برنامه ریزی استراتژیک با روش SWOT
1398/03/26

برنامه ریزی استراتژیک با روش SWOT

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/4/2 نام استاد: مهندس کاظمی
ادامه خبر
مدیر seo
1398/03/23

مدیر seo

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/4/5 نام استاد: مهندس جعفرنیا
ادامه خبر
خلاقیت و نو آوری در محیط کار
1398/03/23

خلاقیت و نو آوری در محیط کار

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/4/1 نام استاد: مهندس حسینی
ادامه خبر
طراحی شبکه های عصبی پرسپترون با نرم افزار MATLAB
1398/03/23

طراحی شبکه های عصبی پرسپترون با نرم افزار MATLAB

ویژه : خواهران و برادران تاریخ شروع دوره : 98/4/11 نام استاد: مهندس زمانی
ادامه خبر
برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUI در matlab
1398/03/23

برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUI در matlab

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/4/3 نام استاد: مهندس زمانی
ادامه خبر
تکنسین پشتیبانی سیستم عاملMS
1398/03/20

تکنسین پشتیبانی سیستم عاملMS

ویژه : خواهران تاریخ شروع دوره : 98/4/2 نام استاد: مهندس شیبانی
ادامه خبر
نقشه کشی صنعتی ومدل سازی به کمک نرم افزارC
1398/03/20

نقشه کشی صنعتی ومدل سازی به کمک نرم افزارC

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ شروع دوره : 98/3/28 نام استاد: مهندس محمدی
ادامه خبر
تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک
1398/03/20

تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

ویژه : برادران تاریخ شروع دوره: 98/4/1 نام استاد: مهندس شیبانی
ادامه خبر

سخن رئیس مرکز

می دانیم که فناوری های نوین بعنوان فناوری های کلیدی و محور توسعه پایدار، از مهمترین یافته های انسان در عصر حاضر و راهگشای مشکلات بشریت در هزاره سوم می باشند و همچنین موقعیت کشورها نسبت به یکدیگر در گرو امکانات بالقوه و توانایی آنها در حیطه علوم و فناوری های نوین است.
بهره مندی از یک سیستم آموزشی با منابع اطلاعاتی به روزرسانی شده و شناسایی گروه های هدف و نیازهای آموزشی آنان از ابزارهای مهمی است که جوامع درحال رشد را با این فناوری هماهنگ سازد.
مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم مشهد به عنوان یکی از 76 مرکز توسعه مهارتهای پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری های راهبردی و نوین و ارائه مهارت های مورد نیاز بازارکار به دانشجویان و دانش آموختگان و همچنین مرتفع نمودن نیازهای آموزشی بنگاه های اقتصادی و صنایع در حوزه تکنولوژی های پیشرفته در سال 1388 تاسیس گردیده و تاکنون موفقیتهای چشم گیری را در حوزه ارائه آموزش های مهارتی پیشرفته کسب نموده است.
با توجه به سرعت تغییر فناوری های مختلف و تاثیر دگرگونی آن بر صنایع و مشاغل و مهارتهای مرتبط، ایجاد بسترمناسب به منظور ارائه آموزشهای مهارتهای پیشرفته درزمینه های مختلف فنی و غیرفنی از خط مشی های این مرکز می باشد که در جهت نیل به آن همواره می کوشد.