• حضرت امیرالمومنین علی سلام الله علیه: خداوند انسان مومنی را دوست می دارد که مهارت ورز و امین باشد.
 
بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت
1401/03/02

بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت

ادامه خبر
بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت
1401/03/08

بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت

ادامه خبر
ثبت نام مسابقات ...
دسته 2
دسته 3