دیدار با ریاست جدید اتاق اصناف و رئیس اداره صمت شهرستان بجستان
1402/10/26 تعداد بازدید: 67
print
دیدار با ریاست جدید اتاق اصناف و رئیس اداره صمت شهرستان بجستان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید شرکاء بجستان احمدی رئیس مرکز بهمراه خانم آردی مسئول آموزش مرکز با ریاست جدید اتاق اصناف و رئیس اداره صمت شهرستان دیدار کردند.

دیدار با ریاست جدید اتاق اصناف و رئیس اداره صمت شهرستان بجستان
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید شرکاء بجستان احمدی رئیس مرکز بهمراه خانم آردی مسئول آموزش مرکز با ریاست جدید اتاق اصناف و رئیس اداره صمت شهرستان دیدار کردند.
در این دیدار احمدی ضمن عرض تبریک درخصوص آموزش اعضای اتحادیه ها، مهارت آموزی در محیط کار واقعی و تایید صلاحیت متقاضیان پروانه کسب توضیحاتی را ارائه داد. در ادامه آقای طحانیان رئیس اتاق اصناف ضمن تشکر از همکاری و تعامل مرکز درخصوص آموزش اتحادیه ها نکاتی را ایراد کردند و قرار شد تا نیازسنجی آموزشی از اتحادیه ها صورت گیرد تا برنامه ریزی دوره بصورت مشترک انجام گیرد. همچنین اطلاع رسانی درخصوص مهارت آموزی در محیط کار واقعی به اصناف مختلف صورت پذیرد.

نظرات:

loader