جستجو:
جستجو بر اساس : نام آموزشگاه, شهر, حرفه, آدرس, نام/نام خانوادگی موسس, تلفن, تلفن همراه
جنسیت:

مرتب سازی بر اساس:

ردیف نام آموزشگاه جنسیت نام موسس نام خانوادگی موسس رشته تلفن آدرس شهر تلفن همراه امتیاز درجه
1هومهرخواهرانجمیلهکریمیمراقبت زیباییبلوار پیروزی- هاشمیه14- اولین فرعی سمت راست- پلاک7مشهد0915581849422073
2هیواخواهرانساراجاهدی کارگرمراقبت زیبایی38936501بلوار دانشجو-دانشجو5-پلاک112مشهد0915853204720913
3وارستگان مشهدخواهرانفهیمهعلیزادهبهداشت و ایمنی-زیست فناوری-هنرهای تجسمی-مراقبت زیبائی35099153بلوار لادن- لادن5- پلاک98مشهد0915123818617073
4وارستگان نوینبرادراناحمدابوالحسنیبهداشت و ایمنی-زیست فناوری-هنرهای تجسمیبلوار لادن -لادن5-پلاک87مشهد0915508713622092
5وارشخواهرانشیرینداودیمراقبت زیبایی37257191بلوار حرعاملی- حدفاصل حرعاملی 64 و 66- پلاک 736- طبقه اولمشهد0933044498816663
6وانیلخواهران-برادرانافسانهطالبی پور عنبرانخدمات تغذیه ای-صنایع غذایی38640096بلوار صارمی-صارمی34 و 36-پلاک236- طبقه زیرزمینمشهد091050027020
7وانیلاخواهرانقدس اعظمفرحمندصنایع غذائی-خدمات تغذیه ایبلوارعطار-عطار17-واحد ویلایی پنجم سر نبش شمالیچناران0915304403617543
8ورزندهبرادرانجوادورزنده کامه علیامراقبت زیبایی32738031خیابان وحید 18- چهارراه اول سمت راست- پلاک 233مشهد093546442130
9وزانخواهرانمیناوزانصنایع پوشاک55269828خیابان امام خمینی 19-انتهای کوچه-ساختمان امیر-طبقه اول- واحد شمالیکاشمر091553163390
10وسمهخواهرانسارهوفاییمراقبت و زیبایی38760296بلوار پیروزی ، پیروزی 26،فرقانی 8،پلاک 42/1مشهد091592185370
11وسیمخواهرانسارارضازادهمراقبت زیبایی38704374بلوار هاشمیه- هاشمیه 4- فرشته 4- پلاک60- طبقه همکفمشهد0915512486614364
12ولی زادهخواهرانشهربانوولی زادهصنایع پوشاک - دوخت های سنتی36072476بلوار وکیل آباد- بین دانش آموز 17 و 19- پلاک165مشهد0915712172115714
13ویاناخواهرانفرشتهوثوقیفناوری اطلاعات52244590خیابان کاشانی-حدفاصل کاشانی5و7 -پلاک133تربت حیدریه0915131333717963
14ویدای خراسانخواهرانطاهرهدلبریمراقبت زیبایی44654352خیابان مطهری -حدفاصل مطهری 6و8-مجتمع آسمان-زیرزمین-قسمت میانیسبزوار0938110915917553
15ویراخواهرانفریباعدالت منشصنایع پوشاکبلوار امام خمینی-امام خمینی 20- پلاک 10درگز0910511042119322
16ویرا سرمایهخواهران-برادرانزین العابدینپرورشامور مالی و بازرگانیبلوار دانشگاه- بین دانشکاه 7 و 9- طبقه زیرین گالری بزرگاننیشابور0915056694618763
17ویرایشخواهرانالههخامسیمراقبت و زیبایی44411882توحیدشهر-بلوک 1-خیابان صیاد شیرازی -حدفاصل صیاد شیرازی 2و4-روبروی مسکن مهر فرهنگیانسبزوار091597203100
18ویسخواهرانمریمزنگنهمراقبت زیباییخیابان گلستان- بین گلستان 12 و 14خواف0915907024016733
19یاریخواهران-برادرانسمانهیاری نوخندانصنایع غذائی-خدمات تغذیه ایطرقبه-صاحب الزمان17-مجتمع تجاری شهرداری-طبقه اول-واحد5طرقبه093684759050
20یسریخواهرانطاهرهشمسی علی آبادصنایع پوشاک-صتایع دستی(دوختهای سنتی)-فناوری اطلاعات52752266خیابان شهید رجائی-سمت چپ-بن بست اول-درب دومصالح آباد0915809690318243
21یگانهخواهرانفاطمهکوهستانیصنایع پوشاک52226913خیابان فردوسی شمالی35-کوچه بانک ملی مرکزیتربت حیدریه0915130350221842
22یونسیخواهرانمهینیونسیصنایع پوشاک - دوخت های سنتی-صنایع دستی(فرش)-صنایع دستی(بافت)-مراقبت زیبایی-صنایع پوشاک36099316معلم18- چهارراه اول سمت چپ- عدل 25- پلاک214مشهد0915691002919383
23نیک صولتخواهرانلیلانیک صولت رود پشتیصنایع پوشاک-دوختهای سنتیمیدان معراج- توس41- درودی15- پلاک9مشهد0915959961916433
24نیکاخواهرانآزیتاگل مکانیمراقبت زیبایی35225191قاسم آباد - بین شریعتی 39/1 و چهارراه دکتر حسابی پلاک 1247 طبقه منفی یکمشهد0936894993318823
25نیکنامخواهرانمرضیهنیک نام تلگردفناوری اطلاعات33664177بلوار مصلی-مصلی 17-سمت چپ- پلاک17مشهد0915809321113384
26نیلایخواهراناعظمحسنی درمیانمراقبت و زیباییبلوار سید رضی شمالی40 -بعداز چهارراه اول -پلاک 344مشهد091540539200
27نیلوفرخواهرانفاطمه سلطانعرفانیان مرجانیخدمات آموزشی - صنایع غذایی - صنایع پوشاک -بهداشت و ایمنی - صنایع دستی ( بافت) - دوخت های سنتی - صنایع دستی (فرش)-خدمات تغذیه ای-هنرهای تجسمی38444305احمد آباد-ملاصدرا 6-پلاک1/19-طبقه 1-مشهد0915111846320962
28نیلوفریخواهرانفرحنازلطفعلی نژادمراقبت زیبایی37251070حدفاصل عبادی 38و40-جنب بیمه ایرانمشهد0915107037217153
29نیناخواهرانآرزوشهپر طوسیمراقبت زیبایی34527099بلوار طالقانی غربی - جنب موبایل سهیلسرخس0915507409218773
30نیوشاخواهرانسعیدهاسماعیل زادهمراقبت زیباییسیدی- صبا 47- پلاک 32- طبقه همکفمشهد0915520870317733