مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان باخرز

 

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی بر اساس مواد 107 تا 118 قانون کاربه عنوان ارائه دهنده آموزشهای مهارت کوتاه مدت غیر رسمی در تمامی بخشها معرفی شده و بنا بر رسالت خود که تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بازار کار می باشد زمینه های لازم برای تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان مستعد و علاقه مند فاقد مهارت و ارتقای مهارت شاغلین در سطوح مختلف را فراهم نموده است .

در این راستا مجموعه آموزش فنی و حرفه ای شهرستان باخرزدرسال 1389تاسیس گردیده و با بهره گیری از کادر مجرب و امکانات مناسب آموزشی افتخار دارد سالانه پذیرای بسیاری از جوانان با استعداد باخرزو شهرستانهای حومه در کارگاهای آموزشی خود باشد تا بتواند گامی هر چند کوچک در زمینه تربیت و آموزش نیروی کار ماهر مورد نیاز شهرستان بردارد.این مرکز دارای 7کارگاه ثابت بشرح ذیل می باشد

1- کارگاه تاسیسات

2-کارگاه خواهران -قالی بافی-حوله باف- گلیم باف

3- کارگاه گوهرتراشی

4-کارگاه خشکبار

5-کارگاه کشتکارگلخانه خاکی

6-کارگاه برق

7-کارگاه عمران