آخرین اخبار http://khrtvto.ir/ آخرین اخبار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی FA خانه http://khrtvto.ir/Images/gui/RssLogo.gif http://khrtvto.ir/ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی Copyright اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی, 1400 20 Intech کسب مدال طلا استان در نوزدهمین مسابقات ملی مهارت در رشته لوله کشی و گرمایشی http://khrtvto.ir/News/کسب-مدال-طلا-استان-در-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مهارت-در-رشته-لوله-کشی-و-گرمایشی-12766.aspx 2021-08-02 http://khrtvto.ir/News/کسب-مدال-طلا-استان-در-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مهارت-در-رشته-لوله-کشی-و-گرمایشی-12766.aspx ]]> برگزاری اولین دوره از مسابقات ملی مهارت آزاد در رشته اپراتور لیفتراک http://khrtvto.ir/News/برگزاری-اولین-دوره-از-مسابقات-ملی-مهارت-آزاد-در-رشته-اپراتور-لیفتراک-12758.aspx 2021-08-01 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-اولین-دوره-از-مسابقات-ملی-مهارت-آزاد-در-رشته-اپراتور-لیفتراک-12758.aspx ]]> برگزاری مرحله کشوری نوزدهمین مسابقات ملی مهارت در رشته لوله کشی و گرمایشی http://khrtvto.ir/News/برگزاری-مرحله-کشوری-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مهارت-در-رشته-لوله-کشی-و-گرمایشی-12681.aspx 2021-07-26 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-مرحله-کشوری-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مهارت-در-رشته-لوله-کشی-و-گرمایشی-12681.aspx برگزاری مرحله نخست نوزدهمین مسابقات ملی مهارت رشته های فناوری اطلاعات http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/برگزاری-مرحله-نخست-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مهارت-رشته-های-فناوری-اطلاعات-12540.aspx اخبار مهم 2021-07-04 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/برگزاری-مرحله-نخست-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مهارت-رشته-های-فناوری-اطلاعات-12540.aspx ]]> اولین جلسه شورای مهارت استان خراسان رضوی درسال1400 برگزار گردید. http://khrtvto.ir/News/اولین-جلسه-شورای-مهارت-استان-خراسان-رضوی-درسال1400-برگزار-گردید-12485.aspx 2021-06-24 http://khrtvto.ir/News/اولین-جلسه-شورای-مهارت-استان-خراسان-رضوی-درسال1400-برگزار-گردید-12485.aspx ]]> اولین گردهمائی روسای مراکز آموزشی و ستادی در سال 1400 http://khrtvto.ir/News/اولین-گردهمائی-روسای-مراکز-آموزشی-و-ستادی-در-سال-1400-12339.aspx 2021-05-22 http://khrtvto.ir/News/اولین-گردهمائی-روسای-مراکز-آموزشی-و-ستادی-در-سال-1400-12339.aspx آغاز روز نخست سفر جناب آقای مهندس علی اوسط هاشمی معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشوربه مشهدالرضاع http://khrtvto.ir/News/آغاز-روز-نخست-سفر-جناب-آقای-مهندس-علی-اوسط-هاشمی-معاون-وزیر-کار-و-رئیس-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کش-11977.aspx 2021-03-08 http://khrtvto.ir/News/آغاز-روز-نخست-سفر-جناب-آقای-مهندس-علی-اوسط-هاشمی-معاون-وزیر-کار-و-رئیس-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کش-11977.aspx ]]> فتتاح سامانه آموزش مجازی سام (LMS) http://khrtvto.ir/News/فتتاح-سامانه-آموزش-مجازی-سام-(LMS)-11978.aspx 2021-03-08 http://khrtvto.ir/News/فتتاح-سامانه-آموزش-مجازی-سام-(LMS)-11978.aspx ]]> افتتاح مرکز تخصصی صنایع پخت ونان http://khrtvto.ir/News/افتتاح-مرکز-تخصصی-صنایع-پخت-ونان-11979.aspx 2021-03-08 http://khrtvto.ir/News/افتتاح-مرکز-تخصصی-صنایع-پخت-ونان-11979.aspx ]]> بازیداز مرکز نوآوری جواهرات و گوهر سنگ های ایران http://khrtvto.ir/News/بازیداز-مرکز-نوآوری-جواهرات-و-گوهر-سنگ-های-ایران-11980.aspx 2021-03-08 http://khrtvto.ir/News/بازیداز-مرکز-نوآوری-جواهرات-و-گوهر-سنگ-های-ایران-11980.aspx ]]> نشست علی اوسط هاشمی، معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور با پروفسور کافی، http://khrtvto.ir/News/نشست-علی-اوسط-هاشمی،-معاون-وزیر-کار-و-رئیس-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-با-پروفسور-کافی،-11981.aspx 2021-03-08 