اخبار تصویری

مدیریت منابع انسانی H.R.M - ویژه خواهران وبرادران

شروع دوره 96/11/4

ادامه مطلب
آرشیو | 1396/10/26

طراحی قالب های فلزی و پلاستیک با نرم افزارcatia سطح1 - ویژه خواهران و برادران

ادامه مطلب
آرشیو | 1396/10/23

تحلیلگرansys - ویژه خواهران وبرادران

ادامه مطلب
آرشیو | 1396/10/23

ممیزداخلی سیستم مدیریت کیفیت - ویژه خواهران وبرادران

ادامه مطلب
آرشیو | 1396/10/23

پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده ازنرم افزارenvi

ادامه مطلب
آرشیو | 1396/10/16

برگزاری دوره GIS ویژه آقایان

ادامه مطلب
آرشیو | 1396/10/13

بازاریاب فروشگاه مجازی-ویژه خواهران و برادران

ادامه مطلب
آرشیو | 1396/10/10

برگزاری دوره ساماندهی محیط کار(5S)- ویژه خواهران و برادران

ادامه مطلب
آرشیو | 1396/10/03

برگزاری دوره دوره بکارگیری HSE در صنایع(مقدماتی)- ویژه برادران

ادامه مطلب
آرشیو | 1396/10/03

برگزاری دوره تحلیل داده های اجتماعی و مدیریتی با نرم افزار spss- ویژه خواهران و برادران

ادامه مطلب
آرشیو | 1396/09/26

برگزاری همایش پردازش تصویر و بینایی ماشین

ادامه مطلب
آرشیو | 1396/09/12

برگزاری دوره مدیر کسب و کار الکترونیک - ویژه برادران

ادامه مطلب
آرشیو | 1396/09/08