کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی ARC GIS با نرم­افزار GIS
1396/12/26

کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی ARC GIS با نرم­افزار GIS

ویژه برادران - نام استاد: مهندس علی نیا شروع دوره : 1397/01/18
ادامه خبر
شناسایی اصول بازار سرمایه
1396/12/26

شناسایی اصول بازار سرمایه

ویژه برادران - نام استاد: دکتررجبیان شروع دوره : 1397/01/26
ادامه خبر
شناسایی اصول راه اندازی کسب و کارهای متوسط و کوچک(SME)
1396/12/26

شناسایی اصول راه اندازی کسب و کارهای متوسط و کوچک(SME)

ویژه برادران - نام استاد: دکتررجبیان شروع دوره : 1397/01/18
ادامه خبر
طراحی و تحلیل مدل های تزریق پلاستیک با نرم افزار Mod Flow سطح 1
1396/12/26

طراحی و تحلیل مدل های تزریق پلاستیک با نرم افزار Mod Flow سطح 1

ویژه برادران - نام استاد: مهندس محمدی شروع دوره : 1397/01/26
ادامه خبر
کارور CATIA
1396/12/26

کارور CATIA

ویژه برادران - نام استاد: مهندس محمدی شروع دوره : 1397/01/15
ادامه خبر
طراحی مقاطع فلزی
1396/12/26

طراحی مقاطع فلزی

ویژه برادران - نام استاد: مهندس چوبدار شروع دوره : 1397/01/18
ادامه خبر
تحلیل داده ها در پژوهش های اجتماعی و مدیریت با استفاده از نرم افزار SPSS
1396/12/26

تحلیل داده ها در پژوهش های اجتماعی و مدیریت با استفاده از نرم افزار SPSS

ویژه خواهران - نام استاد: سرکارخانم مهندس حسینی شروع دوره:1397/01/26
ادامه خبر

سخن رئیس مرکز

می دانیم که فناوری های نوین بعنوان فناوری های کلیدی و محور توسعه پایدار، از مهمترین یافته های انسان در عصر حاضر و راهگشای مشکلات بشریت در هزاره سوم می باشند و همچنین موقعیت کشورها نسبت به یکدیگر در گرو امکانات بالقوه و توانایی آنها در حیطه علوم و فناوری های نوین است.
بهره مندی از یک سیستم آموزشی با منابع اطلاعاتی به روزرسانی شده و شناسایی گروه های هدف و نیازهای آموزشی آنان از ابزارهای مهمی است که جوامع درحال رشد را با این فناوری هماهنگ سازد.
مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم مشهد به عنوان یکی از 76 مرکز توسعه مهارتهای پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری های راهبردی و نوین و ارائه مهارت های مورد نیاز بازارکار به دانشجویان و دانش آموختگان و همچنین مرتفع نمودن نیازهای آموزشی بنگاه های اقتصادی و صنایع در حوزه تکنولوژی های پیشرفته در سال 1388 تاسیس گردیده و تاکنون موفقیتهای چشم گیری را در حوزه ارائه آموزش های مهارتی پیشرفته کسب نموده است.
با توجه به سرعت تغییر فناوری های مختلف و تاثیر دگرگونی آن بر صنایع و مشاغل و مهارتهای مرتبط، ایجاد بسترمناسب به منظور ارائه آموزشهای مهارتهای پیشرفته درزمینه های مختلف فنی و غیرفنی از خط مشی های این مرکز می باشد که در جهت نیل به آن همواره می کوشد.