دپارتمان کشاورزی
1397/04/21 تعداد بازدید: 4632
print

 

عنوان دوره طراحی فضای سبز با کمک نرم افزار Realtime landscaping Architect2
 جنسیت
برادران
 ساعت برگزاری  15-18
 روزهای تشکیل کلاسشنبه - دوشنبه - چهارشنبه 
 محل برگزاریکارگاه اتوماسیون صنعتی
 نام استادمهندس جعفرنیا
 تاریخ شروع دوره  97/7/14
تاریخ پایان دوره  97/10/2
 ساعت استاندارد130
 تاریخ آزمون ورودی  شنبه 97/7/14ساعت 15ظهر
مفاد آزمون ورودی رایانه کارicdlدرجه 2وآشنائی با رایانه

  

                     اطلاع رسانی از طریق کانال مرکز به آدرس  t.me/EramAdvancedSkills