دپارتمان کشاورزی
1397/12/16 تعداد بازدید: 7471
print

 

عنوان دوره

ساعت آموزش

پیش نیاز

طراحی فضای سبز با کمک نرم افزار Realtime landscaping Architect2

130ساعت

کارور عمومی رایانه شخصی

طراح فضای سبز با کمک نرم افزار Realtime Landscaping Pro

97ساعت

کارور عمومی رایانه شخصی

 

 

 

 

عنوان دوره  
 ساعت برگزاری  
 روزهای تشکیل کلاس 
 محل برگزاری مرکز ارم طبقه دوم کارگاه اتوماسیون صنعتی اتاق شماره 301
 نام استاد مهندس جعفرنیا
 تاریخ شروع دوره  
تاریخ پایان دوره  
 ساعت استاندارد 
 تاریخ آزمون ورودی  
مفاد آزمون ورودی

 

  

                     اطلاع رسانی از طریق کانال مرکز به آدرس  t.me/EramAdvancedSkills