سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»
1399/11/20

سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»

رهبر انقلاب در ادامه شعار سال ۹۹ که جهش تولید نام داشت، امسال را سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» نام گذاری کردند
ادامه خبر