آخرین اخبار http://khrtvto.ir/ آخرین اخبار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی FA خانه http://khrtvto.ir/Images/gui/RssLogo.gif http://khrtvto.ir/ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی Copyright اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی, 1399 20 Intech 🟣 اکران تصاویر خیرین و حامیان آموزش های فنی و حرفه ای http://khrtvto.ir/News/🟣-اکران-تصاویر-خیرین-و-حامیان-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-11380.aspx 2020-10-20 http://khrtvto.ir/News/🟣-اکران-تصاویر-خیرین-و-حامیان-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-11380.aspx ]]> خیرین و حامیان ممتاز آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای و نخبگان مهارتی استان، میهمان قاب عکس های شهر مقدس مشهد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/خیرین-و-حامیان-ممتاز-آموزش-های-مهارتی-فنی-و-حرفه-ای-و-نخبگان-مهارتی-استان،-میهمان-قاب-عکس-های-شهر-مق-11385.aspx اخبار مهم 2020-10-20 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/خیرین-و-حامیان-ممتاز-آموزش-های-مهارتی-فنی-و-حرفه-ای-و-نخبگان-مهارتی-استان،-میهمان-قاب-عکس-های-شهر-مق-11385.aspx آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای هورباد، حامی برگزاری مرحله استانی نوزدهمین مسابقات ملی مهارت در رشته تبرید و تهویه http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/آموزشگاه-آزاد-فنی-و-حرفه-ای-هورباد،-حامی-برگزاری-مرحله-استانی-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مهارت-در-رشته-تبر-11300.aspx اخبار مهم 2020-10-05 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/آموزشگاه-آزاد-فنی-و-حرفه-ای-هورباد،-حامی-برگزاری-مرحله-استانی-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مهارت-در-رشته-تبر-11300.aspx نشست مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با ریاست سازمان نظام مهندسی معدن استان http://khrtvto.ir/News/نشست-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-ریاست-سازمان-نظام-مهندسی-معدن-استان-11140.aspx 2020-09-10 http://khrtvto.ir/News/نشست-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-ریاست-سازمان-نظام-مهندسی-معدن-استان-11140.aspx بازدید مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی از برگزاری مرحله استانی نوزدهمین مسابقات ملی مهارت http://khrtvto.ir/News/بازدید-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-استان-خراسان-رضوی-از-برگزاری-مرحله-استانی-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مها-11129.aspx 2020-09-08 http://khrtvto.ir/News/بازدید-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-استان-خراسان-رضوی-از-برگزاری-مرحله-استانی-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مها-11129.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خرسان رضوی در دیدار با نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: آموزش های مهارتی از جغرافیای مراکز دولتی و خصوصی فراتر رفته و در جوار هر مجموعه ی نیازمند آموزش انسان ماهر آموزش ارائه می کند. http://khrtvto.ir/News/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خرسان-رضوی-در-دیدار-با-نائب-رئیس-اول-مجلس-شورای-اسلامی-گفت-آموزش-های-مها-11126.aspx 2020-09-07 http://khrtvto.ir/News/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خرسان-رضوی-در-دیدار-با-نائب-رئیس-اول-مجلس-شورای-اسلامی-گفت-آموزش-های-مها-11126.aspx ]]> افشین رحیمی گفت: جهش تولید با جهش مهارت محقق می شود. http://khrtvto.ir/News/افشین-رحیمی-گفت-جهش-تولید-با-جهش-مهارت-محقق-می-شود-11125.aspx 2020-09-06 http://khrtvto.ir/News/افشین-رحیمی-گفت-جهش-تولید-با-جهش-مهارت-محقق-می-شود-11125.aspx ]]> تمدید (2) ثبت نام نوزدهمین مسابقات ملی مهارت http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تمدید-(2)-ثبت-نام-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مهارت-11033.aspx اخبار مهم 2020-08-24 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تمدید-(2)-ثبت-نام-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مهارت-11033.aspx ]]> بیانیه تبریک هفته ملی مهارت بر تمامی تلاشگران در عرصه مهارت و مهارت آموزی http://khrtvto.ir/News/بیانیه-تبریک-هفته-ملی-مهارت-بر-تمامی-تلاشگران-در-عرصه-مهارت-و-مهارت-آموزی-10668.aspx 2020-07-21 http://khrtvto.ir/News/بیانیه-تبریک-هفته-ملی-مهارت-بر-تمامی-تلاشگران-در-عرصه-مهارت-و-مهارت-آموزی-10668.aspx ]]> توسعه آموزش های فنی وحرفه ای زمینه ساز ((اشتغال مهارت