آخرین اخبار http://khrtvto.ir/ آخرین اخبار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی FA خانه http://khrtvto.ir/Images/gui/RssLogo.gif http://khrtvto.ir/ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی Copyright اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی, 1403 20 Intech درراستای تعاملات فیمابین صورت گرفت، http://khrtvto.ir/News/درراستای-تعاملات-فیمابین-صورت-گرفت،-17926.aspx 2024-06-10 http://khrtvto.ir/News/درراستای-تعاملات-فیمابین-صورت-گرفت،-17926.aspx ]]> با حضور امیردائی صراف مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی در فرمانداری شهرستان فیروزه صورت گرفت، http://khrtvto.ir/News/با-حضور-امیردائی-صراف-مدیرکل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-در-فرمانداری-شهرستان-فیروزه-صورت-گرفت،-17923.aspx 2024-06-09 http://khrtvto.ir/News/با-حضور-امیردائی-صراف-مدیرکل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-در-فرمانداری-شهرستان-فیروزه-صورت-گرفت،-17923.aspx ]]> در راستای بررسی پتانسیل های مهارتی و در شهرستان فیروزه صورت گرفت، http://khrtvto.ir/News/در-راستای-بررسی-پتانسیل-های-مهارتی-و-در-شهرستان-فیروزه-صورت-گرفت،-17924.aspx 2024-06-09 http://khrtvto.ir/News/در-راستای-بررسی-پتانسیل-های-مهارتی-و-در-شهرستان-فیروزه-صورت-گرفت،-17924.aspx ]]> با حضور امیردائی صراف مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی در شهرستان فیروزه صورت گرفت، http://khrtvto.ir/News/با-حضور-امیردائی-صراف-مدیرکل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-در-شهرستان-فیروزه-صورت-گرفت،-17925.aspx 2024-06-09 http://khrtvto.ir/News/با-حضور-امیردائی-صراف-مدیرکل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-در-شهرستان-فیروزه-صورت-گرفت،-17925.aspx ]]> اول ذی الحجه سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) مبارک. http://khrtvto.ir/News/اول-ذی-الحجه-سالروز-ازدواج-حضرت-علی-(ع)-و-حضرت-فاطمه-(س)-مبارک-17921.aspx 2024-06-08 http://khrtvto.ir/News/اول-ذی-الحجه-سالروز-ازدواج-حضرت-علی-(ع)-و-حضرت-فاطمه-(س)-مبارک-17921.aspx ]]> در راستای اعطای مجوز آموزش جوار کارگاهی به شرکت کارخانجات ریسندگی،بافندگی و پوشاک جامعه صورت گرفت. http://khrtvto.ir/News/در-راستای-اعطای-مجوز-آموزش-جوار-کارگاهی-به-شرکت-کارخانجات-ریسندگی،بافندگی-و-پوشاک-جامعه-صورت-گرفت-17922.aspx 2024-06-08 http://khrtvto.ir/News/در-راستای-اعطای-مجوز-آموزش-جوار-کارگاهی-به-شرکت-کارخانجات-ریسندگی،بافندگی-و-پوشاک-جامعه-صورت-گرفت-17922.aspx ]]> همزمان با سراسر کشور ، در استان خراسان رضوی صورت گرفت، http://khrtvto.ir/News/همزمان-با-سراسر-کشور-،-در-استان-خراسان-رضوی-صورت-گرفت،-17917.aspx 2024-06-06 http://khrtvto.ir/News/همزمان-با-سراسر-کشور-،-در-استان-خراسان-رضوی-صورت-گرفت،-17917.aspx ]]> مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایرنا گفت: http://khrtvto.ir/News/مدیر-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-گفتگوی-اختصاصی-با-خبرگزاری-ایرنا-گفت-17907.aspx 2024-06-02 http://khrtvto.ir/News/مدیر-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-گفتگوی-اختصاصی-با-خبرگزاری-ایرنا-گفت-17907.aspx ]]> در راستای تعاملات فیمابین و آشنایی با مجموعه مهارتی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی صورت گرفت، http://khrtvto.ir/News/در-راستای-تعاملات-فیمابین-و-آشنایی-با-مجموعه-مهارتی-اداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-صورت-گرف-17839.aspx 