http://khrtvto.ir/News/نشست-علی-اوسط-هاشمی،-معاون-وزیر-کار-و-رئیس-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-با-پروفسور-کافی،-11981.aspx ]]> انعقاد تفاهم نامه سه جانبه همکاری http://khrtvto.ir/News/انعقاد-تفاهم-نامه-سه-جانبه-همکاری-11982.aspx 2021-03-08 http://khrtvto.ir/News/انعقاد-تفاهم-نامه-سه-جانبه-همکاری-11982.aspx ]]> ثبت نام مجدد در رشته های مرتبط با فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی نوزدهمین مسابقات ملی مهارت http://khrtvto.ir/News/ثبت-نام-مجدد-در-رشته-های-مرتبط-با-فناوری-اطلاعات-و-اطلاع-رسانی-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مهارت-11934.aspx 2021-02-23 http://khrtvto.ir/News/ثبت-نام-مجدد-در-رشته-های-مرتبط-با-فناوری-اطلاعات-و-اطلاع-رسانی-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مهارت-11934.aspx ]]> معاون سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور خبر داد: ارائه آموزش های مهارتی به بیش از 352 هزار زن در 9 ماهه 1399 http://khrtvto.ir/News/معاون-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-خبر-داد-ارائه-آموزش-های-مهارتی-به-بیش-از-352-هزار-زن-در-9-ماه-11886.aspx 2021-02-07 http://khrtvto.ir/News/معاون-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-خبر-داد-ارائه-آموزش-های-مهارتی-به-بیش-از-352-هزار-زن-در-9-ماه-11886.aspx ]]> رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور:نگاه به مهارت باید با رویکرد عادلانه و برابر به زنان و مردان شکل بگیرد http://khrtvto.ir/News/رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-نگاه-به-مهارت-باید-با-رویکرد-عادلانه-و-برابر-به-زنان-و-مردان-شک-11887.aspx 2021-02-07 http://khrtvto.ir/News/رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-نگاه-به-مهارت-باید-با-رویکرد-عادلانه-و-برابر-به-زنان-و-مردان-شک-11887.aspx ]]> تفاهم نامه همکاری بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان منعقد شد http://khrtvto.ir/News/تفاهم-نامه-همکاری-بین-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-و-اتحادیه-انجمن-های-اسلامی-دانش-آموزان-منعقد-ش-11888.aspx 2021-02-07 http://khrtvto.ir/News/تفاهم-نامه-همکاری-بین-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-و-اتحادیه-انجمن-های-اسلامی-دانش-آموزان-منعقد-ش-11888.aspx ]]> گزارش تصویری افتتاح مرکز نوآوری جواهرات وگوهر سنگ های کشور http://khrtvto.ir/News/گزارش-تصویری-افتتاح-مرکز-نوآوری-جواهرات-وگوهر-سنگ-های-کشور-11873.aspx 2021-02-06 http://khrtvto.ir/News/گزارش-تصویری-افتتاح-مرکز-نوآوری-جواهرات-وگوهر-سنگ-های-کشور-11873.aspx ]]> گزارش تصویری افتتاح مرکز توسعه فنآوری http://khrtvto.ir/News/گزارش-تصویری-افتتاح-مرکز-توسعه-فنآوری-11874.aspx 2021-02-06 http://khrtvto.ir/News/گزارش-تصویری-افتتاح-مرکز-توسعه-فنآوری-11874.aspx ]]> غبارروبی مزارشهدا http://khrtvto.ir/News/غبارروبی-مزارشهدا-11876.aspx 2021-02-06 http://khrtvto.ir/News/غبارروبی-مزارشهدا-11876.aspx سرپرست جدید مرکز آموزش فنی و حرفه ای سرولایت منصوب شد http://khrtvto.ir/News/سرپرست-جدید-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-سرولایت-منصوب-شد-11704.aspx 2021-01-12 http://khrtvto.ir/News/سرپرست-جدید-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-سرولایت-منصوب-شد-11704.aspx ]]> 🟣 اکران تصاویر خیرین و حامیان آموزش های فنی و حرفه ای http://khrtvto.ir/News/🟣-اکران-تصاویر-خیرین-و-حامیان-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-11380.aspx 2020-10-20 http://khrtvto.ir/News/🟣-اکران-تصاویر-خیرین-و-حامیان-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-11380.aspx ]]> خیرین و حامیان ممتاز آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای و نخبگان مهارتی استان، میهمان قاب عکس های شهر مقدس مشهد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/خیرین-و-حامیان-ممتاز-آموزش-های-مهارتی-فنی-و-حرفه-ای-و-نخبگان-مهارتی-استان،-میهمان-قاب-عکس-های-شهر-مق-11385.aspx اخبار مهم 2020-10-20 