آخرین اخبار http://khrtvto.ir/ آخرین اخبار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی FA خانه http://khrtvto.ir/Images/gui/RssLogo.gif http://khrtvto.ir/ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی Copyright اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی, 1396 20 Intech بازدید معاون دفتر نظارت، بهسازی وهدایت شغلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از مرکز آموزش فنی و حرفه ای غرب مشهد(ویژه توان یابان) http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/بازدید-معاون-دفتر-نظارت،-بهسازی-وهدایت-شغلی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-از-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-3353.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2017-10-21 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/بازدید-معاون-دفتر-نظارت،-بهسازی-وهدایت-شغلی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-از-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-3353.aspx ]]> برگزاری کلاس اطفاء حریق در مرکز آموزش فنی و حرفه ای قوچان http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-کلاس-اطفاء-حریق-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-قوچان-3354.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2017-10-21 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-کلاس-اطفاء-حریق-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-قوچان-3354.aspx ]]> شرکت 21 نفر از مشمولان نظام وظیفه در آزمون الکترونیکی جذب سرباز مربی در خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/شرکت-21-نفر-از-مشمولان-نظام-وظیفه-در-آزمون-الکترونیکی-جذب-سرباز-مربی-در-خراسان-رضوی-3355.aspx اخبار مهم 2017-10-21 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/شرکت-21-نفر-از-مشمولان-نظام-وظیفه-در-آزمون-الکترونیکی-جذب-سرباز-مربی-در-خراسان-رضوی-3355.aspx توسط تیم ملی مهارت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت؛کسب یک مدال طلا، یک مدال برنز و 5 مدالیون افتخار در چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/توسط-تیم-ملی-مهارت-جمهوری-اسلامی-ایران-صورت-گرفت؛کسب-یک-مدال-طلا،-یک-مدال-برنز-و-5-مدالیون-افتخار-در-3357.aspx اخبار مهم 2017-10-21 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/توسط-تیم-ملی-مهارت-جمهوری-اسلامی-ایران-صورت-گرفت؛کسب-یک-مدال-طلا،-یک-مدال-برنز-و-5-مدالیون-افتخار-در-3357.aspx ]]> برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه کارکنان زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی http://khrtvto.ir/News/اطلاعیه-ها-93/برگزاری-مسابقه-کتابخوانی-ویژه-کارکنان-زیر-مجموعه-وزارت-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-3358.aspx اطلاعیه ها 2017-10-21 http://khrtvto.ir/News/اطلاعیه-ها-93/برگزاری-مسابقه-کتابخوانی-ویژه-کارکنان-زیر-مجموعه-وزارت-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-3358.aspx گزارش تفضیلی روزنامه خراسان از مسابقات جهانی مهارت http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/گزارش-تفضیلی-روزنامه-خراسان-از-مسابقات-جهانی-مهارت-3349.aspx اخبار عمومی 2017-10-19 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/گزارش-تفضیلی-روزنامه-خراسان-از-مسابقات-جهانی-مهارت-3349.aspx محمد جواد طحانی از خراسان رضوی جوانترین عضو تیم ملی مهارت ایران در مسابقات جهانی مهارت ابوظبی http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/محمد-جواد-طحانی-از-خراسان-رضوی-جوانترین-عضو-تیم-ملی-مهارت-ایران-در-مسابقات-جهانی-مهارت-ابوظبی-3350.aspx اخبار عمومی 2017-10-19 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/محمد-جواد-طحانی-از-خراسان-رضوی-جوانترین-عضو-تیم-ملی-مهارت-ایران-در-مسابقات-جهانی-مهارت-ابوظبی-3350.aspx کسب مقام برتر پایگاه های بسیج ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای کشور توسط پایگاه بسیج اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/کسب-مقام-برتر-پایگاه-های-بسیج-ادارات-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-توسط-پایگاه-بسیج-اداره-کل-آموزش-فنی-3351.aspx اخبار مهم 2017-10-19 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/کسب-مقام-برتر-پایگاه-های-بسیج-ادارات-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-توسط-پایگاه-بسیج-اداره-کل-آموزش-فنی-3351.aspx ]]> برگزاری جلسه تبیین و برنامه تفاهمنامه ستاد نیروهای مسلح و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/برگزاری-جلسه-تبیین-و-برنامه-تفاهمنامه-ستاد-نیروهای-مسلح-و-وزارت-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-در-اداره-ک-3352.aspx اخبار عمومی 2017-10-19 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/برگزاری-جلسه-تبیین-و-برنامه-تفاهمنامه-ستاد-نیروهای-مسلح-و-وزارت-تعاون،-کار-و-رفاه-اجتماعی-در-اداره-ک-3352.aspx ]]> بازدید رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از روند برگزاری چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/بازدید-رییس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-از-روند-برگزاری-چهل-و-چهارمین-مسابقات-جهانی-مهارت-3344.aspx اخبار عمومی 2017-10-18 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/بازدید-رییس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-از-روند-برگزاری-چهل-و-چهارمین-مسابقات-جهانی-مهارت-3344.aspx ]]> بازدید مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از برگزاری چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت 2017 ابوظبی http://khrtvto.ir/News/بازدید-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-برگزاری-چهل-و-چهارمین-مسابقات-جهانی-مهارت-2017-ابوظ-3345.aspx 2017-10-18 http://khrtvto.ir/News/بازدید-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-برگزاری-چهل-و-چهارمین-مسابقات-جهانی-مهارت-2017-ابوظ-3345.aspx ]]> برگزاری پنجمین گردهمائی فرماندهان رده های مقاومت بسیج حوزه و پایگاه های تابعه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در مشهد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/برگزاری-پنجمین-گردهمائی-فرماندهان-رده-های-مقاومت-بسیج-حوزه-و-پایگاه-های-تابعه-سازمان-آموزش-فنی-و-حرف-3346.aspx اخبار مهم 2017-10-18 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/برگزاری-پنجمین-گردهمائی-فرماندهان-رده-های-مقاومت-بسیج-حوزه-و-پایگاه-های-تابعه-سازمان-آموزش-فنی-و-حرف-3346.aspx ]]> در نیمه نخست امسال 77 مددجوی زندان شهرستان کاشمر گواهینامه مهارتی دریافت نمودند http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/در-نیمه-نخست-امسال-77-مددجوی-زندان-شهرستان-کاشمر-گواهینامه-مهارتی-دریافت-نمودند-3348.aspx اخبار عمومی 2017-10-18 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/در-نیمه-نخست-امسال-77-مددجوی-زندان-شهرستان-کاشمر-گواهینامه-مهارتی-دریافت-نمودند-3348.aspx ثبت نام بیش از 900 نفر جهت شرکت در پنجمین دوره آزمون مهارتی صنعت ساختمان در خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/ثبت-نام-بیش-از-900-نفر-جهت-شرکت-در-پنجمین-دوره-آزمون-مهارتی-صنعت-ساختمان-در-خراسان-رضوی-3337.aspx اخبار عمومی 2017-10-17 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/ثبت-نام-بیش-از-900-نفر-جهت-شرکت-در-پنجمین-دوره-آزمون-مهارتی-صنعت-ساختمان-در-خراسان-رضوی-3337.aspx ثبت نام بیش از 4 هزار نفر جهت شرکت در پنجمین مرحله آزمون های هماهنگ سال جاری در خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/ثبت-نام-بیش-از-4-هزار-نفر-جهت-شرکت-در-پنجمین-مرحله-آزمون-های-هماهنگ-سال-جاری-در-خراسان-رضوی-3330.aspx اخبار مهم 2017-10-16 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/ثبت-نام-بیش-از-4-هزار-نفر-جهت-شرکت-در-پنجمین-مرحله-آزمون-های-هماهنگ-سال-جاری-در-خراسان-رضوی-3330.aspx آغاز توزیع کارت ورود به جلسه پنجمین مرحله آزمون های هماهنگ و صنعت ساختمان سال جاری در خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/آغاز-توزیع-کارت-ورود-به-جلسه-پنجمین-مرحله-آزمون-های-هماهنگ-و-صنعت-ساختمان-سال-جاری-در-خراسان-رضوی-3332.aspx اخبار مهم 2017-10-16 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/آغاز-توزیع-کارت-ورود-به-جلسه-پنجمین-مرحله-آزمون-های-هماهنگ-و-صنعت-ساختمان-سال-جاری-در-خراسان-رضوی-3332.aspx برگزاری اولین دوره آموزشی تراش سنگهای قیمتی ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در باخرز http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-اولین-دوره-آموزشی-تراش-سنگهای-قیمتی-ویژه-مددجویان-کمیته-امداد-امام-خمینی-(ره)-در-باخرز-3319.