اخبار تصویری

دوره های سه ماهه سوم سال 1400

ادامه مطلب
| 1400/06/27

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUI در matlab

تکمیل ظرفیت به تعداد 7نفر

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/06/24

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره مدیر seo

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/06/24

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره مدیریت پروژه های ساختمانی بر اساس استاندارد PMBOK

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/06/21

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره اجرا و پیکربندی شبکه های سیسکو Cisco Certified Network Associate (CCNA Routing and Switching)

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/06/18

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره تحلیلگر ANSYS

تکمیل ظرفیت به تعداد6نفر

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/06/18

خیرمقدم به جناب آقای دکترغلامحسین حسینی نیا رئیس جدید سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

ادامه مطلب
| 1400/06/17

تشکرو قدردانی از تلاش های ارزشمند جناب آقای علی اوسط هاشمی

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/06/17

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره طراحی و تحلیل مدل های تزریق پلاستیک با نرم افزار MoLd Flow

تاریخ شروع دوره : شنبه مورخ 1400/6/13 تکمیل ظرفیت به تعداد 5نفر

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/06/11

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره نظارت بر اجرای عملیات گودبرداری، پی و پی کنی

برگزاری دوره به صورت مجازی

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/06/11

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره +CompTIA Network

تاریخ شروع دوره : شنبه مورخ 1400/6/13

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/06/10

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره طراحی برد مدارچاپی مدارات الکترونیک با نرم افزار Proteus

تکمیل ظرفیت به تعداد 6نفر

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/06/09