دپارتمان مالی و بازرگانی
1396/05/17 تعداد بازدید: 529
print

عنوان دوره مهارتهای فروش
 جنسیت
 برادران
 ساعت برگزاری  14-18
 روزهای تشکیل کلاس  شنبه  دوشنبه چهارشنبه
 محل برگزاری  کارگاه وب
 نام استاد آقای مودیان
 تاریخ شروع دوره  96/07/24
تاریخ پایان دوره  96/8/20
 ساعت استاندارد  
 تاریخ آزمون ورودی  96/07/24 ساعت 15
مفاد آزمون ورودی  
لینک ثبت نام دوره مهارتهای فروش

 

 

عنوان دوره کارآفرینی مقدماتی
 جنسیت
 خواهران
 ساعت برگزاری  8-12
 روزهای تشکیل کلاس  شنبه  دوشنبه چهارشنبه
 محل برگزاری  کارگاه تکنولوژی ساختمان
 نام استاد آقای رجبیان
 تاریخ شروع دوره  96/07/29
تاریخ پایان دوره  96/08/25
 ساعت استاندارد  
 تاریخ آزمون ورودی  96/07/29 ساعت 9
مفاد آزمون ورودی  
لینک ثبت نام دوره کارآفرینی مقدماتی