارتی در قالب طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی در سال 96 خبر داد http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-اجرای-بیش-از-760-هزار-نفر-ساعت-آموزش-مهارتی-در-قالب-طرح-مه-5541.aspx اخبار عمومی 2018-04-22 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-اجرای-بیش-از-760-هزار-نفر-ساعت-آموزش-مهارتی-در-قالب-طرح-مه-5541.aspx تقدیر فرماندار تربت جام از رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/تقدیر-فرماندار-تربت-جام-از-رییس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-5553.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-04-22 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/تقدیر-فرماندار-تربت-جام-از-رییس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-5553.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در برنامه رادیویی کارآفرینان از آغاز طرح بازدید دانش آموزی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان خبر داد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-برنامه-رادیویی-کارآفرینان-از-آغاز-طرح-بازدید-دانش-آموزی-از-5518.aspx اخبار مهم 2018-04-21 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-برنامه-رادیویی-کارآفرینان-از-آغاز-طرح-بازدید-دانش-آموزی-از-5518.aspx ]]> آغاز برگزاری آزمون های الکترونیک آنلاین در مرکز آموزش فنی و حرفه ای کاشمر http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/آغاز-برگزاری-آزمون-های-الکترونیک-آنلاین-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کاشمر-5519.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-04-21 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/آغاز-برگزاری-آزمون-های-الکترونیک-آنلاین-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کاشمر-5519.aspx ]]> برگزاری اولین دوره آموزشی مسئول ایمنی و آتش نشانی در شهرستان خواف http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-اولین-دوره-آموزشی-مسئول-ایمنی-و-آتش-نشانی-در-شهرستان-خواف-5520.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-04-21 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-اولین-دوره-آموزشی-مسئول-ایمنی-و-آتش-نشانی-در-شهرستان-خواف-5520.aspx ]]> تقدیر از همکاران جانباز اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی و مراکزمشهد در زادروز ولادت حضرت ابوالفضل العباس http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/تقدیر-از-همکاران-جانباز-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-مراکزمشهد-در-زادروز-ولادت-حضرت-ا-5521.aspx اخبار عمومی 2018-04-21 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/تقدیر-از-همکاران-جانباز-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-مراکزمشهد-در-زادروز-ولادت-حضرت-ا-5521.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در برنامه رادیویی خانواده صدا و سیمای استان به تشریح طرح بازدید دانش آموزی از مراکز آموزشی پرداخت http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-برنامه-رادیویی-خانواده-صدا-و-سیمای-استان-به-تشریح-طرح-بازد-5522.aspx اخبار عمومی 2018-04-21 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-برنامه-رادیویی-خانواده-صدا-و-سیمای-استان-به-تشریح-طرح-بازد-5522.aspx بازدید معاون آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از روند اجرای طرح آموزش زنان سرپرست خانوار در حاشیه شهر http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/بازدید-معاون-آموزشی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-روند-اجرای-طرح-آموزش-زنان-سرپرست-خان-5523.aspx اخبار عمومی 2018-04-21 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/بازدید-معاون-آموزشی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-روند-اجرای-طرح-آموزش-زنان-سرپرست-خان-5523.aspx ]]> طی حکمی از سوی دکتر پاک سرشت؛ مدیر امور مسابقات ملی و بین المللی مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منصوب شد http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/طی-حکمی-از-سوی-دکتر-پاک-سرشت؛-مدیر-امور-مسابقات-ملی-و-بین-المللی-مهارت-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کش-5500.aspx اخبار عمومی 2018-04-19 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/طی-حکمی-از-سوی-دکتر-پاک-سرشت؛-مدیر-امور-مسابقات-ملی-و-بین-المللی-مهارت-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کش-5500.aspx