آخرین اخبار http://khrtvto.ir/ آخرین اخبار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی FA خانه http://khrtvto.ir/Images/gui/RssLogo.gif http://khrtvto.ir/ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی Copyright اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی, 1398 20 Intech برگزاری همایش مشترک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد و مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید عباسیان http://khrtvto.ir/News/برگزاری-همایش-مشترک-دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-تایباد-و-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهید-عباسیان-9516.aspx 2019-12-07 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-همایش-مشترک-دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-تایباد-و-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهید-عباسیان-9516.aspx ]]> مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی در اختتامیه اولین دوره مسابقات آزادمهارتی ویژه افراد دارای معلولیت گفت: هدف از این مسابقات شناسایی نخبگان مهارتی درحوزه معلولیت است. http://khrtvto.ir/News/مدیر-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-در-اختتامیه-اولین-دوره-مسابقات-آزادمهارتی-ویژه-افراد-دارای-مع-9504.aspx 2019-12-04 http://khrtvto.ir/News/مدیر-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-در-اختتامیه-اولین-دوره-مسابقات-آزادمهارتی-ویژه-افراد-دارای-مع-9504.aspx ]]> نماینده مردم شریف مشهد وکلات : معلولین مهارت آموز الگوی بسیار خوبی برای همه ما هستند . http://khrtvto.ir/News/نماینده-مردم-شریف-مشهد-وکلات-معلولین-مهارت-آموز-الگوی-بسیار-خوبی-برای-همه-ما-هستند-9505.aspx 2019-12-04 http://khrtvto.ir/News/نماینده-مردم-شریف-مشهد-وکلات-معلولین-مهارت-آموز-الگوی-بسیار-خوبی-برای-همه-ما-هستند-9505.aspx ]]> نخستین مسابقات مهارتی معلولان کشور با حضور ۱۶۴ رقابت کننده در مشهد برگزار می شود. http://khrtvto.ir/News/نخستین-مسابقات-مهارتی-معلولان-کشور-با-حضور-۱۶۴-رقابت-کننده-در-مشهد-برگزار-می-شود-9491.aspx 2019-12-02 http://khrtvto.ir/News/نخستین-مسابقات-مهارتی-معلولان-کشور-با-حضور-۱۶۴-رقابت-کننده-در-مشهد-برگزار-می-شود-9491.aspx ]]> تاکید سفرای چهار کشور آسیایی و اروپایی بر همکاری با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/تاکید-سفرای-چهار-کشور-آسیایی-و-اروپایی-بر-همکاری-با-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-9496.aspx 2019-12-02 http://khrtvto.ir/News/تاکید-سفرای-چهار-کشور-آسیایی-و-اروپایی-بر-همکاری-با-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-9496.aspx ]]> کمک های خیرین بایستی به سمت توانمندسازی افراد سوق داده شود. http://khrtvto.ir/News/کمک-های-خیرین-بایستی-به-سمت-توانمندسازی-افراد-سوق-داده-شود-9484.aspx 2019-11-30 http://khrtvto.ir/News/کمک-های-خیرین-بایستی-به-سمت-توانمندسازی-افراد-سوق-داده-شود-9484.aspx ]]> شورای تحول اداری سازمان آموزش فنی وحرفه ای احیا می شود. http://khrtvto.ir/News/شورای-تحول-اداری-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-احیا-می-شود-9443.aspx 2019-11-20 http://khrtvto.ir/News/شورای-تحول-اداری-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-احیا-می-شود-9443.aspx ]]> مبادله تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش فنی وحرفه ای با دانشگاه امام