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2017-10-15 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-اولین-دوره-آموزشی-تراش-سنگهای-قیمتی-ویژه-مددجویان-کمیته-امداد-امام-خمینی-(ره)-در-باخرز-3319.aspx ]]> گفت وگوی تفصیلی معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در کاشمر با خبرگزاری فارس http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/گفت-وگوی-تفصیلی-معاون-آموزشی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-در-کاشمر-با-خبرگزاری-فارس-3320.aspx اخبار مهم 2017-10-15 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/گفت-وگوی-تفصیلی-معاون-آموزشی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-در-کاشمر-با-خبرگزاری-فارس-3320.aspx ]]> مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از اجرای برنامه بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان خبر داد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-اجرای-برنامه-بازدید-همگانی-از-مراکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-ا-3321.aspx اخبار مهم 2017-10-15 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-اجرای-برنامه-بازدید-همگانی-از-مراکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-ا-3321.aspx ]]> آغاز رسمی چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت ابوظبی – 2017 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/آغاز-رسمی-چهل-و-چهارمین-مسابقات-جهانی-مهارت-ابوظبی-–-2017-3322.aspx اخبار مهم 2017-10-15 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/آغاز-رسمی-چهل-و-چهارمین-مسابقات-جهانی-مهارت-ابوظبی-–-2017-3322.aspx ]]> حضور 162 کودک نیشابوری در کارگاه های آموزشی ویژه هفته ملی کودک http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/حضور-162-کودک-نیشابوری-در-کارگاه-های-آموزشی-ویژه-هفته-ملی-کودک-3311.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2017-10-14 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/حضور-162-کودک-نیشابوری-در-کارگاه-های-آموزشی-ویژه-هفته-ملی-کودک-3311.aspx ]]> برگزاری آزمون الکترونیکی جذب سرباز مربی در خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/برگزاری-آزمون-الکترونیکی-جذب-سرباز-مربی-در-خراسان-رضوی-3312.aspx اخبار عمومی 2017-10-14 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/برگزاری-آزمون-الکترونیکی-جذب-سرباز-مربی-در-خراسان-رضوی-3312.aspx بازدید هنگ مرزی تایباد از کارگاه های مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/بازدید-هنگ-مرزی-تایباد-از-کارگاه-های-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-3313.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2017-10-14 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/بازدید-هنگ-مرزی-تایباد-از-کارگاه-های-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-3313.aspx ]]> برگزاری دوره آموزشی آشنایی با اطفاء حریق ویژه کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه ای باخرز http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-دوره-آموزشی-آشنایی-با-اطفاء-حریق-ویژه-کارآموزان-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-باخرز-3300.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2017-10-12 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-دوره-آموزشی-آشنایی-با-اطفاء-حریق-ویژه-کارآموزان-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-باخرز-3300.aspx ]]> برگزاری دوره اکتشاف کرومیت در مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم مشهد http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-دوره-اکتشاف-کرومیت-در-مرکز-آموزش-مهارتهای-پیشرفته-ارم-مشهد-3301.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2017-10-12 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-دوره-اکتشاف-کرومیت-در-مرکز-آموزش-مهارتهای-پیشرفته-ارم-مشهد-3301.aspx ]]> راه اندازی کارگاه آموزشی پرورش قارچ در تایباد http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/راه-اندازی-کارگاه-آموزشی-پرورش-قارچ-در-تایباد-3302.