توجه: لطفا در هنگام انتخاب دوره جهت ثبت نام به ظرفیت و جنسیت دوره توجه فرمایید!

ردیف عنوان جنسیت ظرفیت عملیات
1نقاشی روی سفال

خواهران

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 15

تعداد پذیرش اولیه : 0

ثبت نام
2طراح مقدماتی صفحات WEB

عنوان دوره : طراح مقدماتی صفحات WEB - برگزاری دوره به صورت حضوری ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس مهری تاریخ برگزاری : 1400/10/12 لغایت 1400/12/1 روزهای برگزاری : یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه ساعت برگزاری : 8-11 ساعت استاندارد : 90ساعت پیش نیاز : کاردانی کامپیوتر وکاربرعمومی رایانه شخصی تاریخ مصاحبه ورودی : یکشنبه مورخ 1400/10/12 ساعت 9 الی 12 مرکز ارم طبقه اول اتاق شماره 204خانم مهندس مهری ارائه کارت واکسن برای شرکت در کلاس الزامیست. ظرفیت پذیرش کارآموز به صورت حضوری 15نفر می باشد .

هردو

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 30

تعداد پذیرش اولیه : 15

ثبت نام
3فن ورز نمونه سازی سریع (پرینتر سه بعدی)

مدت دوره 90 ساعتپیش نیاز: فوق دیپلم _ آشنایی با یک نرم افزاررشته های : مکانیک - ماشین ابزار - طراحی صنعتی

برادران

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 30

تعداد پذیرش اولیه : 10

ثبت نام
4طراحی و مدلسازی پیشرفته با Inventor

عنوان دوره : طراحی و مدلسازی پیشرفته با Invento - برگزاری دوره به صورت حضوری ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس محمدی تاریخ برگزاری : 1400/9/17 لغایت 1400/9/30 روزهای برگزاری : شنبه تا پنجشنبه ساعت برگزاری : 8-11 ساعت استاندارد : 60ساعت پیش نیاز : کارشناسی مکانیک -طراحی صنعتی لینک ثبت نام درپورتال سازمان : http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/3569910/312998 /13ba08678ce6e66ba38decee27115812 مرکز ارم طبقه دوم اتاق شماره 305مهندس محمدی

هردو

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 10

تعداد پذیرش اولیه : 1

ثبت نام
5خواندن نقشه های سازه بتنی

عنوان دوره : خواندن نقشه های سازه بتنی- برگزاری دوره به صورت حضوری ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس چوبدار تاریخ برگزاری : 1400/9/16 لغایت 1400/10/30 روزهای برگزاری : یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه ساعت برگزاری :8-11 ساعت استاندارد : 92ساعت پیش نیاز: کاردانی عمران یا معماری مرکز ارم طبقه اول اتاق شماره 206 آقای مهندس چوبدار ارائه کارت واکسن برای شرکت در کلاس الزامیست. لینک ثبت نام درپورتال سازمان :http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/3603589/312998/43701e25b2860fbf1a215f47bc20fc83

هردو

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 30

تعداد پذیرش اولیه : 3

ثبت نام
6خواندن نقشه های اسکلت فلزی

عنوان دوره : خواندن نقشه های اسکلت فلزی - برگزاری دوره به صورت حضوری ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس چوبدار تاریخ برگزاری : 1400/9/27 لغایت 1400/11/9 روزهای برگزاری : شنبه - دوشنبه - چهارشنبه ساعت برگزاری : 8-11 ساعت استاندارد : 92ساعت پیش نیاز: کاردانی عمران یا معماری تاریخ مصاحبه ورودی : شنبه مورخ 1400/9/27 ساعت 9 الی 12 مرکز ارم طبقه اول اتاق شماره 206 آقای مهندس چوبدار ارائه کارت واکسن برای شرکت در کلاس الزامیست. ظرفیت پذیرش کارآموز به صورت حضوری 15نفر می باشد .

هردو

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 30

تعداد پذیرش اولیه : 7

ثبت نام
7نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های بتنی

عنوان دوره : نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های بتنی - برگزاری دوره به صورت حضوری ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس ثابت تاریخ برگزاری : 1400/9/24 لغایت 1400/10/5 روزهای برگزاری : شنبه تا پنج شنبه ساعت برگزاری : 8-11 ساعت استاندارد : 50ساعت پیش نیاز: لیسانس عمران یا معماری تاریخ مصاحبه ورودی : چهارشنبه مورخ 1400/9/24 ساعت 9 الی 12 مرکز ارم طبقه دوم اتاق شماره 304 آقای مهندس ثابت ارائه کارت واکسن برای شرکت در کلاس الزامیست. ظرفیت پذیرش کارآموز به صورت حضوری 15نفر می باشد .

هردو

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 30

تعداد پذیرش اولیه : 10

ثبت نام
8طراحی فضای سبز با نرم افزار Realtime Landscaping Architect 2018

عنوان دوره : طراحی فضای سبز با نرم افزار Realtime Landscaping Architect 2018 - برگزاری دوره به صورت حضوری ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس جعفرنیا تاریخ برگزاری : 1400/9/30 لغایت 1400/11/6 روزهای برگزاری : شنبه تا پنج شنبه ساعت برگزاری : 8 الی 11 ساعت استاندارد : 153ساعت پیش نیاز: کاردانی عمران یا کشاورزی تاریخ مصاحبه ورودی : سه شنبه مورخ 1400/9/30 ساعت 9 الی 12 مرکز ارم طبقه دوم اتاق شماره 301 آقای مهندس جعفرنیا ارائه کارت واکسن برای شرکت در کلاس الزامیست. ظرفیت پذیرش کارآموز به صورت حضوری 15نفر می باشد .

هردو

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 30

تعداد پذیرش اولیه : 5

ثبت نام
9کارآفرینی با رویکرد kAB سطح مقدماتی (50 ساعته)

این دوره ویژه افراد عادی می باشد و ساعت آموزش آن از ساعت 8 تا 13 می باشد و پیش نیاز دوره سطح پیشرفته کارآفرینی می باشد.

هردو

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 5

تعداد پذیرش اولیه : 1

ثبت نام
10کارآفرینی با رویکرد kAB سطح مقدماتی ویژه معلولین (50 ساعته)

این دوره آموزشی پیش نیاز سطح پیشرفته می باشد و ساعت آموزش از 8 تا 12 ویژه معلولین

هردو

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 5

تعداد پذیرش اولیه : 0

ثبت نام