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/خیرین-و-حامیان-ممتاز-آموزش-های-مهارتی-فنی-و-حرفه-ای-و-نخبگان-مهارتی-استان،-میهمان-قاب-عکس-های-شهر-مق-11385.aspx آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای هورباد، حامی برگزاری مرحله استانی نوزدهمین مسابقات ملی مهارت در رشته تبرید و تهویه http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/آموزشگاه-آزاد-فنی-و-حرفه-ای-هورباد،-حامی-برگزاری-مرحله-استانی-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مهارت-در-رشته-تبر-11300.aspx اخبار مهم 2020-10-05 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/آموزشگاه-آزاد-فنی-و-حرفه-ای-هورباد،-حامی-برگزاری-مرحله-استانی-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مهارت-در-رشته-تبر-11300.aspx نشست مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با ریاست سازمان نظام مهندسی معدن استان http://khrtvto.ir/News/نشست-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-ریاست-سازمان-نظام-مهندسی-معدن-استان-11140.aspx 2020-09-10 http://khrtvto.ir/News/نشست-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-ریاست-سازمان-نظام-مهندسی-معدن-استان-11140.aspx بازدید مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی از برگزاری مرحله استانی نوزدهمین مسابقات ملی مهارت http://khrtvto.ir/News/بازدید-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-استان-خراسان-رضوی-از-برگزاری-مرحله-استانی-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مها-11129.aspx 2020-09-08 http://khrtvto.ir/News/بازدید-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-استان-خراسان-رضوی-از-برگزاری-مرحله-استانی-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مها-11129.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خرسان رضوی در دیدار با نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: آموزش های مهارتی از جغرافیای مراکز دولتی و خصوصی فراتر رفته و در جوار هر مجموعه ی نیازمند آموزش انسان ماهر آموزش ارائه می کند. http://khrtvto.ir/News/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خرسان-رضوی-در-دیدار-با-نائب-رئیس-اول-مجلس-شورای-اسلامی-گفت-آموزش-های-مها-11126.aspx 2020-09-07 http://khrtvto.ir/News/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خرسان-رضوی-در-دیدار-با-نائب-رئیس-اول-مجلس-شورای-اسلامی-گفت-آموزش-های-مها-11126.aspx ]]> افشین رحیمی گفت: جهش تولید با جهش مهارت محقق می شود. http://khrtvto.ir/News/افشین-رحیمی-گفت-جهش-تولید-با-جهش-مهارت-محقق-می-شود-11125.aspx 2020-09-06 http://khrtvto.ir/News/افشین-رحیمی-گفت-جهش-تولید-با-جهش-مهارت-محقق-می-شود-11125.aspx ]]> تمدید (2) ثبت نام نوزدهمین مسابقات ملی مهارت http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تمدید-(2)-ثبت-نام-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مهارت-11033.aspx اخبار مهم 2020-08-24 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تمدید-(2)-ثبت-نام-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مهارت-11033.aspx ]]> بیانیه تبریک هفته ملی مهارت بر تمامی تلاشگران در عرصه مهارت و مهارت آموزی http://khrtvto.ir/News/بیانیه-تبریک-هفته-ملی-مهارت-بر-تمامی-تلاشگران-در-عرصه-مهارت-و-مهارت-آموزی-10668.aspx 2020-07-21 http://khrtvto.ir/News/بیانیه-تبریک-هفته-ملی-مهارت-بر-تمامی-تلاشگران-در-عرصه-مهارت-و-مهارت-آموزی-10668.aspx ]]> توسعه آموزش های فنی وحرفه ای زمینه ساز ((اشتغال مهارت محور)) http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/توسعه-آموزش-های-فنی-وحرفه-ای-زمینه-ساز-((اشتغال-مهارت-محور))-10685.aspx اخبار مهم 2020-07-21 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/توسعه-آموزش-های-فنی-وحرفه-ای-زمینه-ساز-((اشتغال-مهارت-محور))-10685.aspx ]]> سخنرانی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در افتتاحیه وبینارهای آموزشی هفته ملی مهارت http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/سخنرانی-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-افتتاحیه-وبینارهای-آموزشی-هفته-ملی-مهارت-10687.aspx