آخرین اخبار http://khrtvto.ir/ آخرین اخبار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی FA خانه http://khrtvto.ir/Images/gui/RssLogo.gif http://khrtvto.ir/ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی Copyright اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی, 1398 20 Intech هم اندیشی کارگروه رفاه http://khrtvto.ir/News/هم-اندیشی-کارگروه-رفاه-8956.aspx 2019-08-07 http://khrtvto.ir/News/هم-اندیشی-کارگروه-رفاه-8956.aspx ]]> گردهمائی روسای ستادی ومراکزآموزشی http://khrtvto.ir/News/گردهمائی-روسای-ستادی-ومراکزآموزشی-8957.aspx 2019-08-07 http://khrtvto.ir/News/گردهمائی-روسای-ستادی-ومراکزآموزشی-8957.aspx ]]> همزمان با هفته مهارت جشن بزرگ مهارت به مناسبت گرامیداشت هفته ترویج آموزش های فنی و حرفه ای برگزار شد http://khrtvto.ir/News/همزمان-با-هفته-مهارت-جشن-بزرگ-مهارت-به-مناسبت-گرامیداشت-هفته-ترویج-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-برگزار-شد-8901.aspx 2019-07-30 http://khrtvto.ir/News/همزمان-با-هفته-مهارت-جشن-بزرگ-مهارت-به-مناسبت-گرامیداشت-هفته-ترویج-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-برگزار-شد-8901.aspx ]]> رونمایی از لگوی طرح روستای بدون بیکار http://khrtvto.ir/News/رونمایی-از-لگوی-طرح-روستای-بدون-بیکار-8902.aspx 2019-07-30 http://khrtvto.ir/News/رونمایی-از-لگوی-طرح-روستای-بدون-بیکار-8902.aspx ]]> افتتاح آموزشگاه خدمات تغذیه و هنرهای تزئینی گنج هنر شهرستان کاشمر http://khrtvto.ir/News/افتتاح-آموزشگاه-خدمات-تغذیه-و-هنرهای-تزئینی-گنج-هنر-شهرستان-کاشمر-8913.aspx 2019-07-30 http://khrtvto.ir/News/افتتاح-آموزشگاه-خدمات-تغذیه-و-هنرهای-تزئینی-گنج-هنر-شهرستان-کاشمر-8913.aspx ]]> پیام تبریک روز ملی مهارت توسط آقای سنجری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان http://khrtvto.ir/News/پیام-تبریک-روز-ملی-مهارت-توسط-آقای-سنجری-مدیرکل-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-استان-8871.aspx 2019-07-28 http://khrtvto.ir/News/پیام-تبریک-روز-ملی-مهارت-توسط-آقای-سنجری-مدیرکل-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-استان-8871.aspx ]]> با حضورافشین رحیمی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی و محسن سیاح فرماندار شهرستان صورت پذیرفت: افتتاح آموزشگاه http://khrtvto.ir/News/با-حضورافشین-رحیمی-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-استان-خراسان-رضوی-و-محسن-سیاح-فرماندار-شهرستان-صورت-پذ-8858.aspx 2019-07-27 http://khrtvto.ir/News/با-حضورافشین-رحیمی-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-استان-خراسان-رضوی-و-محسن-سیاح-فرماندار-شهرستان-صورت-پذ-8858.aspx ]]> تفاهم نامه ی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی و معین اقتصادی شهرستان تایباد (منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ) http://khrtvto.ir/News/تفاهم-نامه-ی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-معین-اقتصادی-شهرستان-تایباد-(منطقه-ویژه-اقتص-8864.aspx 2019-07-27 http://khrtvto.ir/News/تفاهم-نامه-ی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-معین-اقتصادی-شهرستان-تایباد-(منطقه-ویژه-اقتص-8864.aspx ]]> پیام تبریک معاونت محترم وزیر وریاست سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور http://khrtvto.ir/News/پیام-تبریک-معاونت-محترم-وزیر-وریاست-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-8808.aspx 2019-07-24 http://khrtvto.ir/News/پیام-تبریک-معاونت-محترم-وزیر-وریاست-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-8808.aspx ]]> شورای هماهنگی مدیران زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی به میزبانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تشکیل جلسه داد. http://khrtvto.ir/News/شورای-هماهنگی-مدیران-زیر-مجموعه-وزارت-تعاون-کار-و-رفاه-اجتماعی-استان-خراسان-رضوی-به-میزبانی-اداره-کل-8786.aspx 2019-07-22 http://khrtvto.ir/News/شورای-هماهنگی-مدیران-زیر-مجموعه-وزارت-تعاون-کار-و-رفاه-اجتماعی-استان-خراسان-رضوی-به-میزبانی-اداره-کل-8786.aspx ]]> افتتاحیه دومین دوره مسابقات آزادمهارتی در رشته پخت نان مرحله استانی http://khrtvto.ir/News/افتتاحیه-دومین-دوره-مسابقات-آزادمهارتی-در-رشته-پخت-نان-مرحله-استانی-8758.aspx 2019-07-15 http://khrtvto.ir/News/افتتاحیه-دومین-دوره-مسابقات-آزادمهارتی-در-رشته-پخت-نان-مرحله-استانی-8758.aspx همکاری با گمرک دوغارون در افزایش آموزش های تخصصی و مهارتی مرتبط با صادرات و واردات برای کارکنان http://khrtvto.ir/News/همکاری-با-گمرک-دوغارون-در-افزایش-آموزش-های-تخصصی-و-مهارتی-مرتبط-با-صادرات-و-واردات-برای-کارکنان-8750.aspx 2019-07-14 http://khrtvto.ir/News/همکاری-با-گمرک-دوغارون-در-افزایش-آموزش-های-تخصصی-و-مهارتی-مرتبط-با-صادرات-و-واردات-برای-کارکنان-8750.aspx ]]> استقبال بی سابقه از کلاس های تابستانه مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید عباسیان تایباد با هدف توانمندسازی و ایجاد خلاقیت همراه با تولید http://khrtvto.ir/News/استقبال-بی-سابقه-از-کلاس-های-تابستانه-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهید-عباسیان-تایباد-با-هدف-توانمندساز-8751.aspx 2019-07-14 http://khrtvto.ir/News/استقبال-بی-سابقه-از-کلاس-های-تابستانه-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهید-عباسیان-تایباد-با-هدف-توانمندساز-8751.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی : آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای نیاز جامعه امروز برای تحقق اقتصاد مقاومتی است. http://khrtvto.ir/News/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-آموزش-های-مهارتی-و-فنی-و-حرفه-ای-نیاز-جامعه-امروز-برای-تحقق-8752.aspx 2019-07-14 http://khrtvto.ir/News/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-آموزش-های-مهارتی-و-فنی-و-حرفه-ای-نیاز-جامعه-امروز-برای-تحقق-8752.aspx ]]> بازدید مسئول دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به همراه تنی چند از سفرای کشورهای آسیایی و اروپایی و مسئولین استان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای نجمه مشهد http://khrtvto.ir/News/بازدید-مسئول-دفتر-کمیساریای-عالی-سازمان-ملل-در-امور-پناهندگان-به-همراه-تنی-چند-از-سفرای-کشورهای-آسیا-8753.aspx 2019-07-14 http://khrtvto.ir/News/بازدید-مسئول-دفتر-کمیساریای-عالی-سازمان-ملل-در-امور-پناهندگان-به-همراه-تنی-چند-از-سفرای-کشورهای-آسیا-8753.aspx ]]> تفاهم نامه های معین های اقتصادی شهرستان مه ولات با حضور استانداری خراسان رضوی و مسئولین ذیربط منعقد و مبادله شد http://khrtvto.ir/News/تفاهم-نامه-های-معین-های-اقتصادی-شهرستان-مه-ولات-با-حضور-استانداری-خراسان-رضوی-و-مسئولین-ذیربط-منعقد-8754.aspx 2019-07-14 http://khrtvto.ir/News/تفاهم-نامه-های-معین-های-اقتصادی-شهرستان-مه-ولات-با-حضور-استانداری-خراسان-رضوی-و-مسئولین-ذیربط-منعقد-8754.aspx برگزاری جلسه کارگروه آموزش و ترویج ضوابط فنی و اجرایی شورای فنی استان خراسان رضوی به میزبانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/برگزاری-جلسه-کارگروه-آموزش-و-ترویج-ضوابط-فنی-و-اجرایی-شورای-فنی-استان-خراسان-رضوی-به-میزبانی-اداره-ک-8755.aspx 2019-07-14 