پژوهش و کار آفرینی
1396/04/31 تعداد بازدید: 622
print

 

 

 

عنوان دوره

تهیه و تدوین پروپوزال

 جنسیت
 خواهران - برادران
 ساعت برگزاری  8-12
 روزهای تشکیل کلاس  یکشنبه سه شنبه
 محل برگزاری  
 نام استاد خانم حسینی
 تاریخ شروع دوره  96/08/15
تاریخ پایان دوره  96/09/21
 ساعت استاندارد  40
 تاریخ آزمون ورودی  96/08/15 
مفاد آزمون ورودی  
لینک ثبت نام دوره تهیه و تدوین پروپوزال

 

 

 

 

عنوان دوره

تحلیل داده های اجتماعی با نرم افزار SPSS

 جنسیت
 خواهران - برادران
 ساعت برگزاری  8-12
 روزهای تشکیل کلاس  یکشنبه سه شنبه
 محل برگزاری  
 نام استاد خانم حسینی
 تاریخ شروع دوره  96/08/06
تاریخ پایان دوره  96/09/11
 ساعت استاندارد  60
 تاریخ آزمون ورودی  96/08/06
مفاد آزمون ورودی  
لینک ثبت نام دوره تحلیل داده های اجتماعی با نرم افزار SPSS