آخرین اخبار http://khrtvto.ir/ آخرین اخبار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی FA خانه http://khrtvto.ir/Images/gui/RssLogo.gif http://khrtvto.ir/ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی Copyright اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی, 1401 20 Intech در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی (اجلاسیه سوم)؛ پیگیری وضعیت معیشت کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای با جدیت دنبال شد http://khrtvto.ir/News/در-جلسه-کمیسیون-اجتماعی-مجلس-شورای-اسلامی-(اجلاسیه-سوم)؛-پیگیری-وضعیت-معیشت-کارکنان-سازمان-آموزش-فنی-14627.aspx 2022-06-22 http://khrtvto.ir/News/در-جلسه-کمیسیون-اجتماعی-مجلس-شورای-اسلامی-(اجلاسیه-سوم)؛-پیگیری-وضعیت-معیشت-کارکنان-سازمان-آموزش-فنی-14627.aspx ]]> معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور:توسعه اشتغال و کاهش بیکاری نیازمند تغییر رویکردهای آموزشی است http://khrtvto.ir/News/معاون-آموزش-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-توسعه-اشتغال-و-کاهش-بیکاری-نیازمند-تغییر-رویکردهای-آموزش-14619.aspx 2022-06-21 http://khrtvto.ir/News/معاون-آموزش-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-توسعه-اشتغال-و-کاهش-بیکاری-نیازمند-تغییر-رویکردهای-آموزش-14619.aspx ]]> معاون وزیر کار:افزایش اعتبار پول ملی در گرو حمایت از شرکت های دانش بنیان است http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-کار-افزایش-اعتبار-پول-ملی-در-گرو-حمایت-از-شرکت-های-دانش-بنیان-است-14620.aspx 2022-06-21 http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-کار-افزایش-اعتبار-پول-ملی-در-گرو-حمایت-از-شرکت-های-دانش-بنیان-است-14620.aspx ]]> معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: تبدیل شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی به یک زنجیره اشتغال http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-تأکید-کرد-تبدیل-شورای-عالی-آموزش-و-تربیت-فنی،-حرفه-ای-و-مهارتی-14608.aspx 2022-06-18 http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-تأکید-کرد-تبدیل-شورای-عالی-آموزش-و-تربیت-فنی،-حرفه-ای-و-مهارتی-14608.aspx ]]> دکتر زاهدی وفا: انتقال تجارب ارزشمند آموزش فنی و حرفه ای کشور ایران در بسته های مشترک اشتغال آفرینی به ترکمنستان http://khrtvto.ir/News/دکتر-زاهدی-وفا-انتقال-تجارب-ارزشمند-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-ایران-در-بسته-های-مشترک-اشتغال-آفرینی-14609.aspx 2022-06-18 http://khrtvto.ir/News/دکتر-زاهدی-وفا-انتقال-تجارب-ارزشمند-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-ایران-در-بسته-های-مشترک-اشتغال-آفرینی-14609.aspx ]]> در نشست مشترک اعضای کمیسیون آموزش با رئیس و معاونان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مطرح شد؛ تاکید کمیسیون آموزش بر مهارت آموزی برای ایجاد اشتغال در کشورتمرکز کمیسیون آموزش بر تقویت آموزش مهارتی در سال سوم مجلس یازدهم http://khrtvto.ir/News/در-نشست-مشترک-اعضای-کمیسیون-آموزش-با-رئیس-و-معاونان-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-مطرح-شد؛-تاکید-ک-14591.aspx 2022-06-14 