اسامی قبول شدگان نهائی دوره آموزشی برنامه نویس VHDL
1397/09/25

اسامی قبول شدگان نهائی دوره آموزشی برنامه نویس VHDL

متقاضیان دوره مذکورجهت تکمیل ظرفیت در روزهای دوشنبه مورخ 97/9/26 وچهارشنبه مورخ 97/9/28به کارگاه مربوطه مراجعه نمایند.
ادامه خبر
برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه شب یلدا
1397/09/24

برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه شب یلدا

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ برگزاری : یکشنبه 97/9/25 آموزشگاههای برگزارکننده : آموزشگاه سیب آلو- آموزشگاه رافونه - آموزشگاه گندمان - آموزشگاه نجفی- آموزشگاه وانیل
ادامه خبر
استفاده ازنرم افزار SPSS درجه 2
1397/09/21

استفاده ازنرم افزار SPSS درجه 2

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 97/10/23 نام استاد: مهندس حسینی
ادامه خبر
برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزار Microsoft Project(MSP)
1397/09/20

برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزار Microsoft Project(MSP)

ویژه : خواهران و برادران تاریخ شروع دوره : 97/10/18 نام استاد: مهندس زارع پور
ادامه خبر
استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 2
1397/09/19

استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 2

ویژه : خواهران تاریخ شروع دوره :97/10/9 نام استاد: مهندس عمرانی
ادامه خبر
ساماندهی محیط کار5s
1397/09/19

ساماندهی محیط کار5s

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 97/10/9 نام استاد: مهندس مودیان
ادامه خبر

سخن رئیس مرکز

می دانیم که فناوری های نوین بعنوان فناوری های کلیدی و محور توسعه پایدار، از مهمترین یافته های انسان در عصر حاضر و راهگشای مشکلات بشریت در هزاره سوم می باشند و همچنین موقعیت کشورها نسبت به یکدیگر در گرو امکانات بالقوه و توانایی آنها در حیطه علوم و فناوری های نوین است.
بهره مندی از یک سیستم آموزشی با منابع اطلاعاتی به روزرسانی شده و شناسایی گروه های هدف و نیازهای آموزشی آنان از ابزارهای مهمی است که جوامع درحال رشد را با این فناوری هماهنگ سازد.
مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم مشهد به عنوان یکی از 76 مرکز توسعه مهارتهای پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری های راهبردی و نوین و ارائه مهارت های مورد نیاز بازارکار به دانشجویان و دانش آموختگان و همچنین مرتفع نمودن نیازهای آموزشی بنگاه های اقتصادی و صنایع در حوزه تکنولوژی های پیشرفته در سال 1388 تاسیس گردیده و تاکنون موفقیتهای چشم گیری را در حوزه ارائه آموزش های مهارتی پیشرفته کسب نموده است.
با توجه به سرعت تغییر فناوری های مختلف و تاثیر دگرگونی آن بر صنایع و مشاغل و مهارتهای مرتبط، ایجاد بسترمناسب به منظور ارائه آموزشهای مهارتهای پیشرفته درزمینه های مختلف فنی و غیرفنی از خط مشی های این مرکز می باشد که در جهت نیل به آن همواره می کوشد.