دپارتمان کشاورزی
1397/12/16 تعداد بازدید: 8530
print

 

عنوان دوره

ساعت آموزش

پیش نیاز

نام استاد

طراحی فضای سبز با کمک نرم افزار Realtime landscaping Architect2

130ساعت

کاردانی -کارور عمومی یارانه شخصی

مهندس جعفرنیا

طراح فضای سبز با کمک نرم افزار Realtime Landscaping Pro

97ساعت

کاردانی -کارور عمومی رایانه شخصی

مهندس جعفرنیا

طراحی فضای سبز با نرم افزار Realtime Landscaping Architect 2018

153ساعت

کاردانی رشته های عمران - کامپیوتر - کشاورزی - محیط زیست

مهندس جعفرنیا

 

 

عنوان دوره  
 ساعت برگزاری  
 روزهای تشکیل کلاس 
 محل برگزاری مرکز ارم طبقه دوم کارگاه اتوماسیون صنعتی اتاق شماره 301
 نام استاد مهندس جعفرنیا
 تاریخ شروع دوره  
تاریخ پایان دوره  
 ساعت استاندارد 
 تاریخ آزمون ورودی  
مفاد آزمون ورودی

 

  

                     اطلاع رسانی از طریق کانال مرکز به آدرس  t.me/EramAdvancedSkills