ریاست
1396/08/23 تعداد بازدید: 1083
print
ریاست

نام و نام خانوادگی: نویدرضا مردانی

رشته تحصیلی: برق

مدرک تحصیلی:مهندسی برق

شماره تماس: 09151030940