محور)) http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/توسعه-آموزش-های-فنی-وحرفه-ای-زمینه-ساز-((اشتغال-مهارت-محور))-10685.aspx اخبار مهم 2020-07-21 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/توسعه-آموزش-های-فنی-وحرفه-ای-زمینه-ساز-((اشتغال-مهارت-محور))-10685.aspx ]]> سخنرانی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در افتتاحیه وبینارهای آموزشی هفته ملی مهارت http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/سخنرانی-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-افتتاحیه-وبینارهای-آموزشی-هفته-ملی-مهارت-10687.aspx اخبار مهم 2020-07-21 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/سخنرانی-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-افتتاحیه-وبینارهای-آموزشی-هفته-ملی-مهارت-10687.aspx ]]> تبلیغات محیطی هفته ملی مهارت http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تبلیغات-محیطی-هفته-ملی-مهارت-10691.aspx اخبار مهم 2020-07-21 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تبلیغات-محیطی-هفته-ملی-مهارت-10691.aspx ]]> آغاز ثبت نام از داوطلبان جوان جهت شرکت در نوزدهمین مسابقات ملی مهارت http://khrtvto.ir/News/آغاز-ثبت-نام-از-داوطلبان-جوان-جهت-شرکت-در-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مهارت-10580.aspx 2020-07-12 http://khrtvto.ir/News/آغاز-ثبت-نام-از-داوطلبان-جوان-جهت-شرکت-در-نوزدهمین-مسابقات-ملی-مهارت-10580.aspx ]]> انعقاد تفاهم نامه آموزش کارآفرینی و کسب و کارهای نوین استارتاپی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/انعقاد-تفاهم-نامه-آموزش-کارآفرینی-و-کسب-و-کارهای-نوین-استارتاپی-10437.aspx اخبار مهم 2020-06-22 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/انعقاد-تفاهم-نامه-آموزش-کارآفرینی-و-کسب-و-کارهای-نوین-استارتاپی-10437.aspx ]]> اشتغال مهارت آموزان در شهرستان درگز با مساعدت نمایندگی بنیاد برکت http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/اشتغال-مهارت-آموزان-در-شهرستان-درگز-با-مساعدت-نمایندگی-بنیاد-برکت-10397.aspx اخبار مهم 2020-06-15 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/اشتغال-مهارت-آموزان-در-شهرستان-درگز-با-مساعدت-نمایندگی-بنیاد-برکت-10397.aspx ]]> ایجاد کارگاه های مهارت آموزی در حوزه کشاورزی و دامپروری در کلات نادر http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/ایجاد-کارگاه-های-مهارت-آموزی-در-حوزه-کشاورزی-و-دامپروری-در-کلات-نادر-10398.aspx اخبار مهم 2020-06-15 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/ایجاد-کارگاه-های-مهارت-آموزی-در-حوزه-کشاورزی-و-دامپروری-در-کلات-نادر-10398.aspx ]]> جذب اعتبارات تملک استانی برای تکمیل پروژه مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان درگز http://khrtvto.ir/News/جذب-اعتبارات-تملک-استانی-برای-تکمیل-پروژه-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خواهران-شهرستان-درگز-10384.aspx 2020-06-14 http://khrtvto.ir/News/جذب-اعتبارات-تملک-استانی-برای-تکمیل-پروژه-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خواهران-شهرستان-درگز-10384.aspx بازدید از کارگاه های آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای کلات http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/بازدید-از-کارگاه-های-آموزشی-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کلات-10394.aspx اخبار مهم 2020-06-14 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/بازدید-از-کارگاه-های-آموزشی-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کلات-10394.aspx ]]> دیدار مدیرکل استان با مدیران آموزشگاه های آزاد و کارکنان آموزش فنی و حرفه ای شهرستان درگز http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/دیدار-مدیرکل-استان-با-مدیران-آموزشگاه-های-آزاد-و-کارکنان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-درگز-10395.aspx اخبار مهم 2020-06-14 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/دیدار-مدیرکل-استان-با-مدیران-آموزشگاه-های-آزاد-و-کارکنان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-درگز-10395.aspx ]]> گسترش تعاملات و همکاریهای آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با سازمان جهاد کشاورزی استان http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/گسترش-تعاملات-و-همکاریهای-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-سازمان-جهاد-کشاورزی-استان-10251.aspx اخبار مهم 2020-05-14 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/گسترش-تعاملات-و-همکاریهای-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-سازمان-جهاد-کشاورزی-استان-10251.aspx