آخرین اخبار http://khrtvto.ir/ آخرین اخبار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی FA خانه http://khrtvto.ir/Images/gui/RssLogo.gif http://khrtvto.ir/ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی Copyright اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی, 1398 20 Intech دکتر نبی: در مهارت آموزی باید هوش هیجانی افراد به کار گرفته شود http://khrtvto.ir/News/دکتر-نبی-در-مهارت-آموزی-باید-هوش-هیجانی-افراد-به-کار-گرفته-شود-9322.aspx 2019-10-21 http://khrtvto.ir/News/دکتر-نبی-در-مهارت-آموزی-باید-هوش-هیجانی-افراد-به-کار-گرفته-شود-9322.aspx ]]> توافق جهت ایجاد مرکز تخصصی صنعت ساختمان شرق کشور با کمک موسسه سکوای آلمان http://khrtvto.ir/News/توافق-جهت-ایجاد-مرکز-تخصصی-صنعت-ساختمان-شرق-کشور-با-کمک-موسسه-سکوای-آلمان-9307.aspx 2019-10-17 http://khrtvto.ir/News/توافق-جهت-ایجاد-مرکز-تخصصی-صنعت-ساختمان-شرق-کشور-با-کمک-موسسه-سکوای-آلمان-9307.aspx ]]> بازدید از کارگاههای آموزشی مراکز مشهد در حوزه صنعت ساختمان توسط کارشناسان موسسه سکوای آلمان http://khrtvto.ir/News/بازدید-از-کارگاههای-آموزشی-مراکز-مشهد-در-حوزه-صنعت-ساختمان-توسط-کارشناسان-موسسه-سکوای-آلمان-9301.aspx 2019-10-16 http://khrtvto.ir/News/بازدید-از-کارگاههای-آموزشی-مراکز-مشهد-در-حوزه-صنعت-ساختمان-توسط-کارشناسان-موسسه-سکوای-آلمان-9301.aspx ]]> برگزاری نشست مشترک همفکری وتبادل نظر در خصوص نحوه ارتقا و توسعه آموزش های مهارتی در حوزه صنعت ساختمان با حضور کارشناسان آلمانی http://khrtvto.ir/News/برگزاری-نشست-مشترک-همفکری-وتبادل-نظر-در-خصوص-نحوه-ارتقا-و-توسعه-آموزش-های-مهارتی-در-حوزه-صنعت-ساخت-9302.aspx 2019-10-16 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-نشست-مشترک-همفکری-وتبادل-نظر-در-خصوص-نحوه-ارتقا-و-توسعه-آموزش-های-مهارتی-در-حوزه-صنعت-ساخت-9302.aspx ]]> اولین دوره مسابقات مهارتی آزاد، ویژه افراد دارای معلولیت http://khrtvto.ir/News/اولین-دوره-مسابقات-مهارتی-آزاد،-ویژه-افراد-دارای-معلولیت-9282.aspx 2019-10-12 http://khrtvto.ir/News/اولین-دوره-مسابقات-مهارتی-آزاد،-ویژه-افراد-دارای-معلولیت-9282.aspx ]]> بررسی ظرفیت های همکاری مشترک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی و اتاق اصناف مشهد http://khrtvto.ir/News/بررسی-ظرفیت-های-همکاری-مشترک-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-اتاق-اصناف-مشهد-9272.aspx 2019-10-08 http://khrtvto.ir/News/بررسی-ظرفیت-های-همکاری-مشترک-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-اتاق-اصناف-مشهد-9272.aspx ]]> دیدار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با مدیرکل دیوان محاسبات استان http://khrtvto.ir/News/دیدار-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-مدیرکل-دیوان-محاسبات-استان-9273.aspx 2019-10-08 http://khrtvto.ir/News/دیدار-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-مدیرکل-دیوان-محاسبات-استان-9273.aspx نشست مشترک مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان http://khrtvto.ir/News/نشست-مشترک-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-ریاست-سازمان-صنعت-،-معدن-و-تجارت-استان-9251.aspx 2019-10-03 http://khrtvto.ir/News/نشست-مشترک-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-ریاست-سازمان-صنعت-،-معدن-و-تجارت-استان-9251.aspx ]]> جلسه مشترک مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و مدیر شرکت BTC در خصوص جذب مهارت آموز خارجی