آخرین اخبار http://khrtvto.ir/ آخرین اخبار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی FA خانه http://khrtvto.ir/Images/gui/RssLogo.gif http://khrtvto.ir/ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی Copyright اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی, 1397 20 Intech برگزاری دوره آموزشی ((مدیر بوم خانه های گردشگری)) در رشتخوار http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-دوره-آموزشی-((مدیر-بوم-خانه-های-گردشگری))-در-رشتخوار-7117.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-10-22 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-دوره-آموزشی-((مدیر-بوم-خانه-های-گردشگری))-در-رشتخوار-7117.aspx بازدید دانش آموزان دبیرستان نور از کارگاه های مرکز آموزش فنی و حرفه ای تایباد http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/بازدید-دانش-آموزان-دبیرستان-نور-از-کارگاه-های-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تایباد-7118.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-10-22 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/بازدید-دانش-آموزان-دبیرستان-نور-از-کارگاه-های-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تایباد-7118.aspx ]]> انتخاب مرکز آموزش فنی و حرفه ای تایباد به عنوان مکان یدکی ستاد فرماندهی پدافند غیر عامل شهرستان http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/انتخاب-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تایباد-به-عنوان-مکان-یدکی-ستاد-فرماندهی-پدافند-غیر-عامل-شهرستان-7119.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-10-22 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/انتخاب-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تایباد-به-عنوان-مکان-یدکی-ستاد-فرماندهی-پدافند-غیر-عامل-شهرستان-7119.aspx ]]> اجرای کارگاه آموزشی معرفی شاخص های افزایش عملکرد زعفران در مرکز آموزش فنی و حرفه ای نیشابور http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/اجرای-کارگاه-آموزشی-معرفی-شاخص-های-افزایش-عملکرد-زعفران-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-نیشابور-7120.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-10-22 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/اجرای-کارگاه-آموزشی-معرفی-شاخص-های-افزایش-عملکرد-زعفران-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-نیشابور-7120.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از برگزاری پنجمین آزمون هماهنگ سال جاری با شرکت بیش از 2 هزار نفر در استان خبر داد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-برگزاری-پنجمین-آزمون-هماهنگ-سال-جاری-با-شرکت-بیش-از-2-هزار-7121.aspx اخبار مهم 2018-10-22 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-برگزاری-پنجمین-آزمون-هماهنگ-سال-جاری-با-شرکت-بیش-از-2-هزار-7121.aspx ]]> برگزاری پنجمین مرحله آزمون صنایع ساختمان در سال 97 با شرکت بیش از 900 نفر در خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/برگزاری-پنجمین-مرحله-آزمون-صنایع-ساختمان-در-سال-97-با-شرکت-بیش-از-900-نفر-در-خراسان-رضوی-7122.aspx اخبار عمومی 2018-10-22 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/برگزاری-پنجمین-مرحله-آزمون-صنایع-ساختمان-در-سال-97-با-شرکت-بیش-از-900-نفر-در-خراسان-رضوی-7122.aspx استقبال رئیس اداره ورزش و جوانان مشهد از برگزاری دوره های مهارتی مرتبط با حوزه ورزش http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/استقبال-رئیس-اداره-ورزش-و-جوانان-مشهد-از-برگزاری-دوره-های-مهارتی-مرتبط-با-حوزه-ورزش-7123.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-10-22 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/استقبال-رئیس-اداره-ورزش-و-جوانان-مشهد-از-برگزاری-دوره-های-مهارتی-مرتبط-با-حوزه-ورزش-7123.aspx مدیرکل دفتر پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: 260 عنوان استاندارد آموزش ویژه طرح ایران مهارت تدوین شد http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/مدیرکل-دفتر-پژوهش،-طرح-و-برنامه-ریزی-درسی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-260-عنوان-استاندارد-آموزش-7105.aspx اخبار عمومی 2018-10-20 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/مدیرکل-دفتر-پژوهش،-طرح-و-برنامه-ریزی-درسی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-260-عنوان-استاندارد-آموزش-7105.aspx فرماندار کاشمر: آموزش های فنی و حرفه ای باعث ارائه خدمات با کیفیت به جامعه می شود http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/فرماندار-کاشمر-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-باعث-ارائه-خدمات-با-کیفیت-به-جامعه-می-شود-7106.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-10-20 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/فرماندار-کاشمر-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-باعث-ارائه-خدمات-با-کیفیت-به-جامعه-می-شود-7106.aspx ]]> آغاز دوره آموزشی دوره رعایت بهداشت درجایگاه دام، ویژه عشایر شهرستان قوچان http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/آغاز-دوره-آموزشی-دوره-رعایت-بهداشت-درجایگاه-دام،-ویژه-عشایر-شهرستان-قوچان-7107.