1403/01/09 تعداد بازدید: 76
print
 دراولین روز کاری سال جدید صورت گرفت،

دیدار نوروزی "امیردائی صراف مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی " با معاونین اداری پشتیبانی"،"آموزش،پژوهش وبرنامه ریزی "و"مدیران ستادی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی"

 دراولین روز کاری سال جدید صورت گرفت،

✔دیدار نوروزی "امیردائی صراف مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی " با معاونین اداری پشتیبانی"،"آموزش،پژوهش وبرنامه ریزی "و"مدیران ستادی اداره‌ کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی"

#اداره_کل_آموزش_‌فنی‌و‌حرفه‌ای_خراسان_رضوی #جهش_تولید_با_مشارکت_مردم #میم_مثل_مهارت

 

نظرات:

loader