جستجو:
جستجو بر اساس : نام آموزشگاه, شهر, حرفه, آدرس, نام/نام خانوادگی موسس, تلفن, تلفن همراه
جنسیت:

مرتب سازی بر اساس:

ردیف نام آموزشگاه جنسیت نام موسس نام خانوادگی موسس رشته تلفن آدرس شهر تلفن همراه امتیاز درجه
1هنرآریاییخواهرانسمانهاسدالهی خیبریصنایع پوشاک- هنرهای تزئینیخیابان ایثار- ایثار5- روبروی شهید ابراهیمی یک- پلاک15گناباد0915780450815364
2هنرآفرینخواهرانطیبهموسوی زادهصنایع پوشاکطلاب-مفتح5- کوچه اول سمت چپ- پلاک 195- طبقه اولمشهد091510500680
3هنرآموزخواهرانشهینضرابیصنایع پوشاک-خدمات آموزشی-هنرهای تجسمی-بهداشت و ایمنی-دوختهای سنتی38467740نبش کلاهدوز 16- پلاک2 از داخل 16سمت چپ- درب اول طبقه زیر زمینمشهد0915508321917273
4هنرسراخواهرانناهیدمحمدآبادیصنایع پوشاکبلوار جانبازان- بین پاستور 4 و 6- پلاک 20نیشابور091582107500
5هنرشرقخواهرانمهناز ساداتصلواتیصنایع پوشاک- صنایع دستی(دوختهای سنتی)38816469بلوار وکیل آباد- کوثرشمالی24-اولین کوچه سمت چپ-پلاک 2/2مشهد0915125575516343
6هنر قیچیبرادرانسید حمید رضاحسینیمراقبت و زیبایی52286639تربت حیدریه .خ فردوسی شمالی مقابل بازار روز جنب مجتمع معصومیتربت حیدریه093593022230
7هنرقیچی 1برادرانسید حمیدرضاحسینیمراقبت زیباییبلوار امامت- امامت36- پلاک16مشهد9.1553e+0090
8هنرمندخواهرانسکینهمرادی بجستانیصنایع پوشاک-دوختهای سنتی35230115قاسم آباد- خیابان فلاحی20/1- پلاک20- طبقه 2مشهد0915323501317013
9هنرهای دائمیخواهران-برادرانمنیرهدائمی ابردهصنایع پوشاک-دوختهای سنتی- خدمات تغذیه ایبین امام هادی 12 و 14- جنب پرده فروشی- پلاک 166مشهد0935410993917893
10هنرهای زیباخواهران-برادرانفرزانهپوزشهنرهای تجسمیخیابان شوریده6 - فرعی 3گناباد0915533924014144
11هنرورانبرادرانمریمباعمر رودیصنایع چوببلوار فرهنگ-فرهنگ 1-پشت نانوایی تاجیک منزل عبدالرحیم طرزیخواف091533259330
12هنگامهخواهرانپریقاسم زاده خوسفمراقبت زیبایی37624013بلوارخیام جنوبی-حدفاصل خیام10و12-جنب پلاک56-طبقه زیرزمین- جنب گلفروشی پرشیامشهد091213669820
13هورآساخواهران-برادرانالهه ساداتهاشمی نیاصنایع پوشاکبلوار امت- نرسیده به امت 16- مقابل پارک- پلاک35- طبقه همکف و زیرزمینمشهد0991736413614684
14هوربادبرادرانسیدمحمدرضاحمیدی شاندیزتاسیسات38454040حدفاصل چهارراه پل خاکی و میدان تختی- روبروی تالار کسری- پلاک17- طبقه همکفمشهد091280012120
15هوروشخواهرانطاهرهاحمدی کمالیمراقبت زیبایی37674358بلوار توس- بلوار ولیعصر10/1 (سیمتری یزدان دوست)- خیابان شهید صانع- حدفاصل صانع 4 و6- پلاک62مشهد091552357140
16هوش مالیخواهران-برادرانسید علیرضاباقری خبوشانامور مالی و بازرگانی47211010خیابان شهید شکری- نبش چهارراه اول سمت راست- پلاک65قوچان9.15484e+00920203
17هوش مصنوعی رضویخواهرانالههحسینیفناوری اطلاعاتمیدان ابوطالب- بلوار حرعاملی- حرعاملی64- پلاک5- طبقه اولمشهد0937105612015654
18هومهرخواهرانجمیلهکریمیمراقبت زیباییبلوار پیروزی- هاشمیه14- اولین فرعی سمت راست- پلاک7مشهد0915581849422073
19هیواخواهرانساراجاهدی کارگرمراقبت زیبایی38936501بلوار دانشجو-دانشجو5-پلاک112مشهد0915853204720913
20وارستگان مشهدخواهرانفهیمهعلیزادهبهداشت و ایمنی35099153بلوار لادن- لادن5- پلاک98مشهد0915123818617073
21وارستگان نوینخواهران-برادراناحمدابوالحسنیبهداشت و ایمنی-زیست فناوریبلوار لادن -لادن5-پلاک87مشهد0915508713622092
22وارشخواهرانشیرینداودیمراقبت زیبایی37257191بلوار حرعاملی- حدفاصل حرعاملی 64 و 66- پلاک 736- طبقه اولمشهد0933044498816663
23وانیلخواهران-برادرانافسانهطالبی پور عنبرانهتلداری-خدمات تغذیه ای-صنایع غذایی38640096بلوار صارمی-صارمی34 و 36-پلاک236- طبقه زیرزمینمشهد091050027020
24وانیلاخواهرانقدس اعظمفرحمندصنایع غذائی-خدمات تغذیه ایبلوارعطار-عطار17-واحد ویلایی پنجم سر نبش شمالیچناران0915304403617543
25ورزندهبرادرانجوادورزنده کامه علیامراقبت زیبایی32738031خیابان وحید 18- چهارراه اول سمت راست- پلاک 233مشهد093546442130
26وزانخواهرانمیناوزانصنایع پوشاک55269828خیابان امام خمینی 19-انتهای کوچه-ساختمان امیر-طبقه اول- واحد شمالیکاشمر091553163390
27وسیمخواهرانسارارضازادهمراقبت زیبایی38704374بلوار هاشمیه- هاشمیه 4- فرشته 4- پلاک60- طبقه همکفمشهد9.15512e+00914364
28ولی زادهخواهرانشهربانوولی زادهصنایع پوشاک - دوخت های سنتی38811840بلوار وکیل آباد- بین وکیل آباد16 و 18- پلاک264- طبقه اولمشهد0915712172115714
29ویاناخواهرانفرشتهوثوقیفناوری اطلاعات52244590خیابان کاشانی-حدفاصل کاشانی5و7 -پلاک133تربت حیدریه0915131333717963
30ویدای خراسانخواهرانطاهرهدلبریمراقبت زیبایی44654352خیابان مطهری -حدفاصل مطهری 6و8-مجتمع آسمان-زیرزمین-قسمت میانیسبزوار0938110915917553