اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره طراحی برد مدارچاپی مدارات الکترونیک با نرم افزار Proteus
1401/03/25

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره طراحی برد مدارچاپی مدارات الکترونیک با نرم افزار Proteus

تاریخ شروع دوره : شنبه مورخ 1401/3/28 تکمیل ظرفیت به تعداد 4نفر
ادامه خبر
اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p *
1401/03/16

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p *

تاریخ شروع دوره : امروز دوشنبه مورخ 16 خردادماه ساعت 9صبح
ادامه خبر
اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره طراحی فضای سبز با نرم افزار Realtime Landscaping Architect 2018
1401/03/05

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره طراحی فضای سبز با نرم افزار Realtime Landscaping Architect 2018

تاریخ شروع دوره : شنبه مورخ 1401/3/7 تکمیل ظرفیت به تعداد 3نفر
ادامه خبر
اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره پژوهشگر
1401/02/10

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره پژوهشگر

تاریخ شروع دوره : یکشنبه مورخ 1401/2/18 تکمیل ظرفیت به تعداد 6نفر خانم
ادامه خبر
اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره بکارگیری مهارتهای پیش از ازدواج
1401/01/15

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره بکارگیری مهارتهای پیش از ازدواج

تاریخ شروع دوره : چهارشنبه مورخ 1401/1/17 ساعت 9صبح تکمیل ظرفیت به تعداد 8نفر
ادامه خبر

سخن رئیس مرکز

می دانیم که فناوری های نوین بعنوان فناوری های کلیدی و محور توسعه پایدار، از مهمترین یافته های انسان در عصر حاضر و راهگشای مشکلات بشریت در هزاره سوم می باشند و همچنین موقعیت کشورها نسبت به یکدیگر در گرو امکانات بالقوه و توانایی آنها در حیطه علوم و فناوری های نوین است.
بهره مندی از یک سیستم آموزشی با منابع اطلاعاتی به روزرسانی شده و شناسایی گروه های هدف و نیازهای آموزشی آنان از ابزارهای مهمی است که جوامع درحال رشد را با این فناوری هماهنگ سازد.
مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم مشهد به عنوان یکی از 76 مرکز توسعه مهارتهای پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری های راهبردی و نوین و ارائه مهارت های مورد نیاز بازارکار به دانشجویان و دانش آموختگان و همچنین مرتفع نمودن نیازهای آموزشی بنگاه های اقتصادی و صنایع در حوزه تکنولوژی های پیشرفته در سال 1388 تاسیس گردیده و تاکنون موفقیتهای چشم گیری را در حوزه ارائه آموزش های مهارتی پیشرفته کسب نموده است.
با توجه به سرعت تغییر فناوری های مختلف و تاثیر دگرگونی آن بر صنایع و مشاغل و مهارتهای مرتبط، ایجاد بسترمناسب به منظور ارائه آموزشهای مهارتهای پیشرفته درزمینه های مختلف فنی و غیرفنی از خط مشی های این مرکز می باشد که در جهت نیل به آن همواره می کوشد.