1402/12/16 تعداد بازدید: 99
print
 درراستای بررسی عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ وتبیین سیاست ها وبرنامه های اولویت دار سازمان واداره کل درسال ۱۴۰۳ صورت گرفت،

برگزاری جلسه روسای ستادی ومراکز آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی درمحل شرکت ایران خودرو خراسان

 درراستای بررسی عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ وتبیین سیاست‌ها وبرنامه های اولویت دار سازمان واداره کل درسال ۱۴۰۳ صورت گرفت، ✔ برگزاری جلسه روسای ستادی ومراکز آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی درمحل شرکت ایران خودرو خراسان باحضور ▫️امیردائی صراف مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی ▫️غلامرضاعلیخانی معاونت اداری وپشتیبانی ▫️ابوالفضل خبازی معاونت آموزش،پژوهش وبرنامه ریزی ▫️مدیران ستادی اداره‌ کل ▫️روسای مراکز آموزش فنی وحرفه ای استان خراسان‌ رضوی


نظرات:

loader