اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره مدیریت فروشگاه اینترنتی
1401/11/04

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره مدیریت فروشگاه اینترنتی

شروع دوره چهارشنبه 5 بهمن ساعت 8:30 صبح
ادامه خبر
اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره مدیریت منابع انسانی
1401/11/04

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره مدیریت منابع انسانی

تاریخ شروع دوره : سه شنبه مورخ 1401/11/4 ساعت 8/30 صبح
ادامه خبر
اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره خواندن نقشه های سازه بتنی
1401/10/08

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره خواندن نقشه های سازه بتنی

تاریخ شروع دوره : شنبه مورخ 1401/10/10 ساعت 8صبح
ادامه خبر
اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره خواندن نقشه های اسکلت فلزی
1401/10/08

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره خواندن نقشه های اسکلت فلزی

تاریخ شروع دوره : یکشنبه مورخ 1401/10/11 ساعت 8صبح
ادامه خبر
کارشناس پرورش کودکان خلاق
1401/10/01

کارشناس پرورش کودکان خلاق

تاریخ شروع دوره : شنبه مورخ 1401/10/10 ساعت 8/30صبح تکمیل ظرفیت به تعداد 10نفر
ادامه خبر
اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره طراحی قالب سایت با css
1401/09/24

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره طراحی قالب سایت با css

تاریخ شروع دوره: شنبه مورخ 1401/9/26 ساعت 8صبح تکمیل ظرفیت به تعداد 8نفر
ادامه خبر
دوره های سه ماهه چهارم سال 1401
1401/09/17

دوره های سه ماهه چهارم سال 1401

برای اطلاعات بیشتر روی ادامه خبرکلیک کنید
ادامه خبر
نحوه شرکت و معرفی به آزمون پایان دوره آموزشی
1401/03/03

نحوه شرکت و معرفی به آزمون پایان دوره آموزشی

برای اطلاعات بیشتر روی ادامه خبر کلیک کنید
ادامه خبر

رئیس مرکز