آخرین اخبار http://khrtvto.ir/ آخرین اخبار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی FA خانه http://khrtvto.ir/Images/gui/RssLogo.gif http://khrtvto.ir/ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی Copyright اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی, 1400 20 Intech کسب 12 مدال و 5 دیپلم افتخار توسط شرکت کنندگان 4 رشته مهارتی در نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت http://khrtvto.ir/News/کسب-12-مدال-و-5-دیپلم-افتخار-توسط-شرکت-کنندگان-4-رشته-مهارتی-در-نوزدهمین-دوره-مسابقات-ملی-مهارت-13251.aspx 2021-10-22 http://khrtvto.ir/News/کسب-12-مدال-و-5-دیپلم-افتخار-توسط-شرکت-کنندگان-4-رشته-مهارتی-در-نوزدهمین-دوره-مسابقات-ملی-مهارت-13251.aspx ]]> کسب مدال طلای نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت دررشته قنادی توسط کارآموزخراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/کسب-مدال-طلای-نوزدهمین-دوره-مسابقات-ملی-مهارت-دررشته-قنادی-توسط-کارآموزخراسان-رضوی-13252.aspx 2021-10-22 http://khrtvto.ir/News/کسب-مدال-طلای-نوزدهمین-دوره-مسابقات-ملی-مهارت-دررشته-قنادی-توسط-کارآموزخراسان-رضوی-13252.aspx ]]> بازدید کارشناسان کمیساریای عالی سازمان ملل ،سرکارخانم نامی از جمعیت srs و کارشناس آموزش اداره کل در امور اتباع آقای مهندس رمضانی از کارگاه های آموزشی ویژه اتباع درمرکزخواهران نجمه مشهد http://khrtvto.ir/News/بازدید-کارشناسان-کمیساریای-عالی-سازمان-ملل-،سرکارخانم-نامی-از-جمعیت-srs-و-کارشناس-آموزش-اداره-کل-در-13228.aspx 2021-10-20 http://khrtvto.ir/News/بازدید-کارشناسان-کمیساریای-عالی-سازمان-ملل-،سرکارخانم-نامی-از-جمعیت-srs-و-کارشناس-آموزش-اداره-کل-در-13228.aspx ]]> 🔹معاون وزیر کار در گفتگو با بازار: http://khrtvto.ir/News/🔹معاون-وزیر-کار-در-گفتگو-با-بازار-13229.aspx 2021-10-20 http://khrtvto.ir/News/🔹معاون-وزیر-کار-در-گفتگو-با-بازار-13229.aspx ]]> انتصاب مشاور و مسئول دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی سازمان http://khrtvto.ir/News/انتصاب-مشاور-و-مسئول-دبیرخانه-شورای-عالی-آموزش-و-تربیت-فنی،-حرفه-ای-و-مهارتی-سازمان-13214.aspx 2021-10-19 http://khrtvto.ir/News/انتصاب-مشاور-و-مسئول-دبیرخانه-شورای-عالی-آموزش-و-تربیت-فنی،-حرفه-ای-و-مهارتی-سازمان-13214.aspx ]]> حسینی نیا در نخستین نشست خبری: سازمان آموزش فنی و حرفه ای، کانون فعالیت های مهارتی ارزش آفرین در کشور است http://khrtvto.ir/News/حسینی-نیا-در-نخستین-نشست-خبری-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای،-کانون-فعالیت-های-مهارتی-ارزش-آفرین-در-کشو-13216.aspx 2021-10-19 http://khrtvto.ir/News/حسینی-نیا-در-نخستین-نشست-خبری-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای،-کانون-فعالیت-های-مهارتی-ارزش-آفرین-در-کشو-13216.aspx ]]> دیدار ریاست ، کارکنان و مهارت آموختگان اشتغال یافته کارگاه برق صنعتی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید عباسیان تایباد با امام جمعه شهرستان تایباد http://khrtvto.ir/News/دیدار-ریاست-،-کارکنان-و-مهارت-آموختگان-اشتغال-یافته-کارگاه-برق-صنعتی-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهید-عب-13196.aspx 2021-10-18 