آخرین اخبار http://khrtvto.ir/ آخرین اخبار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی FA خانه http://khrtvto.ir/Images/gui/RssLogo.gif http://khrtvto.ir/ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی Copyright اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی, 1401 20 Intech بازدید دکترجامه بزرگی رییس حراست وشورای فرهنگی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور ازمرکزآموزش فنی وحرفه ای خیرساز شهیدسلیمانی مشهد http://khrtvto.ir/News/بازدید-دکترجامه-بزرگی-رییس-حراست-وشورای-فرهنگی-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-ازمرکزآموزش-فنی-وحرفه-15116.aspx 2022-09-26 http://khrtvto.ir/News/بازدید-دکترجامه-بزرگی-رییس-حراست-وشورای-فرهنگی-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-ازمرکزآموزش-فنی-وحرفه-15116.aspx ]]> بازدید دکترجامه بزرگی رییس حراست وشورای فرهنگی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور ازموکب خدمات رسانی شهدای سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور درمشهد الرضا http://khrtvto.ir/News/بازدید-دکترجامه-بزرگی-رییس-حراست-وشورای-فرهنگی-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-ازموکب-خدمات-رسانی-شهد-15117.aspx 2022-09-26 http://khrtvto.ir/News/بازدید-دکترجامه-بزرگی-رییس-حراست-وشورای-فرهنگی-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-ازموکب-خدمات-رسانی-شهد-15117.aspx ]]> مصاحبه دکترجامه بزرگی رییس حراست وشورای فرهنگی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور با صدا وسیمای خراسان رضوی درخصوص برپایی موکب خدمات رسانی شهدای سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشوردرمشهد http://khrtvto.ir/News/مصاحبه-دکترجامه-بزرگی-رییس-حراست-وشورای-فرهنگی-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-با-صدا-وسیمای-خراسان-ر-15118.aspx 2022-09-26 http://khrtvto.ir/News/مصاحبه-دکترجامه-بزرگی-رییس-حراست-وشورای-فرهنگی-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-با-صدا-وسیمای-خراسان-ر-15118.aspx ]]> هفته دفاع مقدس گرامی باد http://khrtvto.ir/News/هفته-دفاع-مقدس-گرامی-باد-15105.aspx 2022-09-24 http://khrtvto.ir/News/هفته-دفاع-مقدس-گرامی-باد-15105.aspx ]]> بازدید دکترناصری امید ازمرکزآموزش فنی وحرفه ای خیرساز شهید سلیمانی درحاشیه شهرمشهد http://khrtvto.ir/News/بازدید-دکترناصری-امید-ازمرکزآموزش-فنی-وحرفه-ای-خیرساز-شهید-سلیمانی-درحاشیه-شهرمشهد-15109.aspx 2022-09-24 http://khrtvto.ir/News/بازدید-دکترناصری-امید-ازمرکزآموزش-فنی-وحرفه-ای-خیرساز-شهید-سلیمانی-درحاشیه-شهرمشهد-15109.aspx ]]> برگزاری جلسه شورای اداری خراسان رضوی باحضور دکترناصری امیدمدیرکل منابع انسانی وپشتیبانی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور درمشهدالرضا http://khrtvto.ir/News/برگزاری-جلسه-شورای-اداری-خراسان-رضوی-باحضور-دکترناصری-امیدمدیرکل-منابع-انسانی-وپشتیبانی-سازمان-آموزش-15110.aspx 2022-09-24 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-جلسه-شورای-اداری-خراسان-رضوی-باحضور-دکترناصری-امیدمدیرکل-منابع-انسانی-وپشتیبانی-سازمان-آموزش-15110.aspx ]]> بازدید سرپرست وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی از موکب شهدای سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در ورودی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/بازدید-سرپرست-وزارت-تعاون-کار-ورفاه-اجتماعی-از-موکب-شهدای-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-در-ورودی-اد-15112.aspx 2022-09-24 http://khrtvto.ir/News/بازدید-سرپرست-وزارت-تعاون-کار-ورفاه-اجتماعی-از-موکب-شهدای-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-در-ورودی-اد-15112.aspx ]]> بازدید دکترناصری امید مدیرکل منابع انسانی وپشتیبانی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور از موکب شهدای سازمان درمشهدالرضا http://khrtvto.ir/News/بازدید-دکترناصری-امید-مدیرکل-منابع-انسانی-وپشتیبانی-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-از-موکب-شهدای-سا-15113.aspx 2022-09-24 http://khrtvto.ir/News/بازدید-دکترناصری-امید-مدیرکل-منابع-انسانی-وپشتیبانی-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-از-موکب-شهدای-سا-15113.aspx ]]> رئیس جمهور: نگاه به درون و تولید در کشور جزو محوری ترین نکات دولت است http://khrtvto.ir/News/رئیس-جمهور-نگاه-به-درون-و-تولید-در-کشور-جزو-محوری-ترین-نکات-دولت-است-15043.aspx 2022-08-31 http://khrtvto.ir/News/رئیس-جمهور-نگاه-به-درون-و-تولید-در-کشور-جزو-محوری-ترین-نکات-دولت-است-15043.aspx ]]> ایجاد مجتمع های فناوری و نوآوری مهارت های دانش بنیان در کشور http://khrtvto.ir/News/ایجاد-مجتمع-های-فناوری-و-نوآوری-مهارت-های-دانش-بنیان-در-کشور-15044.aspx 2022-08-31 http://khrtvto.ir/News/ایجاد-مجتمع-های-فناوری-و-نوآوری-مهارت-های-دانش-بنیان-در-کشور-15044.aspx ]]> اردوگاه مهارت آموزی ویژه دانشجویان و مجتمع فناوری های دانش بنیان راه اندازی می شود http://khrtvto.ir/News/اردوگاه-مهارت-آموزی-ویژه-دانشجویان-و-مجتمع-فناوری-های-دانش-بنیان-راه-اندازی-می-شود-15045.aspx 2022-08-31 http://khrtvto.ir/News/اردوگاه-مهارت-آموزی-ویژه-دانشجویان-و-مجتمع-فناوری-های-دانش-بنیان-راه-اندازی-می-شود-15045.aspx ]]> هم زمان با امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه تهران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای صورت گرفت؛ رونمایی از ۱۲۳۷ استاندارد مهارتی در سازمان فنی و حرفه ای http://khrtvto.ir/News/هم-زمان-با-امضای-تفاهم-نامه-همکاری-دانشگاه-تهران-و-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-صورت-گرفت؛-رونمایی-از-15046.aspx 2022-08-31 http://khrtvto.ir/News/هم-زمان-با-امضای-تفاهم-نامه-همکاری-دانشگاه-تهران-و-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-صورت-گرفت؛-رونمایی-از-15046.aspx ]]> معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در ایسنا عنوان کرد: تنها راه خوشبختی جوانان رفتن به دانشگاه نیست! http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-با-حضور-در-ایسنا-عنوان-کرد-تنها-راه-خوشبختی-جوانان-رفتن-به-دان-15047.aspx 2022-08-31 http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-با-حضور-در-ایسنا-عنوان-کرد-تنها-راه-خوشبختی-جوانان-رفتن-به-دان-15047.aspx ]]> آغاز بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت رشته آرایشگرمردانه درمرحله شهرستانی درمشهد مقدس http://khrtvto.ir/News/آغاز-بیستمین-دوره-مسابقات-ملی-مهارت-رشته-آرایشگرمردانه-درمرحله-شهرستانی-درمشهد-مقدس-15048.aspx 2022-08-31 http://khrtvto.ir/News/آغاز-بیستمین-دوره-مسابقات-ملی-مهارت-رشته-آرایشگرمردانه-درمرحله-شهرستانی-درمشهد-مقدس-15048.aspx ]]> حضور مهندس افشین رحیمی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی درمیزخدمت جهادی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت http://khrtvto.ir/News/حضور-مهندس-افشین-رحیمی-مدیرکل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-درمیزخدمت-جهادی-به-مناسبت-گرامیداشت-هفت-15016.aspx 2022-08-28 http://khrtvto.ir/News/حضور-مهندس-افشین-رحیمی-مدیرکل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-درمیزخدمت-جهادی-به-مناسبت-گرامیداشت-هفت-15016.aspx ]]> به مناسبت گرامیداشت هفته دولت،مهندس افشین