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-10-20 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/آغاز-دوره-آموزشی-دوره-رعایت-بهداشت-درجایگاه-دام،-ویژه-عشایر-شهرستان-قوچان-7107.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی: مهارت آموزی بیش از هزار و 400 نفر از زندانیان استان در نیمه نخست سال جاری http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-مهارت-آموزی-بیش-از-هزار-و-400-نفر-از-زندانیان-استان-در-نیمه-7109.aspx اخبار عمومی 2018-10-20 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-مهارت-آموزی-بیش-از-هزار-و-400-نفر-از-زندانیان-استان-در-نیمه-7109.aspx ]]> اجرای ویدئو کنفرانس جلسه مشترک مدیران کل منطقه 8 آموزش فنی و حرفه ای با محوریت عملکرد وچالش های پیش رو در حوزه آزمون و ارزشیابی http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/اجرای-ویدئو-کنفرانس-جلسه-مشترک-مدیران-کل-منطقه-8-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-با-محوریت-عملکرد-وچالش-های-پیش-7110.aspx اخبار عمومی 2018-10-20 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/اجرای-ویدئو-کنفرانس-جلسه-مشترک-مدیران-کل-منطقه-8-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-با-محوریت-عملکرد-وچالش-های-پیش-7110.aspx ]]> در بین سازمان های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موفق به کسب رتبه دوم در جشنواره شهید رجایی شد http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/در-بین-سازمان-های-وابسته-به-وزارت-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی؛-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-مو-7083.aspx اخبار عمومی 2018-10-17 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/در-بین-سازمان-های-وابسته-به-وزارت-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی؛-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-مو-7083.aspx برگزاری اولین رویداد خلاقیت و ایده پردازی در مرکز آموزش فنی وحرفه ای سبزوار http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-اولین-رویداد-خلاقیت-و-ایده-پردازی-در-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-سبزوار-7086.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-10-17 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-اولین-رویداد-خلاقیت-و-ایده-پردازی-در-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-سبزوار-7086.aspx ]]> بازدید مسئولین امرار معاش NRC از کارگاه های ویژه اتباع مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران مشهد http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/بازدید-مسئولین-امرار-معاش-NRC-از-کارگاه-های-ویژه-اتباع-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خواهران-مشهد-7087.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-10-17 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/بازدید-مسئولین-امرار-معاش-NRC-از-کارگاه-های-ویژه-اتباع-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خواهران-مشهد-7087.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از آغاز توزیع کارت ورود به جلسه پنجمین مرحله آزمون های سنجش مهارت خبر داد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-آغاز-توزیع-کارت-ورود-به-جلسه-پنجمین-مرحله-آزمون-های-سنجش-7070.aspx اخبار مهم 2018-10-15 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-آغاز-توزیع-کارت-ورود-به-جلسه-پنجمین-مرحله-آزمون-های-سنجش-7070.aspx ]]> اجرای کارگاه آموزش تدوین کننده استاندارد آموزشی جهت مدیران و مربیان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد نیشابور http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/اجرای-کارگاه-آموزش-تدوین-کننده-استاندارد-آموزشی-جهت-مدیران-و-مربیان-آموزشگاه-های-فنی-و-حرفه-ای-آزاد-7072.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-10-15 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/اجرای-کارگاه-آموزش-تدوین-کننده-استاندارد-آموزشی-جهت-مدیران-و-مربیان-آموزشگاه-های-فنی-و-حرفه-ای-آزاد-7072.aspx ]]> برگزاری دوره آموزشی محیط زیست در مرکز آموزش فنی و حرفه ای قوچان http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-دوره-آموزشی-محیط-زیست-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-قوچان-7073.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-10-15 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-دوره-آموزشی-محیط-زیست-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-قوچان-7073.aspx ]]> برپایی نمایشگاه توانمندی های عشایر و روستائیان با حضور آموزشگاه های آزاد شهرستان http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برپایی-نمایشگاه-توانمندی-های-عشایر-و-روستائیان-با-حضور-آموزشگاه-های-آزاد-شهرستان-7057.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-10-13 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برپایی-نمایشگاه-توانمندی-های-عشایر-و-روستائیان-با-حضور-آموزشگاه-های-آزاد-شهرستان-7057.aspx ]]> رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای تربت جام از صدور کارت الکترونیکی مهارت برای 90 درصد قبول شدگان آزمون های سال جاری خبر داد http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تربت-جام-از-صدور-کارت-الکترونیکی-مهارت-برای-90-درصد-قبول-شدگان-آزمون-7058.