دپارتمان مدیریت صنایع
1396/05/01 تعداد بازدید: 1970
print

 

 

عنوان دوره HSE
 جنسیت
 برادران
 ساعت برگزاری  8-12
 روزهای تشکیل کلاس  روزهای فرد
 محل برگزاری  
 نام استاد  
 تاریخ شروع دوره  96/09/05
تاریخ پایان دوره  96/09/30
 ساعت استاندارد  40
 تاریخ آزمون ورودی  96/09/05 ساعت 9 صبح
مفاد آزمون ورودی  
ثبت نام به پایان رسیده است

 

 

 

اطلاع رسانی از طریق کانال مرکز به آدرس  t.me/EramAdvancedSkills