http://khrtvto.ir/News/جلسه-مشترک-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-رئیس-اتاق-تجارت-و-صنایع-زنان-افغانستان-و-مدی-9252.aspx 2019-10-03 http://khrtvto.ir/News/جلسه-مشترک-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-با-رئیس-اتاق-تجارت-و-صنایع-زنان-افغانستان-و-مدی-9252.aspx ]]> دیدار مدیرعامل و اعضای مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای استان با مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/دیدار-مدیرعامل-و-اعضای-مجمع-خیرین-توسعه-و-ترویج-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-استان-با-مدیرکل-آموزش-فنی-و-9254.aspx 2019-10-03 http://khrtvto.ir/News/دیدار-مدیرعامل-و-اعضای-مجمع-خیرین-توسعه-و-ترویج-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-استان-با-مدیرکل-آموزش-فنی-و-9254.aspx چهارمین مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی با همکاری اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان و دانشگاه علوم اسلامی رضوی http://khrtvto.ir/News/چهارمین-مرکز-مدیریت-مهارت-آموزی-و-مشاوره-شغلی-با-همکاری-اداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-استان-و-دانشگاه-9246.aspx 2019-10-02 http://khrtvto.ir/News/چهارمین-مرکز-مدیریت-مهارت-آموزی-و-مشاوره-شغلی-با-همکاری-اداره-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-استان-و-دانشگاه-9246.aspx ]]> انعقاد تفاهم نامه همکاری سه جانبه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی ، فرمانداری شهرستان خواف و مجتمع فولاد سنگان خواف http://khrtvto.ir/News/انعقاد-تفاهم-نامه-همکاری-سه-جانبه-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-،-فرمانداری-شهرستان-خواف-9239.aspx 2019-09-30 http://khrtvto.ir/News/انعقاد-تفاهم-نامه-همکاری-سه-جانبه-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-،-فرمانداری-شهرستان-خواف-9239.aspx ]]> افتتاح مکان آموزشگاه طراحی دوخت نازنین ثناء با حضور بخشدار ، فرماندهی ناحی http://khrtvto.ir/News/افتتاح-مکان-آموزشگاه-طراحی-دوخت-نازنین-ثناء-با-حضور-بخشدار-،-فرماندهی-ناحی-9244.aspx 2019-09-30 http://khrtvto.ir/News/افتتاح-مکان-آموزشگاه-طراحی-دوخت-نازنین-ثناء-با-حضور-بخشدار-،-فرماندهی-ناحی-9244.aspx ]]> به همت مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تربت جام و بانوان کارآفرین روستایی صورت گرفت : http://khrtvto.ir/News/به-همت-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-تربت-جام-و-بانوان-کارآفرین-روستایی-صورت-گرفت-9202.aspx 2019-09-24 http://khrtvto.ir/News/به-همت-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-تربت-جام-و-بانوان-کارآفرین-روستایی-صورت-گرفت-9202.aspx مرحله استانی از هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم کارکنان سازمان برگزار گردید. http://khrtvto.ir/News/مرحله-استانی-از-هشتمین-دوره-مسابقات-قرآن-کریم-کارکنان-سازمان-برگزار-گردید-9174.aspx 2019-09-16 http://khrtvto.ir/News/مرحله-استانی-از-هشتمین-دوره-مسابقات-قرآن-کریم-کارکنان-سازمان-برگزار-گردید-9174.aspx طرح کارآفرینی مهارت بنیان و مراکز مهارت آموزشی و مشاوره شغلی در دانشگاه های و موسسات و اموزش مهارتی استان راه اندازی میشود. http://khrtvto.ir/News/طرح-کارآفرینی-مهارت-بنیان-و-مراکز-مهارت-آموزشی-و-مشاوره-شغلی-در-دانشگاه-های-و-موسسات-و-اموزش-مهار-9126.aspx 2019-09-07 http://khrtvto.ir/News/طرح-کارآفرینی-مهارت-بنیان-و-مراکز-مهارت-آموزشی-و-مشاوره-شغلی-در-دانشگاه-های-و-موسسات-و-اموزش-مهار-9126.aspx ایجاد نهضت مهارت افزایی و آموزش مهارت در تعاملات بین المللی و کشورهای همسایه خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/ایجاد-نهضت-مهارت-افزایی-و-آموزش-مهارت-در-تعاملات-بین-المللی-و-کشورهای-همسایه-خراسان-رضوی-9127.aspx 2019-09-07 http://khrtvto.ir/News/ایجاد-نهضت-مهارت-افزایی-و-آموزش-مهارت-در-تعاملات-بین-المللی-و-کشورهای-همسایه-خراسان-رضوی-9127.aspx اولین کارگاه اشتغال زایی بعد امضاء تفاهم نامه با معین اقتصادی حرفه های گوهر تراشی ، پیکر تراشی ، جواهر سازی http://khrtvto.ir/News/اولین-کارگاه-اشتغال-زایی-بعد-امضاء-تفاهم-نامه-با-معین-اقتصادی-حرفه-های-گوهر-تراشی-،-پیکر-تراشی-،-جوا-9072.aspx 2019-08-29 http://khrtvto.ir/News/اولین-کارگاه-اشتغال-زایی-بعد-امضاء-تفاهم-نامه-با-معین-اقتصادی-حرفه-های-گوهر-تراشی-،-پیکر-تراشی-،-جوا-9072.aspx ]]> استقبال بی سابقه از کلاس های تابستانه مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید عباسیان تایباد با هدف توانمندسازی و ایجاد خلاقیت همراه با تولید برای شهروندان http://khrtvto.ir/News/استقبال-بی-سابقه-از-کلاس-های-تابستانه-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهید-عباسیان-تایباد-با-هدف-توانمندسا-9062.aspx 2019-08-28 http://khrtvto.ir/News/استقبال-بی-سابقه-از-کلاس-های-تابستانه-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهید-عباسیان-تایباد-با-هدف-توانمندسا-9062.aspx جلسه مدیریت مصرف برق با موضوع بررسی شیوه های صرفه جویی در مصرف انرژی برگزار شد http://khrtvto.ir/News/جلسه-مدیریت-مصرف-برق-با-موضوع-بررسی-شیوه-های-صرفه-جویی-در-مصرف-انرژی-برگزار-شد-9004.aspx 2019-08-22 http://khrtvto.ir/News/جلسه-مدیریت-مصرف-برق-با-موضوع-بررسی-شیوه-های-صرفه-جویی-در-مصرف-انرژی-برگزار-شد-9004.aspx ]]> اجرای دوره آموزشی متالورژی برای اولین بار در استان http://khrtvto.ir/News/اجرای-دوره-آموزشی-متالورژی-برای-اولین-بار-در-استان-9005.aspx 2019-08-22 http://khrtvto.ir/News/اجرای-دوره-آموزشی-متالورژی-برای-اولین-بار-در-استان-9005.aspx ]]> هم اندیشی کارگروه رفاه http://khrtvto.ir/News/هم-اندیشی-کارگروه-رفاه-8956.aspx 2019-08-07 http://khrtvto.ir/News/هم-اندیشی-کارگروه-رفاه-8956.aspx ]]> گردهمائی روسای ستادی ومراکزآموزشی http://khrtvto.ir/News/گردهمائی-روسای-ستادی-ومراکزآموزشی-8957.aspx 2019-08-07 http://khrtvto.ir/News/گردهمائی-روسای-ستادی-ومراکزآموزشی-8957.aspx ]]> همزمان با هفته مهارت جشن بزرگ مهارت به مناسبت گرامیداشت هفته ترویج آموزش های فنی و حرفه ای برگزار شد http://khrtvto.ir/News/همزمان-با-هفته-مهارت-جشن-بزرگ-مهارت-به-مناسبت-گرامیداشت-هفته-ترویج-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-برگزار-شد-8901.aspx 2019-07-30 http://khrtvto.ir/News/همزمان-با-هفته-مهارت-جشن-بزرگ-مهارت-به-مناسبت-گرامیداشت-هفته-ترویج-آموزش-های-فنی-و-حرفه-ای-برگزار-شد-8901.aspx ]]> رونمایی از لگوی طرح روستای بدون بیکار http://khrtvto.ir/News/رونمایی-از-لگوی-طرح-روستای-بدون-بیکار-8902.aspx 2019-07-30 http://khrtvto.ir/News/رونمایی-از-لگوی-طرح-روستای-بدون-بیکار-8902.aspx ]]> افتتاح آموزشگاه خدمات تغذیه و هنرهای تزئینی گنج هنر شهرستان کاشمر http://khrtvto.ir/News/افتتاح-آموزشگاه-خدمات-تغذیه-و-هنرهای-تزئینی-گنج-هنر-شهرستان-کاشمر-8913.aspx 2019-07-30 http://khrtvto.ir/News/افتتاح-آموزشگاه-خدمات-تغذیه-و-هنرهای-تزئینی-گنج-هنر-شهرستان-کاشمر-8913.aspx ]]> پیام تبریک روز ملی مهارت توسط آقای سنجری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان http://khrtvto.ir/News/پیام-تبریک-روز-ملی-مهارت-توسط-آقای-سنجری-مدیرکل-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-استان-8871.aspx 