• این زیر پورتال حاوی اطلاعات دوره های آموزشی در مراکز دولتی و آموزشگاه های ازاد استان به همراه آدرس و تلفن تماس آنها می باشد.
  • با حضور مدیرکل، مسؤولین ستادی و رؤسای مراکز، تعهدات آموزشی استان تبیین شد. 18 اسفندماه 1397
مرکز شماره 6 مشهد
1397/10/25

مرکز شماره 6 مشهد

ادامه خبر
مرکز شماره 15 جغتای
1397/10/25

مرکز شماره 15 جغتای

ادامه خبر
مرکز 20 تربت جام
1397/10/25

مرکز 20 تربت جام

ادامه خبر
مرکز 23 چناران
1397/10/25

مرکز 23 چناران

ادامه خبر
مرکز شماره 5 مشهد (هتلداری و گردشگری)
1397/10/25

مرکز شماره 5 مشهد (هتلداری و گردشگری)

ادامه خبر
مرکز شماره 27 تایباد
1397/10/26

مرکز شماره 27 تایباد

ادامه خبر
مرکز شماره یک مشهد
1397/10/26

مرکز شماره یک مشهد

ادامه خبر
طرح کارورزی مهارت آموختگان کشاورزی مرکز شماره1مشهد
1397/10/26

طرح کارورزی مهارت آموختگان کشاورزی مرکز شماره1مشهد

ادامه خبر
مرکز شماره 12 زبرخان (نیشابور)
1397/10/26

مرکز شماره 12 زبرخان (نیشابور)

ادامه خبر