دپارتمان مدیریت صنایع
1397/02/23 تعداد بازدید: 2134
print
دپارتمان مدیریت صنایع

نام استاد: مهندس مودیان

 

 

عنوان دوره بکارگیری HSE درصنایع مقدماتی
 جنسیت
 برادران - خواهران 
 ساعت برگزاری  8-12
 روزهای تشکیل کلاس  یکشبنه - سه شنبه 
 محل برگزاری  
 نام استاد  مهندس مودیان 
 تاریخ شروع دوره  97/02/30
تاریخ پایان دوره  97/04/03
 ساعت استاندارد  40
 تاریخ آزمون ورودی  97/02/30 ساعت 9 صبح
مفاد آزمون ورودی  کتاب حفاظت صنعتی آقای بابک کاظمی 

 

 

 

اطلاع رسانی از طریق کانال مرکز به آدرس  t.me/EramAdvancedSkills