• این زیر پورتال حاوی اطلاعات دوره های آموزشی در مراکز دولتی و آموزشگاه های ازاد استان به همراه آدرس و تلفن تماس آنها می باشد.