دپارتمان فناوری اطلاعات
1397/07/26 تعداد بازدید: 18386
print

عنوان دوره برنامه نویس VHDL
 جنسیت
 خواهران - برادران 
 ساعت برگزاری  8-11
 روزهای تشکیل کلاسشنبه - یکشنبه - چهارشنبه - پنج شنبه
 محل برگزاریمرکز ارم طبقه دوم - اتاق 307
 نام استادآقای مهندس زمانی
 تاریخ شروع دوره  97/8/19
تاریخ پایان دوره  97/9/21
 ساعت استاندارد90
 تاریخ آزمون ورودی شنبه 97/8/19ساعت 9صبح
منابع  آزمون ورودی مدارمنطقی

  

                     اطلاع رسانی از طریق کانال مرکز به آدرس  t.me/EramAdvancedSkills

 

 

عنوان دوره مدیرseo
 جنسیت
 خواهران - برادران 
 ساعت برگزاری  8-11
 روزهای تشکیل کلاسشنبه - دوشنبه - چهارشنبه 
 محل برگزاریکارگاه اتوماسیون صنعتی
 نام استادآقای مهندس ساسان جعفرنیا
 تاریخ شروع دوره  97/8/21
تاریخ پایان دوره  97/12/6
 ساعت استاندارد220
 تاریخ آزمون ورودی دوشنبه 97/8/21ساعت 9صبح
منابع  آزمون ورودی کتاب طراحی صفحات وب مقدماتی(فصل 1الی 10)فایل کتاب درکانال تلگرام

  

                     اطلاع رسانی از طریق کانال مرکز به آدرس  t.me/EramAdvancedSkills