دپارتمان فناوری اطلاعات
1398/11/02 تعداد بازدید: 36624
print

 

عنوان دوره

ساعت آموزش

پیش نیاز

 

نام استاد

تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

304ساعت

کاردانی کامپیوتر

مهندس شیبانی

تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران (ms)

272ساعت

کاردانی کامپیوتر

مهندس شیبانی

مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت

416ساعت

کاردانی کامپیوتر

مهندس شیبانی

توسعه دهنده وب با PHP

130

کاردانی کامپیوتر

مهندس مهری

برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p *

170ساعت

کاردانی کامپیوتر

مهندس مهری

(Web Design fundamental (HTML5, CSS3

54ساعت

یک زبان برنامه نویسی

مهندس مهری

طراح سایت باDHTML

90ساعت

کاردانی کامپیوتر

مهندس عمرانی

استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 2

24ساعت

کارورعمومی رایانه شخصی

مهندس عمرانی

استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 1

24ساعت

رایانه کار درجه 2 نرم افزار کنترل پروژه MS- PROJECT

مهندس عمرانی

طراحی و توسعه پایگاه داده با MYSQL-XAMPP

60ساعت

کاردانی کامپیوتر

مهندس عمرانی

بازاریاب فروشگاه مجازی

111ساعت

کاردانی کلیه رشته ها

مهندس جعفرنیا

مدیرseo

220ساعت

کاردانی کلیه رشته ها

مهندس جعفرنیا

        

     

        

عنوان دورهبرنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p *
 جنسیت 
 خواهران وبرادران
 ساعت برگزاری 8-12
 روزهای تشکیل کلاسیکشنبه - سه شنبه
 محل برگزاریمرکز ارم طبقه اول اتاق شماره 204 کارگاه فن آوری اطلاعات
 نام استادمهندس مهری
 تاریخ شروع دوره 98/11/6
تاریخ پایان دوره99/2/11
پیش نیازکاردانی رشته های کامپیوتر وفن آوری اطلاعات وIT
 ساعت استاندارد170ساعت
تاریخ آزمون ورودییکشنبه مورخ 98/11/6 ساعت 9صبح
منابع  آزمون ورودیمصاحبه دارد

 

 

 

                 اطلاع رسانی از طریق کانال تلگرام مرکز به آدرس eramadvancedskills@