رضا(ع) http://khrtvto.ir/News/مبادله-تفاهم-نامه-همکاری-اداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-با-دانشگاه-امام-رضا(ع)-9401.aspx 2019-11-10 http://khrtvto.ir/News/مبادله-تفاهم-نامه-همکاری-اداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-با-دانشگاه-امام-رضا(ع)-9401.aspx ]]> برگزاری کارگاه آموزشی مسیرکارآفرینی و مهارت های نرم در آموزش های فنی وحرفه ای; http://khrtvto.ir/News/برگزاری-کارگاه-آموزشی-مسیرکارآفرینی-و-مهارت-های-نرم-در-آموزش-های-فنی-وحرفه-ای;-9403.aspx 2019-11-10 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-کارگاه-آموزشی-مسیرکارآفرینی-و-مهارت-های-نرم-در-آموزش-های-فنی-وحرفه-ای;-9403.aspx ]]> آموزش های مهارتی منطبق بر نیاز صنعت به روز رسانی خواهدشد. http://khrtvto.ir/News/آموزش-های-مهارتی-منطبق-بر-نیاز-صنعت-به-روز-رسانی-خواهدشد-9384.aspx 2019-11-05 http://khrtvto.ir/News/آموزش-های-مهارتی-منطبق-بر-نیاز-صنعت-به-روز-رسانی-خواهدشد-9384.aspx ]]> بازدید مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از آموزشگاههای آزاد در سطح شهرستان مشهد http://khrtvto.ir/News/بازدید-مدیر-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-آموزشگاههای-آزاد-در-سطح-شهرستان-مشهد-9385.aspx 2019-11-05 http://khrtvto.ir/News/بازدید-مدیر-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-آموزشگاههای-آزاد-در-سطح-شهرستان-مشهد-9385.aspx آموزشهای فنی وحرفه ای برای اتباع در خراسان رضوی توسعه می یابد. http://khrtvto.ir/News/آموزشهای-فنی-وحرفه-ای-برای-اتباع-در-خراسان-رضوی-توسعه-می-یابد-9364.aspx 2019-11-03 http://khrtvto.ir/News/آموزشهای-فنی-وحرفه-ای-برای-اتباع-در-خراسان-رضوی-توسعه-می-یابد-9364.aspx مرکز آموزش مهارت آموزی ، تولید واشتغال مدد جویان در زندان های خراسان رضوی ایجاد می شود. http://khrtvto.ir/News/مرکز-آموزش-مهارت-آموزی-،-تولید-واشتغال-مدد-جویان-در-زندان-های-خراسان-رضوی-ایجاد-می-شود-9353.aspx 2019-10-31 http://khrtvto.ir/News/مرکز-آموزش-مهارت-آموزی-،-تولید-واشتغال-مدد-جویان-در-زندان-های-خراسان-رضوی-ایجاد-می-شود-9353.aspx ]]> در کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه گذاری استان خراسان رضوی مطرح شد : ایجاد اولین مرکز نوآوری تخصصی در حوزه طلا و جواهرات و سنگهای قیمتی در مشهد http://khrtvto.ir/News/در-کارگروه-اقتصادی-،-اشتغال-و-سرمایه-گذاری-استان-خراسان-رضوی-مطرح-شد-ایجاد-اولین-مرکز-نوآوری-تخصصی-9344.aspx 2019-10-26 http://khrtvto.ir/News/در-کارگروه-اقتصادی-،-اشتغال-و-سرمایه-گذاری-استان-خراسان-رضوی-مطرح-شد-ایجاد-اولین-مرکز-نوآوری-تخصصی-9344.aspx ]]> دیدار اعضای شورای شهر شهرستان تایباد با مدیر کل محترم آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/دیدار-اعضای-شورای-شهر-شهرستان-تایباد-با-مدیر-کل-محترم-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-9338.aspx 2019-10-24 http://khrtvto.ir/News/دیدار-اعضای-شورای-شهر-شهرستان-تایباد-با-مدیر-کل-محترم-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-9338.aspx ]]> دکتر نبی: در مهارت آموزی باید هوش هیجانی افراد به کار گرفته شود http://khrtvto.ir/News/دکتر-نبی-در-مهارت-آموزی-باید-هوش-هیجانی-افراد-به-کار-گرفته-شود-9322.aspx 2019-10-21 http://khrtvto.ir/News/دکتر-نبی-در-مهارت-آموزی-باید-هوش-هیجانی-افراد-به-کار-گرفته-شود-9322.aspx ]]> توافق جهت ایجاد مرکز تخصصی صنعت ساختمان شرق کشور با کمک موسسه سکوای آلمان