دوره های کارآموزی
 
توجه: لطفا در هنگام انتخاب دوره جهت ثبت نام به ظرفیت و جنسیت دوره توجه فرمایید!

ردیف عنوان اطلاعات جنسیت ظرفیت عملیات
1تحلیلگر ANSYS

عنوان دوره: تحلیلگرansys ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس محمدی تاریخ برگزاری : 1401/7/26 لغایت 1401/8/29 روزهای برگزاری : روزهای فرد ساعت برگزاری : 8-11 شیفت : صبح ساعت استاندارد : 75ساعت پیش نیاز:کلیه فارغ التحصیلان ودانشجویان تمام گرایشهای مکانیک متقاضیانی که هرچه سریعتر درپورتال سازمان ثبت نام نمایند دراولویت هستند لینک ثبت نام درپورتال سازمان : https://reg.irantvto.ir/Register/personalinfo/3878842/312998/6f8b5d4744cc7639efdab26b97e43054

نام مرکز ارائه دهنده :

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 6 مشهد

حداقل سن :

22

شروع ثبت نام :

1401/07/04

پایان ثبت نام :

1401/07/25

رشته :

مکانیک
هردو

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 24

تعداد پذیرش اولیه : 2

ثبت نام
2نقشه کش و طراح صنعتی

عنوان دوره : نقشه کش و طراح صنعتی ویژه : خواهران و برادران نام استاد: مهندس محمدی تاریخ برگزاری : 1401/7/25 لغایت 1401/11/24 روزهای برگزاری : شنبه - دوشنبه - چهارشنبه ساعت برگزاری : 8- 11 ساعت استاندارد : 250ساعت پیش نیاز: دیپلم نقشه خوان متقاضیانی که هرچه سریعتر درپورتال سازمان ثبت نام نمایند دراولویت هستند . لینک ثبت نام درپورتال سازمان : https://reg.irantvto.ir/Register/personalinfo/3878837/312998/6f8b5d4744cc7639efdab26b97e43054

نام مرکز ارائه دهنده :

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 6 مشهد

حداقل سن :

18

شروع ثبت نام :

1401/07/04

پایان ثبت نام :

1401/07/24

رشته :

مکانیک
هردو

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 24

تعداد پذیرش اولیه : 0

ثبت نام
3نصب و تنظیم سیستم عامل لینوکس

عنوان دوره : نصب و تنظیم سیستم عامل لینوکس ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس میرجلیلی تاریخ برگزاری : 1401/7/23 لغایت 1401/8/7 روزهای برگزاری : شنبه تا پنج شنبه ساعت برگزاری : 8 الی 11 ساعت استاندارد: 64 ساعت پیش نیاز: دیپلم کامپیوتر متقاضیانی که هرچه سریعتر درپورتال سازمان ثبت نام نمایند دراولویت هستند . لینک ثبت نام درپورتال سازمان : https://reg.irantvto.ir/Register/personalinfo/3898479/312998/89d8723251227fe1efe2168de2760ffb

نام مرکز ارائه دهنده :

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 6 مشهد

حداقل سن :

18

شروع ثبت نام :

1401/07/04

پایان ثبت نام :

1401/07/22

رشته :

کامپیوتر
هردو

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 24

تعداد پذیرش اولیه : 2

ثبت نام
4طراحی و مدلسازی پیشرفته با Inventor

عنوان دوره : طراحی و مدلسازی پیشرفته با Inventor ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس محمدی تاریخ برگزاری : 1401/7/10 لغایت 1401/7/24روزهای برگزاری : شنبه تا پنج شنبه ساعت برگزاری : 8 الی 11 پیش نیاز: کارشناسی مکانیک - طراحی صنعتی متقاضیانی که هرچه سریعتر درپورتال سازمان ثبت نام نمایند دراولویت هستند . لینک ثبت نام درپورتال سازمان : https://reg.irantvto.ir/Register/personalinfo/3873375/312998/fd9b7c69e3e9afa57da3ed018a3732b0

نام مرکز ارائه دهنده :

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 6 مشهد

حداقل سن :

22

شروع ثبت نام :

1401/07/02

پایان ثبت نام :

1401/07/11

رشته :

مکانیک یا نقشه کشی صنعتی
هردو

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 24

تعداد پذیرش اولیه : 0

ثبت نام
5طراحی و مدلسازی با Inventor

عنوان دوره : طراحی و مدلسازی با Inventor ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس محمدی تاریخ برگزاری : 1401/6/30 لغایت 1401/7/9 روزهای برگزاری : شنبه تا پنجشنبه ساعت برگزاری : 8-11 ساعت استاندارد :33ساعت پیش نیاز: کلیه فارغ التحصیلان ودانشجویان رشته مکانیک یا نقشه کشی صنعتی متقاضیانی که هرچه سریعتر درپورتال سازمان ثبت نام نمایند دراولویت هستند . لینک ثبت نام درپورتال سازمان : https://reg.irantvto.ir/Register/personalinfo/3873367/312998/fd9b7c69e3e9afa57da3ed018a3732b0

نام مرکز ارائه دهنده :

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 6 مشهد

حداقل سن :

20

شروع ثبت نام :

1401/06/29

پایان ثبت نام :

1401/07/09

رشته :

مکانیک یا نقشه کشی صنعتی
هردو

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 24

تعداد پذیرش اولیه : 0

ثبت نام
6طراحی و محاسبات دستی ساختمان بر اساس ضوابط مقررات ملی ساختمان ( با رویکرد محاسبات سازه فلزی)