2024-05-19 http://khrtvto.ir/News/در-راستای-تعاملات-فیمابین-و-آشنایی-با-مجموعه-مهارتی-اداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-صورت-گرف-17839.aspx ]]> السلام علیک یاشمس الشموس یا انیس النفوس یا علی ابن موسی الرضا علیه السلام http://khrtvto.ir/News/السلام-علیک-یاشمس-الشموس-یا-انیس-النفوس-یا-علی-ابن-موسی-الرضا-علیه-السلام-17840.aspx 2024-05-19 http://khrtvto.ir/News/السلام-علیک-یاشمس-الشموس-یا-انیس-النفوس-یا-علی-ابن-موسی-الرضا-علیه-السلام-17840.aspx ]]> ️بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات گرامی باد http://khrtvto.ir/News/️بیست-و-هفتم-اردیبهشت-ماه-روز-جهانی-روابط-عمومی-و-ارتباطات-گرامی-باد-17826.aspx 2024-05-16 http://khrtvto.ir/News/️بیست-و-هفتم-اردیبهشت-ماه-روز-جهانی-روابط-عمومی-و-ارتباطات-گرامی-باد-17826.aspx ]]> همزمان با #دهه_کرامت ودر#مشهدالرضا(ع)پایتخت معنوی ایران اسلامی صورت گرفت، http://khrtvto.ir/News/همزمان-با-دهه_کرامت-ودر-مشهدالرضا(ع)پایتخت-معنوی-ایران-اسلامی-صورت-گرفت،-17817.aspx 2024-05-15 http://khrtvto.ir/News/همزمان-با-دهه_کرامت-ودر-مشهدالرضا(ع)پایتخت-معنوی-ایران-اسلامی-صورت-گرفت،-17817.aspx ]]> همزمان با #دهه_کرامت ودر#مشهدالرضا(ع)پایتخت معنوی ایران اسلامی صورت گرفت، http://khrtvto.ir/News/همزمان-با-دهه_کرامت-ودر-مشهدالرضا(ع)پایتخت-معنوی-ایران-اسلامی-صورت-گرفت،-17818.aspx 2024-05-15 http://khrtvto.ir/News/همزمان-با-دهه_کرامت-ودر-مشهدالرضا(ع)پایتخت-معنوی-ایران-اسلامی-صورت-گرفت،-17818.aspx ]]> همزمان با #دهه_کرامت ودر#مشهدالرضا(ع)پایتخت معنوی ایران اسلامی صورت گرفت، http://khrtvto.ir/News/همزمان-با-دهه_کرامت-ودر-مشهدالرضا(ع)پایتخت-معنوی-ایران-اسلامی-صورت-گرفت،-17819.aspx 2024-05-15 http://khrtvto.ir/News/همزمان-با-دهه_کرامت-ودر-مشهدالرضا(ع)پایتخت-معنوی-ایران-اسلامی-صورت-گرفت،-17819.aspx ]]> همزمان با برگزاری گردهمایی یک روزه روسای مراکز آموزشی و مدیران واحدهای ستادی درمشهد مقدس صورت گرفت http://khrtvto.ir/News/همزمان-با-برگزاری-گردهمایی-یک-روزه-روسای-مراکز-آموزشی-و-مدیران-واحدهای-ستادی-درمشهد-مقدس-صورت-گرفت-17820.aspx 2024-05-15 http://khrtvto.ir/News/همزمان-با-برگزاری-گردهمایی-یک-روزه-روسای-مراکز-آموزشی-و-مدیران-واحدهای-ستادی-درمشهد-مقدس-صورت-گرفت-17820.aspx ]]> درراستای تعاملات فیمابین و معرفی پتانسیلهای مهارتی در مراکزآموزش فنی وحرفه ای صورت گرفت، http://khrtvto.ir/News/درراستای-تعاملات-فیمابین-و-معرفی-پتانسیلهای-مهارتی-در-مراکزآموزش-فنی-وحرفه-ای-صورت-گرفت،-17822.aspx 2024-05-15 http://khrtvto.ir/News/درراستای-تعاملات-فیمابین-و-معرفی-پتانسیلهای-مهارتی-در-مراکزآموزش-فنی-وحرفه-ای-صورت-گرفت،-17822.aspx ]]> درراستای تعاملات فیمابین و انعقاد تفاهم نامه و استفاده از امکانات وپتانسیل های طرفین صورت گرفت، http://khrtvto.ir/News/درراستای-تعاملات-فیمابین-و-انعقاد-تفاهم-نامه-و-استفاده-از-امکانات-وپتانسیل-های-طرفین-صورت-گرفت،-17781.aspx 2024-05-06 http://khrtvto.ir/News/درراستای-تعاملات-فیمابین-و-انعقاد-تفاهم-نامه-و-استفاده-از-امکانات-وپتانسیل-های-طرفین-صورت-گرفت،-17781.aspx ]]> درراستای تعاملات فیمابین صورت گرفت، http://khrtvto.ir/News/درراستای-تعاملات-فیمابین-صورت-گرفت،-17774.aspx 2024-05-05 http://khrtvto.ir/News/درراستای-تعاملات-فیمابین-صورت-گرفت،-17774.aspx ]]> درراستای تعاملات فیمابین صورت گرفت، http://khrtvto.ir/News/درراستای-تعاملات-فیمابین-صورت-گرفت،-17775.aspx 2024-05-05 