آموزشهای کپسولی مجازی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/05/03

برگزاری اولین جشنواره ملی ایده پردازی آموزش های مهارتی

اولین جشنواره ملی ایده پردازی آموزش های مهارتی توسط اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی برگزار می گردد.

ادامه مطلب
| 1400/04/21

اطلاعیه اداره بازرسی کل استان خراسان رضوی

اطلاعیه اداره بازرسی کل استان خراسان رضوی

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/01/30

ثبت نام مجدد در رشته های مرتبط با فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی نوزدهمین مسابقات ملی مهارت

ادامه مطلب
آرشیو | 1399/12/05

فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی (دو مرحله ای)

ادامه مطلب
آرشیو | 1399/11/26

فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی (دو مرحله ای)

ادامه مطلب
آرشیو | 1399/10/15

زیرپورتال دبیرخانه مسابقات استان

زیرپورتال دبیرخانه مسابقات استان

ادامه مطلب
آرشیو | 1399/04/23

پوستر نوزدهمین مسابقات ملی مهارت

پوستر نوزدهمین مسابقات ملی مهارت

ادامه مطلب
آرشیو | 1399/04/23

فرم ثبت نام نوزدهمین مسابقات ملی مهارت

فرم ثبت نام نوزدهمین مسابقات ملی مهارت

ادامه مطلب
آرشیو | 1399/04/23

دستورالعمل نوزدهمین مسابقات ملی مهارت

دستورالعمل نوزدهمین مسابقات ملی مهارت

ادامه مطلب
آرشیو | 1399/04/22

منشور نوزدهمین مسابقات ملی مهارت

منشور نوزدهمین مسابقات ملی مهارت

ادامه مطلب
آرشیو | 1399/04/22

آغاز ثبت نام نوزدهمین مسابقات ملی مهارت

لینک اطلاعات (اطلاعیه ها در پورتال اداره کل به آدرس khrtvto.ir): http://khrtvto.ir/Information/default.aspx و لینک ثبت نام سازمان: http://portaltvto.com/olampiad/signup/step1

ادامه مطلب
آرشیو | 1399/04/21