2019-07-28 http://khrtvto.ir/News/پیام-تبریک-روز-ملی-مهارت-توسط-آقای-سنجری-مدیرکل-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-استان-8871.aspx ]]> با حضورافشین رحیمی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی و محسن سیاح فرماندار شهرستان صورت پذیرفت: افتتاح آموزشگاه http://khrtvto.ir/News/با-حضورافشین-رحیمی-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-استان-خراسان-رضوی-و-محسن-سیاح-فرماندار-شهرستان-صورت-پذ-8858.aspx 2019-07-27 http://khrtvto.ir/News/با-حضورافشین-رحیمی-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-استان-خراسان-رضوی-و-محسن-سیاح-فرماندار-شهرستان-صورت-پذ-8858.aspx ]]> تفاهم نامه ی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی و معین اقتصادی شهرستان تایباد (منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ) http://khrtvto.ir/News/تفاهم-نامه-ی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-معین-اقتصادی-شهرستان-تایباد-(منطقه-ویژه-اقتص-8864.aspx 2019-07-27 http://khrtvto.ir/News/تفاهم-نامه-ی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-معین-اقتصادی-شهرستان-تایباد-(منطقه-ویژه-اقتص-8864.aspx ]]> پیام تبریک معاونت محترم وزیر وریاست سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور http://khrtvto.ir/News/پیام-تبریک-معاونت-محترم-وزیر-وریاست-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-8808.aspx 2019-07-24 http://khrtvto.ir/News/پیام-تبریک-معاونت-محترم-وزیر-وریاست-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-8808.aspx ]]> شورای هماهنگی مدیران زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی به میزبانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تشکیل جلسه داد. http://khrtvto.ir/News/شورای-هماهنگی-مدیران-زیر-مجموعه-وزارت-تعاون-کار-و-رفاه-اجتماعی-استان-خراسان-رضوی-به-میزبانی-اداره-کل-8786.aspx 2019-07-22 http://khrtvto.ir/News/شورای-هماهنگی-مدیران-زیر-مجموعه-وزارت-تعاون-کار-و-رفاه-اجتماعی-استان-خراسان-رضوی-به-میزبانی-اداره-کل-8786.aspx ]]> افتتاحیه دومین دوره مسابقات آزادمهارتی در رشته پخت نان مرحله استانی http://khrtvto.ir/News/افتتاحیه-دومین-دوره-مسابقات-آزادمهارتی-در-رشته-پخت-نان-مرحله-استانی-8758.aspx 2019-07-15 http://khrtvto.ir/News/افتتاحیه-دومین-دوره-مسابقات-آزادمهارتی-در-رشته-پخت-نان-مرحله-استانی-8758.aspx همکاری با گمرک دوغارون در افزایش آموزش های تخصصی و مهارتی مرتبط با صادرات و واردات برای کارکنان http://khrtvto.ir/News/همکاری-با-گمرک-دوغارون-در-افزایش-آموزش-های-تخصصی-و-مهارتی-مرتبط-با-صادرات-و-واردات-برای-کارکنان-8750.aspx 2019-07-14 http://khrtvto.ir/News/همکاری-با-گمرک-دوغارون-در-افزایش-آموزش-های-تخصصی-و-مهارتی-مرتبط-با-صادرات-و-واردات-برای-کارکنان-8750.aspx ]]> استقبال بی سابقه از کلاس های تابستانه مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید عباسیان تایباد با هدف توانمندسازی و ایجاد خلاقیت همراه با تولید http://khrtvto.ir/News/استقبال-بی-سابقه-از-کلاس-های-تابستانه-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهید-عباسیان-تایباد-با-هدف-توانمندساز-8751.aspx 2019-07-14 http://khrtvto.ir/News/استقبال-بی-سابقه-از-کلاس-های-تابستانه-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهید-عباسیان-تایباد-با-هدف-توانمندساز-8751.