توسعه دیپلماسی مهارت و گسترش تعاملات منطقه ای http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/توسعه-دیپلماسی-مهارت-و-گسترش-تعاملات-منطقه-ای-10253.aspx اخبار مهم 2020-05-14 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/توسعه-دیپلماسی-مهارت-و-گسترش-تعاملات-منطقه-ای-10253.aspx تشریح اهم برنامه ها و اولویت های اجرایی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در جلسه شورای اسلامی مشهدمقدس http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تشریح-اهم-برنامه-ها-و-اولویت-های-اجرایی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-جلسه-شورای-اسلام-10249.aspx اخبار مهم 2020-05-13 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تشریح-اهم-برنامه-ها-و-اولویت-های-اجرایی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-جلسه-شورای-اسلام-10249.aspx اولین جلسه مشترک برنامه ریزی شورای مهارت خراسان رضوی در سال 1399 برگزار شد. http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/اولین-جلسه-مشترک-برنامه-ریزی-شورای-مهارت-خراسان-رضوی-در-سال-1399-برگزار-شد-10218.aspx اخبار مهم 2020-05-06 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/اولین-جلسه-مشترک-برنامه-ریزی-شورای-مهارت-خراسان-رضوی-در-سال-1399-برگزار-شد-10218.aspx رییس شورای اسلامی شهر مشهد از اهتمام شورای شهر به توسعه آموزش های مهارتی گفت http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/رییس-شورای-اسلامی-شهر-مشهد-از-اهتمام-شورای-شهر-به-توسعه-آموزش-های-مهارتی-گفت-10219.aspx اخبار مهم 2020-05-04 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/رییس-شورای-اسلامی-شهر-مشهد-از-اهتمام-شورای-شهر-به-توسعه-آموزش-های-مهارتی-گفت-10219.aspx لازمه تأمین نیازهای آموزشی شهرک صنعتی توس، تکمیل و بهره برداری از مرکز ارتقاء مهارت http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/لازمه-تأمین-نیازهای-آموزشی-شهرک-صنعتی-توس،-تکمیل-و-بهره-برداری-از-مرکز-ارتقاء-مهارت-10188.aspx اخبار مهم 2020-04-30 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/لازمه-تأمین-نیازهای-آموزشی-شهرک-صنعتی-توس،-تکمیل-و-بهره-برداری-از-مرکز-ارتقاء-مهارت-10188.aspx اولین گردهمایی آنلاین مدیران ستادی و استانی در سال 99 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/اولین-گردهمایی-آنلاین-مدیران-ستادی-و-استانی-در-سال-99-10150.aspx اخبار مهم 2020-04-26 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/اولین-گردهمایی-آنلاین-مدیران-ستادی-و-استانی-در-سال-99-10150.aspx اولین گردهمایی برخط مدیران ستادی و استانی در سال 99 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/اولین-گردهمایی-برخط-مدیران-ستادی-و-استانی-در-سال-99-10151.aspx اخبار مهم 2020-04-23 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/اولین-گردهمایی-برخط-مدیران-ستادی-و-استانی-در-سال-99-10151.aspx تمدید اعتبار پروانه مهارت صنعت ساختمان http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تمدید-اعتبار-پروانه-مهارت-صنعت-ساختمان-10147.aspx اخبار مهم 2020-04-22 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تمدید-اعتبار-پروانه-مهارت-صنعت-ساختمان-10147.aspx برگزاری نخستین کارگاه پژوهشی طراحی نقشه راه آموزش حرف و مشاغل در صنعت خدمات تغذیه ای متناسب با نیاز بازار کار و ظرفیت های منطقه ای http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/برگزاری-نخستین-کارگاه-پژوهشی-طراحی-نقشه-راه-آموزش-حرف-و-مشاغل-در-صنعت-خدمات-تغذیه-ای-متناسب-با-نیاز-10144.aspx اخبار مهم 2020-04-21 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/برگزاری-نخستین-کارگاه-پژوهشی-طراحی-نقشه-راه-آموزش-حرف-و-مشاغل-در-صنعت-خدمات-تغذیه-ای-متناسب-با-نیاز-10144.aspx ]]> جهاد آموزشی با استمرار آموزش مجازی در شرایط جنگ با کرونا http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/جهاد-آموزشی-با-استمرار-آموزش-مجازی-در-شرایط-جنگ-با-کرونا-10033.aspx اخبار مهم 2020-04-15 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/جهاد-آموزشی-با-استمرار-آموزش-مجازی-در-شرایط-جنگ-با-کرونا-10033.aspx تولید 333 هزار اقلام بهداشتی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تولید-333-هزار-اقلام-بهداشتی-در-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-10028.aspx اخبار مهم 2020-04-13 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تولید-333-هزار-اقلام-بهداشتی-در-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-10028.aspx تربیت نیروی ماهر، رسالت آموزش فنی و حرفه ای