عنوان دوره : طراحی و محاسبات دستی ساختمان بر اساس ضوابط مقررات ملی ساختمان ( با رویکرد محاسبات سازه فلزی) ویژه : خواهران و برادران نام استاد: مهندس چوبدار تاریخ برگزاری : 1401/7/20 لغایت 1401/9/28روزهای برگزاری : روزهای زوج ساعت برگزاری : 8 الی 11 ساعت استاندارد : 150ساعت پیش نیاز: لیسانس عمران یا معماری متقاضیانی که هرچه سریعتر درپورتال سازمان ثبت نام نمایند دراولویت هستند . لینک ثبت نام درپورتال سازمان : https://reg.irantvto.ir/Register/personalinfo/3879436/312998/f3548dc27780d81206216f339f33bf81

نام مرکز ارائه دهنده :

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 6 مشهد

حداقل سن :

22

شروع ثبت نام :

1401/06/30

پایان ثبت نام :

1401/07/20

رشته :

عمران - معماری
هردو

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 24

تعداد پذیرش اولیه : 4

ثبت نام
7نظارت بر اجرای عملیات گودبرداری، پی و پی کنی

عنوان دوره : نظارت بر اجرای عملیات گودبرداری، پی و پی کنی ویژه : خواهران و برادران نام استاد: مهندس ثابت تاریخ برگزاری : 1401/7/2 لغایت 1401/7/12 روزهای برگزاری : شنبه تا پنج شنبه ساعت برگزاری : 8-11 ساعت استاندارد : 40ساعت پیش نیاز: لیسانس عمران یا معماری تاریخ مصاحبه ورودی : شنبه مورخ 1401/7/2 ساعت 9 الی 12 مرکز ارم طبقه دوم اتاق شماره 304 آقای مهندس ثابت

نام مرکز ارائه دهنده :

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 6 مشهد

حداقل سن :

22

شروع ثبت نام :

1401/06/24

پایان ثبت نام :

1401/07/02

رشته :

عمران - معماری
هردو

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 30

تعداد پذیرش اولیه : 11

مهلت ثبت نام پایان یافته است
8طراحی و محاسبات دستی ساختمان بر اساس ضوابط مقررات ملی ساختمان ( با رویکرد محاسبات سازه فلزی)

عنوان دوره : طراحی و محاسبات دستی ساختمان بر اساس ضوابط مقررات ملی ساختمان ( با رویکرد محاسبات سازه فلزی) ویژه : خواهران و برادران نام استاد: مهندس چوبدار تاریخ برگزاری : 1401/7/19 لغایت 1401/9/27روزهای برگزاری : روزهای فرد ساعت برگزاری : 8 الی 11 ساعت استاندارد : 150ساعت پیش نیاز: لیسانس عمران یا معماری متقاضیانی که هرچه سریعتر درپورتال سازمان ثبت نام نمایند دراولویت هستند . لینک ثبت نام درپورتال سازمان : https://reg.irantvto.ir/Register/personalinfo/3879507/312998/04bc8076494dbc2594e31722422aaced

نام مرکز ارائه دهنده :

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 6 مشهد

حداقل سن :

22

شروع ثبت نام :

1401/06/19

پایان ثبت نام :

1401/07/19

رشته :

عمران - معماری
هردو

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 24

تعداد پذیرش اولیه : 13

ثبت نام
9میکروکنترلرها در روبوتیک

عنوان دوره : میکروکنترلرها در روبوتیک ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس زمانی تاریخ برگزاری : 1401/7/4 لغایت 1401/8/4 روزهای برگزاری : شنبه تا پنج شنبه ساعت برگزاری : 8 الی 11 ساعت استاندارد : 122ساعت پیش نیاز: سخت افزارروبوتیک وکاردانی رشته های برق -کامپیوتر - مکاترونیک - روبوتیک - مهندسی پزشکی متقاضیانی که هرچه سریعتر درپورتال سازمان ثبت نام نمایند دراولویت هستند. لینک ثبت نام درپورتال سازمان : https://reg.irantvto.ir/Register/personalinfo/3873533/312998/04bc8076494dbc2594e31722422aaced

نام مرکز ارائه دهنده :

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 6 مشهد

حداقل سن :

20

شروع ثبت نام :

1401/06/19

پایان ثبت نام :

1401/07/05

رشته :

برق - کامپیوتر- مکاترونیک - روبوتیک - مهندسی پزشکی
هردو

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 20

تعداد پذیرش اولیه : 3

مهلت ثبت نام پایان یافته است
10مدیرکسب وکارالکترونیکی

عنوان دوره : مدیر کسب و کار الکترونیکی ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس جعفرنیا تاریخ برگزاری : 1401/6/29 لغایت 1401/8/1 روزهای برگزاری : شنبه تا پنج شنبه ساعت برگزاری :8 -11 ساعت استاندارد : 130ساعت پیش نیاز: کلیه رشته های آموزشی که با رایانه کارicdl و بازاریابی آشنائی داشته باشند منبع آزمون ورودی : کتاب بازاریابی ومدیریت بازار (فایل pdf کتاب درکانال مرکز ارم بارگذاری شده است) . تاریخ آزمون ورودی :سه شنبه مورخ 1401/6/29ساعت 8/30صبح لینک دسترسی به سامانه آزمون مجازی : www.timetochange.ir/seo

نام مرکز ارائه دهنده :

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 6 مشهد

حداقل سن :

20

شروع ثبت نام :

1401/06/13

پایان ثبت نام :

1401/06/28

رشته :

کلیه رشته های آموزشی
هردو

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 30

تعداد پذیرش اولیه : 7

مهلت ثبت نام پایان یافته است