لینک ثبت پورتال دوره طراحی و مدلسازی با inventor
1401/07/02

لینک ثبت پورتال دوره طراحی و مدلسازی با inventor

تاریخ شروع دوره : دوشنبه مورخ 1401/7/4
ادامه خبر
اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره میکرو کنترلرها درروبوتیک
1401/07/02

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره میکرو کنترلرها درروبوتیک

تاریخ شروع دوره : دوشنبه مورخ 1401/7/4 تکمیل ظرفیت به تعداد 10نفر
ادامه خبر
اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره مدیرکسب وکارالکترونیکی
1401/06/31

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره مدیرکسب وکارالکترونیکی

تاریخ شروع دوره : شنبه مورخ 1401/7/2 تکمیل ظرفیت به تعداد 10نفر
ادامه خبر
اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره پژوهشگر
1401/06/17

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره پژوهشگر

تاریخ شروع دوره: یکشنبه مورخ 1401/6/20 تکمیل ظرفیت به تعداد 9نفر
ادامه خبر
اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره پردازش وتحلیل پیشرفته داده ها با استفاده از نرم افزارspss
1401/06/12

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره پردازش وتحلیل پیشرفته داده ها با استفاده از نرم افزارspss

تاریخ شروع دوره : شنبه مورخ 1401/6/12 ساعت 9 صبح تکمیل ظرفیت به تعداد 10نفر
ادامه خبر
اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره طراح موتور خودرو با نرم افزار SOLID WORKS
1401/06/09

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره طراح موتور خودرو با نرم افزار SOLID WORKS

تاریخ شروع دوره : پنج شنبه مورخ 1401/6/10 ساعت 8 صبح
ادامه خبر
قابل توجه متقاضیان دوره خواندن نقشه های اسکلت فلزی
1401/05/31

قابل توجه متقاضیان دوره خواندن نقشه های اسکلت فلزی

تاریخ شروع دوره : چهارشنبه مورخ 1401/6/2 ساعت 8 صبح
ادامه خبر
قابل توجه متقاضیان دوره خواندن نقشه های سازه بتنی
1401/05/31

قابل توجه متقاضیان دوره خواندن نقشه های سازه بتنی

تاریخ شروع دوره : سه شنبه مورخ 1401/6/1 ساعت 8 صبح
ادامه خبر
اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره طراحی قالب سایت با css
1401/05/29

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره طراحی قالب سایت با css

تاریخ شروع دوره : یکشنبه مورخ 1401/5/30 ساعت 8 صبح
ادامه خبر

رئیس مرکز