http://khrtvto.ir/News/دیدار-ریاست-،-کارکنان-و-مهارت-آموختگان-اشتغال-یافته-کارگاه-برق-صنعتی-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهید-عب-13196.aspx ]]> بازدید سرکارخانم مهندس مشایخان معاونت محترم آموزش پژوهش وبرنامه ریزی اداره کل به همراه مسوول محترم آموزش اداره کل از نحوه برگزاری آموزشهای محیط کار واقعی درتیپ مکانیزه ۴۴۴ ارتش یکشنبه ۲۵مهرماه۴۰۰ http://khrtvto.ir/News/بازدید-سرکارخانم-مهندس-مشایخان-معاونت-محترم-آموزش-پژوهش-وبرنامه-ریزی-اداره-کل-به-همراه-مسوول-محترم-13197.aspx 2021-10-18 http://khrtvto.ir/News/بازدید-سرکارخانم-مهندس-مشایخان-معاونت-محترم-آموزش-پژوهش-وبرنامه-ریزی-اداره-کل-به-همراه-مسوول-محترم-13197.aspx ]]> «نخستین نشست خبری دکتر حسینی نیا، معاون محترم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/«نخستین-نشست-خبری-دکتر-حسینی-نیا،-معاون-محترم-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-و-رئیس-سازمان-آموزش-فنی-13211.aspx اخبار مهم 2021-10-18 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/«نخستین-نشست-خبری-دکتر-حسینی-نیا،-معاون-محترم-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-و-رئیس-سازمان-آموزش-فنی-13211.aspx ]]> انتصاب «معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت» سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور http://khrtvto.ir/News/انتصاب-«معاون-پژوهش،-برنامه-ریزی-و-سنجش-مهارت»-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-13212.aspx 2021-10-18 http://khrtvto.ir/News/انتصاب-«معاون-پژوهش،-برنامه-ریزی-و-سنجش-مهارت»-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-13212.aspx ]]> انتصاب «معاون آموزش» سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور http://khrtvto.ir/News/انتصاب-«معاون-آموزش»-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-13213.aspx 2021-10-18 http://khrtvto.ir/News/انتصاب-«معاون-آموزش»-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-13213.aspx ]]> دیدار جمعی ازمدیران سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/دیدار-جمعی-ازمدیران-سازمان-تبلیغات-اسلامی-خراسان-رضوی-با-مدیرکل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-13183.aspx 2021-10-16 http://khrtvto.ir/News/دیدار-جمعی-ازمدیران-سازمان-تبلیغات-اسلامی-خراسان-رضوی-با-مدیرکل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-13183.aspx ]]> حسینی نیا تاکید کرد: ضرورت ارائه آموزش های مهارتی مورد نیاز جامعه نابینایان http://khrtvto.ir/News/حسینی-نیا-تاکید-کرد-ضرورت-ارائه-آموزش-های-مهارتی-مورد-نیاز-جامعه-نابینایان-13188.aspx 2021-10-16 http://khrtvto.ir/News/حسینی-نیا-تاکید-کرد-ضرورت-ارائه-آموزش-های-مهارتی-مورد-نیاز-جامعه-نابینایان-13188.aspx ]]> مسابقات مهارت زمینه کشف استعدادومهارت http://khrtvto.ir/News/مسابقات-مهارت-زمینه-کشف-استعدادومهارت-13190.aspx 2021-10-16 http://khrtvto.ir/News/مسابقات-مهارت-زمینه-کشف-استعدادومهارت-13190.aspx ]]> اعزام نخبه مهارتی تربت جامی در رشته آشپزی به مرحله کشوری نوزدهمین مسابقات ملی مهارت بعنوان تنها نماینده استان خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اعزام-نخبه-مهارتی-تربت-جامی-در-رشته-آشپزی-به-مرحله-کشوری-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مهارت-بعنوان-تنها-نما-13174.aspx 2021-10-14 http://khrtvto.ir/News/اعزام-نخبه-مهارتی-تربت-جامی-در-رشته-آشپزی-به-مرحله-کشوری-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مهارت-بعنوان-تنها-نما-13174.aspx ]]> 🔹رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: وقف مهارتی؛ پشتوانه توانمندسازی سرمایه های انسانی در کشور است . http://khrtvto.ir/News/🔹رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-وقف-مهارتی؛-پشتوانه-توانمندسازی-سرمایه-های-انسانی-در-کشور-ا-13180.aspx 2021-10-14 http://khrtvto.ir/News/🔹رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-وقف-مهارتی؛-پشتوانه-توانمندسازی-سرمایه-های-انسانی-در-کشور-ا-13180.aspx ]]> 🔻 فاز اول نوزدهمین مسابقات ملی مهارت از 22 مهر سال جاری آغاز می شود http://khrtvto.ir/News/🔻-فاز-اول-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مهارت-از-22-مهر-سال-جاری-آغاز-می-شود-13172.aspx 2021-10-13 http://khrtvto.ir/News/🔻-فاز-اول-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مهارت-از-22-مهر-سال-جاری-آغاز-می-شود-13172.aspx ]]> 🔹 نشست وبیناری توسعه همکاری های بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای ایران و آژانس توسعه مهارت روسیه http://khrtvto.ir/News/🔹-نشست-وبیناری-توسعه-همکاری-های-بین-المللی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-ایران-و-آژانس-توسعه-مهارت-روس-13160.aspx 2021-10-12 http://khrtvto.ir/News/🔹-نشست-وبیناری-توسعه-همکاری-های-بین-المللی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-ایران-و-آژانس-توسعه-مهارت-روس-13160.aspx ]]> حضورمدیرکل محترم استان درسامانه سامد استانداری خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/حضورمدیرکل-محترم-استان-درسامانه-سامد-استانداری-خراسان-رضوی-13161.aspx 2021-10-12 http://khrtvto.ir/News/حضورمدیرکل-محترم-استان-درسامانه-سامد-استانداری-خراسان-رضوی-13161.aspx ]]> 🔹حسینی نیا: دیپلماسی مهارت را در راستای توسعه روابط بین المللی در دولت سیزدهم در اولویت قرار داده ایم http://khrtvto.ir/News/🔹حسینی-نیا-دیپلماسی-مهارت-را-در-راستای-توسعه-روابط-بین-المللی-در-دولت-سیزدهم-در-اولویت-قرار-داده-ا-13167.aspx 2021-10-12 http://khrtvto.ir/News/🔹حسینی-نیا-دیپلماسی-مهارت-را-در-راستای-توسعه-روابط-بین-المللی-در-دولت-سیزدهم-در-اولویت-قرار-داده-ا-13167.aspx ]]> بازدیدمعاونت آموزش پژوهش وبرنامه ریزی اداره کل از المپیاد کشوری نان حجیم ونیمه حجیم http://khrtvto.ir/News/بازدیدمعاونت-آموزش-پژوهش-وبرنامه-ریزی-اداره-کل-از-المپیاد-کشوری-نان-حجیم-ونیمه-حجیم-13143.aspx 2021-10-11 http://khrtvto.ir/News/بازدیدمعاونت-آموزش-پژوهش-وبرنامه-ریزی-اداره-کل-از-المپیاد-کشوری-نان-حجیم-ونیمه-حجیم-13143.aspx ]]> با حکم عبدالملکی؛ مسئولیت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به موتورچی تفویض شد http://khrtvto.ir/News/با-حکم-عبدالملکی؛-مسئولیت-اجرای-قانون-انتشار-و-دسترسی-آزاد-به-اطلاعات-به-موتورچی-تفویض-شد-13144.aspx 2021-10-11 http://khrtvto.ir/News/با-حکم-عبدالملکی؛-مسئولیت-اجرای-قانون-انتشار-و-دسترسی-آزاد-به-اطلاعات-به-موتورچی-تفویض-شد-13144.aspx ]]> انعقادوتبادل تفاهم نامه فی مابین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی و پارک علم فناوری خراسان http://khrtvto.ir/News/انعقادوتبادل-تفاهم-نامه-فی-مابین-اداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-و-پارک-علم-فناوری-خراسان-13147.aspx 2021-10-11 http://khrtvto.ir/News/انعقادوتبادل-تفاهم-نامه-فی-مابین-اداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-و-پارک-علم-فناوری-خراسان-13147.aspx ]]> ♦️هم اکنون حضورمدیرکل محترم استان وجمعی ازمسوولین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی،درمراسم اختتامیه وتقدیرازبرگزیدگان اولین المپیادکشوری نان حجیم ونیمه حجیم درمحل مجموعه پذیرایی قصرمهرگان شاندیز ۱۹ مهرماه۴۰۰ http://khrtvto.ir/News/♦️هم-اکنون-حضورمدیرکل-محترم-استان-وجمعی-ازمسوولین-اداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی،درمراسم-اخ-13158.aspx 2021-10-11 http://khrtvto.ir/News/♦️هم-اکنون-حضورمدیرکل-محترم-استان-وجمعی-ازمسوولین-اداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی،درمراسم-اخ-13158.aspx ]]> 🔻 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را در این وزارتخانه تفویض کرد http://khrtvto.ir/News/🔻-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-مسئولیت-اجرای-قانون-انتشار-و-دسترسی-آزاد-به-اطلاعات-را-در-این-وزار-13139.aspx 2021-10-10 http://khrtvto.ir/News/🔻-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-مسئولیت-اجرای-قانون-انتشار-و-دسترسی-آزاد-به-اطلاعات-را-در-این-وزار-13139.aspx ]]> برگزاری دوره آموزشی راه اندازی کسب و کار پرورش طیور در قالب تفاهم نامه چند جانبه فی مابین مرکز آموزش فنی و حرفه ای و دستگاههای اجرایی شهرستان باخرز http://khrtvto.ir/News/برگزاری-دوره-آموزشی-راه-اندازی-کسب-و-کار-پرورش-طیور-در-قالب-تفاهم-نامه-چند-جانبه-فی-مابین-مرکز-آموزش-13142.aspx 2021-10-10 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-دوره-آموزشی-راه-اندازی-کسب-و-کار-پرورش-طیور-در-قالب-تفاهم-نامه-چند-جانبه-فی-مابین-مرکز-آموزش-13142.aspx ]]> گام بلند دولت برای رفاه روستاییان حجت الله عبدالملکی _ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی http://khrtvto.ir/News/گام-بلند-دولت-برای-رفاه-روستاییان-حجت-الله-عبدالملکی-_-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-13133.aspx 2021-10-09 http://khrtvto.ir/News/گام-بلند-دولت-برای-رفاه-روستاییان-حجت-الله-عبدالملکی-_-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-13133.aspx ]]> *برگزاری المپیادکشوری نان حجیم ونیمه حجیم درمجموعه قصرمهرگان شاندیز از ۱۷ لغایت ۱۹مهرماه۰ http://khrtvto.ir/News/-برگزاری-المپیادکشوری-نان-حجیم-ونیمه-حجیم-درمجموعه-قصرمهرگان-شاندیز-از-۱۷-لغایت-۱۹مهرماه۰-13136.aspx 2021-10-09 http://khrtvto.ir/News/-برگزاری-المپیادکشوری-نان-حجیم-ونیمه-حجیم-درمجموعه-قصرمهرگان-شاندیز-از-۱۷-لغایت-۱۹مهرماه۰-13136.aspx حضورمدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی دربرنامه رادیویی تن پوش من ازشبکه رادیویی خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/حضورمدیرکل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-دربرنامه-رادیویی-تن-پوش-من-ازشبکه-رادیویی-خراسان-رضوی-13129.aspx 