http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تربیت-نیروی-ماهر،-رسالت-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-10034.aspx اخبار مهم 2020-04-12 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تربیت-نیروی-ماهر،-رسالت-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-10034.aspx تولید 320 هزار اقلام بهداشتی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تولید-320-هزار-اقلام-بهداشتی-در-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-10007.aspx اخبار مهم 2020-04-07 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تولید-320-هزار-اقلام-بهداشتی-در-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-10007.aspx اقدامی جهادی با استفاده از پتانسیل های اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در تولید ماسک و لباس بیمارستانی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/اقدامی-جهادی-با-استفاده-از-پتانسیل-های-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-تولید-ماسک-و-لباس-9926.aspx اخبار مهم 2020-03-16 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/اقدامی-جهادی-با-استفاده-از-پتانسیل-های-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-تولید-ماسک-و-لباس-9926.aspx ]]> در خـــانه بمــــانیم http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/در-خـــانه-بمــــانیم-9928.aspx اخبار مهم 2020-03-16 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/در-خـــانه-بمــــانیم-9928.aspx ]]> اجرای طرح مشارکتی تولید لباس گان و بهداشتی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/اجرای-طرح-مشارکتی-تولید-لباس-گان-و-بهداشتی-در-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-9925.aspx اخبار مهم 2020-03-15 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/اجرای-طرح-مشارکتی-تولید-لباس-گان-و-بهداشتی-در-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-9925.aspx ]]> تبریک چهره به چهره ی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی به همراه معاونین و مسئولین ستادی در گرامیداشت روز زن به همکاران خانم http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تبریک-چهره-به-چهره-ی-مدیر-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-به-همراه-معاونین-و-مسئولین-ستادی-در-گرا-9840.aspx اخبار مهم 2020-02-15 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تبریک-چهره-به-چهره-ی-مدیر-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-به-همراه-معاونین-و-مسئولین-ستادی-در-گرا-9840.aspx توافق اجرای آموزش های مهارتی ویژه اتباع توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای با سرمایه گذاری سازمان سکوای آلمان http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/توافق-اجرای-آموزش-های-مهارتی-ویژه-اتباع-توسط-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-با-سرمایه-گذاری-سازمان-سکو-9823.aspx اخبار مهم 2020-02-12 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/توافق-اجرای-آموزش-های-مهارتی-ویژه-اتباع-توسط-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-با-سرمایه-گذاری-سازمان-سکو-9823.aspx ]]> حضور پرشور و همیشه در صحنه کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/حضور-پرشور-و-همیشه-در-صحنه-کارکنان-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-راهپیمایی-باشکوه-22-ب-9821.aspx اخبار مهم 2020-02-11 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/حضور-پرشور-و-همیشه-در-صحنه-کارکنان-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-راهپیمایی-باشکوه-22-ب-9821.aspx ]]> افتتاح اولین کارگاه بازی سازی رایانه ای خراسان رضوی در آموزش فنی و حرفه ای این استان http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/افتتاح-اولین-کارگاه-بازی-سازی-رایانه-ای-خراسان-رضوی-در-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-این-استان-9822.aspx اخبار مهم 2020-02-10 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/افتتاح-اولین-کارگاه-بازی-سازی-رایانه-ای-خراسان-رضوی-در-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-این-استان-9822.aspx ]]> در ایام الله دهه فجر عطرافشانی مزار شهدای دفاع مقدس مدیرکل و کارکنان آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در معیت استاندار خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/در-ایام-الله-دهه-فجر-عطرافشانی-مزار-شهدای-دفاع-مقدس-مدیرکل-و-کارکنان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-9794.aspx اخبار مهم 2020-02-08 