آخرین اخبار http://khrtvto.ir/ آخرین اخبار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی FA خانه http://khrtvto.ir/Images/gui/RssLogo.gif http://khrtvto.ir/ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی Copyright اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی, 1398 20 Intech رییس اداره امور آموزشگاه های آزاد و مشارکت های مردمی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی خبر داد: تحقق بیش از 15 میلیون نفر ساعت آموزش در آموزشگاه های آزاد استان در سال 97 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/رییس-اداره-امور-آموزشگاه-های-آزاد-و-مشارکت-های-مردمی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-خبر-دا-8296.aspx اخبار مهم 2019-04-17 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/رییس-اداره-امور-آموزشگاه-های-آزاد-و-مشارکت-های-مردمی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-خبر-دا-8296.aspx رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای قوچان خبر داد: اختصاص حقوق یک روز کارکنان مرکز به هموطنان سیل زده http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-قوچان-خبر-داد-اختصاص-حقوق-یک-روز-کارکنان-مرکز-به-هموطنان-سیل-زده-8297.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-04-17 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-قوچان-خبر-داد-اختصاص-حقوق-یک-روز-کارکنان-مرکز-به-هموطنان-سیل-زده-8297.aspx رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای قوچان از بازدید دانش آموزان از کارگاه های مرکز خبر داد http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-قوچان-از-بازدید-دانش-آموزان-از-کارگاه-های-مرکز-خبر-داد-8298.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-04-17 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-قوچان-از-بازدید-دانش-آموزان-از-کارگاه-های-مرکز-خبر-داد-8298.aspx ]]> ارسال کمک های نقدی و غیر نقدی کارکنان مرکز رشتخوار برای هموطنان سیل زده http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/ارسال-کمک-های-نقدی-و-غیر-نقدی-کارکنان-مرکز-رشتخوار-برای-هموطنان-سیل-زده-8299.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-04-17 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/ارسال-کمک-های-نقدی-و-غیر-نقدی-کارکنان-مرکز-رشتخوار-برای-هموطنان-سیل-زده-8299.aspx انتخاب مرکز آموزش فنی وحرفه ای تایباد جهت اسکان موقت سیل زدگان احتمالی توسط ستاد بحران و هلال احمر شهرستان http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/انتخاب-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-تایباد-جهت-اسکان-موقت-سیل-زدگان-احتمالی-توسط-ستاد-بحران-و-هلال-احمر-ش-8300.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-04-17 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/انتخاب-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-تایباد-جهت-اسکان-موقت-سیل-زدگان-احتمالی-توسط-ستاد-بحران-و-هلال-احمر-ش-8300.aspx مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از ارائه بالغ بر 25 میلیون نفر ساعت آموزش مهارتی در استان طی سال 97 خبر داد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-ارائه-بالغ-بر-25-میلیون-نفر-ساعت-آموزش-مهارتی-در-استان-طی-8304.aspx اخبار مهم 2019-04-17 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-ارائه-بالغ-بر-25-میلیون-نفر-ساعت-آموزش-مهارتی-در-استان-طی-8304.aspx ]]> دیدار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با فرماندار زاوه http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/دیدار-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-فرماندار-زاوه-8306.aspx اخبار مهم 2019-04-17 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/دیدار-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-فرماندار-زاوه-8306.aspx بازدید مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از کارگاه های مرکز تربت حیدریه http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/بازدید-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-کارگاه-های-مرکز-تربت-حیدریه-8308.aspx اخبار عمومی 2019-04-17 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/بازدید-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-کارگاه-های-مرکز-تربت-حیدریه-8308.aspx مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از برگزاری بازدید دانش ­آموزی و دانشجویی از مراکز آموزش فنی و حرفه­ ای استان خبر داد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-برگزاری-بازدید-دانش-­آموزی-و-دانشجویی-از-مراکز-آموزش-فنی-و-8278.aspx اخبار مهم 2019-04-15 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-برگزاری-بازدید-دانش-­آموزی-و-دانشجویی-از-مراکز-آموزش-فنی-و-8278.aspx ]]> امام جمعه رشتخوار: در سال به نام رونق تولید، فنی و حرفه ای نقش مهمی در اجرایی کردن این شعار دارد http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/امام-جمعه-رشتخوار-در-سال-به-نام-رونق-تولید،-فنی-و-حرفه-ای-نقش-مهمی-در-اجرایی-کردن-این-شعار-دارد-8280.