http://khrtvto.ir/News/توافق-جهت-ایجاد-مرکز-تخصصی-صنعت-ساختمان-شرق-کشور-با-کمک-موسسه-سکوای-آلمان-9307.aspx 2019-10-17 http://khrtvto.ir/News/توافق-جهت-ایجاد-مرکز-تخصصی-صنعت-ساختمان-شرق-کشور-با-کمک-موسسه-سکوای-آلمان-9307.aspx ]]> بازدید از کارگاههای آموزشی مراکز مشهد در حوزه صنعت ساختمان توسط کارشناسان موسسه سکوای آلمان http://khrtvto.ir/News/بازدید-از-کارگاههای-آموزشی-مراکز-مشهد-در-حوزه-صنعت-ساختمان-توسط-کارشناسان-موسسه-سکوای-آلمان-9301.aspx 2019-10-16 http://khrtvto.ir/News/بازدید-از-کارگاههای-آموزشی-مراکز-مشهد-در-حوزه-صنعت-ساختمان-توسط-کارشناسان-موسسه-سکوای-آلمان-9301.aspx ]]> برگزاری نشست مشترک همفکری وتبادل نظر در خصوص نحوه ارتقا و توسعه آموزش های مهارتی در حوزه صنعت ساختمان با حضور کارشناسان آلمانی http://khrtvto.ir/News/برگزاری-نشست-مشترک-همفکری-وتبادل-نظر-در-خصوص-نحوه-ارتقا-و-توسعه-آموزش-های-مهارتی-در-حوزه-صنعت-ساخت-9302.aspx 2019-10-16 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-نشست-مشترک-همفکری-وتبادل-نظر-در-خصوص-نحوه-ارتقا-و-توسعه-آموزش-های-مهارتی-در-حوزه-صنعت-ساخت-9302.aspx ]]> اولین دوره مسابقات مهارتی آزاد، ویژه افراد دارای معلولیت http://khrtvto.ir/News/اولین-دوره-مسابقات-مهارتی-آزاد،-ویژه-افراد-دارای-معلولیت-9282.aspx 2019-10-12 http://khrtvto.ir/News/اولین-دوره-مسابقات-مهارتی-آزاد،-ویژه-افراد-دارای-معلولیت-9282.aspx ]]> بررسی ظرفیت های همکاری مشترک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی و اتاق اصناف مشهد http://khrtvto.ir/News/بررسی-ظرفیت-های-همکاری-مشترک-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-اتاق-اصناف-مشهد-9272.aspx 2019-10-08 http://khrtvto.ir/News/بررسی-ظرفیت-های-همکاری-مشترک-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-اتاق-اصناف-مشهد-9272.aspx ]]> دیدار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با مدیرکل دیوان محاسبات استان http://khrtvto.ir/News/دیدار-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-مدیرکل-دیوان-محاسبات-استان-9273.aspx 2019-10-08 http://khrtvto.ir/News/دیدار-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-مدیرکل-دیوان-محاسبات-استان-9273.aspx نشست مشترک مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان http://khrtvto.ir/News/نشست-مشترک-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-ریاست-سازمان-صنعت-،-معدن-و-تجارت-استان-9251.aspx 2019-10-03 http://khrtvto.ir/News/نشست-مشترک-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-ریاست-سازمان-صنعت-،-معدن-و-تجارت-استان-9251.aspx ]]> جلسه مشترک مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و مدیر شرکت BTC در خصوص جذب مهارت آموز خارجی http://khrtvto.ir/News/جلسه-مشترک-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-رئیس-اتاق-تجارت-و-صنایع-زنان-افغانستان-و-مدی-9252.aspx 2019-10-03 http://khrtvto.ir/News/جلسه-مشترک-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-رئیس-اتاق-تجارت-و-صنایع-زنان-افغانستان-و-مدی-9252.aspx ]]> دیدار مدیرعامل و اعضای مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای استان با مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/دیدار-مدیرعامل-و-اعضای-مجمع-خیرین-توسعه-و-ترویج-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-استان-با-مدیرکل-آموزش-فنی-و-9254.aspx 2019-10-03 