بازدیدمعاونت محترم آموزشی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشورجناب آقای مهندس موسوی به همراه مدیرکل محترم آموزش فنی وحرفه ای استان وهیات همراه ازمرکزآموزش فنی وحرفه ای شهرستان جغتای.
1396/11/19

بازدیدمعاونت محترم آموزشی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشورجناب آقای مهندس موسوی به همراه مدیرکل محترم آموزش فنی وحرفه ای استان وهیات همراه ازمرکزآموزش فنی وحرفه ای شهرستان جغتای.

دراین بازدیدچندساعته معاونت محترم سازمان به همراه مدیرکل محترم استان ازکارگاههای آموزشی،خوابگاه ،سالن آزمون مرکزو...بازدیدبعمل آوردند.
ادامه خبر

.

مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان جغتای (سال تاسیس بهمن ماه 1384)

  

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی بر اساس مواد 107 تا 118 قانون کاربه عنوان ارائه دهنده آموزشهای مهارت کوتاه مدت غیر رسمی در تمامی بخشها معرفی شده و بنا بر رسالت خود که تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بازار کار می باشد زمینه های لازم برای تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان مستعد و علاقه مند فاقد مهارت و ارتقای مهارت شاغلین در سطوح مختلف را فراهم نموده است .

 

در این راستا مجموعه آموزش فنی و حرفه ای شهرستان جغتای در دو مرکز آموزشی فعال با بهره گیری از کادر مجرب و امکانات مناسب آموزشی افتخار دارد سالانه پذیرای بسیاری از جوانان با استعداد شهرستان جغتای و روستاهای اطراف در کارگاهای آموزشی خود باشد تا بتواند گامی هر چند کوچک در زمینه تربیت و آموزش نیروی کار ماهر مورد نیاز شهرستان بردارد.