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-04-15 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/امام-جمعه-رشتخوار-در-سال-به-نام-رونق-تولید،-فنی-و-حرفه-ای-نقش-مهمی-در-اجرایی-کردن-این-شعار-دارد-8280.aspx ]]> فرماندار صالح آباد: آموزش های فنی و حرفه ای کلید مشکل اشتغال در این شهرستان مرزی و محروم است http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/فرماندار-صالح-آباد-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-کلید-مشکل-اشتغال-در-این-شهرستان-مرزی-و-محروم-است-8282.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-04-15 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/فرماندار-صالح-آباد-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-کلید-مشکل-اشتغال-در-این-شهرستان-مرزی-و-محروم-است-8282.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از آموزش بیش از 6 هزار و 500 نفر از سربازان وظیفه در سال 97 خبر داد http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-آموزش-بیش-از-6-هزار-و-500-نفر-از-سربازان-وظیفه-در-سال-97-خ-8288.aspx اخبار عمومی 2019-04-15 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-آموزش-بیش-از-6-هزار-و-500-نفر-از-سربازان-وظیفه-در-سال-97-خ-8288.aspx ]]> اهدای یک روز از حقوق ماهیانه کارکنان و مربیان مرکز آموزش فنی وحرفه ای تایباد به سیل زدگان کشور http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/اهدای-یک-روز-از-حقوق-ماهیانه-کارکنان-و-مربیان-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-تایباد-به-سیل-زدگان-کشور-8259.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-04-13 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/اهدای-یک-روز-از-حقوق-ماهیانه-کارکنان-و-مربیان-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-تایباد-به-سیل-زدگان-کشور-8259.aspx رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای درگز: ارائه آموزش های مهارتی 25 حرفه در این مرکز در سال جاری http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-درگز-ارائه-آموزش-های-مهارتی-25-حرفه-در-این-مرکز-در-سال-جاری-8260.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-04-13 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-درگز-ارائه-آموزش-های-مهارتی-25-حرفه-در-این-مرکز-در-سال-جاری-8260.aspx ارسال کمک های نقدی کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای تربت حیدریه برای هموطنان سیل زده آق قلا http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/ارسال-کمک-های-نقدی-کارکنان-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تربت-حیدریه-برای-هموطنان-سیل-زده-آق-قلا-8261.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-04-13 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/ارسال-کمک-های-نقدی-کارکنان-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تربت-حیدریه-برای-هموطنان-سیل-زده-آق-قلا-8261.aspx رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای کاشمر: جشنواره غذا با عنوان ( یک اتفاق خوشمزه ) در شهرستان برگزار می شود http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کاشمر-جشنواره-غذا-با-عنوان-(-یک-اتفاق-خوشمزه-)-در-شهرستان-برگزار-می-ش-8262.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-04-13 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کاشمر-جشنواره-غذا-با-عنوان-(-یک-اتفاق-خوشمزه-)-در-شهرستان-برگزار-می-ش-8262.aspx بازدید نمایندگان موسسه SBH و پروژه آموزش شغلی دوگانه ایران و آلمان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک مشهد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/بازدید-نمایندگان-موسسه-SBH-و-پروژه-آموزش-شغلی-دوگانه-ایران-و-آلمان-از-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شمار-8263.aspx اخبار مهم 2019-04-13 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/بازدید-نمایندگان-موسسه-SBH-و-پروژه-آموزش-شغلی-دوگانه-ایران-و-آلمان-از-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شمار-8263.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از صدور بیش از 70 هزار گواهینامه مهارتی در سال گذشته خبر داد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-صدور-بیش-از-70-هزار-گواهینامه-مهارتی-در-سال-گذشته-خبر-داد-8267.aspx اخبار مهم 2019-04-13 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-صدور-بیش-از-70-هزار-گواهینامه-مهارتی-در-سال-گذشته-خبر-داد-8267.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی:در سال گذشته بیش از 3هزار و 300 زندانی در خراسان رضوی توانمندسازی شده اند http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-سال-گذشته-بیش-از-3هزار-و-300-زندانی-در-خراسان-رضوی-توانمند-8268.aspx اخبار عمومی 2019-04-13 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-سال-گذشته-بیش-از-3هزار-و-300-زندانی-در-خراسان-رضوی-توانمند-8268.aspx ]]> سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اعلام کرد: اعزام نیروی کار دارای مهارت و فارغ التحصیلان دانشگاهی به کشور کرواسی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-اعلام-کرد-اعزام-نیروی-کار-دارای-مهارت-و-فارغ-التحصیلان-دانشگاهی-به-8240.aspx اخبار مهم 2019-04-10 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-اعلام-کرد-اعزام-نیروی-کار-دارای-مهارت-و-فارغ-التحصیلان-دانشگاهی-به-8240.aspx ]]> اهدای یک روز حقوق کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای بجستان به سیل زدگان http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/اهدای-یک-روز-حقوق-کارکنان-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-بجستان-به-سیل-زدگان-8241.