کار با نرم افزار CATIA
1397/11/27

کار با نرم افزار CATIA

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 97/12/4 نام استاد: مهندس محمدی
ادامه خبر
مدیر seo
1397/11/27

مدیر seo

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 97/12/8 نام استاد: مهندس جعفرنیا
ادامه خبر
طراح سازه های فولادی با نرم افزار TEKLA STRUCTURE(XSTEEL)
1397/11/23

طراح سازه های فولادی با نرم افزار TEKLA STRUCTURE(XSTEEL)

ویژه : برادران تاریخ شروع دوره : 97/12/11 نام استاد: مهندس زارع پور
ادامه خبر
برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزار Microsoft Project(MSP)
1397/11/23

برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزار Microsoft Project(MSP)

ویژه : برادران تاریخ شروع دوره : 97/12/8 نام استاد: مهندس زارع پور
ادامه خبر
برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUI در matlab
1397/11/23

برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUI در matlab

ویژه : برادران تاریخ شروع دوره : 97/12/2 نام استاد:مهندس زمانی
ادامه خبر

سخن رئیس مرکز

می دانیم که فناوری های نوین بعنوان فناوری های کلیدی و محور توسعه پایدار، از مهمترین یافته های انسان در عصر حاضر و راهگشای مشکلات بشریت در هزاره سوم می باشند و همچنین موقعیت کشورها نسبت به یکدیگر در گرو امکانات بالقوه و توانایی آنها در حیطه علوم و فناوری های نوین است.
بهره مندی از یک سیستم آموزشی با منابع اطلاعاتی به روزرسانی شده و شناسایی گروه های هدف و نیازهای آموزشی آنان از ابزارهای مهمی است که جوامع درحال رشد را با این فناوری هماهنگ سازد.
مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم مشهد به عنوان یکی از 76 مرکز توسعه مهارتهای پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری های راهبردی و نوین و ارائه مهارت های مورد نیاز بازارکار به دانشجویان و دانش آموختگان و همچنین مرتفع نمودن نیازهای آموزشی بنگاه های اقتصادی و صنایع در حوزه تکنولوژی های پیشرفته در سال 1388 تاسیس گردیده و تاکنون موفقیتهای چشم گیری را در حوزه ارائه آموزش های مهارتی پیشرفته کسب نموده است.
با توجه به سرعت تغییر فناوری های مختلف و تاثیر دگرگونی آن بر صنایع و مشاغل و مهارتهای مرتبط، ایجاد بسترمناسب به منظور ارائه آموزشهای مهارتهای پیشرفته درزمینه های مختلف فنی و غیرفنی از خط مشی های این مرکز می باشد که در جهت نیل به آن همواره می کوشد.