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-10-13 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تربت-جام-از-صدور-کارت-الکترونیکی-مهارت-برای-90-درصد-قبول-شدگان-آزمون-7058.aspx تقدیر مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از رئیس مرکز خوهران مشهد برای کسب مقام سوم این مرکز در حوزه آموزش روستایی http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/تقدیر-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-رئیس-مرکز-خوهران-مشهد-برای-کسب-مقام-سوم-این-مرکز-در-7059.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-10-13 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/تقدیر-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-رئیس-مرکز-خوهران-مشهد-برای-کسب-مقام-سوم-این-مرکز-در-7059.aspx ]]> برپایی نمایشگاه آثار و دستاوردهای کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران مشهد http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برپایی-نمایشگاه-آثار-و-دستاوردهای-کارآموزان-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خواهران-مشهد-7060.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-10-13 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برپایی-نمایشگاه-آثار-و-دستاوردهای-کارآموزان-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خواهران-مشهد-7060.aspx ]]> تشریح و تبیین طرح ملی" احراز اصالت هویت برخط" در مرکز مهارت های پیشرفته ارم مشهد http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/تشریح-و-تبیین-طرح-ملی-احراز-اصالت-هویت-برخط-در-مرکز-مهارت-های-پیشرفته-ارم-مشهد-7061.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-10-13 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/تشریح-و-تبیین-طرح-ملی-احراز-اصالت-هویت-برخط-در-مرکز-مهارت-های-پیشرفته-ارم-مشهد-7061.aspx ]]> جلسه بررسی اجرای طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار با حضور مدیران کل تامین اجتماعی و آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/جلسه-بررسی-اجرای-طرح-مهارت-آموزی-در-محیط-واقعی-کار-با-حضور-مدیران-کل-تامین-اجتماعی-و-آموزش-فنی-و-حرف-7063.aspx اخبار مهم 2018-10-13 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/جلسه-بررسی-اجرای-طرح-مهارت-آموزی-در-محیط-واقعی-کار-با-حضور-مدیران-کل-تامین-اجتماعی-و-آموزش-فنی-و-حرف-7063.aspx ]]> برگزاری دوره جدید مهارت آموزی در اندرزگاه نسوان زندان ‏کاشمر http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/برگزاری-دوره-جدید-مهارت-آموزی-در-اندرزگاه-نسوان-زندان-‏کاشمر-7065.aspx اخبار عمومی 2018-10-13 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/برگزاری-دوره-جدید-مهارت-آموزی-در-اندرزگاه-نسوان-زندان-‏کاشمر-7065.aspx مدیرکل دفتر راهبری اجرای آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منصوب شد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-دفتر-راهبری-اجرای-آموزش-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-منصوب-شد-7046.aspx اخبار مهم 2018-10-10 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-دفتر-راهبری-اجرای-آموزش-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-منصوب-شد-7046.aspx ]]> تقدیر مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان کلات جهت همکاری موثر در تحقق برنامه های قرارگاه مهارت آموزی http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/تقدیر-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-فرماندهی-نیروی-انتظامی-شهرستان-کلات-جهت-همکاری-موثر-7049.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-10-10 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/تقدیر-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-فرماندهی-نیروی-انتظامی-شهرستان-کلات-جهت-همکاری-موثر-7049.aspx ]]> برگزاری دوره آموزشی اطفاء حریق ویژه کارآموزان مرکز آموزش فنی و حر فه ای درگز http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-دوره-آموزشی-اطفاء-حریق-ویژه-کارآموزان-مرکز-آموزش-فنی-و-حر-فه-ای-درگز-7050.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-10-10 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-دوره-آموزشی-اطفاء-حریق-ویژه-کارآموزان-مرکز-آموزش-فنی-و-حر-فه-ای-درگز-7050.aspx ]]> انعقاد قرارداد آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای و اداره میراث فرهنگی کاشمر http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/انعقاد-قرارداد-آموزشی-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-و-اداره-میراث-فرهنگی-کاشمر-7051.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-10-10 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/انعقاد-قرارداد-آموزشی-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-و-اداره-میراث-فرهنگی-کاشمر-7051.aspx ]]> برگزاری نشست ایران مهارت در مرکز آموزش فنی و حرفه ای سبزوار http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-نشست-ایران-مهارت-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-سبزوار-7024.