دپارتمان فناوری اطلاعات
1398/11/26 تعداد بازدید: 39189
print

 

عنوان دوره

ساعت آموزش

پیش نیاز

 

نام استاد

تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

304ساعت

کاردانی کامپیوتر

مهندس شیبانی

تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران (ms)

272ساعت

کاردانی کامپیوتر

مهندس شیبانی

مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت

416ساعت

کاردانی کامپیوتر

مهندس شیبانی

توسعه دهنده وب با PHP

130

کاردانی کامپیوتر

مهندس مهری

برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p *

170ساعت

کاردانی کامپیوتر

مهندس مهری

(Web Design fundamental (HTML5, CSS3

54ساعت

یک زبان برنامه نویسی

مهندس مهری

طراح سایت باDHTML

90ساعت

کاردانی کامپیوتر

مهندس عمرانی

استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 2

24ساعت

کارورعمومی رایانه شخصی

مهندس عمرانی

استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 1

24ساعت

رایانه کار درجه 2 نرم افزار کنترل پروژه MS- PROJECT

مهندس عمرانی

طراحی و توسعه پایگاه داده با MYSQL-XAMPP

60ساعت

کاردانی کامپیوتر

مهندس عمرانی

بازاریاب فروشگاه مجازی

111ساعت

کاردانی کلیه رشته ها

مهندس جعفرنیا

مدیرseo

220ساعت

کاردانی کلیه رشته ها

مهندس جعفرنیا

                     

عنوان دورهبرنامه نویسی python
 جنسیت 
 خواهران وبرادران
 ساعت برگزاری 8-12
 روزهای تشکیل کلاسشنبه -چهارشنبه 
 محل برگزاریمرکز ارم طبقه اول اتاق شماره 204 کارگاه فن آوری اطلاعات
 نام استادمهندس مهری
 تاریخ شروع دوره 98/11/30
تاریخ پایان دوره99/2/6
پیش نیازکاردانی رشته های کامپیوتر وفن آوری اطلاعات وIT
 ساعت استاندارد80ساعت
تاریخ آزمون ورودیچهارشنبه مورخ 98/11/30 ساعت 9صبح
منابع  آزمون ورودیمصاحبه دارد

 

         

عنوان دورهتکنسین تجهیزات شبکه های کوچک
 جنسیت 
 خواهران 
 ساعت برگزاری 8-12
 روزهای تشکیل کلاس یکشنبه - سه شنبه 
 محل برگزاریمرکز ارم طبقه اول اتاق شماره 207 کارگاه شبکه 
 نام استادمهندس شیبانی
 تاریخ شروع دوره 98/12/6
تاریخ پایان دوره99/5/12
پیش نیازکاردانی رشته های کامپیوتر
 ساعت استاندارد304ساعت 
تاریخ آزمون ورودیسه شنبه مورخ 98/12/6ساعت 9صبح
منابع  آزمون ورودیمفاهیم ابتدایی شبکه ومبحث Ipها ، مفاداین دوره  درمورد router ها و switch های مدیریتی می باشد لذا متقاضیان توجه داشته باشند دراین دوره مباحث ابتدایی شبکه نظیر اتصال کامپیوترها درشبکه  واشتراک منابع مورد بحث قرارنمی گیرد .   

 

 

                اطلاع رسانی از طریق کانال تلگرام مرکز به آدرس eramadvancedskills@