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-04-10 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/اهدای-یک-روز-حقوق-کارکنان-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-بجستان-به-سیل-زدگان-8241.aspx رئیس مرکز آموزش مهارت های پیشرفته ارم مشهد از آغاز اجرای دوره های آموزشی سه ماهه نخست سال خبر داد http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-آموزش-مهارت-های-پیشرفته-ارم-مشهد-از-آغاز-اجرای-دوره-های-آموزشی-سه-ماهه-نخست-سال-خبر-داد-8242.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-04-10 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-آموزش-مهارت-های-پیشرفته-ارم-مشهد-از-آغاز-اجرای-دوره-های-آموزشی-سه-ماهه-نخست-سال-خبر-داد-8242.aspx در روز ولادت علمدار کربلا: تقدیر از همکاران جانباز اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی و مراکز مشهد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/در-روز-ولادت-علمدار-کربلا-تقدیر-از-همکاران-جانباز-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-مراکز-8243.aspx اخبار مهم 2019-04-10 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/در-روز-ولادت-علمدار-کربلا-تقدیر-از-همکاران-جانباز-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-مراکز-8243.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از تحقق بیش از 10 میلیون نفر ساعت آموزش در بخش دولتی طی سال 97 خبر داد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-تحقق-بیش-از-10-میلیون-نفر-ساعت-آموزش-در-بخش-دولتی-طی-سال-9-8225.aspx اخبار مهم 2019-04-08 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-تحقق-بیش-از-10-میلیون-نفر-ساعت-آموزش-در-بخش-دولتی-طی-سال-9-8225.aspx ]]> رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای باخرز از تصویب سند نیازسنجی آموزش های مهارتی این شهرستان خبر داد http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-باخرز-از-تصویب-سند-نیازسنجی-آموزش-های-مهارتی-این-شهرستان-خبر-داد-8226.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-04-08 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/رئیس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-باخرز-از-تصویب-سند-نیازسنجی-آموزش-های-مهارتی-این-شهرستان-خبر-داد-8226.aspx تقدیر فرمانده تیپ 38 زرهی تربت جام از خدمات مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/تقدیر-فرمانده-تیپ-38-زرهی-تربت-جام-از-خدمات-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-8228.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-04-08 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/تقدیر-فرمانده-تیپ-38-زرهی-تربت-جام-از-خدمات-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-8228.aspx ]]> پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت فرا رسیدن سال 1398 http://khrtvto.ir/News/اطلاعیه-ها-93/پیام-رهبر-انقلاب-اسلامی-به-مناسبت-فرا-رسیدن-سال-1398-8232.aspx اطلاعیه ها 2019-04-08 http://khrtvto.ir/News/اطلاعیه-ها-93/پیام-رهبر-انقلاب-اسلامی-به-مناسبت-فرا-رسیدن-سال-1398-8232.aspx ]]> دیدار نوروزی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با اعضای شورای شهر مشهد و دیگر مسئولان شهری و استانی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/دیدار-نوروزی-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-اعضای-شورای-شهر-مشهد-و-دیگر-مسئولان-شهری-و-اس-8206.aspx اخبار مهم 2019-04-06 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/دیدار-نوروزی-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-اعضای-شورای-شهر-مشهد-و-دیگر-مسئولان-شهری-و-اس-8206.aspx ]]> آغاز سال نو با یاد شهدا در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/آغاز-سال-نو-با-یاد-شهدا-در-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-8207.aspx اخبار عمومی 2019-04-06 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/آغاز-سال-نو-با-یاد-شهدا-در-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-8207.aspx حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در مراسم سخنرانی مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال 98 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/حضور-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-مراسم-سخنرانی-مقام-معظم-رهبری-به-مناسبت-آغاز-سال-98-8208.aspx اخبار مهم 2019-04-06 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/حضور-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-مراسم-سخنرانی-مقام-معظم-رهبری-به-مناسبت-آغاز-سال-98-8208.aspx