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-10-08 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-نشست-ایران-مهارت-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-سبزوار-7024.aspx روسای مراکز آموزش عالی خیام و آموزش فنی و حرفه ای کاشمر به بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان شهرستان پرداختند http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/روسای-مراکز-آموزش-عالی-خیام-و-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کاشمر-به-بررسی-نیازهای-آموزشی-دانشجویان-شهرستان-پر-7025.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-10-08 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/روسای-مراکز-آموزش-عالی-خیام-و-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کاشمر-به-بررسی-نیازهای-آموزشی-دانشجویان-شهرستان-پر-7025.aspx اجرای دوره آموزشی محیط زیست و دولت سبز توسط اداره منابع طبیعی ویژه کارکنان آموزش فنی و حرفه ای درگز http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/اجرای-دوره-آموزشی-محیط-زیست-و-دولت-سبز-توسط-اداره-منابع-طبیعی-ویژه-کارکنان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-درگز-7026.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-10-08 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/اجرای-دوره-آموزشی-محیط-زیست-و-دولت-سبز-توسط-اداره-منابع-طبیعی-ویژه-کارکنان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-درگز-7026.aspx برگزاری سی و پنجمین گردهمایی مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات خراسان رضوی در مرکز آموزش مهارت های پیشرفته ارم مشهد http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-سی-و-پنجمین-گردهمایی-مدیران-و-کارشناسان-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات-خراسان-رضوی-در-مرکز-آموزش-7027.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-10-08 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-سی-و-پنجمین-گردهمایی-مدیران-و-کارشناسان-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات-خراسان-رضوی-در-مرکز-آموزش-7027.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از آموزش بیش از 5 هزار نفر از روستائیان استان در نیمه نخست سال خبر داد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-آموزش-بیش-از-5-هزار-نفر-از-روستائیان-استان-در-نیمه-نخست-س-7028.aspx اخبار مهم 2018-10-08 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-آموزش-بیش-از-5-هزار-نفر-از-روستائیان-استان-در-نیمه-نخست-س-7028.aspx ]]> برگزاری اولین گردهمایی روسای کانون های استانی و شورای هماهنگی کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد در سال 97 در مشهد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/برگزاری-اولین-گردهمایی-روسای-کانون-های-استانی-و-شورای-هماهنگی-کانون-انجمن-های-صنفی-آموزشگاه-های-آزاد-7029.aspx اخبار مهم 2018-10-08 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/برگزاری-اولین-گردهمایی-روسای-کانون-های-استانی-و-شورای-هماهنگی-کانون-انجمن-های-صنفی-آموزشگاه-های-آزاد-7029.aspx ]]> اجرای اولین دوره آموزشی تسهیل گران پروژه توسعه زنجیره ای ارزش زعفران در مشهد http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/اجرای-اولین-دوره-آموزشی-تسهیل-گران-پروژه-توسعه-زنجیره-ای-ارزش-زعفران-در-مشهد-7030.aspx اخبار عمومی 2018-10-08 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/اجرای-اولین-دوره-آموزشی-تسهیل-گران-پروژه-توسعه-زنجیره-ای-ارزش-زعفران-در-مشهد-7030.aspx بازدید نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی از کارگاه های مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 2 مشهد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/بازدید-نماینده-مردم-مشهد-در-مجلس-شورای-اسلامی-از-کارگاه-های-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شماره-2-مشهد-7011.aspx اخبار مهم 2018-10-06 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/بازدید-نماینده-مردم-مشهد-در-مجلس-شورای-اسلامی-از-کارگاه-های-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شماره-2-مشهد-7011.aspx ]]> انتشار یادداشت مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در روزنامه سراسری خراسان http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/انتشار-یادداشت-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-روزنامه-سراسری-خراسان-7012.aspx اخبار مهم 2018-10-06 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/انتشار-یادداشت-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-روزنامه-سراسری-خراسان-7012.aspx ]]> مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره2 مشهد دیدن کرد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرعامل-شرکت-شهرک-های-صنعتی-خراسان-رضوی-از-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شماره2-مشهد-دیدن-کرد-7013.aspx اخبار مهم 2018-10-06 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرعامل-شرکت-شهرک-های-صنعتی-خراسان-رضوی-از-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شماره2-مشهد-دیدن-کرد-7013.