برگزاری میزخدمت درمحل مسجدجامع امام علی ع باخرزوبازدیدامام جمعه محترم،مسئولین واستقبال مردم ازمیزخدمت
1401/11/01

برگزاری میزخدمت درمحل مسجدجامع امام علی ع باخرزوبازدیدامام جمعه محترم،مسئولین واستقبال مردم ازمیزخدمت

برگزاری میزخدمت درمحل مسجدجامع امام علی ع باخرزوبازدیدامام جمعه محترم،مسئولین واستقبال مردم ازمیزخدمت
ادامه خبر
برگزاری میز خدمت مرکزآموزش فنی و حرفه ای باخرزدرمحل مسجدجامع اهل سنت شهرستان باخرز23دیماه
1401/10/24

برگزاری میز خدمت مرکزآموزش فنی و حرفه ای باخرزدرمحل مسجدجامع اهل سنت شهرستان باخرز23دیماه

برگزاری میز خدمت مرکزآموزش فنی و حرفه ای باخرزدرمحل مسجدجامع اهل سنت شهرستان باخرز23دیماه
ادامه خبر
برگزاری جلسه روسای محترم کمیته امداد - مرکز آموزش فنی و حرفه ای و مسئول محترم زکات شهرستان باخرزدرخصوص برگزاری دوره های اموزشی کوتاه مدت واهداء لوح تقدیربه ریاست فنی و حرفه ای باخرز دیماه 1401
1401/10/18

برگزاری جلسه روسای محترم کمیته امداد - مرکز آموزش فنی و حرفه ای و مسئول محترم زکات شهرستان باخرزدرخصوص برگزاری دوره های اموزشی کوتاه مدت واهداء لوح تقدیربه ریاست فنی و حرفه ای باخرز دیماه 1401

برگزاری جلسه روسای محترم کمیته امداد - مرکز آموزش فنی و حرفه ای و مسئول محترم زکات شهرستان باخرزدرخصوص برگزاری دوره های اموزشی کوتاه مدت واهداء لوح تقدیربه ریاست فنی و حرفه ای باخرز دیماه 1401
ادامه خبر
امنیت ملت بزرگ ایران امروز مرهون جهاد خالصانه و صادقانه آن سردار بزرگ و هم رزمان اوست و بی شک، شهادت او نه تنها پایان او نیست، که آغازی دگربار و رویشی وصف ناپذیر در جبهه مقاومت است. شهادت مظلومانه سردار سلیمانی تسلیت باد
1401/10/12

امنیت ملت بزرگ ایران امروز مرهون جهاد خالصانه و صادقانه آن سردار بزرگ و هم رزمان اوست و بی شک، شهادت او نه تنها پایان او نیست، که آغازی دگربار و رویشی وصف ناپذیر در جبهه مقاومت است. شهادت مظلومانه سردار سلیمانی تسلیت باد

امنیت ملت بزرگ ایران امروز مرهون جهاد خالصانه و صادقانه آن سردار بزرگ و هم رزمان اوست و بی شک، شهادت او نه تنها پایان او نیست، که آغازی دگربار و رویشی وصف ناپذیر در جبهه مقاومت است. شهادت مظلومانه سردار سلیمانی تسلیت بادمرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان باخرز
ادامه خبر
سال تولید،دانش بنیان ،اشتغال آفرین
1401/05/03

سال تولید،دانش بنیان ،اشتغال آفرین

سال تولید،دانش بنیان ،اشتغال آفرین
ادامه خبر

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان باخرز

 

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی بر اساس مواد 107 تا 118 قانون کاربه عنوان ارائه دهنده آموزشهای مهارت کوتاه مدت غیر رسمی در تمامی بخشها معرفی شده و بنا بر رسالت خود که تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بازار کار می باشد زمینه های لازم برای تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان مستعد و علاقه مند فاقد مهارت و ارتقای مهارت شاغلین در سطوح مختلف را فراهم نموده است .

در این راستا مجموعه آموزش فنی و حرفه ای شهرستان باخرزدرسال 1389تاسیس گردیده و با بهره گیری از کادر مجرب و امکانات مناسب آموزشی افتخار دارد سالانه پذیرای بسیاری از جوانان با استعداد باخرزو شهرستانهای حومه در کارگاهای آموزشی خود باشد تا بتواند گامی هر چند کوچک در زمینه تربیت و آموزش نیروی کار ماهر مورد نیاز شهرستان بردارد.این مرکز دارای 7کارگاه ثابت بشرح ذیل می باشد

1- کارگاه تاسیسات

2-کارگاه خواهران -قالی بافی-حوله باف- گلیم باف

3- کارگاه گوهرتراشی

4-کارگاه خشکبار

5-کارگاه کشتکارگلخانه خاکی

6-کارگاه برق

7-کارگاه عمران