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2017-10-12 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/راه-اندازی-کارگاه-آموزشی-پرورش-قارچ-در-تایباد-3302.aspx برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مواد مخدر و اثرات سوء آن ویژه مسئولین سالن های آرایشی بانوان باخرز http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-کارگاه-آموزشی-آشنایی-با-مواد-مخدر-و-اثرات-سوء-آن-ویژه-مسئولین-سالن-های-آرایشی-بانوان-باخرز-3292.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2017-10-11 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-کارگاه-آموزشی-آشنایی-با-مواد-مخدر-و-اثرات-سوء-آن-ویژه-مسئولین-سالن-های-آرایشی-بانوان-باخرز-3292.aspx ]]> فرمانده نیروی انتظامی تربت جام خواستار عقد تفاهم نامه آموزشی با مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان شد http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/فرمانده-نیروی-انتظامی-تربت-جام-خواستار-عقد-تفاهم-نامه-آموزشی-با-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-شد-3293.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2017-10-11 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/فرمانده-نیروی-انتظامی-تربت-جام-خواستار-عقد-تفاهم-نامه-آموزشی-با-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-شهرستان-شد-3293.aspx ]]> گاز شهری بالاخره به مرکز آموزش فنی و حرفه ای لایین شهرستان کلات در خراسان رضوی رسید http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/گاز-شهری-بالاخره-به-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-لایین-شهرستان-کلات-در-خراسان-رضوی-رسید-3294.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2017-10-11 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/گاز-شهری-بالاخره-به-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-لایین-شهرستان-کلات-در-خراسان-رضوی-رسید-3294.aspx در مراسم رونمایی از طرح ایران مهارت تأکید شد: ضرورت توسعه گفتمان مهارت آموزی در مسیر حفظ و ارتقای منابع انسانی http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/در-مراسم-رونمایی-از-طرح-ایران-مهارت-تأکید-شد-ضرورت-توسعه-گفتمان-مهارت-آموزی-در-مسیر-حفظ-و-ارتقای-من-3296.aspx اخبار مهم 2017-10-11 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/در-مراسم-رونمایی-از-طرح-ایران-مهارت-تأکید-شد-ضرورت-توسعه-گفتمان-مهارت-آموزی-در-مسیر-حفظ-و-ارتقای-من-3296.aspx ]]> برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی کارشناسان مشاوره هدایت آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/برگزاری-کارگاه-آموزشی-توانمندسازی-کارشناسان-مشاوره-هدایت-آموزشی-مراکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضو-3298.aspx اخبار عمومی 2017-10-11 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/برگزاری-کارگاه-آموزشی-توانمندسازی-کارشناسان-مشاوره-هدایت-آموزشی-مراکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضو-3298.aspx ]]> برگزاری مراسم تجلیل از وحید نعیمیان نماینده اعزامی نیشابور به مسابقات ملی مهارت ابوظبی http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-مراسم-تجلیل-از-وحید-نعیمیان-نماینده-اعزامی-نیشابور-به-مسابقات-ملی-مهارت-ابوظبی-3285.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2017-10-10 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-مراسم-تجلیل-از-وحید-نعیمیان-نماینده-اعزامی-نیشابور-به-مسابقات-ملی-مهارت-ابوظبی-3285.aspx ]]> گزارش تصویری سفر معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به خراسان رضوی و بازدید از مراکز شهرستان ها http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/گزارش-تصویری-سفر-معاون-آموزشی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-به-خراسان-رضوی-و-بازدید-از-مراکز-شهرست-3286.aspx اخبار عمومی 2017-10-10 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/گزارش-تصویری-سفر-معاون-آموزشی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-به-خراسان-رضوی-و-بازدید-از-مراکز-شهرست-3286.aspx ]]> بازدید معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از مرکز آموزش فنی وحرفه ای سبزوار http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/بازدید-معاون-آموزشی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-از-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-سبزوار-3288.aspx اخبار مهم 2017-10-10 