اخبار

تقدیر از کارکنان حراستی مرکز

ادامه مطلب
| 1403/04/27

نخستین رویداد حضور کنشگران عفاف و حجاب ادارات

ادامه مطلب
| 1403/04/27

حضور در رویداد نقش آفرینی بانوان در انتخابات

ادامه مطلب
| 1403/03/31

شرکت کارشناسان مرکز چناران در اردوی جهادی

ادامه مطلب
| 1403/03/31

بازدید از مرکز پرورش اسب به منظور اعطای مجوز مرکز جوار کارگاهی

ادامه مطلب
آرشیو | 1403/02/29

تقدیر رییس سازمان بسیج سازندگی کشور از دکتر علی مداح از کارکنان مرکز چناران

ادامه مطلب
آرشیو | 1403/02/27

بازدید از گلخانه کوچک مقیاس در چناران

ادامه مطلب
آرشیو | 1403/02/26

حضور معاون اردوگاه حرفه آموزی شهید لاجوردی در مرکز چناران

ادامه مطلب
آرشیو | 1403/02/26

بازدید از هنرستان فنی وحرفه ای حکمت چناران

ادامه مطلب
آرشیو | 1403/02/26

بازدید از هنرستان فنی وحرفه ای امام رضا چناران

ادامه مطلب
آرشیو | 1403/02/26

افتتاح مرکز جوارکارگاهی در شهرک صنعتی چناران

ادامه مطلب
آرشیو | 1403/02/20

برپایی میز خدمت نمازجمعه

ادامه مطلب
آرشیو | 1403/02/18