برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزار Microsoft Project(MSP
1397/07/30

برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزار Microsoft Project(MSP

ویژه : برادران تاریخ شروع دوره: 97/8/19 نام استاد: مهندس زارع پور
ادامه خبر
توسعه دهنده وب با PHP
1397/07/28

توسعه دهنده وب با PHP

ویژه: خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 97/8/12 نام استاد: مهندس عمرانی
ادامه خبر
مدیر seo
1397/07/26

مدیر seo

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 97/8/21 نام استاد: مهندس جعفرنیا
ادامه خبر
بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی)
1397/07/26

بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی)

ویژه :خواهران و برادران تاریخ شروع دوره : 97/8/6 نام استاد: مهندس مودیان
ادامه خبر
مسئول حفاظت و ایمنی
1397/07/26

مسئول حفاظت و ایمنی

ویژه : برادران تاریخ شروع دوره : 97/8/23 نام استاد: مهندس مودیان
ادامه خبر
استفاده ازنرم افزار SPSS درجه 2
1397/07/25

استفاده ازنرم افزار SPSS درجه 2

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 97/8/15 نام استاد: مهندس حسینی
ادامه خبر
برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p *
1397/07/24

برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p *

ویژه : خواهران تاریخ شروع دوره: 97/8/19 نام استاد: مهندس مهری
ادامه خبر
استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 2
1397/07/24

استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 2

ویژه : خواهران تاریخ شروع دوره : 97/8/6 نام استاد: مهندس عمرانی
ادامه خبر
تحلیلگر ANSYS
1397/07/16

تحلیلگر ANSYS

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 97/8/3 نام استاد: مهندس محمدی
ادامه خبر
تهیه و تدوین پروپوزال
1397/07/07

تهیه و تدوین پروپوزال

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 97/8/1 نام استاد: سرکارخانم مهندس حسینی
ادامه خبر

سخن رئیس مرکز

می دانیم که فناوری های نوین بعنوان فناوری های کلیدی و محور توسعه پایدار، از مهمترین یافته های انسان در عصر حاضر و راهگشای مشکلات بشریت در هزاره سوم می باشند و همچنین موقعیت کشورها نسبت به یکدیگر در گرو امکانات بالقوه و توانایی آنها در حیطه علوم و فناوری های نوین است.
بهره مندی از یک سیستم آموزشی با منابع اطلاعاتی به روزرسانی شده و شناسایی گروه های هدف و نیازهای آموزشی آنان از ابزارهای مهمی است که جوامع درحال رشد را با این فناوری هماهنگ سازد.
مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم مشهد به عنوان یکی از 76 مرکز توسعه مهارتهای پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری های راهبردی و نوین و ارائه مهارت های مورد نیاز بازارکار به دانشجویان و دانش آموختگان و همچنین مرتفع نمودن نیازهای آموزشی بنگاه های اقتصادی و صنایع در حوزه تکنولوژی های پیشرفته در سال 1388 تاسیس گردیده و تاکنون موفقیتهای چشم گیری را در حوزه ارائه آموزش های مهارتی پیشرفته کسب نموده است.
با توجه به سرعت تغییر فناوری های مختلف و تاثیر دگرگونی آن بر صنایع و مشاغل و مهارتهای مرتبط، ایجاد بسترمناسب به منظور ارائه آموزشهای مهارتهای پیشرفته درزمینه های مختلف فنی و غیرفنی از خط مشی های این مرکز می باشد که در جهت نیل به آن همواره می کوشد.