مهندس سرداریان ریاست مرکز آموزش فنی و حرفه ای تربت جام :بیش از 80 درصد تعهدات آموزشی مرکز محقق شده است.
1397/01/20

مهندس سرداریان ریاست مرکز آموزش فنی و حرفه ای تربت جام :بیش از 80 درصد تعهدات آموزشی مرکز محقق شده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای تربت جام ، مهدی سرداریان ریاست مرکز در حاشیه دیدار نوروزی با همکاران با مثبت بر شمردن عملکرد سال 1396 به تشریح اقدامات و فعالیتهای مرکز پرداخت.
ادامه خبر

معرفی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تربت جام

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی بر اساس مواد 107 تا 118 قانون کاربه عنوان ارائه دهنده آموزشهای مهارت کوتاه مدت غیر رسمی در تمامی بخشها معرفی شده و بنا بر رسالت خود که تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بازار کار می باشد زمینه های لازم برای تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان مستعد و علاقه مند فاقد مهارت و ارتقای مهارت شاغلین در سطوح مختلف را فراهم نموده است .

 

در این راستا مرکز آموزش فنی و حرفه ای تربت جام  با مساحت 5000 متر مربع و زیربنای آموزشی2500 مترمربع  در بهمن سال 1384 رسماً افتتاح گردید که هم اکنون با تعداد 8 کارگاه آموزشی(کارگاه برق صنعتی برق ساختمان –  جوشکاریاتومکانیک  – تاسیسات حرارتی و برودتی –  عمران و معماری- کشاورزی (گلخانه)) به جوانان جویای کار آموزش های لازم را ارائه و افراد‌ آموزش دیده جهت جذ ب و بکاری گیری به صنایع و صنوف فعال شهرستان و استان معرفی می شوند