اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره تکنیک های مدیریت ورهبری
1399/10/15

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره تکنیک های مدیریت ورهبری

برگزاری دوره به صورت مجازی - تاریخ شروع دوره : سه شنبه مورخ 99/10/16
ادامه خبر
سالروز شهادت پرافتخار سردار سلیمانی تسلیت باد
1399/10/13

سالروز شهادت پرافتخار سردار سلیمانی تسلیت باد

او جان داد تا مسیر درست باقی بماند او جانش را فدای ایران کرد تا ایران و ایرانی همیشه سربلند باشد
ادامه خبر
اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p *
1399/10/08

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p *

برگزاری دوره به صورت مجازی - تاریخ شروع دوره : چهارشنبه مورخ 99/10/10
ادامه خبر

سخن رئیس مرکز

می دانیم که فناوری های نوین بعنوان فناوری های کلیدی و محور توسعه پایدار، از مهمترین یافته های انسان در عصر حاضر و راهگشای مشکلات بشریت در هزاره سوم می باشند و همچنین موقعیت کشورها نسبت به یکدیگر در گرو امکانات بالقوه و توانایی آنها در حیطه علوم و فناوری های نوین است.
بهره مندی از یک سیستم آموزشی با منابع اطلاعاتی به روزرسانی شده و شناسایی گروه های هدف و نیازهای آموزشی آنان از ابزارهای مهمی است که جوامع درحال رشد را با این فناوری هماهنگ سازد.
مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم مشهد به عنوان یکی از 76 مرکز توسعه مهارتهای پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری های راهبردی و نوین و ارائه مهارت های مورد نیاز بازارکار به دانشجویان و دانش آموختگان و همچنین مرتفع نمودن نیازهای آموزشی بنگاه های اقتصادی و صنایع در حوزه تکنولوژی های پیشرفته در سال 1388 تاسیس گردیده و تاکنون موفقیتهای چشم گیری را در حوزه ارائه آموزش های مهارتی پیشرفته کسب نموده است.
با توجه به سرعت تغییر فناوری های مختلف و تاثیر دگرگونی آن بر صنایع و مشاغل و مهارتهای مرتبط، ایجاد بسترمناسب به منظور ارائه آموزشهای مهارتهای پیشرفته درزمینه های مختلف فنی و غیرفنی از خط مشی های این مرکز می باشد که در جهت نیل به آن همواره می کوشد.