http://khrtvto.ir/News/در-نشست-مشترک-اعضای-کمیسیون-آموزش-با-رئیس-و-معاونان-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-مطرح-شد؛-تاکید-ک-14591.aspx ]]> در نشست مشترک اعضای کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری عنوان شد: آمادگی جهش به نسل چهارم انقلاب صنعتی با ورود آموزش های مهارتی به مشاغل نوظهور و تلکنولوژی های برافکن http://khrtvto.ir/News/در-نشست-مشترک-اعضای-کمیسیون-آموزش-تحقیقات-و-فناوری-عنوان-شد-آمادگی-جهش-به-نسل-چهارم-انقلاب-صنعتی-با-14592.aspx 2022-06-14 http://khrtvto.ir/News/در-نشست-مشترک-اعضای-کمیسیون-آموزش-تحقیقات-و-فناوری-عنوان-شد-آمادگی-جهش-به-نسل-چهارم-انقلاب-صنعتی-با-14592.aspx ]]> بازدید رئیس و اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناری مجلس شورای اسلامی از دستاوردهای مهارتی کارآموزان در مرکز تخصصی مهارت و فناوری خوردرو ۹ دی http://khrtvto.ir/News/بازدید-رئیس-و-اعضای-کمیسیون-آموزش،-تحقیقات-و-فناری-مجلس-شورای-اسلامی-از-دستاوردهای-مهارتی-کارآموزان-14593.aspx 2022-06-14 http://khrtvto.ir/News/بازدید-رئیس-و-اعضای-کمیسیون-آموزش،-تحقیقات-و-فناری-مجلس-شورای-اسلامی-از-دستاوردهای-مهارتی-کارآموزان-14593.aspx ]]> برگزاری جلسه هم اندیشی با حضورکارکنان ومربیان خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/برگزاری-جلسه-هم-اندیشی-با-حضورکارکنان-ومربیان-خراسان-رضوی-14595.aspx 2022-06-14 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-جلسه-هم-اندیشی-با-حضورکارکنان-ومربیان-خراسان-رضوی-14595.aspx ]]> بازدید از مرکز تخصصی مهارت و فناوری خودرو «۹ دی» در دستور کار کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی http://khrtvto.ir/News/بازدید-از-مرکز-تخصصی-مهارت-و-فناوری-خودرو-«۹-دی»-در-دستور-کار-کمیسیون-آموزش،-تحقیقات-و-فناوری-مجلس-ش-14584.aspx 2022-06-13 http://khrtvto.ir/News/بازدید-از-مرکز-تخصصی-مهارت-و-فناوری-خودرو-«۹-دی»-در-دستور-کار-کمیسیون-آموزش،-تحقیقات-و-فناوری-مجلس-ش-14584.aspx ]]> طی حکمی از سوی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور؛ مدیران کل آموزش فنی و حرفه ای استان های بوشهر، قم و مازندران ابقا شدند http://khrtvto.ir/News/طی-حکمی-از-سوی-رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور؛-مدیران-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-استان-های-بوشهر،-14585.aspx 2022-06-13 http://khrtvto.ir/News/طی-حکمی-از-سوی-رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور؛-مدیران-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-استان-های-بوشهر،-14585.aspx ]]> در راستای توسعه آموزش های دانش بنیان مهارتی و نوظهور انجام شد؛ تبدیل مرکز آموزش فنی و حرفه ای اشتهارد به مؤسسه پژوهش و توسعه مهارت ایران http://khrtvto.ir/News/در-راستای-توسعه-آموزش-های-دانش-بنیان-مهارتی-و-نوظهور-انجام-شد؛-تبدیل-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-اشتهار-14586.aspx 2022-06-13 http://khrtvto.ir/News/در-راستای-توسعه-آموزش-های-دانش-بنیان-مهارتی-و-نوظهور-انجام-شد؛-تبدیل-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-اشتهار-14586.aspx ]]> برگزاری نشست خبری مهندس افشین رحیمی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی بااصحاب رسانه به منظورتبیین بیستمین