1402/12/19 تعداد بازدید: 78
print
 درآستانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان صورت گرفت،

برگزاری جلسه شورای امورفرهنگی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی

 درآستانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان صورت گرفت، ✔ برگزاری جلسه شورای امورفرهنگی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی ▫برگزاری کرسی تلاوت روزانه یک جز قرآن کریم درستاد اداره کل ومراکز آموزشی باحضور همکاران ▫راه اندازی مرکز خدماتی رفاهی کارکنان به مناسبت ماه مبارک رمضان درمرکز هتلداری مشهد ▫برگزاری مسابقات ورزشی ویژه کارکنان،مربیان وفرزندان ایشان درقالب جام رمضان ▫برگزاری مسابقات مهارتی دررشته آشپزی جهت بانوان همکار ▫برگزاری مسابقه کتابخوانی یا قصه گویی ▫برگزاری مسابقه نقاشی جهت فرزندان همکاران ▫برگزاری مراسم احیای شب ۲۳ ماه مبارک رمضان درمرکز شماره یک مشهد ▫برگزاری گردهمایی کارکنان ستادی ومراکز آموزشی مشهد به صرف افطار درمرکز هتلداری مشهد ▫برنامه ریزی جهت بازدید فرزندان همکاران از پتانسیل های مهارتی کارگاههای آموزشی درسطح مراکز آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی همراه بابرگزاری یک مسابقه دراین کارگاهها ازجمله مصوبات این جلسه بود که با حضور اعضای حاضر پس از گفتگو وبررسی به تصویب رسید.

نظرات:

loader