مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گناباد

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی بر اساس مواد 107 تا 118 قانون کاربه عنوان ارائه دهنده آموزشهای مهارت کوتاه مدت غیر رسمی در تمامی بخشها معرفی شده و بنا بر رسالت خود که تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بازار کار می باشد زمینه های لازم برای تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان مستعد و علاقه مند فاقد مهارت و ارتقای مهارت شاغلین در سطوح مختلف را فراهم نموده است .
در این راستا مجموعه آموزش فنی و حرفه ای گناباد در پنج مرکز آموزشی فعال با بهره گیری از کادر مجرب و امکانات مناسب آموزشی و رفاهی ( شبانه روزی و سلف سرویس رایگان ) افتخار دارد سالانه پذیرای بسیاری از جوانان با استعداد گنابادی و شهرستانهای حومه در کارگاهای آموزشی خود باشد تا بتواند گامی هر چند کوچک در زمینه تربیت و آموزش نیروی کار ماهر مورد نیاز شهرستان بردارد.

 

آدرس : گناباد - شهرک شهید مدنی ( روستای بیلند ) - خیابان مهارت - مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گناباد