بکارگیری آیین نگارش و مکاتبات اداری
1397/07/03

بکارگیری آیین نگارش و مکاتبات اداری

ویژه : برادران تاریخ شروع دوره : 97/7/4 نام استاد: مهندس مودیان
ادامه خبر
طراحی فضای سبز با کمک نرم افزار Realtime landscaping Architect2
1397/07/03

طراحی فضای سبز با کمک نرم افزار Realtime landscaping Architect2

ویژه : برادران تاریخ شروع دوره : 97/7/14 نام استاد: مهندس جعفرنیا
ادامه خبر
طراحی فضای سبز با کمک نرم افزار Realtime landscaping Architect2
1397/07/01

طراحی فضای سبز با کمک نرم افزار Realtime landscaping Architect2

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 97/7/8 نام استاد: مهندس جعفرنیا
ادامه خبر
بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی)
1397/06/26

بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی)

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 97/7/8 نام استاد: مهندس مودیان
ادامه خبر
کارافرینی با رویکرد KAB(سطح کامل)
1397/06/26

کارافرینی با رویکرد KAB(سطح کامل)

ویژه : خواهران و برادران نام استاد: آقای رجبییان تاریخ شروع دوره :97/7/7
ادامه خبر
آمادگی شغلی
1397/06/26

آمادگی شغلی

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 97/7/3 نام استاد: مهندس رجبییان
ادامه خبر
خلاقیت و نوآوری درمحیط کار
1397/06/20

خلاقیت و نوآوری درمحیط کار

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 97/7/3 نام استاد: مهندس حسینی
ادامه خبر

سخن رئیس مرکز

می دانیم که فناوری های نوین بعنوان فناوری های کلیدی و محور توسعه پایدار، از مهمترین یافته های انسان در عصر حاضر و راهگشای مشکلات بشریت در هزاره سوم می باشند و همچنین موقعیت کشورها نسبت به یکدیگر در گرو امکانات بالقوه و توانایی آنها در حیطه علوم و فناوری های نوین است.
بهره مندی از یک سیستم آموزشی با منابع اطلاعاتی به روزرسانی شده و شناسایی گروه های هدف و نیازهای آموزشی آنان از ابزارهای مهمی است که جوامع درحال رشد را با این فناوری هماهنگ سازد.
مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم مشهد به عنوان یکی از 76 مرکز توسعه مهارتهای پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری های راهبردی و نوین و ارائه مهارت های مورد نیاز بازارکار به دانشجویان و دانش آموختگان و همچنین مرتفع نمودن نیازهای آموزشی بنگاه های اقتصادی و صنایع در حوزه تکنولوژی های پیشرفته در سال 1388 تاسیس گردیده و تاکنون موفقیتهای چشم گیری را در حوزه ارائه آموزش های مهارتی پیشرفته کسب نموده است.
با توجه به سرعت تغییر فناوری های مختلف و تاثیر دگرگونی آن بر صنایع و مشاغل و مهارتهای مرتبط، ایجاد بسترمناسب به منظور ارائه آموزشهای مهارتهای پیشرفته درزمینه های مختلف فنی و غیرفنی از خط مشی های این مرکز می باشد که در جهت نیل به آن همواره می کوشد.