معرفی مرکز آموزشی سپهید شهید سردار سلیمانی

مرکز آموزش فنی و حرفه ای سپهید شهید سردار سلیمانی

این مرکز خیر ساز ، دومین مرکزویژه خواهران در شهر مشهد مقدس  و مرکز شماره 45 استان خراسان رضوی می باشد.

این مرکز با 12 کارگاه : فرآوری و خشکبار- کارآفرینی، فناوری اطلاعات - هنرهای تجسمی - صنایع دستی ( چوب) - صنایع پوشاک - صنایع دستی (چرم ) - طلا و جواهرسازی - صنایع فرش - صنایع دستی (بافت) - هتلداری - خدمات تغذیه( آشپزی) ، مراقبت و زیبایی، به مخاطبین خود که شامل : عموم شهروندان عزیز، ساکنین منطقه ، افراد تحت حمایت نهادهای حمایتی ، اتباع ، دانشجویان، ارائه خدمت می نماید.