دپارتمان مالی و بازرگانی
1398/08/02 تعداد بازدید: 12857
print

عنوان دوره

 

بازاریاب فضای مجازی 

 

 

 جنسیت
خواهران و برادران
 ساعت برگزاری 8-13
 روزهای تشکیل کلاسیکشنبه - سه شنبه
 محل برگزاریمرکز ارم - طبقه دوم اتاق شماره 301 کارگاه اتوماسیون صنعتی
 نام استادمهندس جعفرنیا
 تاریخ شروع دوره  98/7/7
تاریخ پایان دوره  98/11/8
 ساعت استاندارد  255ساعت 
 تاریخ آزمون ورودی  یکشنبه 98/7/7 ساعت 9صبح
مفاد آزمون ورودی کتاب اصول بازاریابی نوشته : فیلیپ کاتلر