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/بازدید-معاون-آموزشی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-از-مرکز-آموزش-فنی-وحرفه-ای-سبزوار-3288.aspx دیدار معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با فرماندار تربت حیدریه http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/دیدار-معاون-آموزشی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-با-فرماندار-تربت-حیدریه-3249.aspx اخبار مهم 2017-10-09 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/دیدار-معاون-آموزشی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-با-فرماندار-تربت-حیدریه-3249.aspx ]]> به مناسبت روز ملی روستا در قوچان صورت گرفت: افتتاحیه دوره معرق کاری در روستای کهنه فرود http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/به-مناسبت-روز-ملی-روستا-در-قوچان-صورت-گرفت-افتتاحیه-دوره-معرق-کاری-در-روستای-کهنه-فرود-3257.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2017-10-09 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/به-مناسبت-روز-ملی-روستا-در-قوچان-صورت-گرفت-افتتاحیه-دوره-معرق-کاری-در-روستای-کهنه-فرود-3257.aspx ]]> بازدید معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از تعدادی از آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای تربت حیدریه http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/بازدید-معاون-آموزشی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-از-تعدادی-از-آموزشگاه-های-آزاد-فنی-و-حرفه-ای-ترب-3258.aspx اخبار مهم 2017-10-09 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/بازدید-معاون-آموزشی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-از-تعدادی-از-آموزشگاه-های-آزاد-فنی-و-حرفه-ای-ترب-3258.aspx ]]> حضور معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در مرکز آموزش فنی و حرفه ای کاشمر http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/حضور-معاون-آموزشی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کاشمر-3260.aspx اخبار مهم 2017-10-09 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/حضور-معاون-آموزشی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-در-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کاشمر-3260.aspx ]]> رئیس اداره بهزیستی مشهد: کاریابی و اشتغال موضوع اساسی در حوزه بهزیستی است http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/رئیس-اداره-بهزیستی-مشهد-کاریابی-و-اشتغال-موضوع-اساسی-در-حوزه-بهزیستی-است-3263.aspx اخبار عمومی 2017-10-09 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/رئیس-اداره-بهزیستی-مشهد-کاریابی-و-اشتغال-موضوع-اساسی-در-حوزه-بهزیستی-است-3263.aspx ]]> مرکز آموزش فنی و حرفه ای خلیل آباد میزبان معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و هیات همراه http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خلیل-آباد-میزبان-معاون-آموزشی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-و-هیات-همراه-3272.aspx اخبار مهم 2017-10-09 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خلیل-آباد-میزبان-معاون-آموزشی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-و-هیات-همراه-3272.aspx ]]> نشست معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با مدیران و موسسین آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کاشمر http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/نشست-معاون-آموزشی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-با-مدیران-و-موسسین-آموزشگاه-های-آزاد-فنی-و-حرفه-ای-3274.aspx اخبار مهم 2017-10-09 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/نشست-معاون-آموزشی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-با-مدیران-و-موسسین-آموزشگاه-های-آزاد-فنی-و-حرفه-ای-3274.aspx ]]> رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای غرب مشهد(ویژه توانیابان): در نیمه نخست سال جاری بیش از 50 نفر از توانیابان از آموزش های مرکز بهره مند شده اند http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/رییس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-غرب-مشهد(ویژه-توانیابان)-در-نیمه-نخست-سال-جاری-بیش-از-50-نفر-از-توانی-3237.aspx اخبار عمومی 2017-10-08 