دپارتمان سمینارها و همایش ها
1396/09/12 تعداد بازدید: 1301
print

عنوان همایش

پردازش تصویر و بینایی ماشین

 جنسیت
 خواهران  برادران
 ساعت برگزاری  10:00 الی  13:00
تاریخ برگزاری  سه شنبه 96/09/14
 محل برگزاری  سالن همایش مرکز مهارتهای پیشرفته
 نام استاد محمد مهدی زاده
محورهای همایش

فناوری چالش ها و آینده

آشنایی با جدیدترین مباحث روز

تکنیک و دوره های نوین

ثبت نام به پایان رسیده است