پیام تبریک معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به مناسبت فرا رسیدن عید سعید مبعث http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/پیام-تبریک-معاون-وزیر-و-رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-به-مناسبت-فرا-رسیدن-عید-سعید-مبعث-8209.aspx اخبار عمومی 2019-04-06 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/پیام-تبریک-معاون-وزیر-و-رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-به-مناسبت-فرا-رسیدن-عید-سعید-مبعث-8209.aspx ]]> شریعتمداری مطرح کرد؛ تشریح جزییات دیدار با رئیس جمهور تاکید روحانی بر استانداردسازى آموزش هاى فنى و حرفه اى http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/شریعتمداری-مطرح-کرد؛-تشریح-جزییات-دیدار-با-رئیس-جمهور-تاکید-روحانی-بر-استانداردسازى-آموزش-هاى-فنى-و-8211.aspx اخبار مهم 2019-04-06 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/شریعتمداری-مطرح-کرد؛-تشریح-جزییات-دیدار-با-رئیس-جمهور-تاکید-روحانی-بر-استانداردسازى-آموزش-هاى-فنى-و-8211.aspx ]]> دومین گزارش نظر خواهی از کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منتشر شد http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/دومین-گزارش-نظر-خواهی-از-کارکنان-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-منتشر-شد-8215.aspx اخبار عمومی 2019-04-06 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/دومین-گزارش-نظر-خواهی-از-کارکنان-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-منتشر-شد-8215.aspx افتتاح نمایشگاه آموزش ،تولید و فروش در محل آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پریوار در تربت جام http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/افتتاح-نمایشگاه-آموزش-،تولید-و-فروش-در-محل-آموزشگاه-فنی-و-حرفه-ای-آزاد-پریوار-در-تربت-جام-8216.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-04-06 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/افتتاح-نمایشگاه-آموزش-،تولید-و-فروش-در-محل-آموزشگاه-فنی-و-حرفه-ای-آزاد-پریوار-در-تربت-جام-8216.aspx ]]> ایجاد کارگروه مقابله با بحران جهت پیشگیری از اتفاقات غیرمترقبه در مرکز آموزش فنی و حرفه ای تربت جام http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/ایجاد-کارگروه-مقابله-با-بحران-جهت-پیشگیری-از-اتفاقات-غیرمترقبه-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تربت-جام-8217.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-04-06 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/ایجاد-کارگروه-مقابله-با-بحران-جهت-پیشگیری-از-اتفاقات-غیرمترقبه-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تربت-جام-8217.aspx ]]> انتصاب سرپرست جدید مرکز آموزش فنی و حرفه ای سرخس http://khrtvto.ir/News/انتصاب-سرپرست-جدید-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-سرخس-8201.aspx 2019-03-31 http://khrtvto.ir/News/انتصاب-سرپرست-جدید-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-سرخس-8201.aspx پیام تبریک معاونت محترم وزیر وریاست سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور http://khrtvto.ir/News/پیام-تبریک-معاونت-محترم-وزیر-وریاست-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-8170.aspx 2019-03-25 http://khrtvto.ir/News/پیام-تبریک-معاونت-محترم-وزیر-وریاست-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-8170.aspx ]]> پیام تبریک میلاد حضرت علی علیه السلام از طرف معاونت محترم وزیر وریاست سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور http://khrtvto.ir/News/پیام-تبریک-میلاد-حضرت-علی-علیه-السلام-از-طرف-معاونت-محترم-وزیر-وریاست-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-8171.aspx 2019-03-25 http://khrtvto.ir/News/پیام-تبریک-میلاد-حضرت-علی-علیه-السلام-از-طرف-معاونت-محترم-وزیر-وریاست-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-8171.aspx ]]> معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: در شرایط کنونی به تفکر بازنگرانه و تحولات مقررات گذارانه نیاز داریم http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/معاون-وزیر-و-رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-در-شرایط-کنونی-به-تفکر-بازنگرانه-و-تحولات-مقررات-8157.aspx اخبار عمومی 2019-03-18 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/معاون-وزیر-و-رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-در-شرایط-کنونی-به-تفکر-بازنگرانه-و-تحولات-مقررات-8157.aspx ]]> سخنرانی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای تایباد در بین خطبه های نماز جمعه دهستان کرات http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/سخنرانی-رئیس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تایباد-در-بین-خطبه-های-نماز-جمعه-دهستان-کرات-8158.