دپارتمان سمینارها و همایش ها
1397/09/21 تعداد بازدید: 3445
print
دپارتمان سمینارها و همایش ها

ویژه : خواهران وبرادران تاریخ برگزاری :یکشنبه 97/9/25 ساعت 8/30 لغایت 14

عنوان همایش              برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه شب یلدا
                               تاریخ برگزاری
                                  یکشنبه 97/9/25
                              ساعت برگزاری 8/30 لغایت 14
                      آموزشگاههای برگزارکننده آموزشگاه سیب آلو- آموزشگاه رافونه - آموزشگاه گندمان - آموزشگاه نجفی- آموزشگاه وانیل
                                 محل برگزاری بلوارشهید صادقی - شهید صادقی 27- مرکز مهارتهای پیشرفته ارم - طبقه سوم - سالن همایش