1403/03/20 تعداد بازدید: 27
print
 در راستای بررسی پتانسیل های مهارتی و در شهرستان فیروزه صورت گرفت،

بازدید مهارتی، امیردائی صراف مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی غلامرضا علیخانی معاونت اداری وپشتیبانی ابوالفضل خبازی معاونت آموزش، پژوهش وبرنامه ریزی حسین خمسه مسئول ارزیابی عملکرد وامورشهرستانها از مجموعه اداری و کارگاههای آموزشی همراه با، 🔸️ گفتگوی صمیمی با همکاران،مربیان و کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه ای فیروزه

 در راستای بررسی پتانسیل های مهارتی و در شهرستان فیروزه صورت گرفت،

✔ بازدید مهارتی،

▫️امیردائی صراف مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی

▫️غلامرضا علیخانی معاونت اداری وپشتیبانی

▫️ابوالفضل خبازی معاونت آموزش، پژوهش وبرنامه ریزی

▫️حسین خمسه مسئول ارزیابی عملکرد وامورشهرستانها از مجموعه اداری و کارگاههای آموزشی همراه با،

🔸️ گفتگوی صمیمی با همکاران،مربیان و کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه ای فیروزه

نظرات:

loader