اطلاع از وضعیت آزمون ها

جهت اطلاع آز آخرین وضعیت برگزاری  آزمون ها   با   آموزشگاه ها   و یا    مراکزی  که دوره  دیده اید  در ارتباط  باشید