تکنیسین تجهیزات شبکه های کوچک
1397/02/23 تعداد بازدید: 10631
print

عنوان دوره تکنیسین تجهیزات شبکه های کوچک
 جنسیت
 خواهران 
 ساعت برگزاری  8-11
 روزهای تشکیل کلاسیکشنبه - سه شنبه 
 محل برگزاریکارگاه شبکه 
 نام استادمهندس شیبانی
 تاریخ شروع دوره  97/04/12
تاریخ پایان دوره  97/10/16
 ساعت استاندارد304
 تاریخ آزمون ورودی  97/04/12 ساعت 9 صبح
مفاد آزمون ورودیمقدمات شبکه -  Network+

  

 

 

عنوان دورهطراح وتوسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای wordpress
 جنسیت 
برادران 
 ساعت برگزاری14:30 لغایت 17
 روزهای تشکیل کلاسشنبه -  یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه 
 محل برگزاریکارگاه اتوماسیون صنعتی 
 نام استادآقای مهندس ساسان جعفرنیا
 تاریخ شروع دوره 97/03/28
تاریخ پایان دوره 97/05/17
 ساعت استاندارد90
 تاریخ آزمون ورودی 97/03/28 ساعت 15 بعدازظهر 
مفاد آزمون ورودی طراحی صفحات وب مقدماتی و رایانه کارICDLدرجه 2

  

 

اطلاع رسانی از طریق کانال مرکز به آدرس  t.me/EramAdvancedSkills