طراحی قالب های فلزی وپلاستیکی بانرم افزارCATIA
1397/05/27

طراحی قالب های فلزی وپلاستیکی بانرم افزارCATIA

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس محمدی تاریخ شروع دوره: 97/6/26
ادامه خبر
نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA
1397/05/25

نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس محمدی تاریخ شروع دوره : 97/6/26
ادامه خبر
طراح سایت با DHTML
1397/05/25

طراح سایت با DHTML

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: خانم مهندس عمرانی تاریخ شروع دوره : 97/6/17
ادامه خبر
کارآفرینی با رویکرد KAB(سطح مقدماتی)
1397/05/24

کارآفرینی با رویکرد KAB(سطح مقدماتی)

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس رجبییان تاریخ شروع دوره:97/6/10
ادامه خبر
کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS با نرم­افزار ARC GIS
1397/05/24

کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS با نرم­افزار ARC GIS

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس علی نیا تاریخ شروع دوره : 97/6/17
ادامه خبر
توسعه دهنده وب با PHP
1397/05/24

توسعه دهنده وب با PHP

ویژه : خواهران نام استاد: خانم مهندس مهری تاریخ شروع دوره: 97/6/14
ادامه خبر
مدیریت بازاریابی
1397/05/22

مدیریت بازاریابی

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس رجبییان تاریخ شروع دوره : 97/5/30
ادامه خبر
مدیر کسب و کار الکترونیکی
1397/05/16

مدیر کسب و کار الکترونیکی

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس جعفرنیا تاریخ شروع دوره : 97/6/17
ادامه خبر
تهیه و تدوین پروپوزال
1397/05/16

تهیه و تدوین پروپوزال

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد : خانم مهندس حسینی تاریخ شروع دوره: 97/6/10
ادامه خبر
بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی)
1397/05/16

بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی)

ویژه: برادران نام استاد: مهندس مودیان تاریخ شروع دوره : 97/6/5
ادامه خبر

سخن رئیس مرکز

می دانیم که فناوری های نوین بعنوان فناوری های کلیدی و محور توسعه پایدار، از مهمترین یافته های انسان در عصر حاضر و راهگشای مشکلات بشریت در هزاره سوم می باشند و همچنین موقعیت کشورها نسبت به یکدیگر در گرو امکانات بالقوه و توانایی آنها در حیطه علوم و فناوری های نوین است.
بهره مندی از یک سیستم آموزشی با منابع اطلاعاتی به روزرسانی شده و شناسایی گروه های هدف و نیازهای آموزشی آنان از ابزارهای مهمی است که جوامع درحال رشد را با این فناوری هماهنگ سازد.
مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم مشهد به عنوان یکی از 76 مرکز توسعه مهارتهای پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری های راهبردی و نوین و ارائه مهارت های مورد نیاز بازارکار به دانشجویان و دانش آموختگان و همچنین مرتفع نمودن نیازهای آموزشی بنگاه های اقتصادی و صنایع در حوزه تکنولوژی های پیشرفته در سال 1388 تاسیس گردیده و تاکنون موفقیتهای چشم گیری را در حوزه ارائه آموزش های مهارتی پیشرفته کسب نموده است.
با توجه به سرعت تغییر فناوری های مختلف و تاثیر دگرگونی آن بر صنایع و مشاغل و مهارتهای مرتبط، ایجاد بسترمناسب به منظور ارائه آموزشهای مهارتهای پیشرفته درزمینه های مختلف فنی و غیرفنی از خط مشی های این مرکز می باشد که در جهت نیل به آن همواره می کوشد.