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی : آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای نیاز جامعه امروز برای تحقق اقتصاد مقاومتی است. http://khrtvto.ir/News/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-آموزش-های-مهارتی-و-فنی-و-حرفه-ای-نیاز-جامعه-امروز-برای-تحقق-8752.aspx 2019-07-14 http://khrtvto.ir/News/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-آموزش-های-مهارتی-و-فنی-و-حرفه-ای-نیاز-جامعه-امروز-برای-تحقق-8752.aspx ]]> بازدید مسئول دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به همراه تنی چند از سفرای کشورهای آسیایی و اروپایی و مسئولین استان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای نجمه مشهد http://khrtvto.ir/News/بازدید-مسئول-دفتر-کمیساریای-عالی-سازمان-ملل-در-امور-پناهندگان-به-همراه-تنی-چند-از-سفرای-کشورهای-آسیا-8753.aspx 2019-07-14 http://khrtvto.ir/News/بازدید-مسئول-دفتر-کمیساریای-عالی-سازمان-ملل-در-امور-پناهندگان-به-همراه-تنی-چند-از-سفرای-کشورهای-آسیا-8753.aspx ]]> تفاهم نامه های معین های اقتصادی شهرستان مه ولات با حضور استانداری خراسان رضوی و مسئولین ذیربط منعقد و مبادله شد http://khrtvto.ir/News/تفاهم-نامه-های-معین-های-اقتصادی-شهرستان-مه-ولات-با-حضور-استانداری-خراسان-رضوی-و-مسئولین-ذیربط-منعقد-8754.aspx 2019-07-14 http://khrtvto.ir/News/تفاهم-نامه-های-معین-های-اقتصادی-شهرستان-مه-ولات-با-حضور-استانداری-خراسان-رضوی-و-مسئولین-ذیربط-منعقد-8754.aspx برگزاری جلسه کارگروه آموزش و ترویج ضوابط فنی و اجرایی شورای فنی استان خراسان رضوی به میزبانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/برگزاری-جلسه-کارگروه-آموزش-و-ترویج-ضوابط-فنی-و-اجرایی-شورای-فنی-استان-خراسان-رضوی-به-میزبانی-اداره-ک-8755.aspx 2019-07-14 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-جلسه-کارگروه-آموزش-و-ترویج-ضوابط-فنی-و-اجرایی-شورای-فنی-استان-خراسان-رضوی-به-میزبانی-اداره-ک-8755.aspx جلسه ستاد اوقات فراغت شهرستان تربت جام با میزبانی اداره آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد http://khrtvto.ir/News/جلسه-ستاد-اوقات-فراغت-شهرستان-تربت-جام-با-میزبانی-اداره-آموزش-و-پرورش-شهرستان-برگزار-شد-8736.aspx 2019-07-13 http://khrtvto.ir/News/جلسه-ستاد-اوقات-فراغت-شهرستان-تربت-جام-با-میزبانی-اداره-آموزش-و-پرورش-شهرستان-برگزار-شد-8736.aspx ]]> جلسه کشورهای کمک کننده به پناهندگان درتربت جام باحضور ریاست مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برگزارشد http://khrtvto.ir/News/جلسه-کشورهای-کمک-کننده-به-پناهندگان-درتربت-جام-باحضور-ریاست-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهرستان-برگزارشد-8737.aspx 2019-07-13 http://khrtvto.ir/News/جلسه-کشورهای-کمک-کننده-به-پناهندگان-درتربت-جام-باحضور-ریاست-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهرستان-برگزارشد-8737.aspx بازدید نماینده مجلس شورای اسلامی شهرستان تایباد از کارگاه های آموزشی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید عباسیان تایباد http://khrtvto.ir/News/بازدید-نماینده-مجلس-شورای-اسلامی-شهرستان-تایباد-از-کارگاه-های-آموزشی-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهید-عب-8714.aspx 2019-07-07 http://khrtvto.ir/News/بازدید-نماینده-مجلس-شورای-اسلامی-شهرستان-تایباد-از-کارگاه-های-آموزشی-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-شهید-عب-8714.aspx ]]> سرپرست جدید مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تربت حیدریه معرفی شد. http://khrtvto.ir/News/سرپرست-جدید-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-تربت-حیدریه-معرفی-شد-8715.aspx 