رحیمی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی درمیزخدمت جهادی حضوریافتند http://khrtvto.ir/News/به-مناسبت-گرامیداشت-هفته-دولت،مهندس-افشین-رحیمی-مدیرکل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-درمیزخدمت-جهاد-15017.aspx 2022-08-28 http://khrtvto.ir/News/به-مناسبت-گرامیداشت-هفته-دولت،مهندس-افشین-رحیمی-مدیرکل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-درمیزخدمت-جهاد-15017.aspx ]]> نقش آموزش های مهارتی جوار کارگاهی برای اشتغال در حوزه صنعت http://khrtvto.ir/News/نقش-آموزش-های-مهارتی-جوار-کارگاهی-برای-اشتغال-در-حوزه-صنعت-15019.aspx 2022-08-28 http://khrtvto.ir/News/نقش-آموزش-های-مهارتی-جوار-کارگاهی-برای-اشتغال-در-حوزه-صنعت-15019.aspx ]]> برگزاری مسابقات مهارتd زندانیان در زندان تربت جام http://khrtvto.ir/News/برگزاری-مسابقات-مهارتd-زندانیان-در-زندان-تربت-جام-15020.aspx 2022-08-28 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-مسابقات-مهارتd-زندانیان-در-زندان-تربت-جام-15020.aspx ]]> افتتاح کارگاه تولیدی پوشاک پرسا مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهبد عباسیان تایباد http://khrtvto.ir/News/افتتاح-کارگاه-تولیدی-پوشاک-پرسا-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهبد-عباسیان-تایباد-15021.aspx 2022-08-28 http://khrtvto.ir/News/افتتاح-کارگاه-تولیدی-پوشاک-پرسا-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهبد-عباسیان-تایباد-15021.aspx ]]> افتتاح همزمان ۱۵ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در نیشابور http://khrtvto.ir/News/افتتاح-همزمان-۱۵-آموزشگاه-آزاد-فنی-و-حرفه-ای-در-نیشابور-15023.aspx 2022-08-28 http://khrtvto.ir/News/افتتاح-همزمان-۱۵-آموزشگاه-آزاد-فنی-و-حرفه-ای-در-نیشابور-15023.aspx ]]> افتتاح ۲۱ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای بطور همزمان در تربت جام http://khrtvto.ir/News/افتتاح-۲۱-آموزشگاه-آزاد-فنی-و-حرفه-ای-بطور-همزمان-در-تربت-جام-15024.aspx 2022-08-28 http://khrtvto.ir/News/افتتاح-۲۱-آموزشگاه-آزاد-فنی-و-حرفه-ای-بطور-همزمان-در-تربت-جام-15024.aspx ]]> حضورمهندس افشین رحیمی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی به اتفاق جمعی از مسوولین این اداره کل درخبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) http://khrtvto.ir/News/حضورمهندس-افشین-رحیمی-مدیرکل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-به-اتفاق-جمعی-از-مسوولین-این-اداره-کل-در-15025.aspx 2022-08-28 http://khrtvto.ir/News/حضورمهندس-افشین-رحیمی-مدیرکل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-به-اتفاق-جمعی-از-مسوولین-این-اداره-کل-در-15025.aspx ]]>   برگزاری دومین نشست هم اندیشی توسعه وترویج مهارت آموزی توسط مجمع خیرین توسعه وترویج آموزشهای فنی وحرفه ای http://khrtvto.ir/News/برگزاری-دومین-نشست-هم-اندیشی-توسعه-وترویج-مهارت-آموزی-توسط-مجمع-خیرین-توسعه-وترویج-آموزشهای-فنی-وحرف-15006.aspx 2022-08-25 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-دومین-نشست-هم-اندیشی-توسعه-وترویج-مهارت-آموزی-توسط-مجمع-خیرین-توسعه-وترویج-آموزشهای-فنی-وحرف-15006.aspx ]]> به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، حضورمهندس افشین رحیمی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی درمیزخدمت جهادی http://khrtvto.ir/News/به-مناسبت-گرامیداشت-هفته-دولت،-حضورمهندس-افشین-رحیمی-مدیرکل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-درمیزخدمت-15007.aspx 2022-08-25 http://khrtvto.ir/News/به-مناسبت-گرامیداشت-هفته-دولت،-حضورمهندس-افشین-رحیمی-مدیرکل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-درمیزخدمت-15007.aspx ]]> حضورمهندس افشین رحیمی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی به اتفاق جمعی ازمدیران استانی درمیزخدمت جهادی http://khrtvto.ir/News/حضورمهندس-افشین-رحیمی-مدیرکل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-به-اتفاق-جمعی-ازمدیران-استانی-درمیزخدمت-15000.aspx 2022-08-24 http://khrtvto.ir/News/حضورمهندس-افشین-رحیمی-مدیرکل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-به-اتفاق-جمعی-ازمدیران-استانی-درمیزخدمت-15000.aspx ]]> درپنجمین جشنواره مهارت آموختگان اشتغال آفرین صورت گرفت http://khrtvto.ir/News/درپنجمین-جشنواره-مهارت-آموختگان-اشتغال-آفرین-صورت-گرفت-15001.aspx 2022-08-24 http://khrtvto.ir/News/درپنجمین-جشنواره-مهارت-آموختگان-اشتغال-آفرین-صورت-گرفت-15001.aspx ]]> آغاز توسعه «نهضت مهارت آموزی» برای کارکنان و خانواده کارکنان شاغل و بازنشسته سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور http://khrtvto.ir/News/آغاز-توسعه-«نهضت-مهارت-آموزی»-برای-کارکنان-و-خانواده-کارکنان-شاغل-و-بازنشسته-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-15005.aspx 2022-08-24 http://khrtvto.ir/News/آغاز-توسعه-«نهضت-مهارت-آموزی»-برای-کارکنان-و-خانواده-کارکنان-شاغل-و-بازنشسته-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-15005.aspx ]]> برگزاری رویداد آموزشی توسط آموزشگاه آزاد فنی وحرفه ای مراقبت زیبایی نادی http://khrtvto.ir/News/برگزاری-رویداد-آموزشی-توسط-آموزشگاه-آزاد-فنی-وحرفه-ای-مراقبت-زیبایی-نادی-14991.aspx 2022-08-23 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-رویداد-آموزشی-توسط-آموزشگاه-آزاد-فنی-وحرفه-ای-مراقبت-زیبایی-نادی-14991.aspx ]]> برگزاری وبینارکشوری نهضت مهارت اموزی http://khrtvto.ir/News/برگزاری-وبینارکشوری-نهضت-مهارت-اموزی-14992.aspx 2022-08-23 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-وبینارکشوری-نهضت-مهارت-اموزی-14992.aspx ]]> در آیین تفاهم نامه همکاری اتاق اصناف ایران و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور تأکید شد؛ توسعه «نهضت مهارت آموزی» در گام دوم انقلاب http://khrtvto.ir/News/در-آیین-تفاهم-نامه-همکاری-اتاق-اصناف-ایران-و-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-تأکید-شد؛-توسعه-«نهضت-مه-14993.aspx 2022-08-23 http://khrtvto.ir/News/در-آیین-تفاهم-نامه-همکاری-اتاق-اصناف-ایران-و-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-تأکید-شد؛-توسعه-«نهضت-مه-14993.aspx ]]> در جلسه ستاد اربعین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مطرح شد: تسهیلگری برای حضور همکاران در اربعین حسینی http://khrtvto.ir/News/در-جلسه-ستاد-اربعین-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-مطرح-شد-تسهیلگری-برای-حضور-همکاران-در-اربعین-حس-14994.aspx 2022-08-23 http://khrtvto.ir/News/در-جلسه-ستاد-اربعین-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-مطرح-شد-تسهیلگری-برای-حضور-همکاران-در-اربعین-حس-14994.aspx ]]> پیام تبریک معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت و روز کارمند http://khrtvto.ir/News/پیام-تبریک-معاون-وزیر-و-رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-به-مناسبت-فرا-رسیدن-هفته-دولت-و-روز-کار-14995.aspx 2022-08-23 http://khrtvto.ir/News/پیام-تبریک-معاون-وزیر-و-رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-به-مناسبت-فرا-رسیدن-هفته-دولت-و-روز-کار-14995.aspx ]]> حضور فرماندهی یگان ویژه استان خراسان رضوی، سرهنگ پورنخعی به همراه معاونین و مسئولین آموزشی ناجای خراسان رضوی در مرکز آموزش فنی وحرفه ای شماره یک مشهد