طراحی و تحلیل مدل های تزریق پلاستیک با نرم افزار Mod Flow
1397/04/21

طراحی و تحلیل مدل های تزریق پلاستیک با نرم افزار Mod Flow

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس محمدی تاریخ شروع دوره : 97/5/23
ادامه خبر
طراحی فضای سبز با کمک نرم افزار Realtime landscaping Architect2
1397/04/21

طراحی فضای سبز با کمک نرم افزار Realtime landscaping Architect2

ویژه : برادران نام استاد: مهندس جعفرنیا تاریخ شروع دوره : 97/5/20
ادامه خبر
رایانه کار SPSS
1397/04/20

رایانه کار SPSS

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس حسینی تاریخ شروع دوره: 97/5/14
ادامه خبر
	بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته)
1397/04/20

بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته)

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس مودیان تاریخ شروع دوره: 97/5/21
ادامه خبر
اصول و فنون مذاکره
1397/04/20

اصول و فنون مذاکره

ویژه :برادران نام استاد: مهندس مودیان تاریخ شروع دوره : 97/5/17
ادامه خبر
(Web Design fundamental (HTML5, CSS3
1397/04/20

(Web Design fundamental (HTML5, CSS3

ویژه : خواهران نام استاد: مهندس مهری تاریخ شروع دوره : 97/5/10
ادامه خبر
شناسایی اصول بازار سرمایه
1397/04/07

شناسایی اصول بازار سرمایه

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس رجبیان تاریخ شروع دوره : 97/5/1
ادامه خبر
کار با نرم افزار CATIA
1397/03/24

کار با نرم افزار CATIA

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس محمدی تاریخ شروع دوره : 97/4/30
ادامه خبر

سخن رئیس مرکز

می دانیم که فناوری های نوین بعنوان فناوری های کلیدی و محور توسعه پایدار، از مهمترین یافته های انسان در عصر حاضر و راهگشای مشکلات بشریت در هزاره سوم می باشند و همچنین موقعیت کشورها نسبت به یکدیگر در گرو امکانات بالقوه و توانایی آنها در حیطه علوم و فناوری های نوین است.
بهره مندی از یک سیستم آموزشی با منابع اطلاعاتی به روزرسانی شده و شناسایی گروه های هدف و نیازهای آموزشی آنان از ابزارهای مهمی است که جوامع درحال رشد را با این فناوری هماهنگ سازد.
مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم مشهد به عنوان یکی از 76 مرکز توسعه مهارتهای پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری های راهبردی و نوین و ارائه مهارت های مورد نیاز بازارکار به دانشجویان و دانش آموختگان و همچنین مرتفع نمودن نیازهای آموزشی بنگاه های اقتصادی و صنایع در حوزه تکنولوژی های پیشرفته در سال 1388 تاسیس گردیده و تاکنون موفقیتهای چشم گیری را در حوزه ارائه آموزش های مهارتی پیشرفته کسب نموده است.
با توجه به سرعت تغییر فناوری های مختلف و تاثیر دگرگونی آن بر صنایع و مشاغل و مهارتهای مرتبط، ایجاد بسترمناسب به منظور ارائه آموزشهای مهارتهای پیشرفته درزمینه های مختلف فنی و غیرفنی از خط مشی های این مرکز می باشد که در جهت نیل به آن همواره می کوشد.