2021-10-08 http://khrtvto.ir/News/حضورمدیرکل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-دربرنامه-رادیویی-تن-پوش-من-ازشبکه-رادیویی-خراسان-رضوی-13129.aspx ]]> سهم آموزش فنی و حرفه ای به 30 درصد می رسد جلسات شورای عالی آموزش فنی دوماهانه می شود http://khrtvto.ir/News/سهم-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-به-30-درصد-می-رسد-جلسات-شورای-عالی-آموزش-فنی-دوماهانه-می-شود-13124.aspx 2021-10-07 http://khrtvto.ir/News/سهم-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-به-30-درصد-می-رسد-جلسات-شورای-عالی-آموزش-فنی-دوماهانه-می-شود-13124.aspx ]]> بازدید سرکار خانم طهماسبی مدیر کل دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی به همراه شافعی فرماندار شهرستان باخرز از آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای کلبه هنر در رشته طراحی دوخت واقع در شهرستان باخرز http://khrtvto.ir/News/بازدید-سرکار-خانم-طهماسبی-مدیر-کل-دفتر-زنان-و-خانواده-استانداری-خراسان-رضوی-به-همراه-شافعی-فرماندار-13117.aspx 2021-10-06 http://khrtvto.ir/News/بازدید-سرکار-خانم-طهماسبی-مدیر-کل-دفتر-زنان-و-خانواده-استانداری-خراسان-رضوی-به-همراه-شافعی-فرماندار-13117.aspx جلسه مدیرکل محترم با مدیریت صندوق کارآفرینی امید http://khrtvto.ir/News/جلسه-مدیرکل-محترم-با-مدیریت-صندوق-کارآفرینی-امید-13121.aspx 2021-10-06 http://khrtvto.ir/News/جلسه-مدیرکل-محترم-با-مدیریت-صندوق-کارآفرینی-امید-13121.aspx ]]> حضور مربیان و کارشناسان تاسیسات الکتریکی اداره کل فنی و حرفه ای خراسان جهت داوری مسابقات دانشگاه فنی و حرفه ای http://khrtvto.ir/News/حضور-مربیان-و-کارشناسان-تاسیسات-الکتریکی-اداره-کل-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-جهت-داوری-مسابقات-دانشگاه-فنی-13102.aspx 2021-10-05 http://khrtvto.ir/News/حضور-مربیان-و-کارشناسان-تاسیسات-الکتریکی-اداره-کل-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-جهت-داوری-مسابقات-دانشگاه-فنی-13102.aspx ]]> بازدید سرکار خانم طهماسبی مدیر کل دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی به همراه شافعی فرماندار شهرستان باخرز از کارگاههای آموزشی ویژه بانوان مرکز آموزش فنی و حرفه ای باخرز http://khrtvto.ir/News/بازدید-سرکار-خانم-طهماسبی-مدیر-کل-دفتر-زنان-و-خانواده-استانداری-خراسان-رضوی-به-همراه-شافعی-فرماندار-13103.aspx 2021-10-05 http://khrtvto.ir/News/بازدید-سرکار-خانم-طهماسبی-مدیر-کل-دفتر-زنان-و-خانواده-استانداری-خراسان-رضوی-به-همراه-شافعی-فرماندار-13103.aspx ]]> برپایی نمایشگاه صنایع دستی بانوان مهارت آموخته و کارآفرینان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان باخرز http://khrtvto.ir/News/برپایی-نمایشگاه-صنایع-دستی-بانوان-مهارت-آموخته-و-کارآفرینان-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-باخرز-13104.aspx 2021-10-05 http://khrtvto.ir/News/برپایی-نمایشگاه-صنایع-دستی-بانوان-مهارت-آموخته-و-کارآفرینان-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-باخرز-13104.aspx ]]> دیدارمدیر ومعاونین مجموعه دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی با مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/دیدارمدیر-ومعاونین-مجموعه-دانشگاه-فرهنگیان-خراسان-رضوی-با-مدیرکل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-13088.aspx 2021-10-04 http://khrtvto.ir/News/دیدارمدیر-ومعاونین-مجموعه-دانشگاه-فرهنگیان-خراسان-رضوی-با-مدیرکل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-13088.aspx ]]> دیدارمهندس افشین رحیمی با مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/دیدارمهندس-افشین-رحیمی-با-مدیرکل-بهزیستی-خراسان-رضوی-13094.aspx 2021-10-04 http://khrtvto.ir/News/دیدارمهندس-افشین-رحیمی-با-مدیرکل-بهزیستی-خراسان-رضوی-13094.aspx ]]> رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اعلام کرد: دستور وزیر تعاون برای صدور مجوز تاسیس آموزشگاه های فنی و حرفه ای در ۳روز http://khrtvto.ir/News/رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-اعلام-کرد-دستور-وزیر-تعاون-برای-صدور-مجوز-تاسیس-آموزشگاه-های-ف-13098.aspx 2021-10-04 http://khrtvto.ir/News/رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-اعلام-کرد-دستور-وزیر-تعاون-برای-صدور-مجوز-تاسیس-آموزشگاه-های-ف-13098.aspx ]]> 🔻افزایش تسهیلات مشاغل خانگی به ۲ هزار میلیارد تومان http://khrtvto.ir/News/🔻افزایش-تسهیلات-مشاغل-خانگی-به-۲-هزار-میلیارد-تومان-13099.aspx 2021-10-04 http://khrtvto.ir/News/🔻افزایش-تسهیلات-مشاغل-خانگی-به-۲-هزار-میلیارد-تومان-13099.aspx ]]> 🔻 تشریح دستاوردهای سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کهگیلویه و بویراحمد از موافقت با تامین مالی و اعتباری 10مگاپروژه تا راه اندازی مرکز آموزش فنی و حرفه ای http://khrtvto.ir/News/🔻-تشریح-دستاوردهای-سفر-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-به-کهگیلویه-و-بویراحمد-از-موافقت-با-تامین-مال-13083.aspx 2021-10-03 http://khrtvto.ir/News/🔻-تشریح-دستاوردهای-سفر-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-به-کهگیلویه-و-بویراحمد-از-موافقت-با-تامین-مال-13083.aspx سند آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب و کار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به استانها و مرکز تربیت مربی ابلاغ شد. http://khrtvto.ir/News/سند-آموزش-کارآفرینی-و-مهارت-های-کسب-و-کار-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-به-استانها-و-مرکز-تربیت-م-13084.aspx 2021-10-03 http://khrtvto.ir/News/سند-آموزش-کارآفرینی-و-مهارت-های-کسب-و-کار-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-به-استانها-و-مرکز-تربیت-م-13084.aspx ]]> غلامحسین حسینی نیا دبیر شورای عالی مهارت و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور : سهم آموزش فنی و حرفه ای به 30 درصد می رسد جلسات شورای عالی آموزش فنی دوماهانه می شود http://khrtvto.ir/News/غلامحسین-حسینی-نیا-دبیر-شورای-عالی-مهارت-و-رییس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-سهم-آموزش-فنی-و-حر-13085.aspx 2021-10-03 http://khrtvto.ir/News/غلامحسین-حسینی-نیا-دبیر-شورای-عالی-مهارت-و-رییس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-سهم-آموزش-فنی-و-حر-13085.aspx ]]> بازدید مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی