دپارتمان مالی و بازرگانی
1396/05/17 تعداد بازدید: 2356
print

عنوان دوره مدیر کسب و کار الکترونیک
 جنسیت
 برادران
 ساعت برگزاری  8-12
 روزهای تشکیل کلاس  شنبه  دوشنبه چهارشنبه
 محل برگزاری اتوماسیون صنعتی
 نام استاد آقای جعفرنیا
 تاریخ شروع دوره  96/09/18
تاریخ پایان دوره  96/12/05
 ساعت استاندارد  
 تاریخ آزمون ورودی  96/09/18 ساعت 9
مفاد آزمون ورودی  
ثبت نام به پایان رسده است