فناوری اطلاعات
1396/04/29 تعداد بازدید: 7057
print

عنوان دوره تکنیسین تجهیزات شبکه های کوچک
 جنسیت
 خواهران
 ساعت برگزاری  8-12
 روزهای تشکیل کلاس  یکشنبه سه شنبه
 محل برگزاری  کارگاه دیجیتال
 نام استاد آقای شیبانی
 تاریخ شروع دوره  96/09/05
تاریخ پایان دوره  97/03/13
 ساعت استاندارد  304
 تاریخ آزمون ورودی  96/09/05 ساعت 9 صبح
مفاد آزمون ورودی  
ثبت نام به پایان رسیده است

 

 

عنوان دوره مدیریت محتوای WORDPRESS
 جنسیت
  خواهران
 ساعت برگزاری  8-12
 روزهای تشکیل کلاس روزهای زوج
 محل برگزاری  کارگاه وب
 نام استاد خانم مهری
 تاریخ شروع دوره  96/09/08
تاریخ پایان دوره  96/10/27
 ساعت استاندارد  90
 تاریخ آزمون ورودی  96/07/23 ساعت 9 صبح
مفاد آزمون ورودی  
ثبت نام به پایان رسیده است

 

 

اطلاع رسانی از طریق کانال مرکز به آدرس  t.me/EramAdvancedSkills