2019-07-07 http://khrtvto.ir/News/سرپرست-جدید-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-تربت-حیدریه-معرفی-شد-8715.aspx بازدید سرزده مدیرکل و معاون آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از مراکز مشهد http://khrtvto.ir/News/بازدید-سرزده-مدیرکل-و-معاون-آموزش-،-پژوهش-و-برنامه-ریزی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-8717.aspx 2019-07-07 http://khrtvto.ir/News/بازدید-سرزده-مدیرکل-و-معاون-آموزش-،-پژوهش-و-برنامه-ریزی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-8717.aspx اجرای دوره آموزشی E-Check ویژه مربیان رشته های برق و الکترونیک توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اجرای-دوره-آموزشی-E-Check-ویژه-مربیان-رشته-های-برق-و-الکترونیک-توسط-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خرا-8661.aspx 2019-06-26 http://khrtvto.ir/News/اجرای-دوره-آموزشی-E-Check-ویژه-مربیان-رشته-های-برق-و-الکترونیک-توسط-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خرا-8661.aspx ]]> بازدید امامان جماعت مساجد شهرستان تایباد از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید عباسیان تایباد http://khrtvto.ir/News/بازدید-امامان-جماعت-مساجد-شهرستان-تایباد-از-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهید-عباسیان-تایباد-8657.aspx 2019-06-25 http://khrtvto.ir/News/بازدید-امامان-جماعت-مساجد-شهرستان-تایباد-از-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهید-عباسیان-تایباد-8657.aspx ]]> امضای تفاهم نامه ی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی و معین اقتصادی شهرستان های نیشابور و فیروزه (مجتمع فولاد خراسان) http://khrtvto.ir/News/امضای-تفاهم-نامه-ی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-معین-اقتصادی-شهرستان-های-نیشابور-و-فیر-8654.aspx 2019-06-23 http://khrtvto.ir/News/امضای-تفاهم-نامه-ی-اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-و-معین-اقتصادی-شهرستان-های-نیشابور-و-فیر-8654.aspx ]]> نیاز سنجی صحیح آموزشی گامی برای تربیت نیروی کار توانمند http://khrtvto.ir/News/نیاز-سنجی-صحیح-آموزشی-گامی-برای-تربیت-نیروی-کار-توانمند-8599.aspx 2019-06-13 http://khrtvto.ir/News/نیاز-سنجی-صحیح-آموزشی-گامی-برای-تربیت-نیروی-کار-توانمند-8599.aspx ]]> برگزاری دومین مرحله آزمون هماهنگ سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/برگزاری-دومین-مرحله-آزمون-هماهنگ-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-در-خراسان-رضوی-8603.aspx 2019-06-13 http://khrtvto.ir/News/برگزاری-دومین-مرحله-آزمون-هماهنگ-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور-در-خراسان-رضوی-8603.aspx ]]> گزارش تصویری سفر مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای به شهرستان مه ولات http://khrtvto.ir/News/گزارش-تصویری-سفر-مدیر-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-به-شهرستان-مه-ولات-8605.aspx 2019-06-13 http://khrtvto.ir/News/گزارش-تصویری-سفر-مدیر-کل-آموزش-فنی-وحرفه-ای-به-شهرستان-مه-ولات-8605.aspx معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: جهت گیری آموزشی باید به سمت تربیت نیرو های حرفه ای و کارآمد سوق پیدا کند http://khrtvto.ir/News/معاون-اول-رییس-جمهور-تاکید-کرد-جهت-گیری-آموزشی-باید-به-سمت-تربیت-نیرو-های-حرفه-ای-و-کارآمد-سوق-پیدا-8586.aspx 2019-06-12 http://khrtvto.ir/News/معاون-اول-رییس-جمهور-تاکید-کرد-جهت-گیری-آموزشی-باید-به-سمت-تربیت-نیرو-های-حرفه-ای-و-کارآمد-سوق-پیدا-8586.aspx ]]>