• سال 1401 : سال تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرین
  • طبق ابلاغ معاونت پژوهش ، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان ، مهلت دریافت کارت آزمونگری برای آزمونگران سازمان تا 15 تیرماه 1401 تعیین گردید
 

معرفی زیرپورتال اداره سنجش