http://khrtvto.ir/News/حضور-فرماندهی-یگان-ویژه-استان-خراسان-رضوی،-سرهنگ-پورنخعی-به-همراه-معاونین-و-مسئولین-آموزشی-ناجای-خر-14996.aspx 2022-08-23 http://khrtvto.ir/News/حضور-فرماندهی-یگان-ویژه-استان-خراسان-رضوی،-سرهنگ-پورنخعی-به-همراه-معاونین-و-مسئولین-آموزشی-ناجای-خر-14996.aspx ]]> بازدید اعضای شورای اجتماعی محلات شهرک شیرین و مصطفی خمینی مشه از کارگاه های مرکزآموزش فنی وحرفه ای شهید سلیمانی درشرف افتتاح http://khrtvto.ir/News/بازدید-اعضای-شورای-اجتماعی-محلات-شهرک-شیرین-و-مصطفی-خمینی-مشه-از-کارگاه-های-مرکزآموزش-فنی-وحرفه-ای-ش-14998.aspx 2022-08-23 http://khrtvto.ir/News/بازدید-اعضای-شورای-اجتماعی-محلات-شهرک-شیرین-و-مصطفی-خمینی-مشه-از-کارگاه-های-مرکزآموزش-فنی-وحرفه-ای-ش-14998.aspx ]]> بازدید نماینده موسسه سکوآی آلمان ازپروژه Arivet درمرکزشماره یک مشهد http://khrtvto.ir/News/بازدید-نماینده-موسسه-سکوآی-آلمان-ازپروژه-Arivet-درمرکزشماره-یک-مشهد-14983.aspx 2022-08-22 http://khrtvto.ir/News/بازدید-نماینده-موسسه-سکوآی-آلمان-ازپروژه-Arivet-درمرکزشماره-یک-مشهد-14983.aspx ]]> حضور فعال مرکز آموزش فنی و حرفه ای سبزواردر نمایشگاه ایده آرا http://khrtvto.ir/News/حضور-فعال-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-سبزواردر-نمایشگاه-ایده-آرا-14989.aspx 2022-08-22 http://khrtvto.ir/News/حضور-فعال-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-سبزواردر-نمایشگاه-ایده-آرا-14989.aspx ]]> انعقاد تفاهم نامه همکاری فیمابین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی ودانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/انعقاد-تفاهم-نامه-همکاری-فیمابین-اداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-ودانشگاه-جامع-علمی-کاربردی-14990.aspx 2022-08-22 http://khrtvto.ir/News/انعقاد-تفاهم-نامه-همکاری-فیمابین-اداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-خراسان-رضوی-ودانشگاه-جامع-علمی-کاربردی-14990.aspx ]]> رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: تدوین 1234 استاندارد آموزشی دانش بنیان حق انحصاری استانداردهای نوین آموزشی و مهارتی http://khrtvto.ir/News/رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-تدوین-1234-استاندارد-آموزشی-دانش-بنیان-حق-انحصاری-استانداردها-14973.aspx 2022-08-21 http://khrtvto.ir/News/رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-تدوین-1234-استاندارد-آموزشی-دانش-بنیان-حق-انحصاری-استانداردها-14973.aspx ]]> بازدید فرماندار فیروزه از مرکز آموزش فنی و حرفه ای فیروزه http://khrtvto.ir/News/بازدید-فرماندار-فیروزه-از-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-فیروزه-14974.aspx 2022-08-21 http://khrtvto.ir/News/بازدید-فرماندار-فیروزه-از-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-فیروزه-14974.aspx ]]> ارائه آموزش های مهارتی هدفمند برای خانواده بزرگ فولاد خراسان توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای نیشابور http://khrtvto.ir/News/ارائه-آموزش-های-مهارتی-هدفمند-برای-خانواده-بزرگ-فولاد-خراسان-توسط-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-نیشابور-14975.aspx 2022-08-21 http://khrtvto.ir/News/ارائه-آموزش-های-مهارتی-هدفمند-برای-خانواده-بزرگ-فولاد-خراسان-توسط-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-نیشابور-14975.aspx ]]> دیدار کارشناسان دفتربهسازی ونظارت آموزشی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشوربه همراه نماینده موسسه سکوای آلمان با مهندس افشین رحیمی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/دیدار-کارشناسان-دفتربهسازی-ونظارت-آموزشی-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشوربه-همراه-نماینده-موسسه-سکوای-14979.aspx 