اخبار مهم 2020-07-21 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/سخنرانی-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-افتتاحیه-وبینارهای-آموزشی-هفته-ملی-مهارت-10687.aspx ]]> تبلیغات محیطی هفته ملی مهارت http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تبلیغات-محیطی-هفته-ملی-مهارت-10691.aspx اخبار مهم 2020-07-21 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تبلیغات-محیطی-هفته-ملی-مهارت-10691.aspx ]]> آغاز ثبت نام از داوطلبان جوان جهت شرکت در نوزدهمین مسابقات ملی مهارت http://khrtvto.ir/News/آغاز-ثبت-نام-از-داوطلبان-جوان-جهت-شرکت-در-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مهارت-10580.aspx 2020-07-12 http://khrtvto.ir/News/آغاز-ثبت-نام-از-داوطلبان-جوان-جهت-شرکت-در-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مهارت-10580.aspx ]]> انعقاد تفاهم نامه آموزش کارآفرینی و کسب و کارهای نوین استارتاپی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/انعقاد-تفاهم-نامه-آموزش-کارآفرینی-و-کسب-و-کارهای-نوین-استارتاپی-10437.aspx اخبار مهم 2020-06-22 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/انعقاد-تفاهم-نامه-آموزش-کارآفرینی-و-کسب-و-کارهای-نوین-استارتاپی-10437.aspx ]]> اشتغال مهارت آموزان در شهرستان درگز با مساعدت نمایندگی بنیاد برکت http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/اشتغال-مهارت-آموزان-در-شهرستان-درگز-با-مساعدت-نمایندگی-بنیاد-برکت-10397.aspx اخبار مهم 2020-06-15 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/اشتغال-مهارت-آموزان-در-شهرستان-درگز-با-مساعدت-نمایندگی-بنیاد-برکت-10397.aspx ]]> ایجاد کارگاه های مهارت آموزی در حوزه کشاورزی و دامپروری در کلات نادر http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/ایجاد-کارگاه-های-مهارت-آموزی-در-حوزه-کشاورزی-و-دامپروری-در-کلات-نادر-10398.aspx اخبار مهم 2020-06-15 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/ایجاد-کارگاه-های-مهارت-آموزی-در-حوزه-کشاورزی-و-دامپروری-در-کلات-نادر-10398.aspx ]]> جذب اعتبارات تملک استانی برای تکمیل پروژه مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان درگز http://khrtvto.ir/News/جذب-اعتبارات-تملک-استانی-برای-تکمیل-پروژه-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خواهران-شهرستان-درگز-10384.aspx 2020-06-14 http://khrtvto.ir/News/جذب-اعتبارات-تملک-استانی-برای-تکمیل-پروژه-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خواهران-شهرستان-درگز-10384.aspx بازدید از کارگاه های آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای کلات http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/بازدید-از-کارگاه-های-آموزشی-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کلات-10394.aspx اخبار مهم 2020-06-14 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/بازدید-از-کارگاه-های-آموزشی-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کلات-10394.aspx ]]> دیدار مدیرکل استان با مدیران آموزشگاه های آزاد و کارکنان آموزش فنی و حرفه ای شهرستان درگز http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/دیدار-مدیرکل-استان-با-مدیران-آموزشگاه-های-آزاد-و-کارکنان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-درگز-10395.aspx اخبار مهم 2020-06-14 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/دیدار-مدیرکل-استان-با-مدیران-آموزشگاه-های-آزاد-و-کارکنان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-درگز-10395.aspx ]]> گسترش تعاملات و همکاریهای آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با سازمان جهاد کشاورزی استان http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/گسترش-تعاملات-و-همکاریهای-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-سازمان-جهاد-کشاورزی-استان-10251.aspx اخبار مهم 2020-05-14 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/گسترش-تعاملات-و-همکاریهای-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-سازمان-جهاد-کشاورزی-استان-10251.aspx توسعه