مسابقات ملی مهارت درسال 1401 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-نشست-خبری-مهندس-افشین-رحیمی-مدیرکل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-بااصحاب-رسانه-به-منظورتبیی-14590.aspx 2022-06-13 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-نشست-خبری-مهندس-افشین-رحیمی-مدیرکل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-بااصحاب-رسانه-به-منظورتبیی-14590.aspx ]]> آغاز به کار مرکز تماس طرح پایش اشتغال کشور http://khrtvto.ir/News/آغاز-به-کار-مرکز-تماس-طرح-پایش-اشتغال-کشور-14575.aspx 2022-06-11 http://khrtvto.ir/News/آغاز-به-کار-مرکز-تماس-طرح-پایش-اشتغال-کشور-14575.aspx ]]> معاون اول رییس جمهور: مهارت آموزی از دبستان باید در دستور کار قرار گیرد مدرک گرایی بدون توجه به نیازهای بازار قابل قبول نیست http://khrtvto.ir/News/معاون-اول-رییس-جمهور-مهارت-آموزی-از-دبستان-باید-در-دستور-کار-قرار-گیرد-مدرک-گرایی-بدون-توجه-به-نیاز-14576.aspx 2022-06-11 http://khrtvto.ir/News/معاون-اول-رییس-جمهور-مهارت-آموزی-از-دبستان-باید-در-دستور-کار-قرار-گیرد-مدرک-گرایی-بدون-توجه-به-نیاز-14576.aspx ]]> دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی: ضرورت توسعه فرهنگ مهارت آموزی در جهت جلوگیری از مدرک گرایی و به بار نشستن خلاقیت و کارآفرینی دانش آموزان http://khrtvto.ir/News/دبیر-شورای-عالی-آموزش-و-تربیت-فنی،-حرفه-ای-و-مهارتی-ضرورت-توسعه-فرهنگ-مهارت-آموزی-در-جهت-جلوگیری-از-14577.aspx 2022-06-11 http://khrtvto.ir/News/دبیر-شورای-عالی-آموزش-و-تربیت-فنی،-حرفه-ای-و-مهارتی-ضرورت-توسعه-فرهنگ-مهارت-آموزی-در-جهت-جلوگیری-از-14577.aspx ]]> معاون وزیر تعاون: یک میلیون دانش آموخته دانشگاهی فاقد مهارت هستند http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون-یک-میلیون-دانش-آموخته-دانشگاهی-فاقد-مهارت-هستند-14564.aspx 2022-06-08 http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون-یک-میلیون-دانش-آموخته-دانشگاهی-فاقد-مهارت-هستند-14564.aspx ]]> ایجاد امیدواری با مهارت آموزی در جوانان و نسل آینده؛ نیاز اصلی جامعه امروز http://khrtvto.ir/News/ایجاد-امیدواری-با-مهارت-آموزی-در-جوانان-و-نسل-آینده؛-نیاز-اصلی-جامعه-امروز-14565.aspx 2022-06-08 http://khrtvto.ir/News/ایجاد-امیدواری-با-مهارت-آموزی-در-جوانان-و-نسل-آینده؛-نیاز-اصلی-جامعه-امروز-14565.aspx ]]> با اجرای موفق تبصره ۷۵ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور؛ درآمدزایی، اثربخشی و کارآمدی آموزش های مهارتی برای مربیان و کارآموزان فراهم می شود http://khrtvto.ir/News/با-اجرای-موفق-تبصره-۷۵-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور؛-درآمدزایی،-اثربخشی-و-کارآمدی-آموزش-های-مهارت-14549.aspx 2022-06-07 http://khrtvto.ir/News/با-اجرای-موفق-تبصره-۷۵-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور؛-درآمدزایی،-اثربخشی-و-کارآمدی-آموزش-های-مهارت-14549.aspx ]]> در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور صورت پذیرفت؛ انتصاب همزمان چهار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای در استان های گلستان، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویر احمد و چهارمحال و بختیاری