http://khrtvto.ir/News/درراستای-تعاملات-فیمابین-صورت-گرفت،-17775.aspx ]]> درراستای تعاملات فیمابین صورت گرفت، http://khrtvto.ir/News/درراستای-تعاملات-فیمابین-صورت-گرفت،-17777.aspx 2024-05-05 http://khrtvto.ir/News/درراستای-تعاملات-فیمابین-صورت-گرفت،-17777.aspx ]]> درراستای تعاملات فیمابین صورت گرفت، http://khrtvto.ir/News/درراستای-تعاملات-فیمابین-صورت-گرفت،-17779.aspx 2024-05-05 http://khrtvto.ir/News/درراستای-تعاملات-فیمابین-صورت-گرفت،-17779.aspx ]]> هشتمین همایش سراسری مدیران سازمان آموزش فنی و حرفه کشور با تجلیل از مدیران برتر ستادی و استانی در سنندج به کار خودپایان داد http://khrtvto.ir/News/هشتمین-همایش-سراسری-مدیران-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-کشور-با-تجلیل-از-مدیران-برتر-ستادی-و-استانی-در-سن-17770.aspx 2024-05-02 http://khrtvto.ir/News/هشتمین-همایش-سراسری-مدیران-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-کشور-با-تجلیل-از-مدیران-برتر-ستادی-و-استانی-در-سن-17770.aspx ]]> شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد http://khrtvto.ir/News/شهادت-امام-صادق-علیه-السلام-تسلیت-باد-17771.aspx 2024-05-02 http://khrtvto.ir/News/شهادت-امام-صادق-علیه-السلام-تسلیت-باد-17771.aspx ]]> به مناسبت «روز معلم»، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور پیام تبریک صادر کرد http://khrtvto.ir/News/به-مناسبت-«روز-معلم»،-معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-و-رییس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-پی-17768.aspx 2024-05-01 http://khrtvto.ir/News/به-مناسبت-«روز-معلم»،-معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-و-رییس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-پی-17768.aspx ]]> برترین های سومین دوره مسابقات ملی مهارت رانندگی لیفتراک مشخص شدند. http://khrtvto.ir/News/برترین-های-سومین-دوره-مسابقات-ملی-مهارت-رانندگی-لیفتراک-مشخص-شدند-17769.aspx 2024-05-01 http://khrtvto.ir/News/برترین-های-سومین-دوره-مسابقات-ملی-مهارت-رانندگی-لیفتراک-مشخص-شدند-17769.aspx ]]> معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: ایجاد 25 میلیون شغل از آغاز دولت سیزدهم تاکنون کاهش 15 درصدی نرخ بیکاری http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-اعلام-کرد-ایجاد-25-میلیون-شغل-از-آغاز-دولت-سیزدهم-تاکنون-کاهش-17772.aspx 2024-04-30 http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-اعلام-کرد-ایجاد-25-میلیون-شغل-از-آغاز-دولت-سیزدهم-تاکنون-کاهش-17772.aspx ]]> با حضور امیردائی صراف مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی در فرمانداری شهرستان کلات ودیدار با علی صلاحی فرماندار این شهرستان صورت گرفت، http://khrtvto.ir/News/با-حضور-امیردائی-صراف-مدیرکل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-در-فرمانداری-شهرستان-کلات-ودیدار-با-علی-17735.aspx 2024-04-28 http://khrtvto.ir/News/با-حضور-امیردائی-صراف-مدیرکل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-در-فرمانداری-شهرستان-کلات-ودیدار-با-علی-17735.aspx ]]> درراستای بررسی ظرفیتهای مهارتی کارگاههای آموزشی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان کلات صورت گرفت، http://khrtvto.ir/News/درراستای-بررسی-ظرفیتهای-مهارتی-کارگاههای-آموزشی-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهرستان-کلات-صورت-گرفت،-17736.aspx 2024-04-28 