دپارتمان سمینارها و همایش ها
1397/05/21 تعداد بازدید: 2702
print
دپارتمان سمینارها و همایش ها

عنوان همایش 

آموزش  مهارتهای زندگی

 روزبرگزاری سه شنبه 
تاریخ برگزاری  97/05/23
 ساعت برگزاری 11
 آدرس محل برگزاری بلوارشهید صادقی - انتهای شهید صادقی 27- مرکز آموزش فنی وحرفه ای شماره شش مشهد (مهارتهای پیشرفته ارم )