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2019-03-18 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/سخنرانی-رئیس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تایباد-در-بین-خطبه-های-نماز-جمعه-دهستان-کرات-8158.aspx ]]> آغاز اجرای دستورالعمل آئینامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد با رویکرد استقرار نظام نوین مدیریت در خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/آغاز-اجرای-دستورالعمل-آئینامه-نحوه-تشکیل-و-اداره-آموزشگاه-های-فنی-و-حرفه-ای-آزاد-با-رویکرد-استقرار-ن-8159.aspx اخبار مهم 2019-03-18 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/آغاز-اجرای-دستورالعمل-آئینامه-نحوه-تشکیل-و-اداره-آموزشگاه-های-فنی-و-حرفه-ای-آزاد-با-رویکرد-استقرار-ن-8159.aspx مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در برنامه رادیویی : سالانه بیش از 130 هزار نفر در استان از آموزش های مهارتی بهره مند می شوند http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-برنامه-رادیویی-سالانه-بیش-از-130-هزار-نفر-در-استان-از-آ-8144.aspx اخبار مهم 2019-03-16 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-در-برنامه-رادیویی-سالانه-بیش-از-130-هزار-نفر-در-استان-از-آ-8144.aspx ]]> خیریه صراط کارکنان آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی، حامی 12 خانواده یتیم http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/خیریه-صراط-کارکنان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی،-حامی-12-خانواده-یتیم-8145.aspx اخبار عمومی 2019-03-16 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/خیریه-صراط-کارکنان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی،-حامی-12-خانواده-یتیم-8145.aspx انتصاب سرپرست جدید مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواف http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/انتصاب-سرپرست-جدید-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خواف-8146.aspx اخبار عمومی 2019-03-16 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/انتصاب-سرپرست-جدید-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خواف-8146.aspx معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: شایسته سالاری و شایسته گزینی از برنامه های مهم سازمان در سال آینده است http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/معاون-وزیر-و-رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-شایسته-سالاری-و-شایسته-گزینی-از-برنامه-های-مهم-سا-8149.aspx اخبار مهم 2019-03-16 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/معاون-وزیر-و-رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-شایسته-سالاری-و-شایسته-گزینی-از-برنامه-های-مهم-سا-8149.aspx ]]> بازدید مدیر روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه­ای از کارگاه سوزن دوزی مینیاتوری استاد قصابان در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 2 مشهد http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/بازدید-مدیر-روابط-عمومی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه­ای-از-کارگاه-سوزن-دوزی-مینیاتوری-استاد-قصابان-در-مرک-8150.aspx اخبار عمومی 2019-03-16 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/بازدید-مدیر-روابط-عمومی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه­ای-از-کارگاه-سوزن-دوزی-مینیاتوری-استاد-قصابان-در-مرک-8150.aspx ]]> رونمایی از نظام نوین مدیریت آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کشور http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/رونمایی-از-نظام-نوین-مدیریت-آموزشگاه-های-فنی-و-حرفه-ای-آزاد-کشور-8134.aspx اخبار مهم 2019-03-13 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/رونمایی-از-نظام-نوین-مدیریت-آموزشگاه-های-فنی-و-حرفه-ای-آزاد-کشور-8134.aspx معرفی نفرات برتر هفتمین دوره مسابقات قرآن کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در مشهد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/معرفی-نفرات-برتر-هفتمین-دوره-مسابقات-قرآن-کارکنان-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-در-مشهد-8135.aspx اخبار مهم 2019-03-13 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/معرفی-نفرات-برتر-هفتمین-دوره-مسابقات-قرآن-کارکنان-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-در-مشهد-8135.aspx ]]> برگزاری مراسم گرامیداشت روز شهدا در آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/برگزاری-مراسم-گرامیداشت-روز-شهدا-در-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-8136.aspx اخبار عمومی 2019-03-13 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/برگزاری-مراسم-گرامیداشت-روز-شهدا-در-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-8136.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی دراختتامیه هفتمین دوره مسابقات قرآن کارکنان سازمان: آموزش قران سرلوحه اخلاق حرفه ای است http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-دراختتامیه-هفتمین-دوره-مسابقات-قرآن-کارکنان-سازمان-آموزش-قرا-8137.aspx اخبار مهم 2019-03-13 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-دراختتامیه-هفتمین-دوره-مسابقات-قرآن-کارکنان-سازمان-آموزش-قرا-8137.aspx ]]>