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/رییس-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-غرب-مشهد(ویژه-توانیابان)-در-نیمه-نخست-سال-جاری-بیش-از-50-نفر-از-توانی-3237.aspx ]]> به مناسبت روز ملی روستا مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از ارائه بیش از 905 هزر نفر ساعت آموزش در کارگاه های روستایی و عشایری سطح استان در نیمه نخست سال جاری خبر داد http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/به-مناسبت-روز-ملی-روستا-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-ارائه-بیش-از-905-هزر-نفر-ساعت-آمو-3238.aspx اخبار عمومی 2017-10-08 http://khrtvto.ir/News/اخبار-عمومی-159/به-مناسبت-روز-ملی-روستا-مدیرکل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-خراسان-رضوی-از-ارائه-بیش-از-905-هزر-نفر-ساعت-آمو-3238.aspx ]]> برگزاری دوره آموزشی فرت بافی (چادر شب باف) برای معلولین تربت جام http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-دوره-آموزشی-فرت-بافی-(چادر-شب-باف)-برای-معلولین-تربت-جام-3239.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2017-10-08 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/برگزاری-دوره-آموزشی-فرت-بافی-(چادر-شب-باف)-برای-معلولین-تربت-جام-3239.aspx تاکید امام جمعه تربت جام بر نیاز سنجی آموزشی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/تاکید-امام-جمعه-تربت-جام-بر-نیاز-سنجی-آموزشی-در-مراکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-3240.aspx احبار مراکز آموزشی استان 2017-10-08 http://khrtvto.ir/News/احبار-مراکز-آموزشی-استان-71/تاکید-امام-جمعه-تربت-جام-بر-نیاز-سنجی-آموزشی-در-مراکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-3240.aspx ]]> اعزام نخبگان مهارتی خراسان رضوی در تیم ملی مهارت ایران به چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت – ابوظبی 2017 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/اعزام-نخبگان-مهارتی-خراسان-رضوی-در-تیم-ملی-مهارت-ایران-به-چهل-و-چهارمین-مسابقات-جهانی-مهارت-–-ابوظبی-3241.aspx اخبار مهم 2017-10-08 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/اعزام-نخبگان-مهارتی-خراسان-رضوی-در-تیم-ملی-مهارت-ایران-به-چهل-و-چهارمین-مسابقات-جهانی-مهارت-–-ابوظبی-3241.aspx ]]> بازدید معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از مرکز آموزش فنی و حرفه ای تربت حیدریه http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/بازدید-معاون-آموزشی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-از-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تربت-حیدریه-3242.aspx اخبار مهم 2017-10-08 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/بازدید-معاون-آموزشی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-از-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-تربت-حیدریه-3242.aspx ]]> حضور معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در جلسه شورای اداری شهرستان مه ولات http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/حضور-معاون-وزیر-و-رییس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-در-جلسه-شورای-اداری-شهرستان-مه-ولات-3227.aspx اخبار مهم 2017-10-07 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/حضور-معاون-وزیر-و-رییس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-در-جلسه-شورای-اداری-شهرستان-مه-ولات-3227.aspx تشکیل جلسه شورای اداری شهرستان زاوه با حضور معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تشکیل-جلسه-شورای-اداری-شهرستان-زاوه-با-حضور-معاون-وزیر-و-رییس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-3228.aspx اخبار مهم 2017-10-07 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/تشکیل-جلسه-شورای-اداری-شهرستان-زاوه-با-حضور-معاون-وزیر-و-رییس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-3228.aspx جلسه شورای اداری سبزوار با حضور معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تشکیل شد http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/جلسه-شورای-اداری-سبزوار-با-حضور-معاون-وزیر-و-رییس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-تشکیل-شد-3229.aspx اخبار مهم 2017-10-07 http://khrtvto.ir/News/اخبار-مهم-63/جلسه-شورای-اداری-سبزوار-با-حضور-معاون-وزیر-و-رییس-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-تشکیل-شد-3229.aspx