1402/12/20 تعداد بازدید: 88
print
باحضور ابوالفضل خبازی معاونت آموزش،پژوهش وبرنامه ریزی اداره کل صورت گرفت،

تودیع ومعارفه رئیس اداره آموزشگاههای آزاد ومشارکت های مردمی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی

 باحضور ابوالفضل خبازی معاونت آموزش،پژوهش وبرنامه ریزی اداره کل صورت گرفت، ✔تودیع ومعارفه رئیس اداره آموزشگاههای آزاد ومشارکت های مردمی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی دراین مراسم که باحضور کارشناسان آموزشگاهای آزاد استان وجمعی از مدیران ستادی برگزارشد، از خدمات ارزشمند آقای عبدالله جلیلی با اهدای لوح سپاس تقدیربعمل آمد وهمچنین خانم الهام سادات برادران حسینی به عنوان رئیس اداره آموزشگاههای آزاد استان خراسان رضوی معارفه گردید.

نظرات:

loader