وجمعی از مسوولین اداره کل از مجموعه تولیدی پوشاک اطمینان http://khrtvto.ir/News/بازدید-مدیرکل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-وجمعی-از-مسوولین-اداره-کل-از-مجموعه-تولیدی-پوشاک-اطمینا-13071.aspx 2021-10-02 http://khrtvto.ir/News/بازدید-مدیرکل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-وجمعی-از-مسوولین-اداره-کل-از-مجموعه-تولیدی-پوشاک-اطمینا-13071.aspx ]]> کلنگ دهکده قارچ در روستای فهنه با حضور دکترچنارانی به زمین خورد http://khrtvto.ir/News/کلنگ-دهکده-قارچ-در-روستای-فهنه-با-حضور-دکترچنارانی-به-زمین-خورد-13075.aspx 2021-10-02 http://khrtvto.ir/News/کلنگ-دهکده-قارچ-در-روستای-فهنه-با-حضور-دکترچنارانی-به-زمین-خورد-13075.aspx ]]> جلسه مشترک ادارات بخش سرولایت با حضور دکترچنارانی دکتر چنارانی نماینده مردم نیشابور،فیروزه و زبرخان http://khrtvto.ir/News/جلسه-مشترک-ادارات-بخش-سرولایت-با-حضور-دکترچنارانی-دکتر-چنارانی-نماینده-مردم-نیشابور،فیروزه-و-زبرخان-13076.aspx 2021-10-02 http://khrtvto.ir/News/جلسه-مشترک-ادارات-بخش-سرولایت-با-حضور-دکترچنارانی-دکتر-چنارانی-نماینده-مردم-نیشابور،فیروزه-و-زبرخان-13076.aspx ]]> دوره های آموزشی مرکز طرقبه وشاندیز http://khrtvto.ir/News/دوره-های-آموزشی-مرکز-طرقبه-وشاندیز-13077.aspx 2021-10-02 http://khrtvto.ir/News/دوره-های-آموزشی-مرکز-طرقبه-وشاندیز-13077.aspx ]]> آموزش های تولیدمحور به مرز رسید افزایش آموزش های فنی و حرفه ای در شهرستان های مرزی خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/آموزش-های-تولیدمحور-به-مرز-رسید-افزایش-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-در-شهرستان-های-مرزی-خراسان-رضوی-13079.aspx 2021-10-02 http://khrtvto.ir/News/آموزش-های-تولیدمحور-به-مرز-رسید-افزایش-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-در-شهرستان-های-مرزی-خراسان-رضوی-13079.aspx ]]> 🔻 عدالت محور کار دولت سیزدهم است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای اداری شهرستان بویراحمد: http://khrtvto.ir/News/🔻-عدالت-محور-کار-دولت-سیزدهم-است-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-در-شورای-اداری-شهرستان-بویراحمد-13062.aspx 2021-10-01 http://khrtvto.ir/News/🔻-عدالت-محور-کار-دولت-سیزدهم-است-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-در-شورای-اداری-شهرستان-بویراحمد-13062.aspx ]]> 🔻عبدالملکی : طی ۸ سال گذشته کاری که باید انجام می شد، صورت نگرفته و نیازمندی ها به شدت متراکم شده است http://khrtvto.ir/News/🔻عبدالملکی-طی-۸-سال-گذشته-کاری-که-باید-انجام-می-شد،-صورت-نگرفته-و-نیازمندی-ها-به-شدت-متراکم-شده-ا-13065.aspx 2021-10-01 http://khrtvto.ir/News/🔻عبدالملکی-طی-۸-سال-گذشته-کاری-که-باید-انجام-می-شد،-صورت-نگرفته-و-نیازمندی-ها-به-شدت-متراکم-شده-ا-13065.aspx ]]> برگزاری دوره آموزشی اتحادیه برق خودرو با حضور مهندس احمد زاده در مرکز شماره دو مشهد http://khrtvto.ir/News/برگزاری-دوره-آموزشی-اتحادیه-برق-خودرو-با-حضور-مهندس-احمد-زاده-در-مرکز-شماره-دو-مشهد-13058.aspx 2021-09-30 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-دوره-آموزشی-اتحادیه-برق-خودرو-با-حضور-مهندس-احمد-زاده-در-مرکز-شماره-دو-مشهد-13058.aspx ]]>