اخبار تصویری

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره تحلیل آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS

برگزاری دوره به صورت مجازی

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/07/26

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p *

تاریخ شروع دوره : یکشنبه مورخ 1400/7/25

ادامه مطلب
| 1400/07/24

تمدید زمان مصاحبه ورودی دوره برنامه نویس زبان htmlبرای طراحی صفحات وب

پنج شنبه ازساعت 8 الی 11 به صورت حضوری

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/07/20

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های بتنی

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/07/19

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره طراحی ومدلسازی پیشرفته با inventor

تکمیل ظرفیت به تعداد 6نفر

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/07/14

شهادت امام رضا علیه السلام تسلیت باد

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/07/14

رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام تسلیت باد

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/07/12

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره خواندن نقشه های اسکلت فلزی

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/07/10

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره انجام امورپیمانها درعملیات ساختمانی

تاریخ شروع دوره : پنجشنبه مورخ 1400/7/8

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/07/07

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره تجزیه وتحلیل مدارات الکتریکی بانرم افزار MATLAB

تکمیل ظرفیت به تعداد 5نفر

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/07/07

اسامی پذیرفته شدگان نهائی دوره طراحی و مدلسازی با Inventor

تکمیل ظرفیت به تعداد 8نفر

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/07/03

هفته دفاع مقدس گرامی باد

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/06/31