http://khrtvto.ir/News/در-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-صورت-پذیرفت؛-انتصاب-همزمان-چهار-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-در-است-14550.aspx 2022-06-07 http://khrtvto.ir/News/در-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-صورت-پذیرفت؛-انتصاب-همزمان-چهار-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-در-است-14550.aspx ]]> گامی دیگر در راستای تحقق طرح نخلستان؛ مهارت افزایی فارغ التحصیلان دانشگاهی با انعقاد تفاهم نامه اجرایی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تسریع می شود. http://khrtvto.ir/News/گامی-دیگر-در-راستای-تحقق-طرح-نخلستان؛-مهارت-افزایی-فارغ-التحصیلان-دانشگاهی-با-انعقاد-تفاهم-نامه-اجرا-14558.aspx 2022-06-07 http://khrtvto.ir/News/گامی-دیگر-در-راستای-تحقق-طرح-نخلستان؛-مهارت-افزایی-فارغ-التحصیلان-دانشگاهی-با-انعقاد-تفاهم-نامه-اجرا-14558.aspx ]]> تکمیل حلقه مهارتی دانش بنیان و اشتغال آفرین با اجرای طرح نخلستان http://khrtvto.ir/News/تکمیل-حلقه-مهارتی-دانش-بنیان-و-اشتغال-آفرین-با-اجرای-طرح-نخلستان-14559.aspx 2022-06-07 http://khrtvto.ir/News/تکمیل-حلقه-مهارتی-دانش-بنیان-و-اشتغال-آفرین-با-اجرای-طرح-نخلستان-14559.aspx ]]> معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ تدوین دوره های مهارت تکمیلی برای تمامی استانداردهای آموزشی در راستای پروژه محور کردن آموزش ها http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی؛-تدوین-دوره-های-مهارت-تکمیلی-برای-تمامی-استانداردهای-آموزشی-در-14536.aspx 2022-06-06 http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی؛-تدوین-دوره-های-مهارت-تکمیلی-برای-تمامی-استانداردهای-آموزشی-در-14536.aspx ]]> تقدیر از مربی پیشرو سمنانی آموزش فنی و حرفه ای در راستای مشارکت آموزشی در تولید و کسب و درآمد http://khrtvto.ir/News/تقدیر-از-مربی-پیشرو-سمنانی-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-در-راستای-مشارکت-آموزشی-در-تولید-و-کسب-و-درآمد-14537.aspx 2022-06-06 http://khrtvto.ir/News/تقدیر-از-مربی-پیشرو-سمنانی-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-در-راستای-مشارکت-آموزشی-در-تولید-و-کسب-و-درآمد-14537.aspx ]]> کریمی بیرانوند خبر داد: افزایش چند برابری ظرفیت مشاغل خانگی در سال جاری http://khrtvto.ir/News/کریمی-بیرانوند-خبر-داد-افزایش-چند-برابری-ظرفیت-مشاغل-خانگی-در-سال-جاری-14538.aspx 2022-06-06 http://khrtvto.ir/News/کریمی-بیرانوند-خبر-داد-افزایش-چند-برابری-ظرفیت-مشاغل-خانگی-در-سال-جاری-14538.aspx ]]> برقراری خبر داد:حمایت از کسب و کارهای کشاورزی و دامپروی با رویکرد اشتغال آفرینی http://khrtvto.ir/News/برقراری-خبر-داد-حمایت-از-کسب-و-کارهای-کشاورزی-و-دامپروی-با-رویکرد-اشتغال-آفرینی-14539.aspx 2022-06-06 http://khrtvto.ir/News/برقراری-خبر-داد-حمایت-از-کسب-و-کارهای-کشاورزی-و-دامپروی-با-رویکرد-اشتغال-آفرینی-14539.aspx ]]> با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت پذیرفت؛ رونمایی از دو سامانه جامع برنامه ریزی برته و مدیریت آزمونگران و اعطای مجوز مهارت آموزی در محیط واقعی کار http://khrtvto.ir/News/با-حضور-معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-صورت-پذیرفت؛-رونمایی-از-دو-سامانه-جامع-برنامه-ریزی-برته-14523.aspx 