http://khrtvto.ir/News/درراستای-بررسی-ظرفیتهای-مهارتی-کارگاههای-آموزشی-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهرستان-کلات-صورت-گرفت،-17736.aspx ]]> باحضور غلامرضا علیخانی معاونت اداری وپشتیبانی، حسین خمسه مسوول ارزیابی عملکرد وامورشهرستانها وجمعی از مدیران وکارشناسان ستادی اداره کل صورت گرفت، http://khrtvto.ir/News/باحضور-غلامرضا-علیخانی-معاونت-اداری-وپشتیبانی،-حسین-خمسه-مسوول-ارزیابی-عملکرد-وامورشهرستانها-وجمعی-ا-17720.aspx 2024-04-24 http://khrtvto.ir/News/باحضور-غلامرضا-علیخانی-معاونت-اداری-وپشتیبانی،-حسین-خمسه-مسوول-ارزیابی-عملکرد-وامورشهرستانها-وجمعی-ا-17720.aspx ]]> باحضور غلامرضا علیخانی معاونت اداری پشتیبانی ،امیرحسین میرحسینی مدیرامورعمومی وپشتیبانی وجمعی همکاران مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد صورت گرفت، http://khrtvto.ir/News/باحضور-غلامرضا-علیخانی-معاونت-اداری-پشتیبانی-،امیرحسین-میرحسینی-مدیرامورعمومی-وپشتیبانی-وجمعی-همکارا-17721.aspx 2024-04-24 http://khrtvto.ir/News/باحضور-غلامرضا-علیخانی-معاونت-اداری-پشتیبانی-،امیرحسین-میرحسینی-مدیرامورعمومی-وپشتیبانی-وجمعی-همکارا-17721.aspx ]]> درراستای تکریم خانواده های معظم همکاران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی صورت گرفت، http://khrtvto.ir/News/درراستای-تکریم-خانواده-های-معظم-همکاران-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-صورت-گرفت،-17701.aspx 2024-04-22 http://khrtvto.ir/News/درراستای-تکریم-خانواده-های-معظم-همکاران-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-صورت-گرفت،-17701.aspx ]]> برگزاری مسابقات ورزشی کشوری جام شهدای مهارت http://khrtvto.ir/News/برگزاری-مسابقات-ورزشی-کشوری-جام-شهدای-مهارت-17727.aspx 2024-04-22 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-مسابقات-ورزشی-کشوری-جام-شهدای-مهارت-17727.aspx ]]> درراستای گسترش تعاملات فیمابین و اعطای مجوز آموزش جوارکارگاهی به بزرگترین تولیدکننده پهبادهای غیرنظامی کشورصورت گرفت، http://khrtvto.ir/News/درراستای-گسترش-تعاملات-فیمابین-و-اعطای-مجوز-آموزش-جوارکارگاهی-به-بزرگترین-تولیدکننده-پهبادهای-غیرنظا-17726.aspx 2024-04-20 http://khrtvto.ir/News/درراستای-گسترش-تعاملات-فیمابین-و-اعطای-مجوز-آموزش-جوارکارگاهی-به-بزرگترین-تولیدکننده-پهبادهای-غیرنظا-17726.aspx ]]> درراستای تکریم خانواده های معظم شاهد و ایثارگر صورت گرفت، http://khrtvto.ir/News/درراستای-تکریم-خانواده-های-معظم-شاهد-و-ایثارگر-صورت-گرفت،-17687.aspx 2024-04-19 http://khrtvto.ir/News/درراستای-تکریم-خانواده-های-معظم-شاهد-و-ایثارگر-صورت-گرفت،-17687.aspx ]]> درراستای ترویج آموزشهای مهارتی درخراسان رضوی صورت گرفت، http://khrtvto.ir/News/درراستای-ترویج-آموزشهای-مهارتی-درخراسان-رضوی-صورت-گرفت،-17685.aspx 2024-04-17 http://khrtvto.ir/News/درراستای-ترویج-آموزشهای-مهارتی-درخراسان-رضوی-صورت-گرفت،-17685.aspx ]]> درراستای استفاده از سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) به عنوان یکی از ابزارهای دولت الکترونیک جهت پاسخگویی مستقیم و بی واسطه به مردم صورت گرفت، http://khrtvto.ir/News/درراستای-استفاده-از-سامانه-الکترونیکی-ارتباط-مردم-و-دولت-(سامد)-به-عنوان-یکی-از-ابزارهای-دولت-الکترو-17658.aspx 2024-04-15 http://khrtvto.ir/News/درراستای-استفاده-از-سامانه-الکترونیکی-ارتباط-مردم-و-دولت-(سامد)-به-عنوان-یکی-از-ابزارهای-دولت-الکترو-17658.aspx ]]> #پاداش_مشارکتی چیست؟ http://khrtvto.ir/News/-پاداش_مشارکتی-چیست؟-17659.aspx 2024-04-15 http://khrtvto.ir/News/-پاداش_مشارکتی-چیست؟