فناوری اطلاعات
1396/04/29 تعداد بازدید: 1840
print

عنوان دوره مهندس برنامه نویس PHP
 جنسیت
 خواهران - برادران
 ساعت برگزاری  8-12
 روزهای تشکیل کلاس  شنبه  دوشنبه چهارشنبه
 محل برگزاری  کارگاه دیجیتال
 نام استاد خانم عظیمی
 تاریخ شروع دوره  96/07/29
تاریخ پایان دوره  96/12/28
 ساعت استاندارد  320
 تاریخ آزمون ورودی  96/07/29 ساعت 9 صبح
مفاد آزمون ورودی آشنایی با الگوریتم و برنامه نویسی و اصول وب
لینک ثبت نام دوره برنامه نویس PHP

 

 

عنوان دوره مدیریت محتوای WORDPRESS
 جنسیت
  برادران
 ساعت برگزاری  8-12
 روزهای تشکیل کلاس  یکشنبه سه شنبه
 محل برگزاری  کارگاه اتوماسیون صنعتی
 نام استاد آقای جعفرنیا
 تاریخ شروع دوره  96/07/23
تاریخ پایان دوره  96/10/21
 ساعت استاندارد  90
 تاریخ آزمون ورودی  96/07/23 ساعت 9 صبح
مفاد آزمون ورودی  
لینک ثبت نام دوره WORDPRESS

 

 

عنوان دوره WEB DESIGN
 جنسیت
  خواهران
 ساعت برگزاری  8-12
 روزهای تشکیل کلاس  شنبه دوشنبه چهارشنبه
 محل برگزاری  کارگاه وب
 نام استاد خانم مهری
 تاریخ شروع دوره  96/07/29
تاریخ پایان دوره  96/09/01
 ساعت استاندارد  90
 تاریخ آزمون ورودی  96/07/29 ساعت 9 صبح
مفاد آزمون ورودی  
لینک ثبت نام دوره WEB DESIGN