2022-06-02 http://khrtvto.ir/News/با-حضور-معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-صورت-پذیرفت؛-رونمایی-از-دو-سامانه-جامع-برنامه-ریزی-برته-14523.aspx ]]> وزیر مردم: گسترش فرهنگ کار و مهارت امری معنوی و ضرورت ملی است http://khrtvto.ir/News/وزیر-مردم-گسترش-فرهنگ-کار-و-مهارت-امری-معنوی-و-ضرورت-ملی-است-14524.aspx 2022-06-02 http://khrtvto.ir/News/وزیر-مردم-گسترش-فرهنگ-کار-و-مهارت-امری-معنوی-و-ضرورت-ملی-است-14524.aspx ]]> رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی: نشاط و پویایی قشر جوان جامعه با توسعه و گسترش مهارت آموزی میسر می شود http://khrtvto.ir/News/رئیس-کمیسیون-آموزش-و-تحقیقات-مجلس-شورای-اسلامی-نشاط-و-پویایی-قشر-جوان-جامعه-با-توسعه-و-گسترش-مهارت-14525.aspx 2022-06-02 http://khrtvto.ir/News/رئیس-کمیسیون-آموزش-و-تحقیقات-مجلس-شورای-اسلامی-نشاط-و-پویایی-قشر-جوان-جامعه-با-توسعه-و-گسترش-مهارت-14525.aspx ]]> معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور؛ ایجاد امیدواری با مهارت آموزی در جوانان و نسل آینده نیاز اصلی جامعه امروز است http://khrtvto.ir/News/معاون-امور-علمی،-فرهنگی-و-اجتماعی-سازمان-برنامه-و-بودجه-کشور؛-ایجاد-امیدواری-با-مهارت-آموزی-در-جوانا-14526.aspx 2022-06-02 http://khrtvto.ir/News/معاون-امور-علمی،-فرهنگی-و-اجتماعی-سازمان-برنامه-و-بودجه-کشور؛-ایجاد-امیدواری-با-مهارت-آموزی-در-جوانا-14526.aspx ]]> وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ امسال، ۳۰ میلیون نفر ساعت آموزش مهارتی درحوزه مشاغل دانش بنیان اجرا می شود http://khrtvto.ir/News/وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی؛-امسال،-۳۰-میلیون-نفر-ساعت-آموزش-مهارتی-درحوزه-مشاغل-دانش-بنیان-اجرا-14529.aspx 2022-06-02 http://khrtvto.ir/News/وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی؛-امسال،-۳۰-میلیون-نفر-ساعت-آموزش-مهارتی-درحوزه-مشاغل-دانش-بنیان-اجرا-14529.aspx ]]> برگزاری دوره آموزشی باعنوان بینش معرفتی با حضورجمعی ازکارکنان ستاداداره کل ومراکزآموزشی مشهد #خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/برگزاری-دوره-آموزشی-باعنوان-بینش-معرفتی-با-حضورجمعی-ازکارکنان-ستاداداره-کل-ومراکزآموزشی-مشهد-خراسا-14534.aspx 2022-06-02 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-دوره-آموزشی-باعنوان-بینش-معرفتی-با-حضورجمعی-ازکارکنان-ستاداداره-کل-ومراکزآموزشی-مشهد-خراسا-14534.aspx ]]> در مسیر نقشه راه توسعه مهارت آموزی در بخش خصوصی تحقق یافت؛ تحقق ۹۷ درصدی فرآیند صدور مجوزهای سه روزه آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد http://khrtvto.ir/News/در-مسیر-نقشه-راه-توسعه-مهارت-آموزی-در-بخش-خصوصی-تحقق-یافت؛-تحقق-۹۷-درصدی-فرآیند-صدور-مجوزهای-سه-روزه-14514.aspx 2022-05-31 http://khrtvto.ir/News/در-مسیر-نقشه-راه-توسعه-مهارت-آموزی-در-بخش-خصوصی-تحقق-یافت؛-تحقق-۹۷-درصدی-فرآیند-صدور-مجوزهای-سه-روزه-14514.aspx ]]> معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: نگاه ویژه به آینده مشاغل و مشاغل آینده برای تحقق نهضت مهارت افزایی ضروری است http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-نگاه-ویژه-به-آینده-مشاغل-و-مشاغل-آینده-برای-تحقق-نهضت-مهارت-اف-14515.aspx 