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از مهارت آموزی بیش از 2500 نفر در قالب طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی در نیمه نخست سال جاری خبر داد http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-مهارت-آموزی-بیش-از-2500-نفر-در-قالب-طرح-مهارت-آموزی-در-محی-7014.aspx اخبار عمومی 2018-10-06 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-مهارت-آموزی-بیش-از-2500-نفر-در-قالب-طرح-مهارت-آموزی-در-محی-7014.aspx معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور خبر داد: مهارت آموزی بیش از ۴۵ هزار کارکنان وظیفه در نیمه اول امسال http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/معاون-آموزش-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-خبر-داد-مهارت-آموزی-بیش-از-۴۵-هزار-کارکنان-وظیفه-در-نی-6998.aspx اخبار مهم 2018-10-03 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/معاون-آموزش-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-خبر-داد-مهارت-آموزی-بیش-از-۴۵-هزار-کارکنان-وظیفه-در-نی-6998.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از آغاز ثبت نام پنجمین مرحله آزمون های سنجش مهارت خبر داد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-آغاز-ثبت-نام-پنجمین-مرحله-آزمون-های-سنجش-مهارت-خبر-داد-6999.aspx اخبار مهم 2018-10-03 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-آغاز-ثبت-نام-پنجمین-مرحله-آزمون-های-سنجش-مهارت-خبر-داد-6999.aspx ]]> طی حکمی از سوی دکتر پاک سرشت؛ سرپرست مدیریت امور مسابقات ملی و بین المللی مهارت منصوب شد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/طی-حکمی-از-سوی-دکتر-پاک-سرشت؛-سرپرست-مدیریت-امور-مسابقات-ملی-و-بین-المللی-مهارت-منصوب-شد-7000.aspx اخبار مهم 2018-10-03 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/طی-حکمی-از-سوی-دکتر-پاک-سرشت؛-سرپرست-مدیریت-امور-مسابقات-ملی-و-بین-المللی-مهارت-منصوب-شد-7000.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی: مهارت آموزی بالغ بر 2 هزار نفر از سربازان استان در نیمه نخست سال http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-مهارت-آموزی-بالغ-بر-2-هزار-نفر-از-سربازان-استان-در-نیمه-نخست-7001.aspx اخبار مهم 2018-10-03 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-مهارت-آموزی-بالغ-بر-2-هزار-نفر-از-سربازان-استان-در-نیمه-نخست-7001.aspx ]]> همکاری آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خراهران مشهد با خیریه محبان الرضا(ع) http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/همکاری-آموزشی-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراهران-مشهد-با-خیریه-محبان-الرضا(ع)-6992.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-10-01 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/همکاری-آموزشی-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراهران-مشهد-با-خیریه-محبان-الرضا(ع)-6992.aspx ]]> خانواده بهبودیافتگان ازاعتیاد، مخاطب جدید مرکز آموزش فنی و حرفه ای قوچان http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/خانواده-بهبودیافتگان-ازاعتیاد،-مخاطب-جدید-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-قوچان-6993.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-10-01 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/خانواده-بهبودیافتگان-ازاعتیاد،-مخاطب-جدید-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-قوچان-6993.aspx ]]> برگزاری همایش و کارگاه آموزشی کاربرد گیاهان دارویی در مشاغل خانگی در مشهد http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-همایش-و-کارگاه-آموزشی-کاربرد-گیاهان-دارویی-در-مشاغل-خانگی-در-مشهد-6994.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-10-01 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-همایش-و-کارگاه-آموزشی-کاربرد-گیاهان-دارویی-در-مشاغل-خانگی-در-مشهد-6994.aspx اجرای دومین دوره آموزشی بومگردی در شهرستان قوچان http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/اجرای-دومین-دوره-آموزشی-بومگردی-در-شهرستان-قوچان-6995.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2018-10-01 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/اجرای-دومین-دوره-آموزشی-بومگردی-در-شهرستان-قوچان-6995.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از ارائه حدود98 هزار نفر ساعت آموزش در سکونتگاه های غیررسمی استان در نیمه اول امسال توسط بخش دولتی خبر داد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-ارائه-حدود98-هزار-نفر-ساعت-آموزش-در-سکونتگاه-های-غیررسمی-6996.aspx اخبار مهم 2018-10-01 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-ارائه-حدود98-هزار-نفر-ساعت-آموزش-در-سکونتگاه-های-غیررسمی-6996.aspx ]]> برگزاری نشست بررسی چالش های طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی در مشهد http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/برگزاری-نشست-بررسی-چالش-های-طرح-مهارت-آموزی-در-محیط-کار-واقعی-در-مشهد-6980.aspx اخبار عمومی 2018-09-29 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/برگزاری-نشست-بررسی-چالش-های-طرح-مهارت-آموزی-در-محیط-کار-واقعی-در-مشهد-6980.aspx ]]>