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/در-ایام-الله-دهه-فجر-عطرافشانی-مزار-شهدای-دفاع-مقدس-مدیرکل-و-کارکنان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-9794.aspx ]]> میز خدمت جهادی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در ورودی باب الرضا سلام الله علیه http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/میز-خدمت-جهادی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-ورودی-باب-الرضا-سلام-الله-علیه-9792.aspx اخبار مهم 2020-02-07 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/میز-خدمت-جهادی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-ورودی-باب-الرضا-سلام-الله-علیه-9792.aspx ]]> همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر تفاهم نامه آموزشهای مهارتی با اداره آموزش و پرورش استثنایی مشهد منعقد شد. http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/همزمان-با-ایام-الله-دهه-مبارک-فجر-تفاهم-نامه-آموزشهای-مهارتی-با-اداره-آموزش-و-پرورش-استثنایی-مشهد-من-9782.aspx اخبار مهم 2020-02-04 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/همزمان-با-ایام-الله-دهه-مبارک-فجر-تفاهم-نامه-آموزشهای-مهارتی-با-اداره-آموزش-و-پرورش-استثنایی-مشهد-من-9782.aspx ]]> آموزش فنی و حرفه ای در خراسان رضوی عهده دار آموزش مهارت به جوانان افغانی در ولایت هرات می شود. http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/آموزش-فنی-و-حرفه-ای-در-خراسان-رضوی-عهده-دار-آموزش-مهارت-به-جوانان-افغانی-در-ولایت-هرات-می-شود-9781.aspx اخبار مهم 2020-02-03 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/آموزش-فنی-و-حرفه-ای-در-خراسان-رضوی-عهده-دار-آموزش-مهارت-به-جوانان-افغانی-در-ولایت-هرات-می-شود-9781.aspx ]]> در گام دوم انقلاب ایران اسلامی، بسیج یاور بی بدیل برای ترغیب جوانان به مهارت آموزی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/در-گام-دوم-انقلاب-ایران-اسلامی،-بسیج-یاور-بی-بدیل-برای-ترغیب-جوانان-به-مهارت-آموزی-9744.aspx اخبار مهم 2020-02-02 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/در-گام-دوم-انقلاب-ایران-اسلامی،-بسیج-یاور-بی-بدیل-برای-ترغیب-جوانان-به-مهارت-آموزی-9744.aspx ]]> آئین گرامیداشت ورود رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران در والفجر 57 با حضور مدیرکل خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/آئین-گرامیداشت-ورود-رهبر-کبیر-انقلاب-اسلامی-ایران-در-والفجر-57-با-حضور-مدیرکل-خراسان-رضوی-9736.aspx اخبار مهم 2020-02-01 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/آئین-گرامیداشت-ورود-رهبر-کبیر-انقلاب-اسلامی-ایران-در-والفجر-57-با-حضور-مدیرکل-خراسان-رضوی-9736.aspx ]]> محموله کمک های غیرنقدی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی به منطقه سیل زده سیستان وبلوچستان ارسال شد. http://khrtvto.ir/News/محموله-کمک-های-غیرنقدی-اداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-به-منطقه-سیل-زده-سیستان-وبلوچستان-ارس-9714.aspx 2020-01-25 http://khrtvto.ir/News/محموله-کمک-های-غیرنقدی-اداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-به-منطقه-سیل-زده-سیستان-وبلوچستان-ارس-9714.aspx ]]> اولین جلسه شورای مهارت استان در سال 1398 ، در روزچهارشنبه دوم بهمن ماه درمحل استانداری خراسان رضوی با حضور اعضاء برگزارگردید. http://khrtvto.ir/News/اولین-جلسه-شورای-مهارت-استان-در-سال-1398-،-در-روزچهارشنبه-دوم-بهمن-ماه-درمحل-استانداری-خراسان-رضوی-ب-9708.aspx 2020-01-22 http://khrtvto.ir/News/اولین-جلسه-شورای-مهارت-استان-در-سال-1398-،-در-روزچهارشنبه-دوم-بهمن-ماه-درمحل-استانداری-خراسان-رضوی-ب-9708.aspx ]]> اولین کارگاه آموزشی با موضوع اقتصاد خانواده در مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید عباسیان تایباد برگزار گردید . http://khrtvto.ir/News/اولین-کارگاه-آموزشی-با-موضوع-اقتصاد-خانواده-در-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهید-عباسیان-تایباد-برگزار-گر-9691.aspx 2020-01-16 http://khrtvto.ir/News/اولین-کارگاه-آموزشی-با-موضوع-اقتصاد-خانواده-در-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهید-عباسیان-تایباد-برگزار-گر-9691.aspx ]]> راه اندازی غرفه آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در بیستمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری http://khrtvto.ir/News/راه-اندازی-غرفه-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-بیستمین-نمایشگاه-هفته-پژوهش-و-فناوری-9561.aspx 2019-12-16 http://khrtvto.ir/News/راه-اندازی-غرفه-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-بیستمین-نمایشگاه-هفته-پژوهش-و-فناوری-9561.aspx ]]>