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-جلسه-کارگروه-آموزش-و-ترویج-ضوابط-فنی-و-اجرایی-شورای-فنی-استان-خراسان-رضوی-به-میزبانی-اداره-ک-8755.aspx جلسه ستاد اوقات فراغت شهرستان تربت جام با میزبانی اداره آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد http://khrtvto.ir/News/جلسه-ستاد-اوقات-فراغت-شهرستان-تربت-جام-با-میزبانی-اداره-آموزش-و-پرورش-شهرستان-برگزار-شد-8736.aspx 2019-07-13 http://khrtvto.ir/News/جلسه-ستاد-اوقات-فراغت-شهرستان-تربت-جام-با-میزبانی-اداره-آموزش-و-پرورش-شهرستان-برگزار-شد-8736.aspx ]]> جلسه کشورهای کمک کننده به پناهندگان درتربت جام باحضور ریاست مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برگزارشد http://khrtvto.ir/News/جلسه-کشورهای-کمک-کننده-به-پناهندگان-درتربت-جام-باحضور-ریاست-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهرستان-برگزارشد-8737.aspx 2019-07-13 http://khrtvto.ir/News/جلسه-کشورهای-کمک-کننده-به-پناهندگان-درتربت-جام-باحضور-ریاست-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهرستان-برگزارشد-8737.aspx بازدید نماینده مجلس شورای اسلامی شهرستان تایباد از کارگاه های آموزشی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید عباسیان تایباد http://khrtvto.ir/News/بازدید-نماینده-مجلس-شورای-اسلامی-شهرستان-تایباد-از-کارگاه-های-آموزشی-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهید-عب-8714.aspx 2019-07-07 http://khrtvto.ir/News/بازدید-نماینده-مجلس-شورای-اسلامی-شهرستان-تایباد-از-کارگاه-های-آموزشی-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهید-عب-8714.aspx ]]> سرپرست جدید مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تربت حیدریه معرفی شد. http://khrtvto.ir/News/سرپرست-جدید-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-تربت-حیدریه-معرفی-شد-8715.aspx 2019-07-07 http://khrtvto.ir/News/سرپرست-جدید-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-تربت-حیدریه-معرفی-شد-8715.aspx بازدید سرزده مدیرکل و معاون آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از مراکز مشهد http://khrtvto.ir/News/بازدید-سرزده-مدیرکل-و-معاون-آموزش-،-پژوهش-و-برنامه-ریزی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-8717.aspx 2019-07-07 http://khrtvto.ir/News/بازدید-سرزده-مدیرکل-و-معاون-آموزش-،-پژوهش-و-برنامه-ریزی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-8717.aspx اجرای دوره آموزشی E-Check ویژه مربیان رشته های برق و الکترونیک توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اجرای-دوره-آموزشی-E-Check-ویژه-مربیان-رشته-های-برق-و-الکترونیک-توسط-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خرا-8661.aspx 2019-06-26 http://khrtvto.ir/News/اجرای-دوره-آموزشی-E-Check-ویژه-مربیان-رشته-های-برق-و-الکترونیک-توسط-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خرا-8661.aspx ]]> بازدید امامان جماعت مساجد شهرستان تایباد از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید عباسیان تایباد http://khrtvto.ir/News/بازدید-امامان-جماعت-مساجد-شهرستان-تایباد-از-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهید-عباسیان-تایباد-8657.aspx 2019-06-25 http://khrtvto.ir/News/بازدید-امامان-جماعت-مساجد-شهرستان-تایباد-از-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهید-عباسیان-تایباد-8657.aspx ]]> امضای تفاهم نامه ی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی و معین اقتصادی شهرستان های نیشابور و فیروزه (مجتمع فولاد