-17659.aspx ]]> پاسخ سخت http://khrtvto.ir/News/پاسخ-سخت-17667.aspx 2024-04-15 http://khrtvto.ir/News/پاسخ-سخت-17667.aspx ]]> دراداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی صورت گرفت، http://khrtvto.ir/News/دراداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-صورت-گرفت،-17668.aspx 2024-04-14 http://khrtvto.ir/News/دراداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-صورت-گرفت،-17668.aspx ]]> عید سعیدفطر برهمه مسلمین مبارک http://khrtvto.ir/News/عید-سعیدفطر-برهمه-مسلمین-مبارک-17644.aspx 2024-04-09 http://khrtvto.ir/News/عید-سعیدفطر-برهمه-مسلمین-مبارک-17644.aspx ]]> 🔹 طرح پاداش مشارکتی درآمدهای سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور کلید خورد http://khrtvto.ir/News/🔹-طرح-پاداش-مشارکتی-درآمدهای-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-کلید-خورد-17640.aspx 2024-04-08 http://khrtvto.ir/News/🔹-طرح-پاداش-مشارکتی-درآمدهای-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-کلید-خورد-17640.aspx ]]> برگزاری هفتمین جشنواره مهارت آموختگان اشتغال آفرین در دو مرحله استانی و کشوری http://khrtvto.ir/News/برگزاری-هفتمین-جشنواره-مهارت-آموختگان-اشتغال-آفرین-در-دو-مرحله-استانی-و-کشوری-17641.aspx 2024-04-08 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-هفتمین-جشنواره-مهارت-آموختگان-اشتغال-آفرین-در-دو-مرحله-استانی-و-کشوری-17641.aspx ]]> برگزاری سومین دوره مسابقات ملی مهارت آزاد در رشته اپراتور لیفتراک http://khrtvto.ir/News/برگزاری-سومین-دوره-مسابقات-ملی-مهارت-آزاد-در-رشته-اپراتور-لیفتراک-17642.aspx 2024-04-08 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-سومین-دوره-مسابقات-ملی-مهارت-آزاد-در-رشته-اپراتور-لیفتراک-17642.aspx ]]> حضور رییس و جمعی از کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید عباسیان تایباد در راهپیمایی روز جهانی قدس http://khrtvto.ir/News/حضور-رییس-و-جمعی-از-کارکنان-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهید-عباسیان-تایباد-در-راهپیمایی-روز-جهانی-قدس-17612.aspx 2024-04-06 http://khrtvto.ir/News/حضور-رییس-و-جمعی-از-کارکنان-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهید-عباسیان-تایباد-در-راهپیمایی-روز-جهانی-قدس-17612.aspx ]]> در شهرستان سبزوار صورت گرفت http://khrtvto.ir/News/در-شهرستان-سبزوار-صورت-گرفت-17613.aspx 2024-04-06 http://khrtvto.ir/News/در-شهرستان-سبزوار-صورت-گرفت-17613.aspx ]]> درشهرستان تربت جام صورت گرفت http://khrtvto.ir/News/درشهرستان-تربت-جام-صورت-گرفت-17614.aspx 2024-04-06 http://khrtvto.ir/News/درشهرستان-تربت-جام-صورت-گرفت-17614.aspx ]]> امام خامنه ای در دیدار رمضانی با کارگزاران نظام فرمودند: http://khrtvto.ir/News/امام-خامنه-ای-در-دیدار-رمضانی-با-کارگزاران-نظام-فرمودند-17615.aspx 2024-04-06 http://khrtvto.ir/News/امام-خامنه-ای-در-دیدار-رمضانی-با-کارگزاران-نظام-فرمودند-17615.aspx ]]> درشهرستان باخرز صورت گرفت http://khrtvto.ir/News/درشهرستان-باخرز-صورت-گرفت-17616.aspx 2024-04-06 http://khrtvto.ir/News/درشهرستان-باخرز-صورت-گرفت-17616.aspx ]]> در سرولایت صورت گرفت http://khrtvto.ir/News/در-سرولایت-صورت-گرفت-17617.aspx 2024-04-06 http://khrtvto.ir/News/در-سرولایت-صورت-گرفت-17617.aspx ]]> درشهرستان تربت حیدریه صورت گرفت http://khrtvto.ir/News/درشهرستان-تربت-حیدریه-صورت-گرفت-17618.aspx 2024-04-06 http://khrtvto.ir/News/درشهرستان-تربت-حیدریه-صورت-گرفت-17618.aspx ]]>