• امیر دائی صراف

  امیر دائی صراف

  سمت شغلی: مدیر کل

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  محل استقرار: طبقه دوم اداره کل

  شماره تماس: 05137003202

 • غلامرضا علیخانی

  غلامرضا علیخانی

  سمت شغلی: سرپرست معاونت اداری مالی

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  محل استقرار: طبقه اول اداره کل

  شماره تماس: 05137003220

 • ابوالفضل خبازی

  ابوالفضل خبازی

  سمت شغلی: سرپرست معاونت آموزش پژوهش و برنامه ریزی

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  محل استقرار: طبقه همکف اداره کل

  شماره تماس: 05137003260

 • عباس زحمتکشان طرقبه

  عباس زحمتکشان طرقبه

  سمت شغلی: رییس مرکز شماره 3 مشهد

  محل خدمت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 مشهد

  شماره تماس: 05135241001

 • محمد خاشی علی آبادی

  محمد خاشی علی آبادی

  سمت شغلی: مسئول روابط عمومی و امور بین الملل

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  شماره تماس: 05137003217

  ایمیل: mkhashi1974@gmail.com

 • امیرحسین میرحسینی

  امیرحسین میرحسینی

  سمت شغلی: رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  شماره تماس: 05137003240

 • عباس رضائی

  عباس رضائی

  سمت شغلی: رئیس اداره امور مالی

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  محل استقرار: طبقه اول اداره کل

  شماره تماس: 05137003230

 • علیرضا داودی

  علیرضا داودی

  سمت شغلی: رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  محل استقرار: طبقه همکف اداره کل

  شماره تماس: 051373003270

  ایمیل: ar.davoodi1@gmail.com

 • امیر طالبیان شریف

  امیر طالبیان شریف

  سمت شغلی: رئیس اداره سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

  محل خدمت: اداره سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

  محل استقرار: طبقه همکف اداره کل

  شماره تماس: 05137003290

  ایمیل: atsharif@yahoo.com

 • الهام سادات برادران حسینی

  سمت شغلی: سرپرست اداره امور موسسات کارآموزی آزاد مشارکت های مردمی

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  محل استقرار: طبقه همکف اداره کل

  شماره تماس: 05137003272

  ایمیل: HOSSEINY2054@GMAIL.COM

 • محمد طالبی

  محمد طالبی

  سمت شغلی: مدیر فناوری اطلاعات

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  محل استقرار: طبقه دوم اداره کل

  شماره تماس: 05137003210

  ایمیل: mtalebi26@yahoo.com

 • حسین خمسه

  سمت شغلی: مسئول بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  شماره تماس: 05137003211

 • فرشید براتی

  فرشید براتی

  سمت شغلی: کارشناس حقوقی

  محل خدمت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  محل استقرار: ساختمان شماره 2 اداره کل

  شماره تماس: 05137003212


سامانه پاسخگویی