خراسان) http://khrtvto.ir/News/امضای-تفاهم-نامه-ی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-معین-اقتصادی-شهرستان-های-نیشابور-و-فیر-8654.aspx 2019-06-23 http://khrtvto.ir/News/امضای-تفاهم-نامه-ی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-معین-اقتصادی-شهرستان-های-نیشابور-و-فیر-8654.aspx ]]> نیاز سنجی صحیح آموزشی گامی برای تربیت نیروی کار توانمند http://khrtvto.ir/News/نیاز-سنجی-صحیح-آموزشی-گامی-برای-تربیت-نیروی-کار-توانمند-8599.aspx 2019-06-13 http://khrtvto.ir/News/نیاز-سنجی-صحیح-آموزشی-گامی-برای-تربیت-نیروی-کار-توانمند-8599.aspx ]]> برگزاری دومین مرحله آزمون هماهنگ سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/برگزاری-دومین-مرحله-آزمون-هماهنگ-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-در-خراسان-رضوی-8603.aspx 2019-06-13 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-دومین-مرحله-آزمون-هماهنگ-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-در-خراسان-رضوی-8603.aspx ]]> گزارش تصویری سفر مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای به شهرستان مه ولات http://khrtvto.ir/News/گزارش-تصویری-سفر-مدیر-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-به-شهرستان-مه-ولات-8605.aspx 2019-06-13 http://khrtvto.ir/News/گزارش-تصویری-سفر-مدیر-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-به-شهرستان-مه-ولات-8605.aspx معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: جهت گیری آموزشی باید به سمت تربیت نیرو های حرفه ای و کارآمد سوق پیدا کند http://khrtvto.ir/News/معاون-اول-رییس-جمهور-تاکید-کرد-جهت-گیری-آموزشی-باید-به-سمت-تربیت-نیرو-های-حرفه-ای-و-کارآمد-سوق-پیدا-8586.aspx 2019-06-12 http://khrtvto.ir/News/معاون-اول-رییس-جمهور-تاکید-کرد-جهت-گیری-آموزشی-باید-به-سمت-تربیت-نیرو-های-حرفه-ای-و-کارآمد-سوق-پیدا-8586.aspx ]]> وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : کلید اصلی توفیق و اثربخشی آموزش های مهارتی شکل گیری زمینه گفتگو بین ذینفعان حوزه مهارت آموزی است http://khrtvto.ir/News/وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-گفت-کلید-اصلی-توفیق-و-اثربخشی-آموزش-های-مهارتی-شکل-گیری-زمینه-گفتگو-8589.aspx 2019-06-12 http://khrtvto.ir/News/وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-گفت-کلید-اصلی-توفیق-و-اثربخشی-آموزش-های-مهارتی-شکل-گیری-زمینه-گفتگو-8589.aspx جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی،حرفه ای و مهارتی برگزار شد http://khrtvto.ir/News/جلسه-شورای-عالی-آموزش-و-تربیت-فنی،حرفه-ای-و-مهارتی-برگزار-شد-8590.aspx 2019-06-12 http://khrtvto.ir/News/جلسه-شورای-عالی-آموزش-و-تربیت-فنی،حرفه-ای-و-مهارتی-برگزار-شد-8590.aspx ]]> صفحه اصلی اخبار تصویری بازدید امام جمعه محترم وفرمانده حوزه مقاومت بسیج ادارات شهرستان از آموزشگاه آزاد... بازدید امام جمعه محترم وفرمانده حوزه مقاومت بسیج ادارات شهرستان از آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای طراحی دوخت خوش پوش شهرستان http://khrtvto.ir/News/صفحه-اصلی-اخبار-تصویری-بازدید-امام-جمعه-محترم-وفرمانده-حوزه-مقاومت-بسیج-ادارات-شهرستان-از-8593.aspx 2019-06-12 http://khrtvto.ir/News/صفحه-اصلی-اخبار-تصویری-بازدید-امام-جمعه-محترم-وفرمانده-حوزه-مقاومت-بسیج-ادارات-شهرستان-از-8593.aspx ]]> حضور مدیرکل و معاونین، روسای ستادی و مراکز آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در راهپیمایی روز قدس http://khrtvto.ir/News/حضور-مدیرکل-و-معاونین،-روسای-ستادی-و-مراکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-راهپیمایی-روز-قدس-8549.aspx 