http://khrtvto.ir/News/دیدار-مدیرعامل-و-اعضای-مجمع-خیرین-توسعه-و-ترویج-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-استان-با-مدیرکل-آموزش-فنی-و-9254.aspx چهارمین مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی با همکاری اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان و دانشگاه علوم اسلامی رضوی http://khrtvto.ir/News/چهارمین-مرکز-مدیریت-مهارت-آموزی-و-مشاوره-شغلی-با-همکاری-اداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-استان-و-دانشگاه-9246.aspx 2019-10-02 http://khrtvto.ir/News/چهارمین-مرکز-مدیریت-مهارت-آموزی-و-مشاوره-شغلی-با-همکاری-اداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-استان-و-دانشگاه-9246.aspx ]]> انعقاد تفاهم نامه همکاری سه جانبه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی ، فرمانداری شهرستان خواف و مجتمع فولاد سنگان خواف http://khrtvto.ir/News/انعقاد-تفاهم-نامه-همکاری-سه-جانبه-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-،-فرمانداری-شهرستان-خواف-9239.aspx 2019-09-30 http://khrtvto.ir/News/انعقاد-تفاهم-نامه-همکاری-سه-جانبه-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-،-فرمانداری-شهرستان-خواف-9239.aspx ]]> افتتاح مکان آموزشگاه طراحی دوخت نازنین ثناء با حضور بخشدار ، فرماندهی ناحی http://khrtvto.ir/News/افتتاح-مکان-آموزشگاه-طراحی-دوخت-نازنین-ثناء-با-حضور-بخشدار-،-فرماندهی-ناحی-9244.aspx 2019-09-30 http://khrtvto.ir/News/افتتاح-مکان-آموزشگاه-طراحی-دوخت-نازنین-ثناء-با-حضور-بخشدار-،-فرماندهی-ناحی-9244.aspx ]]> به همت مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تربت جام و بانوان کارآفرین روستایی صورت گرفت : http://khrtvto.ir/News/به-همت-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-تربت-جام-و-بانوان-کارآفرین-روستایی-صورت-گرفت-9202.aspx 2019-09-24 http://khrtvto.ir/News/به-همت-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-تربت-جام-و-بانوان-کارآفرین-روستایی-صورت-گرفت-9202.aspx مرحله استانی از هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم کارکنان سازمان برگزار گردید. http://khrtvto.ir/News/مرحله-استانی-از-هشتمین-دوره-مسابقات-قرآن-کریم-کارکنان-سازمان-برگزار-گردید-9174.aspx 2019-09-16 http://khrtvto.ir/News/مرحله-استانی-از-هشتمین-دوره-مسابقات-قرآن-کریم-کارکنان-سازمان-برگزار-گردید-9174.aspx طرح کارآفرینی مهارت بنیان و مراکز مهارت آموزشی و مشاوره شغلی در دانشگاه های و موسسات و اموزش مهارتی استان راه اندازی میشود. http://khrtvto.ir/News/طرح-کارآفرینی-مهارت-بنیان-و-مراکز-مهارت-آموزشی-و-مشاوره-شغلی-در-دانشگاه-های-و-موسسات-و-اموزش-مهار-9126.aspx 2019-09-07 http://khrtvto.ir/News/طرح-کارآفرینی-مهارت-بنیان-و-مراکز-مهارت-آموزشی-و-مشاوره-شغلی-در-دانشگاه-های-و-موسسات-و-اموزش-مهار-9126.aspx ایجاد نهضت مهارت افزایی و آموزش مهارت در تعاملات بین المللی و کشورهای همسایه خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/ایجاد-نهضت-مهارت-افزایی-و-آموزش-مهارت-در-تعاملات-بین-المللی-و-کشورهای-همسایه-خراسان-رضوی-9127.aspx 2019-09-07 http://khrtvto.ir/News/ایجاد-نهضت-مهارت-افزایی-و-آموزش-مهارت-در-تعاملات-بین-المللی-و-کشورهای-همسایه-خراسان-رضوی-9127.aspx اولین کارگاه اشتغال زایی بعد امضاء تفاهم نامه با معین اقتصادی حرفه های گوهر تراشی ، پیکر تراشی ، جواهر سازی http://khrtvto.ir/News/اولین-کارگاه-اشتغال-زایی-بعد-امضاء-تفاهم-نامه-با-معین-اقتصادی-حرفه-های-گوهر-تراشی-،-پیکر-تراشی-،-جوا-9072.aspx 2019-08-29 