دیپلماسی مهارت و گسترش تعاملات منطقه ای http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/توسعه-دیپلماسی-مهارت-و-گسترش-تعاملات-منطقه-ای-10253.aspx اخبار مهم 2020-05-14 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/توسعه-دیپلماسی-مهارت-و-گسترش-تعاملات-منطقه-ای-10253.aspx تشریح اهم برنامه ها و اولویت های اجرایی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در جلسه شورای اسلامی مشهدمقدس http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تشریح-اهم-برنامه-ها-و-اولویت-های-اجرایی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-جلسه-شورای-اسلام-10249.aspx اخبار مهم 2020-05-13 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تشریح-اهم-برنامه-ها-و-اولویت-های-اجرایی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-جلسه-شورای-اسلام-10249.aspx اولین جلسه مشترک برنامه ریزی شورای مهارت خراسان رضوی در سال 1399 برگزار شد. http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/اولین-جلسه-مشترک-برنامه-ریزی-شورای-مهارت-خراسان-رضوی-در-سال-1399-برگزار-شد-10218.aspx اخبار مهم 2020-05-06 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/اولین-جلسه-مشترک-برنامه-ریزی-شورای-مهارت-خراسان-رضوی-در-سال-1399-برگزار-شد-10218.aspx رییس شورای اسلامی شهر مشهد از اهتمام شورای شهر به توسعه آموزش های مهارتی گفت http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/رییس-شورای-اسلامی-شهر-مشهد-از-اهتمام-شورای-شهر-به-توسعه-آموزش-های-مهارتی-گفت-10219.aspx اخبار مهم 2020-05-04 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/رییس-شورای-اسلامی-شهر-مشهد-از-اهتمام-شورای-شهر-به-توسعه-آموزش-های-مهارتی-گفت-10219.aspx لازمه تأمین نیازهای آموزشی شهرک صنعتی توس، تکمیل و بهره برداری از مرکز ارتقاء مهارت http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/لازمه-تأمین-نیازهای-آموزشی-شهرک-صنعتی-توس،-تکمیل-و-بهره-برداری-از-مرکز-ارتقاء-مهارت-10188.aspx اخبار مهم 2020-04-30 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/لازمه-تأمین-نیازهای-آموزشی-شهرک-صنعتی-توس،-تکمیل-و-بهره-برداری-از-مرکز-ارتقاء-مهارت-10188.aspx اولین گردهمایی آنلاین مدیران ستادی و استانی در سال 99 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/اولین-گردهمایی-آنلاین-مدیران-ستادی-و-استانی-در-سال-99-10150.aspx اخبار مهم 2020-04-26 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/اولین-گردهمایی-آنلاین-مدیران-ستادی-و-استانی-در-سال-99-10150.aspx اولین گردهمایی برخط مدیران ستادی و استانی در سال 99 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/اولین-گردهمایی-برخط-مدیران-ستادی-و-استانی-در-سال-99-10151.aspx اخبار مهم 2020-04-23 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/اولین-گردهمایی-برخط-مدیران-ستادی-و-استانی-در-سال-99-10151.aspx تمدید اعتبار پروانه مهارت صنعت ساختمان http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تمدید-اعتبار-پروانه-مهارت-صنعت-ساختمان-10147.aspx اخبار مهم 2020-04-22 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تمدید-اعتبار-پروانه-مهارت-صنعت-ساختمان-10147.aspx برگزاری نخستین کارگاه پژوهشی طراحی نقشه راه آموزش حرف و مشاغل در صنعت خدمات تغذیه ای متناسب با نیاز بازار کار و ظرفیت های منطقه ای http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/برگزاری-نخستین-کارگاه-پژوهشی-طراحی-نقشه-راه-آموزش-حرف-و-مشاغل-در-صنعت-خدمات-تغذیه-ای-متناسب-با-نیاز-10144.aspx اخبار مهم 2020-04-21 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/برگزاری-نخستین-کارگاه-پژوهشی-طراحی-نقشه-راه-آموزش-حرف-و-مشاغل-در-صنعت-خدمات-تغذیه-ای-متناسب-با-نیاز-10144.aspx ]]> جهاد آموزشی با استمرار آموزش مجازی در شرایط جنگ با کرونا http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/جهاد-آموزشی-با-استمرار-آموزش-مجازی-در-شرایط-جنگ-با-کرونا-10033.aspx اخبار مهم 2020-04-15 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/جهاد-آموزشی-با-استمرار-آموزش-مجازی-در-شرایط-جنگ-با-کرونا-10033.aspx