مدیریت اجرائی کارهای ساختمانی
1398/04/25

مدیریت اجرائی کارهای ساختمانی

ویژه : برادران تاریخ شروع دوره : 98/5/2 نام استاد: مهندس زارع پور
ادامه خبر
متصدی متره وبرآورد
1398/04/25

متصدی متره وبرآورد

ویژه : برادران تاریخ شروع دوره : 98/5/1 نام استاد: مهندس زارع پور
ادامه خبر
نصب و پیکربندی ویندوز سرور 2012
1398/04/23

نصب و پیکربندی ویندوز سرور 2012

ویژه : خواهران تاریخ شروع دوره : 98/5/15 نام استاد: مهندس شیبانی
ادامه خبر
نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های بتنی
1398/04/22

نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های بتنی

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/5/8 نام استاد: مهندس ثابت
ادامه خبر
نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های فلزی
1398/04/22

نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های فلزی

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/5/7 نام استاد: مهندس ثابت
ادامه خبر
تکنیک های مدیریت ورهبری
1398/04/19

تکنیک های مدیریت ورهبری

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/4/30 نام استاد: آقای رجبیان
ادامه خبر
مدیر کسب و کار الکترونیکی
1398/04/15

مدیر کسب و کار الکترونیکی

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/5/1 نام استاد: مهندس جعفرنیا
ادامه خبر
برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUI در matlab
1398/04/13

برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUI در matlab

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/4/30 نام استاد: مهندس زمانی
ادامه خبر
پردازش و بهینه سازی تصویر با نرم افزار MATLAB
1398/04/13

پردازش و بهینه سازی تصویر با نرم افزار MATLAB

ویژه : خواهران و برادران تاریخ شروع دوره : 98/4/29 نام استاد: مهندس زمانی
ادامه خبر
تهیه و تدوین پروپوزال
1398/03/28

تهیه و تدوین پروپوزال

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/4/29 نام استاد: مهندس حسینی
ادامه خبر

سخن رئیس مرکز

می دانیم که فناوری های نوین بعنوان فناوری های کلیدی و محور توسعه پایدار، از مهمترین یافته های انسان در عصر حاضر و راهگشای مشکلات بشریت در هزاره سوم می باشند و همچنین موقعیت کشورها نسبت به یکدیگر در گرو امکانات بالقوه و توانایی آنها در حیطه علوم و فناوری های نوین است.
بهره مندی از یک سیستم آموزشی با منابع اطلاعاتی به روزرسانی شده و شناسایی گروه های هدف و نیازهای آموزشی آنان از ابزارهای مهمی است که جوامع درحال رشد را با این فناوری هماهنگ سازد.
مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم مشهد به عنوان یکی از 76 مرکز توسعه مهارتهای پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری های راهبردی و نوین و ارائه مهارت های مورد نیاز بازارکار به دانشجویان و دانش آموختگان و همچنین مرتفع نمودن نیازهای آموزشی بنگاه های اقتصادی و صنایع در حوزه تکنولوژی های پیشرفته در سال 1388 تاسیس گردیده و تاکنون موفقیتهای چشم گیری را در حوزه ارائه آموزش های مهارتی پیشرفته کسب نموده است.
با توجه به سرعت تغییر فناوری های مختلف و تاثیر دگرگونی آن بر صنایع و مشاغل و مهارتهای مرتبط، ایجاد بسترمناسب به منظور ارائه آموزشهای مهارتهای پیشرفته درزمینه های مختلف فنی و غیرفنی از خط مشی های این مرکز می باشد که در جهت نیل به آن همواره می کوشد.