1402/12/20 تعداد بازدید: 81
print
 درراستای تعاملات آموزشی فیمابین صورت گرفت،

دیدار "محمدصبور قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی" با "امیر دائی صراف مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی"

 درراستای تعاملات آموزشی فیمابین صورت گرفت، ✔ دیدار "محمدصبور قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی" با "امیر دائی صراف مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی"

نظرات:

loader