2019-06-02 http://khrtvto.ir/News/حضور-مدیرکل-و-معاونین،-روسای-ستادی-و-مراکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-راهپیمایی-روز-قدس-8549.aspx ]]> جلسه شورای مربیان مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان قوچان درخصوص شیوه های جدید اجرایی آموزش واستفاده ازظرفیت سایر دستگاهها برگزار گردید http://khrtvto.ir/News/جلسه-شورای-مربیان-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهرستان-قوچان-درخصوص-شیوه-های-جدید-اجرایی-آموزش-واستفاده-ا-8550.aspx 2019-06-02 http://khrtvto.ir/News/جلسه-شورای-مربیان-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهرستان-قوچان-درخصوص-شیوه-های-جدید-اجرایی-آموزش-واستفاده-ا-8550.aspx ]]> ریاست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان قوچان به اتفاق مسول آموزش مسول آموزشگاههای آزاد ومدیران موسس آموزشگاههای آزادفنی وحرفه ای درجلسه ویدئو کنفرانس درمحل اداره آموزش وپرورش حضوریافتند http://khrtvto.ir/News/ریاست-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-قوچان-به-اتفاق-مسول-آموزش-مسول-آموزشگاههای-آزاد-ومدیران-موسس-8551.aspx 2019-06-02 http://khrtvto.ir/News/ریاست-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-قوچان-به-اتفاق-مسول-آموزش-مسول-آموزشگاههای-آزاد-ومدیران-موسس-8551.aspx ]]> کارگاروهی باموضوعیت بررسی مشکلات طرح مهارت آموزی درمحیط کارواقعی باحضورادارات کارورفاه اجتماعی،تامین اجتماعی،صمت،اتاق اصناف وکمیته امداد درمحل اتاق ریاست مرکز قوچان برگزارگردید http://khrtvto.ir/News/کارگاروهی-باموضوعیت-بررسی-مشکلات-طرح-مهارت-آموزی-درمحیط-کارواقعی-باحضورادارات-کارورفاه-اجتماعی،تامین-8552.aspx 2019-06-02 http://khrtvto.ir/News/کارگاروهی-باموضوعیت-بررسی-مشکلات-طرح-مهارت-آموزی-درمحیط-کارواقعی-باحضورادارات-کارورفاه-اجتماعی،تامین-8552.aspx ]]> دیدار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد http://khrtvto.ir/News/دیدار-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-معاون-فرهنگی-اجتماعی-شهرداری-مشهد-8537.aspx 2019-05-30 http://khrtvto.ir/News/دیدار-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-معاون-فرهنگی-اجتماعی-شهرداری-مشهد-8537.aspx پاک سرشت: از چالش بی سوادی به چالش بی مهارتی رسیده ایم http://khrtvto.ir/News/پاک-سرشت-از-چالش-بی-سوادی-به-چالش-بی-مهارتی-رسیده-ایم-8532.aspx 2019-05-28 http://khrtvto.ir/News/پاک-سرشت-از-چالش-بی-سوادی-به-چالش-بی-مهارتی-رسیده-ایم-8532.aspx ]]> در گفت وگو با ایلنا مطرح شد: کسب مهارت های فنی و حرفه ای فرصتی مناسب برای اشتغالزایی است http://khrtvto.ir/News/در-گفت-وگو-با-ایلنا-مطرح-شد-کسب-مهارت-های-فنی-و-حرفه-ای-فرصتی-مناسب-برای-اشتغالزایی-است-8528.aspx 2019-05-26 http://khrtvto.ir/News/در-گفت-وگو-با-ایلنا-مطرح-شد-کسب-مهارت-های-فنی-و-حرفه-ای-فرصتی-مناسب-برای-اشتغالزایی-است-8528.aspx ]]> استقبال کم نظیرنیروهای مسلح شاغل از دوره های مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید عباسیان تایباد http://khrtvto.ir/News/استقبال-کم-نظیرنیروهای-مسلح-شاغل-از-دوره-های-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهید-عباسیان-تایباد-8495.aspx 2019-05-21 http://khrtvto.ir/News/استقبال-کم-نظیرنیروهای-مسلح-شاغل-از-دوره-های-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهید-عباسیان-تایباد-8495.aspx ]]> دیدار رئیس مرکزتایبادبا معین اقتصادی شهرستان تایباد http://khrtvto.ir/News/دیدار-رئیس-مرکزتایبادبا-معین-اقتصادی-شهرستان-تایباد-8496.aspx 2019-05-21 http://khrtvto.ir/News/دیدار-رئیس-مرکزتایبادبا-معین-اقتصادی-شهرستان-تایباد-8496.aspx ]]> تشکیل جلسات گفتمان و تدوین برنامه های عملیاتی درراستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب http://khrtvto.ir/News/تشکیل-جلسات-گفتمان-و-تدوین-برنامه-های-عملیاتی-درراستای-تحقق-منویات-مقام-معظم-رهبری-در-بیانیه-گام-دو-8487.aspx 2019-05-20 http://khrtvto.ir/News/تشکیل-جلسات-گفتمان-و-تدوین-برنامه-های-عملیاتی-درراستای-تحقق-منویات-مقام-معظم-رهبری-در-بیانیه-گام-دو-8487.aspx انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی و موسسه فرهنگی هنری یاران http://khrtvto.ir/News/انعقاد-تفاهم-نامه-همکاری-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-موسسه-فرهنگی-هنری-یاران-8478.aspx 2019-05-16 http://khrtvto.ir/News/انعقاد-تفاهم-نامه-همکاری-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-موسسه-فرهنگی-هنری-یاران-8478.aspx ]]> بازدید مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از مجموعه خانه سبز و ثنا http://khrtvto.ir/News/بازدید-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-مجموعه-خانه-سبز-و-ثنا-8475.aspx 2019-05-15 http://khrtvto.ir/News/بازدید-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-مجموعه-خانه-سبز-و-ثنا-8475.aspx ]]> حضور اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت http://khrtvto.ir/News/حضور-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-نمایشگاه-بین-المللی-قرآن-و-عترت-8476.aspx 2019-05-15 http://khrtvto.ir/News/حضور-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-نمایشگاه-بین-المللی-قرآن-و-عترت-8476.aspx ]]> نشست مشترک مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان http://khrtvto.ir/News/نشست-مشترک-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-و-رئیس-سازمان-جهاد-کشاورزی-استان-8451.aspx 2019-05-09 http://khrtvto.ir/News/نشست-مشترک-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-و-رئیس-سازمان-جهاد-کشاورزی-استان-8451.aspx به مناسبت هفته کارو کارگر و هفته بزرگداشت مقام معلم صورت گرفت http://khrtvto.ir/News/به-مناسبت-هفته-کارو-کارگر-و-هفته-بزرگداشت-مقام-معلم-صورت-گرفت-8439.aspx 2019-05-07 http://khrtvto.ir/News/به-مناسبت-هفته-کارو-کارگر-و-هفته-بزرگداشت-مقام-معلم-صورت-گرفت-8439.aspx ]]> حضور روسای مراکز استان در مشهد به منظور مبادله سندتعهدات آموزشی سال 1398 http://khrtvto.ir/News/حضور-روسای-مراکز-استان-در-مشهد-به-منظور-مبادله-سندتعهدات-آموزشی-سال-1398-8428.aspx 2019-05-06 http://khrtvto.ir/News/حضور-روسای-مراکز-استان-در-مشهد-به-منظور-مبادله-سندتعهدات-آموزشی-سال-1398-8428.aspx ]]> نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد در جمع نمایندگان کارگران، مدیران دستگاه های زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی: مشکلات عرصه کار حل نشود، رونق تولید محقق نمی شود http://khrtvto.ir/News/نماینده-ولی-فقیه-و-امام-جمعه-مشهد-در-جمع-نمایندگان-کارگران،-مدیران-دستگاه-های-زیر-مجموعه-وزارت-تعاون-8430.aspx 2019-05-06 http://khrtvto.ir/News/نماینده-ولی-فقیه-و-امام-جمعه-مشهد-در-جمع-نمایندگان-کارگران،-مدیران-دستگاه-های-زیر-مجموعه-وزارت-تعاون-8430.aspx ]]> دیدار مدیرکل، آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با رئیس شورای اسلامی شهر مشهد http://khrtvto.ir/News/دیدار-مدیرکل،-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-رئیس-شورای-اسلامی-شهر-مشهد-8400.aspx 2019-05-01 http://khrtvto.ir/News/دیدار-مدیرکل،-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-رئیس-شورای-اسلامی-شهر-مشهد-8400.aspx ]]>