2022-08-21 http://khrtvto.ir/News/دیدار-کارشناسان-دفتربهسازی-ونظارت-آموزشی-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشوربه-همراه-نماینده-موسسه-سکوای-14979.aspx ]]> برگزاری چهارمین آزمون هماهنگ دراستان خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/برگزاری-چهارمین-آزمون-هماهنگ-دراستان-خراسان-رضوی-14981.aspx 2022-08-21 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-چهارمین-آزمون-هماهنگ-دراستان-خراسان-رضوی-14981.aspx ]]> به مناسبت سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان سرافزار به میهن اسلامی: آیین نکوداشت آزادگان هشت سال دفاع مقدس سازمان آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد http://khrtvto.ir/News/به-مناسبت-سالروز-بازگشت-غرورآفرین-آزادگان-سرافزار-به-میهن-اسلامی-آیین-نکوداشت-آزادگان-هشت-سال-دفاع-14962.aspx 2022-08-18 http://khrtvto.ir/News/به-مناسبت-سالروز-بازگشت-غرورآفرین-آزادگان-سرافزار-به-میهن-اسلامی-آیین-نکوداشت-آزادگان-هشت-سال-دفاع-14962.aspx ]]> معاون وزیر کار از ایسنا بازدید کرد http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-کار-از-ایسنا-بازدید-کرد-14956.aspx 2022-08-17 http://khrtvto.ir/News/معاون-وزیر-کار-از-ایسنا-بازدید-کرد-14956.aspx ]]> رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای: دانشگاه معجزه نمی کند کسب مهارت راهگشای خوشبختی و خروج از بن بست بیکاری است http://khrtvto.ir/News/رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-دانشگاه-معجزه-نمی-کند-کسب-مهارت-راهگشای-خوشبختی-و-خروج-از-بن-بست-بی-14958.aspx 2022-08-17 http://khrtvto.ir/News/رئیس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-دانشگاه-معجزه-نمی-کند-کسب-مهارت-راهگشای-خوشبختی-و-خروج-از-بن-بست-بی-14958.aspx ]]> با حضور معاون اول رئیس جمهور؛ مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نوع الف در حوزه صنعت ساختمان صادر شد http://khrtvto.ir/News/با-حضور-معاون-اول-رئیس-جمهور؛-مجوز-آموزشگاه-فنی-و-حرفه-ای-آزاد-نوع-الف-در-حوزه-صنعت-ساختمان-صادر-شد-14952.aspx 2022-08-15 http://khrtvto.ir/News/با-حضور-معاون-اول-رئیس-جمهور؛-مجوز-آموزشگاه-فنی-و-حرفه-ای-آزاد-نوع-الف-در-حوزه-صنعت-ساختمان-صادر-شد-14952.aspx ]]> فصل نوینی از تعاملات مهارتی بین دو کشور ایران و تاجیکستان آغاز می شود http://khrtvto.ir/News/فصل-نوینی-از-تعاملات-مهارتی-بین-دو-کشور-ایران-و-تاجیکستان-آغاز-می-شود-14950.aspx 2022-08-14 http://khrtvto.ir/News/فصل-نوینی-از-تعاملات-مهارتی-بین-دو-کشور-ایران-و-تاجیکستان-آغاز-می-شود-14950.aspx ]]> در روز اصحاب تلاشگر رسانه های ارتباط جمعی: پیام تبریک معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به مناسبت روز خبرنگار http://khrtvto.ir/News/در-روز-اصحاب-تلاشگر-رسانه-های-ارتباط-جمعی-پیام-تبریک-معاون-وزیر-تعاون-کار-و-رفاه-اجتماعی-به-مناسبت-14938.aspx 2022-08-10 http://khrtvto.ir/News/در-روز-اصحاب-تلاشگر-رسانه-های-ارتباط-جمعی-پیام-تبریک-معاون-وزیر-تعاون-کار-و-رفاه-اجتماعی-به-مناسبت-14938.aspx ]]> مدرک گرایی دانش آموزان را از رشته های فنی و حرفه ای غافل کرده است http://khrtvto.ir/News/مدرک-گرایی-دانش-آموزان-را-از-رشته-های-فنی-و-حرفه-ای-غافل-کرده-است-14939.aspx 2022-08-10 http://khrtvto.ir/News/مدرک-گرایی-دانش-آموزان-را-از-رشته-های-فنی-و-حرفه-ای-غافل-کرده-است-14939.aspx ]]> تقدیرازخبرنگاران حوزه مهارتی همزمان باروزگرامیداشت خبرنگار http://khrtvto.ir/News/تقدیرازخبرنگاران-حوزه-مهارتی-همزمان-باروزگرامیداشت-خبرنگار-14941.aspx 2022-08-10 http://khrtvto.ir/News/تقدیرازخبرنگاران-حوزه-مهارتی-همزمان-باروزگرامیداشت-خبرنگار-14941.aspx ]]>