صفحات

اینفوگرافیک مرکز

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/02/08

ساخت دستگاه ضدعفونی کننده دست

این دستگاه به همت مربی برق و کارآموزان تهیه گردیده و مرکز سرولایت آمادگی تولید این دستگاه را در صورت سفارش های احتمالی با قیمتی بسیار مناسبتر نسبت به بازار را دارد. کاتالوگ این محصول جهت آشنایی کامل در قسمت فایل پیوست بارگذاری شده است

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/01/16

روابط عمومی

ادامه مطلب
آرشیو | 1399/12/18

تقویم آزمون99

ادامه مطلب
آرشیو | 1398/07/01

مسئول آزمون

ادامه مطلب
آرشیو | 1398/06/27

مسئول آموزش

ادامه مطلب
آرشیو | 1398/06/27

کارگاه کشاورزی

ادامه مطلب
| 1396/09/01

کارگاه قالی بافی

ادامه مطلب
| 1396/09/01

کارگاه خیاطی

ادامه مطلب
| 1396/09/01

کارگاه دامپروری

ادامه مطلب
| 1396/09/01

کارگاه اتومکانیک

ادامه مطلب
| 1396/09/01

کارگاه کامپیوتر

ادامه مطلب
| 1396/09/01