2022-05-31 http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-نگاه-ویژه-به-آینده-مشاغل-و-مشاغل-آینده-برای-تحقق-نهضت-مهارت-اف-14515.aspx ]]> وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد: اهتمام ویژه به توسعه آموزش های مهارت محور در برنامه ششم و هفتم توسعه کشور http://khrtvto.ir/News/وزیر-علوم،-تحقیقات-و-فناوری-خبر-داد-اهتمام-ویژه-به-توسعه-آموزش-های-مهارت-محور-در-برنامه-ششم-و-هفتم-14516.aspx 2022-05-31 http://khrtvto.ir/News/وزیر-علوم،-تحقیقات-و-فناوری-خبر-داد-اهتمام-ویژه-به-توسعه-آموزش-های-مهارت-محور-در-برنامه-ششم-و-هفتم-14516.aspx ]]> به دنبال تاکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگران انجام شد؛ اهتمام بالای وزارت مردم درتوسعه مهارت آموزی http://khrtvto.ir/News/به-دنبال-تاکیدات-رهبر-معظم-انقلاب-در-دیدار-کارگران-انجام-شد؛-اهتمام-بالای-وزارت-مردم-درتوسعه-مهارت-آ-14511.aspx 2022-05-30 http://khrtvto.ir/News/به-دنبال-تاکیدات-رهبر-معظم-انقلاب-در-دیدار-کارگران-انجام-شد؛-اهتمام-بالای-وزارت-مردم-درتوسعه-مهارت-آ-14511.aspx ]]> اهتمام بالای وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی درتوسعه مهارت آموزی http://khrtvto.ir/News/اهتمام-بالای-وزارت-تعاون،کار-و-رفاه-اجتماعی-درتوسعه-مهارت-آموزی-14512.aspx 2022-05-30 http://khrtvto.ir/News/اهتمام-بالای-وزارت-تعاون،کار-و-رفاه-اجتماعی-درتوسعه-مهارت-آموزی-14512.aspx ]]> رشد سنجش مهارت در سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور http://khrtvto.ir/News/رشد-سنجش-مهارت-در-سازمان-آموزش-فنی-حرفه-ای-کشور-14498.aspx 2022-05-29 http://khrtvto.ir/News/رشد-سنجش-مهارت-در-سازمان-آموزش-فنی-حرفه-ای-کشور-14498.aspx ]]> معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: ضرورت توسعه فرهنگ مهارت آموزی در جهت جلوگیری از به بار ننشستن خلاقیت و کارآفرینی http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-ضرورت-توسعه-فرهنگ-مهارت-آموزی-در-جهت-جلوگیری-از-به-بار-ننشستن-14501.aspx 2022-05-29 http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-ضرورت-توسعه-فرهنگ-مهارت-آموزی-در-جهت-جلوگیری-از-به-بار-ننشستن-14501.aspx ]]> حضور پرشور فعالان روابط عمومی حوزه مهارت آموزی در همایش جهادگران امیدآفرین وزارت مردم http://khrtvto.ir/News/حضور-پرشور-فعالان-روابط-عمومی-حوزه-مهارت-آموزی-در-همایش-جهادگران-امیدآفرین-وزارت-مردم-14485.aspx 2022-05-28 http://khrtvto.ir/News/حضور-پرشور-فعالان-روابط-عمومی-حوزه-مهارت-آموزی-در-همایش-جهادگران-امیدآفرین-وزارت-مردم-14485.aspx ]]> معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: حفظ شأن و منزلت گواهینامه های مهارت خط قرمز سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-حفظ-شأن-و-منزلت-گواهینامه-های-مهارت-خط-قرمز-سازمان-آموزش-فنی-و-14487.aspx 2022-05-28 http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-حفظ-شأن-و-منزلت-گواهینامه-های-مهارت-خط-قرمز-سازمان-آموزش-فنی-و-14487.aspx ]]> رونمایی از سامانه مروارید با حضور وزیر تعاون http://khrtvto.ir/News/رونمایی-از-سامانه-مروارید-با-حضور-وزیر-تعاون-14489.aspx 2022-05-28 http://khrtvto.ir/News/رونمایی-از-سامانه-مروارید-با-حضور-وزیر-تعاون-14489.aspx ]]> عملیات بیت المقدس و آزاد سازی خرمشهر نقطه عطف هشت سال دفاع مقدس بود http://khrtvto.ir/News/عملیات-بیت-المقدس-و-آزاد-سازی-خرمشهر-نقطه-عطف-هشت-سال-دفاع-مقدس-بود-14470.aspx 2022-05-25 http://khrtvto.ir/News/عملیات-بیت-المقدس-و-آزاد-سازی-خرمشهر-نقطه-عطف-هشت-سال-دفاع-مقدس-بود-14470.aspx ]]> معاون پژوهش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور خبر داد: الزام داشتن گواهینامه مهارت برای شرکت در مسابقات http://khrtvto.ir/News/معاون-پژوهش-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-خبر-داد-الزام-داشتن-گواهینامه-مهارت-برای-شرکت-در-مسابقا-14463.aspx 2022-05-24 http://khrtvto.ir/News/معاون-پژوهش-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-خبر-داد-الزام-داشتن-گواهینامه-مهارت-برای-شرکت-در-مسابقا-14463.aspx ]]> ارتقای سطح مهارت کارگران در دستور کار است http://khrtvto.ir/News/ارتقای-سطح-مهارت-کارگران-در-دستور-کار-است-14469.aspx 2022-05-24 http://khrtvto.ir/News/ارتقای-سطح-مهارت-کارگران-در-دستور-کار-است-14469.aspx ]]> مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای بخوانند؛جزییات طرح ساماندهی آموزش مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور http://khrtvto.ir/News/مربیان-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-بخوانند؛جزییات-طرح-ساماندهی-آموزش-مربیان-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ا-14449.aspx 2022-05-22 http://khrtvto.ir/News/مربیان-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-بخوانند؛جزییات-طرح-ساماندهی-آموزش-مربیان-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ا-14449.aspx ]]> دکتر عبدالملکی در مشهد مقدس: حوزه مشاغل خانگی برای اشتغال بانوان ظرفیت های زیادی دارد توسعه مشاغل خانگی از برنامه های اصلی وزارت مردم http://khrtvto.ir/News/دکتر-عبدالملکی-در-مشهد-مقدس-حوزه-مشاغل-خانگی-برای-اشتغال-بانوان-ظرفیت-های-زیادی-دارد-توسعه-مشاغل-خا-14442.aspx 2022-05-21 http://khrtvto.ir/News/دکتر-عبدالملکی-در-مشهد-مقدس-حوزه-مشاغل-خانگی-برای-اشتغال-بانوان-ظرفیت-های-زیادی-دارد-توسعه-مشاغل-خا-14442.aspx ]]> بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت با مشارکت بخش های دولتی و خصوصی کلید خورد http://khrtvto.ir/News/بیستمین-دوره-مسابقات-ملی-مهارت-با-مشارکت-بخش-های-دولتی-و-خصوصی-کلید-خورد-14443.aspx 2022-05-21 http://khrtvto.ir/News/بیستمین-دوره-مسابقات-ملی-مهارت-با-مشارکت-بخش-های-دولتی-و-خصوصی-کلید-خورد-14443.aspx ]]> فارس پایلوت طرح های ملی مهارت آموزی http://khrtvto.ir/News/فارس-پایلوت-طرح-های-ملی-مهارت-آموزی-14444.aspx 2022-05-21 http://khrtvto.ir/News/فارس-پایلوت-طرح-های-ملی-مهارت-آموزی-14444.aspx ]]> رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور خبر داد: تدوین ۱۰۶ استاندارد آموزشی و مهارتی ویژه افراد دارای معلولیت http://khrtvto.ir/News/رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-خبر-داد-تدوین-۱۰۶-استاندارد-آموزشی-و-مهارتی-ویژه-افراد-دارای-م-14445.aspx 2022-05-21 http://khrtvto.ir/News/رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-خبر-داد-تدوین-۱۰۶-استاندارد-آموزشی-و-مهارتی-ویژه-افراد-دارای-م-14445.aspx ]]>