اخبار تصویری

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره (MikroTik Certified Network Associate (MTCNA

برگزاری دوره به صورت مجازی

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/03/07

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره بازرس ایمنی ساختمان

برگزاری دوره به صورت مجازی

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/03/07

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره تحلیل آمارتوصیفی با استفاده از نرم افزارspss

شروع دوره : سه شنبه مورخ 1400/3/4 ساعت 9صبح

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/03/03

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره شناسایی اصول بازارسرمایه

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/02/29

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره مدیر کسب وکارالکترونیکی

تکمیل ظرفیت به تعداد 4نفر

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/02/29

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره طراحی و مدلسازی با Inventor

تکمیل ظرفیت به تعداد 5نفر

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/02/22

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره مدیریت پروژه های ساختمانی بر اساس استاندارد PMBOK

برگزاری دوره به صورت مجازی

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/02/22

قابل توجه کارآموزان دوره های آموزشی مرکز

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/02/22

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره تکنیک های مدیریت ورهبری

برگزاری دوره به صورت مجازی

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/02/19

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره تحلیل الکترونیکی با نرم افزار Proteus

برگزاری دوره به صورت مجازی

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/02/15

اسامی پذیرفته شدگان نهای دوره نظارت بر اجرای عملیات گودبرداری، پی و پی کنی

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/02/13

میلاد مظهر کرم، جود و بخشش، امام حسن مجتبی (ع) مبارک باد

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/02/07