برگزاری جلسه معین اقتصادی
1398/03/07

برگزاری جلسه معین اقتصادی

جلسه معین اقتصادی مرکز جغتای به منظور تعیین آموزش های مورد نیاز منطقه با معین اقتصادی شهرستان با حضور فرماندار ودیگر ادارات مربوط در محل فرمانداری برگزار شد.
ادامه خبر
بازدید دانش آموزان هنرستانهای از کارگاههای آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان جغتای
1398/02/21

بازدید دانش آموزان هنرستانهای از کارگاههای آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان جغتای

بمناسبت هفته مشاغل دانش آموزان هنرستانهای شهرستان جغتای از کارگاههای آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای جغتای بازدید نموده و با رشته های مختلف ونحوه پذیرش کارآموز و ارائه دوره های آموزش فنی و مهارتی آشنا شدند .
ادامه خبر

.

مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان جغتای (سال تاسیس بهمن ماه 1384)

  

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی بر اساس مواد 107 تا 118 قانون کاربه عنوان ارائه دهنده آموزشهای مهارت کوتاه مدت غیر رسمی در تمامی بخشها معرفی شده و بنا بر رسالت خود که تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بازار کار می باشد زمینه های لازم برای تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان مستعد و علاقه مند فاقد مهارت و ارتقای مهارت شاغلین در سطوح مختلف را فراهم نموده است .

 

در این راستا مجموعه آموزش فنی و حرفه ای شهرستان جغتای در دو مرکز آموزشی فعال با بهره گیری از کادر مجرب و امکانات مناسب آموزشی افتخار دارد سالانه پذیرای بسیاری از جوانان با استعداد شهرستان جغتای و روستاهای اطراف در کارگاهای آموزشی خود باشد تا بتواند گامی هر چند کوچک در زمینه تربیت و آموزش نیروی کار ماهر مورد نیاز شهرستان بردارد.