توسعه دهنده WEB با PHP
1397/02/23 تعداد بازدید: 9398
print
توسعه دهنده WEB با PHP

عنوان دوره توسعه دهنده webبا php
 جنسیت
 خواهران - برادران 
 ساعت برگزاری  8-12
 روزهای تشکیل کلاسشنبه - دوشنبه - چهارشنبه 
 محل برگزاریکارگاه وب
 نام استادخانم مهندس عمرانی
 تاریخ شروع دوره  97/03/19
تاریخ پایان دوره  97/06/7
 ساعت استاندارد 130
 تاریخ آزمون ورودی  97/03/19 ساعت 9 صبح
مفاد آزمون ورودی  html  و     css

  

 

اطلاع رسانی از طریق کانال مرکز به آدرس  t.me/EramAdvancedSkills