مسئول حفاظت و ایمنی
1398/02/28

مسئول حفاظت و ایمنی

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/3/1 نام استاد: مهندس مودیان
ادامه خبر
انجام امورپیمان ها در عملیات ساختمانی
1398/02/25

انجام امورپیمان ها در عملیات ساختمانی

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/3/1 نام استاد: مهندس ثابت
ادامه خبر
طراحی و مدلسازی با Inventor
1398/02/21

طراحی و مدلسازی با Inventor

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/3/11 نام استاد: مهندس محمدی
ادامه خبر
استفاده از نرم افزار spss درجه 2
1398/02/21

استفاده از نرم افزار spss درجه 2

ویژه : خواهران و برادران تاریخ شروع دوره : 98/3/4 نام استاد: مهندس حسینی
ادامه خبر
کارآفرینی با رویکرد KAB سطح کامل
1398/02/18

کارآفرینی با رویکرد KAB سطح کامل

ویژه : خواهران و برادران تاریخ شروع دوره : 98/3/1 نام استاد: آقای رجبیان
ادامه خبر

سخن رئیس مرکز

می دانیم که فناوری های نوین بعنوان فناوری های کلیدی و محور توسعه پایدار، از مهمترین یافته های انسان در عصر حاضر و راهگشای مشکلات بشریت در هزاره سوم می باشند و همچنین موقعیت کشورها نسبت به یکدیگر در گرو امکانات بالقوه و توانایی آنها در حیطه علوم و فناوری های نوین است.
بهره مندی از یک سیستم آموزشی با منابع اطلاعاتی به روزرسانی شده و شناسایی گروه های هدف و نیازهای آموزشی آنان از ابزارهای مهمی است که جوامع درحال رشد را با این فناوری هماهنگ سازد.
مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم مشهد به عنوان یکی از 76 مرکز توسعه مهارتهای پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری های راهبردی و نوین و ارائه مهارت های مورد نیاز بازارکار به دانشجویان و دانش آموختگان و همچنین مرتفع نمودن نیازهای آموزشی بنگاه های اقتصادی و صنایع در حوزه تکنولوژی های پیشرفته در سال 1388 تاسیس گردیده و تاکنون موفقیتهای چشم گیری را در حوزه ارائه آموزش های مهارتی پیشرفته کسب نموده است.
با توجه به سرعت تغییر فناوری های مختلف و تاثیر دگرگونی آن بر صنایع و مشاغل و مهارتهای مرتبط، ایجاد بسترمناسب به منظور ارائه آموزشهای مهارتهای پیشرفته درزمینه های مختلف فنی و غیرفنی از خط مشی های این مرکز می باشد که در جهت نیل به آن همواره می کوشد.