تقویم آموزشی سه ماهه چهارم سال 1401
1401/10/13

تقویم آموزشی سه ماهه چهارم سال 1401

متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی می توانند جهت کسب اطلاع از ثبت نام ها و آزمون های ورودی نسبت به نصب پیام رسان گپ در تلفن همراه خود اقدام و عضو کانال مرکز آموزش فنی وحرفه ای به آدرسhttps://b2n.ir/b38917 شوند.
ادامه خبر

مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران نجمه مشهد