شماره تلفن های مستقیم کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

 

 

اداره آموزشگاه های آزاد
آقای حسن اکرامیان
رئیس اداره 37003280
خانم برادران حسینی هیات نظارت استان37003272
خانم پاک سرشت تاسیس آموزشگاه های خارج از کشور و نوع الف-ب-ج-د37003275
خانم اکبرنژاد صدور پروانه تاسیس37003266
خانم رزم فرسا تسهیلات و تربیت مربی37003269
خانم اکبرنژاد امور مرتبط با پورتال37003266
خانم حیدری  

 

اداره سنجش مهارت
آقای امیر طالبیان شریفرئیس اداره37003290
آقای محمدرضا دوستی ترجمه،تمدید و تعویض گواهینامه و امور مرتبط با پورتال37003273
 امور مرتبط با  اصناف 
خانم محمدرضاییمعاون اداره37003278
خانم نساحت بانک سوال37003277
خانم عراقی آزمون آنلاین37003278
خانم حیدریتایید لیست های آزمون و صدور گواهینامه37003278

 

اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی
آقای علیرضا داودی
رئیس اداره 37003270
آقای عبدالله جلیلی معاون اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی37003270
آقای رضا رمضانی مقدم کارشناس آموزش - درحوزه آموزش به اتباع خارجی37003262
آقای سیدامین هاشمی شادمهری کارشناس آموزش - درحوزه آموزش به پرسنل وظیفه نیروهای مسلح(پادگانها)37003261
آقای مهدی عارفخانی کارشناس آموزش - درحوزه آموزش به آسیب دیدگان اجتماعی و دانشجویان37003261
آقای علی اصغر سعیدی کارشناس پژوهش و برنامه ریزی  و استاندارد نویسی37003282
آقای سید رضا واحدی کارشناس آموزش - درحوزه آموزش به روستائیان وعشایر ومناطق محروم37003270
آقای مسعود صانعی ملکی کارشناس آموزش - درحوزه آموزش به زندانیان37003262
آقای مرتضی ثابت مسئول آموزش درصنایع و صنوف و محیط کار واقعی37003232
آقای نوید سالاری کارشناس آموزش درصنایع و صنوف و محیط کار واقعی37003232
خانم واحدی کارشناس آموزش - درحوزه بیمه بیکاری و قراردادهای آموزشی و کاردانش37003263
خانم عمرانی کارشناس آموزش - در حوزه بازآموزی مربیان37003264
خانم اکبری کارشناس مشاوره و هدایت شغلی 37003264

 

 

اداره امور مالی
آقای عباس رضایی
رئیس اداره 37003230
آقای سعیدرضا احمدی مقدمذیحساب37003221
آقای علیرضا کریمی عامل ذیحساب و مالی  مراکز مشهد37003229
آقای حسین عمرانی
 مسئول حقوق و دستمزد37003224
آقای محمدجواد فاطمی
 مسئول تنظیم حسابها37003246
آقای جلیل برومند
 مسئول رسیدگی اسناد 37003223
آقای محمدرضا میری
 مسئول اعتبارات تملک و اسناد خزانه37003223
آقای محمدرضا رضایی امین اموال استان 37003228
آقای محمدباقر دلاوری صدور حواله الکترونیک 37003227
آقای محمد وحیدی وصول درآمد استان 37003226
 خانم نصرالله زاده مسئول بیمه تامین اجتماعی و مربیان غیررسمی37003225
خانم یعقوب زاده مسئول حقوق بازنشستگان و خدمات درمانی37003218
خانم صمدی مسئول تنظیم اسناد و سپرده های اشخاص37003246
 

 

اداره امور عمومی
آقای امیرحسین میرحسینی
رئیس اداره 37003240
آقای حسین توزندجانی
 کارپرداز37003247
آقای علی هوشمند
 امور واگذاری فضاهای مازاد و امور مامورسراها37003246
خانم رجبی
 سرپرست امور اداری و کارگزینی37003244
خانم عبدالله پور کارشناس آموزش و ارزشیابی عملکرد کارکنان 37003244
خانم فتحی
 کارشناس حضور و غیاب 37003245
خانم امیرخانی
مسئول امور بازنشستگان، رفاه و تعاون اداره کل
37003234
خانم صفدر زادهکارشناس امور بازنشستگان ، رفاه و بیمه37003234
خانم غلامی کارشناس امور بازنشستگان ، رفاه و بیمه37003244
آقای حمید رزم گرکارگزین37003242
خانم عباسی کارگزین37003245
خانم سرادار کارشناس امور بازنشستگان37003245

 

سایر بخش ها
آقای علی پهلوان دفتر مدیر کل37003202
37003203
آقای غلامرضا علیخانی
 معاون اداری مالی37003220
آقای ابوالفضل خبازی معاون آموزش،پژوهش و برنامه ریزی37003260
آقای فرشید براتی
 دفتر حقوقی37003212
آقای علی بنائیان
 دفتر فنی37003223
آقای جواد حسینی یاقوتیدفتر فناوری اطلاعات37003209
آقای عباس زحمتکشان
دفتر بسیج37003213
آقای حسین خمسهدفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات37003211
آقای عباس زحمتکشانمدیر حراست37286022
کارشناسان حراستدفتر حراست37003206
خانم حسینی قوژدی
دفتر مسابقات ملی مهارت37003204
37003208
خانم نوروزیکارشناس بودجه37003208
خانم حیدریدبیرخانه اداره کل37003250
خانم صلاحی37003249
دورنگار37286025

 

سامانه پاسخگویی