دوره های کارآموزی
 
توجه: لطفا در هنگام انتخاب دوره جهت ثبت نام به ظرفیت و جنسیت دوره توجه فرمایید!

ردیف عنوان جنسیت ظرفیت عملیات
1طراحی و مدلسازی پیشرفته با Inventor

عنوان دوره :طراحی و مدلسازی پیشرفته با Inventor نام استاد: مهندس محمدی تاریخ برگزاری : 1400/7/18 لغایت 1400/8/1 روزهای برگزاری : شنبه تا پنج شنبه ساعت برگزاری : 8-11 ساعت استاندارد : 60ساعت پیش نیاز: کارشناسی مکانیک ، طراحی صنعتی متقاضیانی که هرچه سریعتر درپورتال سازمان وهمچنین سایت lms ثبت نام نمایند دراولویت هستند لینک ثبت نام درسامانه آموزش ازراه دورمهارت سام : https://lms.khrtvto.ir لینک ثبت نام درپورتال سازمان::http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/3502591/312998/0898a9dcaf6310047ab1ddd29e640603

هردو

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 24

تعداد پذیرش اولیه : 3

ثبت نام
2برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p *

عنوان دوره :برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p * ویژه : خواهران وبرادران نام استاد: مهندس مهری تاریخ برگزاری : 1400/7/20 لغایت 1400/10/9 روزهای برگزاری : روزهای فرد ساعت برگزاری : 8-11 شیفت : صبح ساعت آموزش : 170ساعت پیش نیاز: کاردانی رشته های کامپیوتر ، فن آوری اطلاعات وآی تی وکارورعمومی رایانه شخصی منبع آزمون ورودی : ویندوز واطلاعات عمومی کامپیوتر تاریخ آزمون ورودی : سه شنبه مورخ 1400/7/20 ساعت 10صبح لینک دسترسی به سامانه آزمون مجازی: www.quiz24.ir/company/exams نام کاربری و رمز عبور: شماره تلفن همراه بدون صفر اول

هردو

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 50

تعداد پذیرش اولیه : 37

ثبت نام
3تجزیه وتحلیل مدارات الکتریکی بانرم افزار MATLAB

تاریخ برگزاری : 1400/7/10 لغایت 1400/8/1 روزهای برگزاری : شنبه تا پنجشنبه ساعت برگزاری : 8-11 ساعت استاندارد : 85ساعت پیش نیاز : کاردانی رشته های برق - کامپیوتر - مکاترونیک - روبوتیک - مهندسی پزشکی متقاضیانی که هرچه سریعتر درپورتال سازمان وهمچنین سایت lms ثبت نام نمایند دراولویت هستند لینک ثبت نام درسامانه آموزش ازراه دورمهارت سام : https://lms.khrtvto.ir لینک ثبت نام درپورتال سازمان: http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/3505286/312998/221be86cd6892a1adc6f8b716ac8cbdf

هردو

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 24

تعداد پذیرش اولیه : 13

ثبت نام
4تحلیل آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS

نام استاد: مهندس حسینی تاریخ برگزاری : 1400/7/27 لغایت 1400/9/2 روزهای برگزاری : یکشنبه -سه شنبه -پنجشنبه ساعت برگزاری : 9-12 ساعت استاندارد : 72 ساعت پیش نیاز: کاردانی کلیه رشته های آموزشی و کاربر رایانه با کد 73210530130001 متقاضیانی که هرچه سریعتر درپورتال سازمان وهمچنین سایت lms ثبت نام نمایند دراولویت هستند لینک ثبت نام درسامانه آموزش ازراه دورمهارت سام : https://lms.khrtvto.ir لینک ثبت نام درپورتال سازمان :http://reg.portaltvto.com/student2/signup/cardcheck/3505346/312998/995bc8304c0a4ca97a8e234077758d54

هردو

ظرفیت نهایی کارگاه(کلاس) : 24

تعداد پذیرش اولیه : 14

ثبت نام