http://khrtvto.ir/News/اولین-کارگاه-اشتغال-زایی-بعد-امضاء-تفاهم-نامه-با-معین-اقتصادی-حرفه-های-گوهر-تراشی-،-پیکر-تراشی-،-جوا-9072.aspx ]]> استقبال بی سابقه از کلاس های تابستانه مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید عباسیان تایباد با هدف توانمندسازی و ایجاد خلاقیت همراه با تولید برای شهروندان http://khrtvto.ir/News/استقبال-بی-سابقه-از-کلاس-های-تابستانه-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهید-عباسیان-تایباد-با-هدف-توانمندسا-9062.aspx 2019-08-28 http://khrtvto.ir/News/استقبال-بی-سابقه-از-کلاس-های-تابستانه-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهید-عباسیان-تایباد-با-هدف-توانمندسا-9062.aspx جلسه مدیریت مصرف برق با موضوع بررسی شیوه های صرفه جویی در مصرف انرژی برگزار شد http://khrtvto.ir/News/جلسه-مدیریت-مصرف-برق-با-موضوع-بررسی-شیوه-های-صرفه-جویی-در-مصرف-انرژی-برگزار-شد-9004.aspx 2019-08-22 http://khrtvto.ir/News/جلسه-مدیریت-مصرف-برق-با-موضوع-بررسی-شیوه-های-صرفه-جویی-در-مصرف-انرژی-برگزار-شد-9004.aspx ]]> اجرای دوره آموزشی متالورژی برای اولین بار در استان http://khrtvto.ir/News/اجرای-دوره-آموزشی-متالورژی-برای-اولین-بار-در-استان-9005.aspx 2019-08-22 http://khrtvto.ir/News/اجرای-دوره-آموزشی-متالورژی-برای-اولین-بار-در-استان-9005.aspx ]]> هم اندیشی کارگروه رفاه http://khrtvto.ir/News/هم-اندیشی-کارگروه-رفاه-8956.aspx 2019-08-07 http://khrtvto.ir/News/هم-اندیشی-کارگروه-رفاه-8956.aspx ]]> گردهمائی روسای ستادی ومراکزآموزشی http://khrtvto.ir/News/گردهمائی-روسای-ستادی-ومراکزآموزشی-8957.aspx 2019-08-07 http://khrtvto.ir/News/گردهمائی-روسای-ستادی-ومراکزآموزشی-8957.aspx ]]> همزمان با هفته مهارت جشن بزرگ مهارت به مناسبت گرامیداشت هفته ترویج آموزش های فنی و حرفه ای برگزار شد http://khrtvto.ir/News/همزمان-با-هفته-مهارت-جشن-بزرگ-مهارت-به-مناسبت-گرامیداشت-هفته-ترویج-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-برگزار-شد-8901.aspx 2019-07-30 http://khrtvto.ir/News/همزمان-با-هفته-مهارت-جشن-بزرگ-مهارت-به-مناسبت-گرامیداشت-هفته-ترویج-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-برگزار-شد-8901.aspx ]]> رونمایی از لگوی طرح روستای بدون بیکار http://khrtvto.ir/News/رونمایی-از-لگوی-طرح-روستای-بدون-بیکار-8902.aspx 2019-07-30 http://khrtvto.ir/News/رونمایی-از-لگوی-طرح-روستای-بدون-بیکار-8902.aspx ]]> افتتاح آموزشگاه خدمات تغذیه و هنرهای تزئینی گنج هنر شهرستان کاشمر http://khrtvto.ir/News/افتتاح-آموزشگاه-خدمات-تغذیه-و-هنرهای-تزئینی-گنج-هنر-شهرستان-کاشمر-8913.aspx 2019-07-30 http://khrtvto.ir/News/افتتاح-آموزشگاه-خدمات-تغذیه-و-هنرهای-تزئینی-گنج-هنر-شهرستان-کاشمر-8913.aspx ]]> پیام تبریک روز ملی مهارت توسط آقای سنجری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان http://khrtvto.ir/News/پیام-تبریک-روز-ملی-مهارت-توسط-آقای-سنجری-مدیرکل-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-استان-8871.aspx 2019-07-28 http://khrtvto.ir/News/پیام-تبریک-روز-ملی-مهارت-توسط-آقای-سنجری-مدیرکل-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-استان-8871.aspx ]]> با حضورافشین رحیمی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی و محسن سیاح فرماندار شهرستان صورت پذیرفت: افتتاح آموزشگاه http://khrtvto.ir/News/با-حضورافشین-رحیمی-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-استان-خراسان-رضوی-و-محسن-سیاح-فرماندار-شهرستان-صورت-پذ-8858.aspx 