کار با نرم افزار CATIA
1397/03/24

کار با نرم افزار CATIA

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس محمدی تاریخ شروع دوره : 97/4/30
ادامه خبر
تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک
1397/03/24

تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

ویژه : خواهران نام استاد: مهندس شیبانی تاریخ شروع دوره : 97/4/12
ادامه خبر
طراحی و تحلیل مدل های تزریق پلاستیک با نرم افزار Mold Flow
1397/03/24

طراحی و تحلیل مدل های تزریق پلاستیک با نرم افزار Mold Flow

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس محمدی تاریخ شروع دوره : 97/4/14
ادامه خبر
سخنرانی حرفه ای
1397/03/24

سخنرانی حرفه ای

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس حسینی تاریخ شروع دوره : 97/4/9
ادامه خبر
ساماندهی محیط کار (5S)
1397/03/24

ساماندهی محیط کار (5S)

ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس مودیان تاریخ شروع دوره : 97/4/10
ادامه خبر
تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه ETABS
1397/03/23

تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه ETABS

ویژه : برادران نام استاد: مهندس چوبدار تاریخ شروع دوره : 97/4/9
ادامه خبر
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
1397/03/20

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

ویژه : برادران نام استاد: مهندس مودیان تاریخ شروع دوره : 97/4/2
ادامه خبر
قابل توجه کارآموزان خانم عظیمی رشته برنامه نویس PHP
1397/02/26

قابل توجه کارآموزان خانم عظیمی رشته برنامه نویس PHP

تاریخ آزمون پایان دوره 1397/4/2 می باشد
ادامه خبر

سخن رئیس مرکز

می دانیم که فناوری های نوین بعنوان فناوری های کلیدی و محور توسعه پایدار، از مهمترین یافته های انسان در عصر حاضر و راهگشای مشکلات بشریت در هزاره سوم می باشند و همچنین موقعیت کشورها نسبت به یکدیگر در گرو امکانات بالقوه و توانایی آنها در حیطه علوم و فناوری های نوین است.
بهره مندی از یک سیستم آموزشی با منابع اطلاعاتی به روزرسانی شده و شناسایی گروه های هدف و نیازهای آموزشی آنان از ابزارهای مهمی است که جوامع درحال رشد را با این فناوری هماهنگ سازد.
مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم مشهد به عنوان یکی از 76 مرکز توسعه مهارتهای پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری های راهبردی و نوین و ارائه مهارت های مورد نیاز بازارکار به دانشجویان و دانش آموختگان و همچنین مرتفع نمودن نیازهای آموزشی بنگاه های اقتصادی و صنایع در حوزه تکنولوژی های پیشرفته در سال 1388 تاسیس گردیده و تاکنون موفقیتهای چشم گیری را در حوزه ارائه آموزش های مهارتی پیشرفته کسب نموده است.
با توجه به سرعت تغییر فناوری های مختلف و تاثیر دگرگونی آن بر صنایع و مشاغل و مهارتهای مرتبط، ایجاد بسترمناسب به منظور ارائه آموزشهای مهارتهای پیشرفته درزمینه های مختلف فنی و غیرفنی از خط مشی های این مرکز می باشد که در جهت نیل به آن همواره می کوشد.