2019-07-27 http://khrtvto.ir/News/با-حضورافشین-رحیمی-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-استان-خراسان-رضوی-و-محسن-سیاح-فرماندار-شهرستان-صورت-پذ-8858.aspx ]]> تفاهم نامه ی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی و معین اقتصادی شهرستان تایباد (منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ) http://khrtvto.ir/News/تفاهم-نامه-ی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-معین-اقتصادی-شهرستان-تایباد-(منطقه-ویژه-اقتص-8864.aspx 2019-07-27 http://khrtvto.ir/News/تفاهم-نامه-ی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-معین-اقتصادی-شهرستان-تایباد-(منطقه-ویژه-اقتص-8864.aspx ]]> پیام تبریک معاونت محترم وزیر وریاست سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور http://khrtvto.ir/News/پیام-تبریک-معاونت-محترم-وزیر-وریاست-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-8808.aspx 2019-07-24 http://khrtvto.ir/News/پیام-تبریک-معاونت-محترم-وزیر-وریاست-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-8808.aspx ]]> شورای هماهنگی مدیران زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی به میزبانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تشکیل جلسه داد. http://khrtvto.ir/News/شورای-هماهنگی-مدیران-زیر-مجموعه-وزارت-تعاون-کار-و-رفاه-اجتماعی-استان-خراسان-رضوی-به-میزبانی-اداره-کل-8786.aspx 2019-07-22 http://khrtvto.ir/News/شورای-هماهنگی-مدیران-زیر-مجموعه-وزارت-تعاون-کار-و-رفاه-اجتماعی-استان-خراسان-رضوی-به-میزبانی-اداره-کل-8786.aspx ]]> افتتاحیه دومین دوره مسابقات آزادمهارتی در رشته پخت نان مرحله استانی http://khrtvto.ir/News/افتتاحیه-دومین-دوره-مسابقات-آزادمهارتی-در-رشته-پخت-نان-مرحله-استانی-8758.aspx 2019-07-15 http://khrtvto.ir/News/افتتاحیه-دومین-دوره-مسابقات-آزادمهارتی-در-رشته-پخت-نان-مرحله-استانی-8758.aspx همکاری با گمرک دوغارون در افزایش آموزش های تخصصی و مهارتی مرتبط با صادرات و واردات برای کارکنان http://khrtvto.ir/News/همکاری-با-گمرک-دوغارون-در-افزایش-آموزش-های-تخصصی-و-مهارتی-مرتبط-با-صادرات-و-واردات-برای-کارکنان-8750.aspx 2019-07-14 http://khrtvto.ir/News/همکاری-با-گمرک-دوغارون-در-افزایش-آموزش-های-تخصصی-و-مهارتی-مرتبط-با-صادرات-و-واردات-برای-کارکنان-8750.aspx ]]> استقبال بی سابقه از کلاس های تابستانه مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید عباسیان تایباد با هدف توانمندسازی و ایجاد خلاقیت همراه با تولید http://khrtvto.ir/News/استقبال-بی-سابقه-از-کلاس-های-تابستانه-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهید-عباسیان-تایباد-با-هدف-توانمندساز-8751.aspx 2019-07-14 http://khrtvto.ir/News/استقبال-بی-سابقه-از-کلاس-های-تابستانه-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهید-عباسیان-تایباد-با-هدف-توانمندساز-8751.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی : آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای نیاز جامعه امروز برای تحقق اقتصاد مقاومتی است. http://khrtvto.ir/News/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-آموزش-های-مهارتی-و-فنی-و-حرفه-ای-نیاز-جامعه-امروز-برای-تحقق-8752.aspx 2019-07-14 http://khrtvto.ir/News/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-آموزش-های-مهارتی-و-فنی-و-حرفه-ای-نیاز-جامعه-امروز-برای-تحقق-8752.aspx ]]>